مخبر - 1398/07/10 - معلولان: نمی توان به وعده ها دل خوش کرد

معلولان: نمی توان به وعده ها دل خوش کرد
سلامت نیوز: در حال حاضر به هیچ عنوان پروژه ای كه برای سالمندان مناسب سازی نشده باشد را در تهران افتتاح نخواهیم كرد این وعده شاید اصلی ترین بخش صحبت های شهردار تهران در مراسم بزرگداشت روز سالمند در برج میلاد بود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،گرچه این سخنان شهردار تهران وعده جدیدی ...
معلولان: نمی توان به وعده ها دل خوش کرد

سلامت نیوز:«در حال حاضر به هيچ عنوان پروژه اي كه براي سالمندان مناسب سازي نشده باشد را در تهران افتتاح نخواهيم كرد» اين وعده شايد اصلي ترين بخش صحبت هاي شهردار تهران در مراسم بزرگداشت روز سالمند در برج ميلاد بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،گرچه اين سخنان شهردار تهران وعده جديدي نبود و به گفته اصغر شيرزادي، مديرعامل انجمن تخصصي معلولين ايران سابقه اين وعده به چند سال قبل برمي گردد يعني زماني كه شهرداري مصوب كرد تا براي ساختمان هاي ساخته شده اي كه اصول مناسب سازي را براي سالمندان و معلولان و كم توانان رعايت نكرده بودند، پروانه ساختماني صادر نشود.

حالا اين سوال مطرح است كه چه تضميني وجود دارد تا اين بار هم وعده زيباي شهردار تهران واقعا اجرايي شود؟
آخرين آماري كه ديروز دكتر سعيد نمكي، وزير بهداشت از جمعيت سالمندان كشور در مراسم بزرگداشت روز سالمند ارايه داد 8.3 درصد ايراني ها سالمند هستند. او همچنين براي اولين بار طي چند سال گذشته اذعان كرد كه جمعيت كشور ما در حالي به سوي پير شدن پيش مي رود كه همزمان با كاهش زاد و ولد روبه رو است.

او با ذكر اينكه جمعيت زنان سالخورده نسبت به مردان سالخورده در حال افزايش است، گفت: اگر طبق اين هرم پيش برويم با توجه به كاهش ميزان زاد و ولد، دچار نقصان خواهيم شد. در حال حاضر 8.3 درصد جمعيت كشور سالمندان هستند كه اين آمار در ساليان آينده به بالاي 16درصد و سرانجام به بيش از 30 درصد خواهد رسيد.

همچنين نتايج آخرين بررسي هاي جمعيت شناسي در سال 95 نيز مويد اين نكته است كه استان گيلان پيرترين و سيستان و بلوچستان جوان ترين استان ايران است ضمن اينكه در پايتخت نيز مناطق 3، 4، 5 و شهرستان طالقان داراي بيشترين تعداد سالمند هستند.


بدين ترتيب اگر متوسط 10 درصدي سالمندان را در نظر بگيريم هم اينك در تهران بيش از 800 هزارتا يك ميليون شهروند سالمند زندگي مي كنند كه مانند معلولان از حداقل هاي زندگي و تردد در شهر و حتي ساختمان ها محرومند و به رغم وعده شهردار تهران به نظر نمي رسد، عمرشان به ديدن شهري كه بتوانند در آن به راحتي حركت كنند و جابه جا شوند و ساختمان هايي كه در آنها تردد داشته باشند، قد بدهد!


ديروز اما سخنان پيروز حناچي، شهردار تهران علاوه بر مناسب سازي شهر براي تردد سالمندان و معلولان و كم توان ها ابعاد ديگري هم داشت. او با اشاره به افزايش اميد به زندگي در جوامع افزود: همين امر سبب افزايش جمعيت سالمندي است. سن اميد به زندگي از 57 سال در سال 1355 به 74 سال در مردان و 76 سال در زنان در سال 1395 رسيده و طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تا سال 1430 حدود يك چهارم جمعيت كشور را سالمندان تشكيل خواهند داد.
حناچي در خصوص ميزان جمعيت سالمندي در تهران طي 3 دهه گذشته افزود:

در سال 1365 حدود 5/4 درصد جمعيت را سالمندان تشكيل مي دادند كه اين رقم در سال 1395 به 10/5 درصد رسيده است. شهر تهران حدود يك درصد بالاتر از ميانگين كشوري داراي سالمند است.


