مخبر - 1398/07/16 - نشست بررسی آیین نامه استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

نشست بررسی آیین نامه استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد
نشست بررسی آیین ارتقای اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه فنی و حرفه ای، با حضور باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، اعضای هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور برگزار شد.
نشست بررسی آیین نامه استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

به گزارش ایلنا، باقری در این نشست اظهار داشت: معتقدم یکی از مهم ترین موضوعات و مباحثی که بایستی درخصوص دانشگاه فنی و حرفه ای موردتوجه قرار گیرد این است که این دانشگاه از سال 1390 به مجموعه دانشگاه های وزارت علوم انتقال پیداکرده و نباید در مسائل آموزشی و پژوهشی با مدل دانشگاه های نظری کشور که ماهیت و محور فعالیت آن ها با این مجموعه فرق دارد مقایسه شود.

وی افزود: طی دو سال اخیر در دانشگاه درخصوص توجه به ارتقای اساتید، تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها، بروزرسانی برنامه های درسی فعالیت های مهمی صورت گرفته ولی اعتقاد دارم اگر دستورالعمل و آئین نامه های مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت مأموریت آن تعریف شود.

قائم مقام وزیر علوم بیان داشت: در کشور یک آئین نامه استخدامی برای اعضای هیئت علمی داریم که شامل رتبه های مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام است و به نظر می آید آئین نامه مذکور با ماهیت فعالیت دانشگاه فنی و حرفه ای همخوانی ندارد لذا اعضای هیئت علمی که جذب می شوند با آئین نامه کنونی بالاخص در بحث ارتقا دچار مشکل خواهند شد. بنابراین باید نظام هیئت علمی مختص دانشگاه فنی و حرفه ای با محورهای نحوه استخدام، شاخص های مرتبه هیئت علمی، بازآموزی و آموزش های ضمن خدمت و درمجموع ارتقای اساتید در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز هیئت امنای وزارت علوم، با عنوان اینکه در این نشست چارچوب های استخدامی و ارتقای اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای بررسی می شود تا به امید خدا با تلاش مسئولان دانشگاه تا چند ماه آینده بتوانیم آئین نامه جدیدی با اهداف، ویژگی ها و شرایط خاص دانشگاه فنی و حرفه ای تنظیم کنیم.

وی در پایان با عنوان اینکه در مرحله نخست بایستی کارگروه های تخصصی برای ترسیم فعالیت ها با مشارکت حاضران این نشست شکل گیرد اظهار داشت: در این نشست ها قرار نیست آئین نامه استخدامی و ارتقا استخراج شود بلکه بنا داریم با استفاده از خرد جمعی و تجربیات اساتید حاضر، مفاهیم لازم را تعریف کنیم و سپس در ضوابط و آئین نامه ها استفاده گردد.

دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در این نشست با اشاره به اینکه محوریت این نشست بررسی راهکارهای ارتقا و استخدام اعضای هیئت علمی این دانشگاه است اظهار داشت: تدوین آئین نامه ای منسجم و بومی مختص اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از موضوعات و برنامه های اصلی دانشگاه است و باید آئین نامه ارتقای استادان در آموزش های مهارتی متفاوت از سایر دانشگاه ها باشد.

وی توضیح داد: این دانشگاه در سراسر کشور دارای 176 دانشکده و آموزشکده فنی و حرفه ای (53 مرکز مختص دختران و 123 مرکز به پسران) در 111 شهر با بیش از 200 هزار دانشج و،110 رشته کاردانی ،60 رشته کارشناسی ناپیوسته و 7 رشته کارشناسی پیوسته از سال 97 در راستای اجرای بند (ب) ماده 65 و66 قانون برنامه ششم توسعه، مجوز شورای مستقل برنامه ریزی آموزشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باهدف سیاست گذاری منسجم در برنامه ریزی درسی برای توسعه هدفمند آموزش های عالی فنی و حرفه ای و به منظور رفع نیازهای اولویت دار مهارتی کشور بر مبنای مطالعات آمایشی اخذ کرد و بحمدالله در مدتی کمتر از یک سال تعداد 41 برنامه درسی آموزشی کاردانی پیوسته بروزرسانی شد و دانشجویان ورودی جدید با این برنامه های درسی جدید شروع به تحصیل خواهند کرد.

