مخبر - 1398/07/14 - سه تاکتیک اصلاح طلبی برای انتخابات

سه تاکتیک اصلاح طلبی برای انتخابات
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، با اینکه فرصت زیادی تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده، شواهد دال بر آن است که صحنه سیاسی کشور، حرکت خزنده و آرامی به سمت تغییر و تحول متناسب با این آوردگاه عمومی دارد. با این حال، رصد و پیگیری مواضع نخبگان جریانات، خاصه موارد مربوط ...
سه تاکتیک اصلاح طلبی برای انتخابات

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، با اینکه فرصت زیادی تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده، شواهد دال بر آن است که صحنه سیاسی کشور، حرکت خزنده و آرامی به سمت تغییر و تحول متناسب با این آوردگاه عمومی دارد. با این حال، رصد و پیگیری مواضع نخبگان جریانات، خاصه موارد مربوط به انتخابات، امری مهم تلقی می شود.

در همین راستا سعی شده تا در گزارش پیش رو، تاکتیک های جریان موسوم به اصلاحات را که ناظر بر راهبرد انتفاع حداکثری از انتخابات و فضای پیرامونی آن است، برشماریم. این تاکتیک ها مشخصاً سه شعبه دارند: اولاً؛ گردن کشی و تعیین تکلیف برای نهادهای نظارتی(مشارکت مشروط) دوما؛ القای وجود بن بست در اداره کشور(امتناع سیاست ورزی) و سوما؛ القای بازخوانی مبانی و تجدیدنظر در نیروها، روش ها و راهبردها(پوست اندازی).
مشارکت مشروط: اصطلاح «مشارکت مشروط» به عنوان سیاست جدید جریان اصلاح طلب، از ابتدای سال جاری و به طور هماهنگ و همه جانبه، قلم به قلم و زبان به زبان می چرخد. اصطلاح یادشده، معطوف به حضور در انتخابات، در ازای ایجاد بستر و زمینه لازم از سوی نهادهای حاکمیتی، از جمله در حوزه تأیید صلاحیت حداکثری نامزدهای خالص و درجه یک منتسب به جریان اصلاحات است.

برای جامه عمل پوشاندن به این ترفند، اصلاح طلبان چانه زنی بی وقفه ای را با اعضای شورای نگهبان خاصه سخنگوی آن در پیش گرفته اند؛ چنین گفت وگوهایی، صرفاً در نما وجه تعاملی و نرم دارند، لیکن در باطن و در واقع، سیاست فشار از بالا و ایجاد پروپاگاندای سخت حول آن -با هدف دستیابی به منافع موردنظر- را پیگیری می کنند. مشارکت مشروط با وجود برخی مخالفت ها، در میان قشری از اصلاح طلبان، وجه حیاتی دارد؛ به طور مثال عبدالله ناصری از مشاوران رییس دولت اصلاحات، حضور هم کیشان خود در عرصه انتخابات بدون شرط گذاری برای نهادهای فوقانی را «پفیوزی سیاسی» دانسته است.
از سوی دیگر، هر چند فعالان و نظریه ورزان تجدیدنظرطلب، پیشبرد مشارکت مشروط را معلول استغنای جریان اصلاحات از موازین و مناسبات قدرت عنوان می کنند(اشاره به اظهارات حجاریان که گفت ما گدای قدرت نیستیم) لیکن به نظر می رسد لزوم جدایی مسیر سیاست ورزی از جریان نزدیک به دولت تدبیر، به عنوان یکی از بانیان اصلی وضع موجود (به خصوص از منظر و ماوای جامعه)، دلیل اصلی شرط گذاری های اینچنینی است؛ جدایی ای که چنانچه صورت نگیرد و همچون سال 94(انتخابات مجلس) اصلاح طلبان به ارائه لیست ائتلافی واداشته شوند، ریزش رأی معناداری برای این جریان پیش خواهد آمد.