شهردار تهران سپس با اشاره به جمعيت سالمندان مناطق مختلف تهران نيز گفت: براساس گزارش هاي دريافتي منطقه 3 شهر تهران با 21 درصد و مناطق 1 و 6 با 18 درصد داراي بيشترين ميزان جمعيت سالمندي هستند. همچنين مناطق 1 تا 5 نيز بيشترين تعداد سالمند را در بين ساير مناطق دارند.
او با اشاره به مطالعات صورت گفته در خصوص سالمندان گفت: طبق اين مطالعات 66.8 درصد از سالمندان در فعاليت هاي پايه مستقل و 11.9درصد در فعاليت هاي پايه وابسته اند.


حناچي با اشاره به اينكه 25.4 درصد سالمندان طي 6 ماه گذشته حداقل يك بار به زمين خورده اند، گفت: با توجه به كمبود ويتامين D و ساير مشكلات استخواني نمي توان تمام اين آمار افتادن را به دليل مشكلات شهري دانست اما شهرداري بايد به فكر ارتقاي سطح زندگي اين افراد باشد.


او در ادامه با اشاره به اهميت سلامت رواني سالمندان تصريح كرد: 41 درصد زنان و 28.7 درصد مردان سالمند افسرده هستند كه بايد سياست هاي ما به سوي كاهش اين ارقام پيش رود البته خوشبختانه كشور ما جزو 10 كشور اول موفق در زمينه سالمندان است.


تهران «شهر، دوستدار سلامت» شعاري بود كه شهردار تهران ديروز وعده محقق شدنش را داد و گفت: در حال حاضر حفظ كرامت انساني و مناسب سازي فضاي شهري از اولويت هاي اساسي ما در شهرداري است.


اما سخنان و وعده هاي شهردار تهران در خصوص مناسب سازي معابر و مراكز عمومي شهر در حالي مطرح مي شد كه چندي قبل اظهار نظري در مورد عدم لزوم پله برقي و آسانسور در ايستگاه هاي مترو به چالشي براي شهرداري تهران بدل شده بود.

شايد براي همين هم بود كه او در حاشيه مراسم گراميداشت روز جهاني سالمند و در جمع خبرنگاران مجبور شد، توضيحاتي در مورد مناسب سازي ايستگاه هاي مترو براي سالمندان ارايه دهد و بگويد: آسانسور و پله برقي جزو الزامات ايستگاه هاي مترو است و تلاش مي كنيم اين تجهيزات در همه ايستگاه هاي مترو وجود داشته باشد؛ هر چند در شرايط فعلي تحريم ممكن است در تهيه اين تجهيزات مشكلي وجود داشته باشد.


او در ادامه در خصوص مناسب سازي معابر تهران براي سالمندان گفت: بحث مناسب سازي فضاهاي عمومي نه فقط براي سالمندان بلكه براي همه گروه هاي سني و معلولان و آنهايي كه به هر دليل مشكل حركتي دارند بايد انجام شود و اين هدف را پيگيري مي كنيم.


حناچي افزود: به همين دليل در كوتاه مدت هيچ پروژه اي بدون رعايت استانداردهاي مناسب سازي افتتاح نمي شود و در ميان مدت تمامي پارك ها و در درازمدت تمامي فضاهاي عمومي مناسب سازي خواهند شد و كميته اي در شهرسازي اين موضوع را پيگيري مي كند.
وعده هاي ... !
اما همان طور كه خوانديد حتي بين آمار سالمندان كشور نيز اتفاق نظر واحدي بين مسوولان وجود ندارد و درحالي كه وزير بهداشت آمار سالمندان را 3/8 درصد اعلام مي كند، شهردار تهران صحبت از آمار 5/10 درصدي سالمندان جامعه مي كند! از سويي سال هاست كه مناسب سازي معابر و نظارت شهرداري بر اجراي آن يكي از شعارهاي شهرداري تهران در دوره هاي مختلف بوده ولي به اذعان خود مديران شهري آمار معابر مناسب سازي شده پايتخت آنچنان ناچيز است كه به سادگي مي توان از آنها صرف نظر كرد!

