مخبر - 1398/07/16 - نشست بررسی آیین نامه استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

نشست بررسی آیین نامه استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد
نشست بررسی آیین ارتقای اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه فنی و حرفه ای، با حضور باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، اعضای هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور برگزار شد.
نشست بررسی آیین نامه استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

به گزارش ایلنا، باقری در این نشست اظهار داشت: معتقدم یکی از مهم ترین موضوعات و مباحثی که بایستی درخصوص دانشگاه فنی و حرفه ای موردتوجه قرار گیرد این است که این دانشگاه از سال 1390 به مجموعه دانشگاه های وزارت علوم انتقال پیداکرده و نباید در مسائل آموزشی و پژوهشی با مدل دانشگاه های نظری کشور که ماهیت و محور فعالیت آن ها با این مجموعه فرق دارد مقایسه شود.

وی افزود: طی دو سال اخیر در دانشگاه درخصوص توجه به ارتقای اساتید، تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها، بروزرسانی برنامه های درسی فعالیت های مهمی صورت گرفته ولی اعتقاد دارم اگر دستورالعمل و آئین نامه های مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت مأموریت آن تعریف شود.

قائم مقام وزیر علوم بیان داشت: در کشور یک آئین نامه استخدامی برای اعضای هیئت علمی داریم که شامل رتبه های مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام است و به نظر می آید آئین نامه مذکور با ماهیت فعالیت دانشگاه فنی و حرفه ای همخوانی ندارد لذا اعضای هیئت علمی که جذب می شوند با آئین نامه کنونی بالاخص در بحث ارتقا دچار مشکل خواهند شد. بنابراین باید نظام هیئت علمی مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محورهای نحوه استخدام، شاخص های مرتبه هیئت علمی، بازآموزی و آموزش های ضمن خدمت و درمجموع ارتقای اساتید در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز هیئت امنای وزارت علوم، با عنوان اینکه در این نشست چارچوب های استخدامی و ارتقای اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای بررسی می شود تا به امید خدا با تلاش مسئولان دانشگاه تا چند ماه آینده بتوانیم آئین نامه جدیدی با اهداف، ویژگی ها و شرایط خاص دانشگاه فنی و حرفه ای تنظیم کنیم.

وی در پایان با عنوان اینکه در مرحله نخست بایستی کارگروه های تخصصی برای ترسیم فعالیت ها با مشارکت حاضران این نشست شکل گیرد اظهار داشت: در این نشست ها قرار نیست آئین نامه استخدامی و ارتقا استخراج شود بلکه بنا داریم با استفاده از خرد جمعی و تجربیات اساتید حاضر، مفاهیم لازم را تعریف کنیم و سپس در ضوابط و آئین نامه ها استفاده گردد.

دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در این نشست با اشاره به اینکه محوریت این نشست بررسی راهکارهای ارتقا و استخدام اعضای هیئت علمی این دانشگاه است اظهار داشت: تدوین آئین نامه ای منسجم و بومی مختص اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از موضوعات و برنامه های اصلی دانشگاه است و باید آئین نامه ارتقای استادان در آموزش های مهارتی متفاوت از سایر دانشگاه ها باشد.

وی توضیح داد: این دانشگاه در سراسر کشور دارای 176 دانشکده و آموزشکده فنی و حرفه ای (53 مرکز مختص دختران و 123 مرکز به پسران) در 111 شهر با بیش از 200 هزار دانشج و،110 رشته کاردانی ،60 رشته کارشناسی ناپیوسته و 7 رشته کارشناسی پیوسته از سال 97 در راستای اجرای بند (ب) ماده 65 و66 قانون برنامه ششم توسعه، مجوز شورای مستقل برنامه ریزی آموزشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باهدف سیاست گذاری منسجم در برنامه ریزی درسی برای توسعه هدفمند آموزش های عالی فنی و حرفه ای و به منظور رفع نیازهای اولویت دار مهارتی کشور بر مبنای مطالعات آمایشی اخذ کرد و بحمدالله در مدتی کمتر از یک سال تعداد 41 برنامه درسی آموزشی کاردانی پیوسته بروزرسانی شد و دانشجویان ورودی جدید با این برنامه های درسی جدید شروع به تحصیل خواهند کرد.

صالحی عمران از ایجاد دوره های کاردانی جدید در رشته های حمل ونقل، معماری داخلی، مکاترونیک و فتوگرافیک برای آموزشکده های فنی و حرفه ای در سراسر کشور خبر داد و افزود: در راستای مأموریت های تعریف شده دانشگاه در جهت کارآفرینی و اشتغال جوانان و موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 4دوره کاردانی با 38 رشته محل جدید ایجاد و در دفترچه آزمون کاردانی نظام جدید سال تحصیلی 99-98 سازمان سنجش آموزش کشور لحاظ گردید.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد در حال حاضر در دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور حدود 2000 کارگاه و آزمایشگاه فعال داریم که این فضاها محیط عملی خوبی را برای پرورش استعدادهای و آموزش مهارت های فردی ایجاد کرده است.