امتناع سیاست ورزی: تولید «موقعیت استثنایی» و مدیریت جوانب آن، از جمله حربه هایی است که فرصت طلبان، برای اقناع افکار عمومی و جذب آن ها به سمت پسندهای خویش به کار می گیرند. تلقین فرایافت نبود امکان برای سیاست ورزی یا به عبارتی امتناع سیاست که مدتی است اصلاح طلبان در نفیر آن می دمند، یکی از ابزارهای فعلیت بخشیدن به شرایط استثنایی است. «سعید حجاریان» ایدئولوگ اصلاحات، اخیراً در یادداشتی کنشگری سیاسی در چهارچوب سیاست حال حاضر ایران را تلویحاً امری ناممکن و با تشبیه فضای سیاسی امروز به سال های پس از قیام 15 خرداد سال 42، به طور غیرمستقیم شرایط را برای وقوع آشوب اجتماعی یا به اصطلاح سابوتاژ(خرابکاری) مهیا ارزیابی کرد. احمدزیدآبادی، ژورنالیست اصلاح طلب نیز در اظهاراتی، با عمیق توصیف کردن نومیدی حاکم بر لایه های زیرین جامعه، اعتراضات عریان نشده کنونی را به «آتش زیر خاکستر» تعبیر کرد. مواضعی از این جنس، پرتعداد و البته متواتر است که بررسی یکایک آنها مجال دیگری را می طلبد؛ لیکن به نظر می رسد القای بن بست در اداره کشور از سوی اصلاح طلبان، با هدف جازدن خود به عنوان عنصر نجات بخش از وضعیت موجود مطرح می شود؛ هدفی که با توجه به عملکرد غیر قابل دفاع ایشان طی سال های اخیر در دولت و مجلس و شورای شهر، تا حد زیادی دور از دسترس می نماید.

پمپاژ یأس و سرخوردگی و بیگانگی جامعه از امر سیاسی، در حالی است که اصلاح طلبان از سال 92 و به ویژه از سال 96 به این سو، حضور پررنگی در نهادهای تقنینی و اجرایی کشور داشته و القائات عمر و زید، بی شک از سوی مخاطبان رأی این جریان، به فرار از پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشین، تفسیر و تعبیر خواهد شد.
پوست اندازی: پوست اندازی یا به تعبیری بازخوانی مبانی و تجدیدنظر در نیروها، روش ها و راهبردها، یکی از مهم ترین مأموریت های هر جریان پویای سیاسی است.

اصلاح طلبان نیز تلاش دارند با شوآف پوست اندازی، خود را همسو و همخو با تحولات روز نشان بدهند. بیش و پیش از این هدف متعارف، آن ها دل آشوب اتفاق دیگری هستند؛ دلشوره ای که ناشی از وجود بحران در منابع مشروعیت اصلاحات بطور مشخص در رهبری آن است. ایشان در دوره های اخیر انتخابات با دست یازی به ترفند
«تکرار می کنم» توانستند بدنه هواخواه خود را برای حضور در پای صندوق رأی راضی کنند؛ لیکن این موفقیت نسبی صرفاً برآمده از صلاحیت فاعل «تکرار» نبود، بلکه عوامل دیگری ازجمله بهره گیری از شرایط زمانه و استفاده اصولی و بجا از تکنیک های تبلیغاتی، در پیش افتادن آن ها از رقیب موثر افتاد. باری، رفرمیست ها نیک واقفند که «صاحب تکرار» امروز دیگر از اقل وجاهت و وزانت برای ایجاد خیزش در میان بدنه اصلاح طلبان برخوردار است.
این موضوع به قدری هویدا و بدیهی شده که «صاحب تکرار» نیز شخصاً به آن اعتراف کرده است. این اعتراف گزنده، برخی اصلاح طلبان از جمله حجاریان، کرباسچی و بهزاد نبوی را در شش و بش تغییر فاز رهبری از خاتمی به فردی دیگر قرار داده است؛ امری که با مخالفت ها و مقاومت هایی نیز روبه رو شد.

سایش میان موافقان و مخالفان خاتمی را می توان آغازی بر یک بحران در رهبری اصلاح طلبان پنداشت؛ بی شک چنین بحرانی، ادعای ظاهری لزوم پوست اندازی در جریان اصلاحات، با غایت واقعی راضی نمودن بدنه رأی اصلاح طلبان جهت حضور مجدد پای صندوق ها را با چالش جدی مواجه خواهدکرد.