صالحی عمران از ایجاد دوره های کاردانی جدید در رشته های حمل ونقل، معماری داخلی، مکاترونیک و فتوگرافیک برای آموزشکده های فنی و حرفه ای در سراسر کشور خبر داد و افزود: در راستای مأموریت های تعریف شده دانشگاه در جهت کارآفرینی و اشتغال جوانان و موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 4دوره کاردانی با 38 رشته محل جدید ایجاد و در دفترچه آزمون کاردانی نظام جدید سال تحصیلی 99-98 سازمان سنجش آموزش کشور لحاظ گردید.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد در حال حاضر در دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور حدود 2000 کارگاه و آزمایشگاه فعال داریم که این فضاها محیط عملی خوبی را برای پرورش استعدادهای و آموزش مهارت های فردی ایجاد کرده است.

صالحی عمران گزارشی از تعداد اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی دانشگاه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 349 هنرآموز، دبیر و مدرس و 394 عضو هیئت علمی تطبیق یافته و 141 عضو هیئت علمی آموزشی کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای را تشکیل می دهند.

وی با اعلام اینکه جذب اعضای هیئت علمی این دانشگاه مانند تمام دانشگاه ها از طریق سایت جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم صورت گرفته و از سال 94 تا 96 مجموعاً 90 نفر کارشناسی ارشد و 51 نفر دکتری حائز شرایط بوده اند که به کار گرفته شده اند گفت: تعداد 31 نفر هم از فرصت بورسیه وزارت علوم به هیئت اجرایی جذب دانشگاه معرفی شدند که از این تعداد 21 نفر در مراحل استعلام و تحقیقات صلاحیت های عمومی قرار دارند که بعد از اعلام نتایج جذب دانشگاه خواهند شد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با ابراز نگرانی از تعداد اعضای هیئت علمی و مدرسان نسبت به دانشجو اعلام کرد شاخص نسبت دانشجو به استاد شرایط مناسبی ندارد و این هم یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی دانشگاه می باشد این در شرایطی است که تعداد 20 هزار نفر استاد مدعو مسئولیت عمده آموزشی دانشجویان را در سراسر کشور بر عهده دارند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های خوب دانشگاه بازنگری و آماده سازی آئین نامه صلاحیت های مدرسان بود که اساتید مدعو بایستی طبق ضوابط و مقررات تدوین شده امتیازات لازم را جهت تدریس در دانشگاه کسب و کد مدرسی دریافت می کردند.

صالحی عمران با عنوان اینکه مطالبی که ذکر شد آمار و اطلاعات موجود کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در شرایط کنونی است و این سوال پیش می آید آیا با تعداد زیاد دانشجویان و ضعف موجود در کادر آموزشی و هیئت علمی آئین نامه استخدام جداگانه ای از سایر دانشگاه ها برای این مرکز علمی و مهارتی نباید تدوین گردد؟ با اشاره بر تجربیات بین المللی سیستم های آموزشی مهارتی و فنی و حرفه ای در دنیا بیان داشت: آموزش های مهارتی در جوامع مختلف دنیا از جایگاه بالایی برخوردار است چراکه از محورهای اصلی توسعه پایدار به شمار می رود.

وی افزود: بامطالعه ای که بر اساس کلیدی ترین چالش های آموزش های مهارتی در دنیا داشتم؛ بزرگ ترین دغدغه و برنامه مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در کشورهای پیشرفته، همکاری نزدیک با شرکای صنعتی و تجاری است لذا اگر قرار است دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای مأموریت تعریف شده کار کند حتماً باید همکاری دوجانبه با صنایع و بنگاه های اقتصادی داشته باشد.

صالحی عمران با اشاره بر شاخص های شایستگی اساتید در کشورهای پیشرفته اذعان داشت: اساساً یک مدرس فنی و حرفه ای ضمن مهارت های تدریس، بایستی شایستگی های عمومی را هم دارا باشد که در همین راستا باید الگویی برای دانشگاه های مهارتی ترسیم شود.

وی بیان کرد: یونسکو در گزارشی پیشنهاداتی را برای استخدام و آموزش اساتید مهارتی منتشر کرده است که نکات ذکرشده در آن برای معلمان (teachers)، مربیان (trainers)، آموزشگر (instructors)، منتورها (mentors)، تکنسین ها (technicians ) و .... که نقش ها ، وضعیت و وظایف آن ها با یکدیگر متفاوت است و همگی به عنوان کارکنان حرفه ای شاغل در مراکز و دانشگاه های فنی حرفه ای شناخته می شوند، قابل استفاده است. این اصطلاحات و نام گذاری ها در سیستم های ملی TVET مختلف، متفاوت است.