صالحی عمران گزارشی از تعداد اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی دانشگاه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 349 هنرآموز، دبیر و مدرس و 394 عضو هیئت علمی تطبیق یافته و 141 عضو هیئت علمی آموزشی کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای را تشکیل می دهند.

وی با اعلام اینکه جذب اعضای هیئت علمی این دانشگاه مانند تمام دانشگاه ها از طریق سایت جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم صورت گرفته و از سال 94 تا 96 مجموعاً 90 نفر کارشناسی ارشد و 51 نفر دکتری حائز شرایط بوده اند که به کار گرفته شده اند گفت: تعداد 31 نفر هم از فرصت بورسیه وزارت علوم به هیئت اجرایی جذب دانشگاه معرفی شدند که از این تعداد 21 نفر در مراحل استعلام و تحقیقات صلاحیت های عمومی قرار دارند که بعد از اعلام نتایج جذب دانشگاه خواهند شد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با ابراز نگرانی از تعداد اعضای هیئت علمی و مدرسان نسبت به دانشجو اعلام کرد شاخص نسبت دانشجو به استاد شرایط مناسبی ندارد و این هم یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی دانشگاه می باشد این در شرایطی است که تعداد 20 هزار نفر استاد مدعو مسئولیت عمده آموزشی دانشجویان را در سراسر کشور بر عهده دارند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های خوب دانشگاه بازنگری و آماده سازی آئین نامه صلاحیت های مدرسان بود که اساتید مدعو بایستی طبق ضوابط و مقررات تدوین شده امتیازات لازم را جهت تدریس در دانشگاه کسب و کد مدرسی دریافت می کردند.

صالحی عمران با عنوان اینکه مطالبی که ذکر شد آمار و اطلاعات موجود کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در شرایط کنونی است و این سوال پیش می آید آیا با تعداد زیاد دانشجویان و ضعف موجود در کادر آموزشی و هیئت علمی آئین نامه استخدام جداگانه ای از سایر دانشگاه ها برای این مرکز علمی و مهارتی نباید تدوین گردد؟ با اشاره بر تجربیات بین المللی سیستم های آموزشی مهارتی و فنی و حرفه ای در دنیا بیان داشت: آموزش های مهارتی در جوامع مختلف دنیا از جایگاه بالایی برخوردار است چراکه از محورهای اصلی توسعه پایدار به شمار می رود.

وی افزود: بامطالعه ای که بر اساس کلیدی ترین چالش های آموزش های مهارتی در دنیا داشتم؛ بزرگ ترین دغدغه و برنامه مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در کشورهای پیشرفته، همکاری نزدیک با شرکای صنعتی و تجاری است لذا اگر قرار است دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای مأموریت تعریف شده کار کند حتماً باید همکاری دوجانبه با صنایع و بنگاه های اقتصادی داشته باشد.

صالحی عمران با اشاره بر شاخص های شایستگی اساتید در کشورهای پیشرفته اذعان داشت: اساساً یک مدرس فنی و حرفه ای ضمن مهارت های تدریس، بایستی شایستگی های عمومی را هم دارا باشد که در همین راستا باید الگویی برای دانشگاه های مهارتی ترسیم شود.

وی بیان کرد: یونسکو در گزارشی پیشنهاداتی را برای استخدام و آموزش اساتید مهارتی منتشر کرده است که نکات ذکرشده در آن برای معلمان (teachers)، مربیان (trainers)، آموزشگر (instructors)، منتورها (mentors)، تکنسین ها (technicians ) و .... که نقش ها ، وضعیت و وظایف آن ها با یکدیگر متفاوت است و همگی به عنوان کارکنان حرفه ای شاغل در مراکز و دانشگاه های فنی حرفه ای شناخته می شوند، قابل استفاده است. این اصطلاحات و نام گذاری ها در سیستم های ملی TVET مختلف، متفاوت است.

گفتنی است در پایان دکتر صالحی عمران به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و وظایف و حقوق اساتید مهارتی و نحوه ارتقای این اساتید در کشورهای مختلف ازجمله، ویتنام، بریتانیا، فیلیپین، آلمان و ساموا اشاره کرد و از حاضران در نشست درخواست کرد تا نگاه ویژه ای به آموزش های مهارتی در کشور داشته باشند تا با استفاده از خرد جمعی و تدوین آئین نامه های ارتقای اساتید مختص دانشگاه فنی و حرفه ای این مرکز علمی و مهارتی بتواند در مسیر تحقق اهداف خود گام بردارد.