منبع: روزنامه صبح نو

منبع خبر : خبرگزاری دانشجو

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
نخبگان   اصلاح طلبی   خزندگان   آرامی   یازدهمین دوره   مجلس شورای اسلامی  
اخبار مرتبط
آرامش و تعقل فرصتی برای انتخاب
ایرنا
مشارکت حداکثری، نقش موثری در اعتلای آرمان های انقلاب دارد
ایسنا
پایان مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی
تابناک
نخبگان باید مدیریت کشور را در دست بگیرند
شوشان
پیام حاج جواد خادمی در ارتباط با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
خوزنا
کاندیدای مجلس در زاهدان: شورای نخبگان و جوانان را در مجلس تشکیل می دهم / با برنامه وارد عرصه انتخابات شده ام
تسنیم
ائتلاف کامل اصولگرایان در برابر 4 فهرست اصلاح طلبی
قدس آنلاین
وزیر احمدی نژاد از ادامه رقابت های انتخاباتی کناره گیری کرد
بولتن نیوز
حمله با کوکتل مولوتف به ستاد انتخاباتی یک کاندیدای مجلس در تهران
خبرگزاری دانشجو
وظایف اعضای شعب رای در آستارا تشریح شد
ایرنا
کاندیدای مجلس در زابل: قصد دارم با تکیه بر جوانان سیستان را از حاشیه به متن بکشانم / حاضرم با همه دلسوزان تعامل داشته باشم
تسنیم
90 بازرس بر صندوق های آراء سیاهکل نظارت می کنند
ایرنا
از مترسک خواندن رقیبان تا وعده نشست های ماهانه با نخبگان
مشرق نیوز
باید هزینه ها برای استفاده جوانان از امکانات ورزش کاهش یابد
خبرگزاری ایلنا
مرزنشینان و عشایر مراوه تپه گلستان آماده شرکت در انتخابات هستند
ایرنا
تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اصفهان
ایسنا
اولین تصاویر از آماده سازی صندوق های اخذ رای انتخابات مجلس
قدس آنلاین
بیانیه انتخاباتى شوراى اصلاح طلبان استان قم
نواندیش
مردم سپیدان و بیضا آماده حضور گسترده در انتخابات
صدا و سیما
شورای اصلاح طلبان قم: برغم نداشتن لیست، به انتخاب مردم احترام می گذاریم
ایرنا
زمینه حضور مردم در انتخابات فراهم شود
ایرنا
حضور مردم در پای صندوق های رای باعث ناامیدی دشمن می شود   
ایرنا
63 هزار و 591 رای اولی در استان همدان در انتخابات شرکت می کنند
تسنیم
20 هزار نفر مجری انتخابات مجلس در همدان هستند؛ تعداد دواطلبان نمایندگی مجلس در همدان به 172 نفر کاهش یافت
تسنیم
تبلیغات نامزدهای مجلس رسما آغاز شد؛ باید ها و نبایدها
روز نو
اسامی نهایی نامزدهای یازدهمین دوره مجلس در آبادان
صدا و سیما
رقابت 138 نامزد نمایندگی مجلس در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر
صدا و سیما
کدخدایی: امکان افزایش تعداد تاییدصلاحیت شده ها وجود دارد/ اسناد جدیدی به دستمان رسید
عصر امروز
شکایت شورای نگهبان از منتشرکنندگان اخبار کذب
تابش کوثر
تعداد داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در گلستان به 290 نفر رسید
تسنیم
روند رد صلاحیت یک نامزد انتخابات مجلس یازدهم + اسناد
تیتر امروز
تریبون صدا و سیما به سمت مردم است
ایرنا
مشارکت بیش از 37 هزار رای اولی خراسان شمالی در انتخابات
ایسنا
بیانیه شوراى عالى اصلاح طلبان درباره لیست انتخاباتى تهران
نواندیش
تصمیم تمامی احزاب جهت ارائه یا عدم ارائه لیست انتخاباتی محترم است
ایسنا
قائل به جدایی انسان ها به بهانه طایفه و دیار بالا و پایین نبوده و نیستم
خبر دنا
زمان دریافت شکایت داوطلبان احراز صلاحیت نشده به پایان رسیده است
افکار نیوز
اطلاعیه حزب ندای ایرانیان در حمایت از کاندیداهای مجلسِ متولدِ پس از انقلاب
ایسنا
17 داوطلب ایلامی تایید صلاحیت شدند
ایرنا
اختصاصی گفتارنو| کدام چهره های شاخص در استان کرمان تائید صلاحیت شده اند؟
گفتار نو
اخبار مرتبط
bltایرنا : آرامش و تعقل فرصتی برای انتخاب