گفتنی است در پایان دکتر صالحی عمران به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و وظایف و حقوق اساتید مهارتی و نحوه ارتقای این اساتید در کشورهای مختلف ازجمله، ویتنام، بریتانیا، فیلیپین، آلمان و ساموا اشاره کرد و از حاضران در نشست درخواست کرد تا نگاه ویژه ای به آموزش های مهارتی در کشور داشته باشند تا با استفاده از خرد جمعی و تدوین آئین نامه های ارتقای اساتید مختص دانشگاه فنی و حرفه ای این مرکز علمی و مهارتی بتواند در مسیر تحقق اهداف خود گام بردارد.

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
دانشگاه فنی و حرفه ای   اعضای هیات علمی   وزیر علوم تحقیقات و فناوری  
اخبار مرتبط
دانشگاه های جوان در رشته های خاص ظرفیت سازی کنند
خبرگزاری دانشجو
دیدار معاون وزیر علوم از دانشگاه فنی و حرفه ای
صدا و سیما
انعقاد تفاهم نامه استانداری همدان با دانشگاه فنی و حرفه ای
ایرنا
آیین نامه استخدامی برای هیات علمی با ماهیت دانشگاه فنی وحرفه ای همخوانی ندارد
خبرگزاری دانشجو
نظام هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت ارتقای اساتید تدوین شود
ایسکانیوز
نماینده مبارکه از پاسخ های وزیر علوم قانع شد
ایرنا
898 دانشمند برجسته جهانی در 6 ماهه اول سال 98 وارد ایران شدند
خبرگزاری دانشجو
تذکرات کتبی چند نماینده به رئیس جمهور
افکار نیوز
سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی چندان زیاد نیست!
ایسکانیوز
سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد
حافظ نیوز
تلاش جنبش استادی برای دست یابی به مدل ترکیبی راهیان نور
فارس
رییس دانشگاه نمی تواند سرخود کسی را در هیات علمی جذب کند
خبرگزاری ایلنا
سرپرست پارک علم و فناوری فارس انتصاب شد
آریا
محقق سرآمد علمی کشور، سرپرست پارک فناوری فارس شد
ایسنا
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد
ایسکانیوز
41 برنامه درسی دانشگاه فنی و حرفه ای به روزرسانی شد
ایرنا
دانشگاه علم و فناوری بهشهر جایگاه و موقعیت استقرار خوبی دارد
آریا
افتتاح سه پروژه دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهشهر
ایرنا
انتظارات نمایندگان مازندران در مجلس از دانشگاه و وزیر علوم
ایرنا
سرپرست جدید مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان منصوب شد
خبرآنلاین
تحصیل حدود 150 هزار دانشجو در مازندران
ایرنا
وزیر علوم از دانشگاه فناوری های نوین آمل بازدید کرد
آریا
وزیر علوم: پژوهشگران محصولات تولیدی را به نام خود ثبت کنند
ایرنا
موفقیت های خوب دانشگاه نوشیروانی بابل مرهون تلاش های پژوهشگران و اعضای هیات علمی آن است
آریا
آقای وزیر! وزارت علوم مطابق چه نیازسنجی و منطقی دانشجو می پذیرد؟ / هیچ زمان به شائبه های فساد دانشگاه مازندران رسیدگی نشد
خبرگزاری دانشجو
بازگشت بسیاری از دانشجویان ایرانی تحصیل کرده در خارج به کشور
برنا نیوز
ارتقای سطح علمی و امکانات آموزشی دانشگاه های غیرانتفاعی کشور
صدا و سیما
بازدید وزیر علوم از دانشگاه مازندران
راه دانا
وزیر علوم طرح های عمرانی دانشگاه کشاورزی ساری را افتتاح کرد
ایرنا
وزیر علوم: تحریم ها برای بخش علمی کشور فرصت است
ایرنا
به صورت جدی در حال مشابه یابی پایان نامه ها هستیم
برنا نیوز
مشابه یابی پایان نامه ها به صورت جدی در حال انجام است
ایرنا
حضور و بازدید وزیر علوم از دانشگاه مازندران
بلاغ مازندران
توزیع ماموریت های علمی باید به فراخور نوع دانشگاه انجام شود
ایسکانیوز
خواست صنفی و سیاسی دانشجویان نباید به مشکل امنیتی تبدیل شود
ایرنا
اساتید دانشگاه از انتقال مباحث ناامید کننده جلوگیری کنند
برنا نیوز
سرانه فضای ورزشی دختران در مازندران با استاندارد فاصله دارد
مهر نیوز
بودجه پژوهشی دانشگاه ها به میزان فعالیت آنها بستگی دارد
ایرنا