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
دانشگاه فنی و حرفه ای   اعضای هیات علمی   وزیر علوم تحقیقات و فناوری  
اخبار مرتبط
خراسان شمالی| دانشگاه فنی و حرفه ای با 4000 نفر کمبود اعضای هیات علمی مواجه است
تسنیم
غلامی: اساتید حق التدریس را قبول نداریم / سابقه بی سابقه، دریافت پول به ازای تدریس
خبرگزاری دانشجو
هویت ایرانی، گمشده رشته معماری
پانا
25 تشکل دانشجویی سیستان و بلوچستان به انتصاب درازهی به هیات علمی مجتمع سراوان اعتراض کردند
خبرگزاری دانشجو
وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه کردستان را تسلیت گفت
مهر نیوز
اعضای هیات علمی با توجه به مسئولیت حرفه ای و اجتماعی خود رافع مشکلات و پیشرفت کشور باشند
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درگذشت عصمت اسماعیلی را تسلیت گفت
خبرگزاری کتاب ایران
وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه گلستان را تسلیت گفت
خبرگزاری ایلنا
وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان را تسلیت گفت
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را تسلیت گفت
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
سرآغاز ورود نسلی نو از اساتید به دانشگاه ها با نگاه حل مشکلات کشور/ مشوق های ویژه برای بازگشت نخبگان
راه دانا
دستور وزیر علوم برای جذب 2 برابری زنان در دانشگاههای تک جنسیتی
حزب الله نیوز
سال 99 پروژه های ارتباط با صنعت رونق می گیرد / برنامه وزارت علوم برای بیدارکردن اعضای هیات علمی خاموش دانشگاه ها
خبرگزاری دانشجو
لزوم رعایت استانداردهای بین المللی در آموزش های مهارتی
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
واحدهای دانشگاهی وابسته به دستگاه های دولتی تعطیل شود
مهر نیوز
توصیه وزیر علوم به اساتید: به آمریکا سفر نکنید / چند نفر از اعضای هیات علمی در کشورهای اطراف آمریکا تحت نظرند؛ به دنبال رفع حصر آنان هستیم
خبر داغ
52 درصد جمعیت دانشجویی کشور را خانم ها تشکیل داده اند
خبرگزاری دانشجو
منعی برای استفاده از جمعیت زنان در اداره امور دانشگاه ها وجود ندارد
خبرگزاری موج
وزیر علوم کارت زرد گرفت
ایرنا
برای حل مشکلات،اعضای هیات علمی را به شهر خود دعوت کنید
ایرنا
پیشنهاد تسهیلات برای بانوان عضو هیات علمی دانشگاه ها ارائه شد
خبرگزاری دانشجو
وزیر علوم: دانشجوی ستاره دار نداریم / جابه جایی دانشگاهی فرزندان اعضای هیات علمی سهمیه محسوب نمی شود
تسنیم
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس ابقا شد
خبرگزاری دانشجو
جابجایی فرزندان هیات علمی سهمیه نیست/وزارت علوم مشکلی درباره صندلی فروشی ندارد
تیتر امروز
دانشگاه های جوان در رشته های خاص ظرفیت سازی کنند
خبرگزاری دانشجو
دیدار معاون وزیر علوم از دانشگاه فنی و حرفه ای
صدا و سیما
انعقاد تفاهم نامه استانداری همدان با دانشگاه فنی و حرفه ای
ایرنا
آیین نامه استخدامی برای هیات علمی با ماهیت دانشگاه فنی وحرفه ای همخوانی ندارد
خبرگزاری دانشجو
نظام هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت ارتقای اساتید تدوین شود
ایسکانیوز
نماینده مبارکه از پاسخ های وزیر علوم قانع شد
ایرنا
898 دانشمند برجسته جهانی در 6 ماهه اول سال 98 وارد ایران شدند
خبرگزاری دانشجو
تذکرات کتبی چند نماینده به رئیس جمهور
افکار نیوز
سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی چندان زیاد نیست!
ایسکانیوز
سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد
حافظ نیوز
تلاش جنبش استادی برای دست یابی به مدل ترکیبی راهیان نور
فارس
رییس دانشگاه نمی تواند سرخود کسی را در هیات علمی جذب کند
خبرگزاری ایلنا
سرپرست پارک علم و فناوری فارس انتصاب شد
آریا
محقق سرآمد علمی کشور، سرپرست پارک فناوری فارس شد
قلم نیوز
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد
ایسکانیوز
41 برنامه درسی دانشگاه فنی و حرفه ای به روزرسانی شد
ایرنا
اخبار مرتبط