bltایسنا : مشارکت حداکثری، نقش موثری در اعتلای آرمان های انقلاب دارد
bltتابناک : پایان مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی
bltشوشان : نخبگان باید مدیریت کشور را در دست بگیرند
bltخوزنا : پیام حاج جواد خادمی در ارتباط با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
bltتسنیم : کاندیدای مجلس در زاهدان: شورای نخبگان و جوانان را در مجلس تشکیل می دهم / با برنامه وارد عرصه انتخابات شده ام
bltقدس آنلاین : ائتلاف کامل اصولگرایان در برابر 4 فهرست اصلاح طلبی
bltبولتن نیوز : وزیر احمدی نژاد از ادامه رقابت های انتخاباتی کناره گیری کرد
bltخبرگزاری دانشجو : حمله با کوکتل مولوتف به ستاد انتخاباتی یک کاندیدای مجلس در تهران
bltایرنا : وظایف اعضای شعب رای در آستارا تشریح شد
bltتسنیم : کاندیدای مجلس در زابل: قصد دارم با تکیه بر جوانان سیستان را از حاشیه به متن بکشانم / حاضرم با همه دلسوزان تعامل داشته باشم
bltایرنا : 90 بازرس بر صندوق های آراء سیاهکل نظارت می کنند
bltمشرق نیوز : از مترسک خواندن رقیبان تا وعده نشست های ماهانه با نخبگان
bltخبرگزاری ایلنا : باید هزینه ها برای استفاده جوانان از امکانات ورزش کاهش یابد
bltایرنا : مرزنشینان و عشایر مراوه تپه گلستان آماده شرکت در انتخابات هستند
bltایسنا : تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اصفهان
bltقدس آنلاین : اولین تصاویر از آماده سازی صندوق های اخذ رای انتخابات مجلس
bltنواندیش : بیانیه انتخاباتى شوراى اصلاح طلبان استان قم
bltصدا و سیما : مردم سپیدان و بیضا آماده حضور گسترده در انتخابات
bltایرنا : شورای اصلاح طلبان قم: برغم نداشتن لیست، به انتخاب مردم احترام می گذاریم
bltایرنا : زمینه حضور مردم در انتخابات فراهم شود
bltایرنا : حضور مردم در پای صندوق های رای باعث ناامیدی دشمن می شود   
bltتسنیم : 63 هزار و 591 رای اولی در استان همدان در انتخابات شرکت می کنند
bltتسنیم : 20 هزار نفر مجری انتخابات مجلس در همدان هستند؛ تعداد دواطلبان نمایندگی مجلس در همدان به 172 نفر کاهش یافت
bltروز نو : تبلیغات نامزدهای مجلس رسما آغاز شد؛ باید ها و نبایدها
bltصدا و سیما : اسامی نهایی نامزدهای یازدهمین دوره مجلس در آبادان
bltصدا و سیما : رقابت 138 نامزد نمایندگی مجلس در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر
bltعصر امروز : کدخدایی: امکان افزایش تعداد تاییدصلاحیت شده ها وجود دارد/ اسناد جدیدی به دستمان رسید
bltتابش کوثر : شکایت شورای نگهبان از منتشرکنندگان اخبار کذب
bltتسنیم : تعداد داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در گلستان به 290 نفر رسید
bltتیتر امروز : روند رد صلاحیت یک نامزد انتخابات مجلس یازدهم + اسناد
bltایرنا : تریبون صدا و سیما به سمت مردم است
bltایسنا : مشارکت بیش از 37 هزار رای اولی خراسان شمالی در انتخابات
bltنواندیش : بیانیه شوراى عالى اصلاح طلبان درباره لیست انتخاباتى تهران
bltایسنا : تصمیم تمامی احزاب جهت ارائه یا عدم ارائه لیست انتخاباتی محترم است
bltخبر دنا : قائل به جدایی انسان ها به بهانه طایفه و دیار بالا و پایین نبوده و نیستم
bltافکار نیوز : زمان دریافت شکایت داوطلبان احراز صلاحیت نشده به پایان رسیده است
bltایسنا : اطلاعیه حزب ندای ایرانیان در حمایت از کاندیداهای مجلسِ متولدِ پس از انقلاب
bltایرنا : 17 داوطلب ایلامی تایید صلاحیت شدند
bltگفتار نو : اختصاصی گفتارنو| کدام چهره های شاخص در استان کرمان تائید صلاحیت شده اند؟
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.