دانشجویان صدرا در نامه ای به وزیر علوم: دانشگاه صدرا به بنگاه پولی تبدیل شده
تسنیم
دانشگاه صدرا به بنگاه پولی تبدیل شده / استفاده از حربه تهدید، بلای جان مطالبات دانشجویان
خبرگزاری دانشجو
اخبار مرتبط
bltخبرگزاری دانشجو : دانشگاه های جوان در رشته های خاص ظرفیت سازی کنند
bltصدا و سیما : دیدار معاون وزیر علوم از دانشگاه فنی و حرفه ای
bltایرنا : انعقاد تفاهم نامه استانداری همدان با دانشگاه فنی و حرفه ای
bltخبرگزاری دانشجو : آیین نامه استخدامی برای هیات علمی با ماهیت دانشگاه فنی وحرفه ای همخوانی ندارد
bltایسکانیوز : نظام هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای با محوریت ارتقای اساتید تدوین شود
bltایرنا : نماینده مبارکه از پاسخ های وزیر علوم قانع شد
bltخبرگزاری دانشجو : 898 دانشمند برجسته جهانی در 6 ماهه اول سال 98 وارد ایران شدند
bltافکار نیوز : تذکرات کتبی چند نماینده به رئیس جمهور
bltایسکانیوز : سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی چندان زیاد نیست!
bltحافظ نیوز : سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد
bltفارس : تلاش جنبش استادی برای دست یابی به مدل ترکیبی راهیان نور
bltخبرگزاری ایلنا : رییس دانشگاه نمی تواند سرخود کسی را در هیات علمی جذب کند
bltآریا : سرپرست پارک علم و فناوری فارس انتصاب شد
bltایسنا : محقق سرآمد علمی کشور، سرپرست پارک فناوری فارس شد
bltایسکانیوز : سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد
bltایرنا : 41 برنامه درسی دانشگاه فنی و حرفه ای به روزرسانی شد
bltآریا : دانشگاه علم و فناوری بهشهر جایگاه و موقعیت استقرار خوبی دارد
bltایرنا : افتتاح سه پروژه دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهشهر
bltایرنا : انتظارات نمایندگان مازندران در مجلس از دانشگاه و وزیر علوم
bltخبرآنلاین : سرپرست جدید مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان منصوب شد
bltایرنا : تحصیل حدود 150 هزار دانشجو در مازندران
bltآریا : وزیر علوم از دانشگاه فناوری های نوین آمل بازدید کرد
bltایرنا : وزیر علوم: پژوهشگران محصولات تولیدی را به نام خود ثبت کنند
bltآریا : موفقیت های خوب دانشگاه نوشیروانی بابل مرهون تلاش های پژوهشگران و اعضای هیات علمی آن است
bltخبرگزاری دانشجو : آقای وزیر! وزارت علوم مطابق چه نیازسنجی و منطقی دانشجو می پذیرد؟ / هیچ زمان به شائبه های فساد دانشگاه مازندران رسیدگی نشد
bltبرنا نیوز : بازگشت بسیاری از دانشجویان ایرانی تحصیل کرده در خارج به کشور
bltصدا و سیما : ارتقای سطح علمی و امکانات آموزشی دانشگاه های غیرانتفاعی کشور
bltراه دانا : بازدید وزیر علوم از دانشگاه مازندران
bltایرنا : وزیر علوم طرح های عمرانی دانشگاه کشاورزی ساری را افتتاح کرد
bltایرنا : وزیر علوم: تحریم ها برای بخش علمی کشور فرصت است
bltبرنا نیوز : به صورت جدی در حال مشابه یابی پایان نامه ها هستیم
bltایرنا : مشابه یابی پایان نامه ها به صورت جدی در حال انجام است
bltبلاغ مازندران : حضور و بازدید وزیر علوم از دانشگاه مازندران
bltایسکانیوز : توزیع ماموریت های علمی باید به فراخور نوع دانشگاه انجام شود
bltایرنا : خواست صنفی و سیاسی دانشجویان نباید به مشکل امنیتی تبدیل شود
bltبرنا نیوز : اساتید دانشگاه از انتقال مباحث ناامید کننده جلوگیری کنند
bltمهر نیوز : سرانه فضای ورزشی دختران در مازندران با استاندارد فاصله دارد
bltایرنا : بودجه پژوهشی دانشگاه ها به میزان فعالیت آنها بستگی دارد
bltتسنیم : دانشجویان صدرا در نامه ای به وزیر علوم: دانشگاه صدرا به بنگاه پولی تبدیل شده
bltخبرگزاری دانشجو : دانشگاه صدرا به بنگاه پولی تبدیل شده / استفاده از حربه تهدید، بلای جان مطالبات دانشجویان
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.