bltتسنیم : خراسان شمالی| دانشگاه فنی و حرفه ای با 4000 نفر کمبود اعضای هیات علمی مواجه است
bltخبرگزاری دانشجو : غلامی: اساتید حق التدریس را قبول نداریم / سابقه بی سابقه، دریافت پول به ازای تدریس
bltپانا : هویت ایرانی، گمشده رشته معماری
bltخبرگزاری دانشجو : 25 تشکل دانشجویی سیستان و بلوچستان به انتصاب درازهی به هیات علمی مجتمع سراوان اعتراض کردند
bltمهر نیوز : وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه کردستان را تسلیت گفت
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : اعضای هیات علمی با توجه به مسئولیت حرفه ای و اجتماعی خود رافع مشکلات و پیشرفت کشور باشند
bltخبرگزاری کتاب ایران : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درگذشت عصمت اسماعیلی را تسلیت گفت
bltخبرگزاری ایلنا : وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه گلستان را تسلیت گفت
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان را تسلیت گفت
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را تسلیت گفت
bltراه دانا : سرآغاز ورود نسلی نو از اساتید به دانشگاه ها با نگاه حل مشکلات کشور/ مشوق های ویژه برای بازگشت نخبگان
bltحزب الله نیوز : دستور وزیر علوم برای جذب 2 برابری زنان در دانشگاههای تک جنسیتی
bltخبرگزاری دانشجو : سال 99 پروژه های ارتباط با صنعت رونق می گیرد / برنامه وزارت علوم برای بیدارکردن اعضای هیات علمی خاموش دانشگاه ها
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : لزوم رعایت استانداردهای بین المللی در آموزش های مهارتی
bltمهر نیوز : واحدهای دانشگاهی وابسته به دستگاه های دولتی تعطیل شود
bltخبر داغ : توصیه وزیر علوم به اساتید: به آمریکا سفر نکنید / چند نفر از اعضای هیات علمی در کشورهای اطراف آمریکا تحت نظرند؛ به دنبال رفع حصر آنان هستیم
bltخبرگزاری دانشجو : 52 درصد جمعیت دانشجویی کشور را خانم ها تشکیل داده اند
bltخبرگزاری موج : منعی برای استفاده از جمعیت زنان در اداره امور دانشگاه ها وجود ندارد
bltایرنا : وزیر علوم کارت زرد گرفت
bltایرنا : برای حل مشکلات،اعضای هیات علمی را به شهر خود دعوت کنید
bltخبرگزاری دانشجو : پیشنهاد تسهیلات برای بانوان عضو هیات علمی دانشگاه ها ارائه شد
bltتسنیم : وزیر علوم: دانشجوی ستاره دار نداریم / جابه جایی دانشگاهی فرزندان اعضای هیات علمی سهمیه محسوب نمی شود
bltخبرگزاری دانشجو : رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس ابقا شد
bltتیتر امروز : جابجایی فرزندان هیات علمی سهمیه نیست/وزارت علوم مشکلی درباره صندلی فروشی ندارد
bltخبرگزاری دانشجو : دانشگاه های جوان در رشته های خاص ظرفیت سازی کنند
bltصدا و سیما : دیدار معاون وزیر علوم از دانشگاه فنی و حرفه ای
bltایرنا : انعقاد تفاهم نامه استانداری همدان با دانشگاه فنی و حرفه ای
bltخبرگزاری دانشجو : آیین نامه استخدامی برای هیات علمی با ماهیت دانشگاه فنی وحرفه ای همخوانی ندارد
bltایسکانیوز : نظام هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت ارتقای اساتید تدوین شود
bltایرنا : نماینده مبارکه از پاسخ های وزیر علوم قانع شد
bltخبرگزاری دانشجو : 898 دانشمند برجسته جهانی در 6 ماهه اول سال 98 وارد ایران شدند
bltافکار نیوز : تذکرات کتبی چند نماینده به رئیس جمهور
bltایسکانیوز : سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی چندان زیاد نیست!
bltحافظ نیوز : سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد
bltفارس : تلاش جنبش استادی برای دست یابی به مدل ترکیبی راهیان نور
bltخبرگزاری ایلنا : رییس دانشگاه نمی تواند سرخود کسی را در هیات علمی جذب کند
bltآریا : سرپرست پارک علم و فناوری فارس انتصاب شد
bltقلم نیوز : محقق سرآمد علمی کشور، سرپرست پارک فناوری فارس شد
bltایسکانیوز : سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد
bltایرنا : 41 برنامه درسی دانشگاه فنی و حرفه ای به روزرسانی شد
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.