بدين ترتيب اين سوال مطرح مي شود كه چه تضميني وجود دارد كه وعده اين بار شهردار تهران كه اتفاقا خودش نيز مدتي در سمت معاون شهرسازي شهرداري تهران مسوول مستقيم مناسب سازي بوده است، دوباره به فراموشي سپرده نشود و سال آينده در همين روز شاهد گلايه مسوولان از كم كاري شهرداري در موضوع مناسب سازي معابر و ساختمان ها و وظايف نظارتي خود در اين مورد نباشيم؟


اصغر شيرزادي، مديرعامل انجمن تخصصي معلولان ايران نيز مانند بسياري ديگر از معلولان و سالمندان بر اين باور است كه با توجه به سابقه و كارنامه ردي شهرداري در خصوص مناسب سازي معابر و ساختمان هاي تهران، نمي توان به محقق شدن وعده هاي جديد شهردار تهران دل خوش كرد. او با ذكر اينكه وعده ديروز شهردار تهران چيز جديدي نيست، گفت: از 5-4 سال پيش قرار شد، شهرداري تهران به ساختمان هايي كه مناسب سازي در آنها رعايت نشده، پايان كار ندهد ولي در عمل اين امر يا اجرا نشد يا اگر در موارد معدودي اجرا شد به صورت ناقص انجام شد.


او با اشاره به مواردي از نقض اجراي اين قانون گفت: مثلا بارها در اين مدت ديده شده كه سازندگان بناهاي مختلف وقتي مي خواهند پايان كار بگيرند، تجهيزات ذكر شده براي مناسب سازي مثل بالا بر را در ساختمان هاي شان نصب مي كنند ولي به محض آنكه پايان كار گرفتند آنها را برمي دارند! براي همين حتي ما پيشنهاد داديم كه شهرداري به صورت دوره اي از ساختمان هاي نوساز بازديد داشته باشد تا اگر چنين تخلفاتي رخ داد با متخلفان برخورد كند.


اين عضو جامعه معلولان كشور همچنين به صحبت هاي روز گذشته محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در افتتاحيه نمايشگاه توانمندساز اشاره كرد و گفت: وزير تعاون هم ديروز اعلام كرد كه معاون اول رييس جمهور به تمامي شهرداري هاي كشور دستور داده ، ظرف 3 ماه بايد تمامي معابر شهرهاي خود را مناسب سازي كنند. اين وعده، وعده بزرگي است و البته به نظر مي رسد با توجه به سابقه مناسب سازي در سال هاي گذشته و مشكلات بودجه اي شهرداري ها، تحقق آن در بازه ياد شده اگر بعيد نباشد حداقل بسيار مشكل و دور از ذهن باشد!


مديرعامل انجمن تخصصي معلولين ايران همچنين در مورد وعده شهردار تهران براي مناسب سازي ابنيه تازه ساخته شده پايتخت نيز گفت: نمي خواهم بدبين باشم. به هر حال «مي توان» با يك عزم و اراده و بسيج امكانات، اين وعده را محقق كرد. ولي سابقه سال هاي گذشته شهرداري در اين مورد باعث مي شود تا چندان به اين وعده ها خوشبين نباشيم وگرنه ما هم اميدواريم كه اين وعده نيز اجرايي شود.
عمل به جاي شعارزدگي
زهرا ساعي، نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي كه به پيگيري امور و خواست هاي جامعه معلولان شهرت دارد نيز در اين زمينه تقريبا نظري مشابه شيرزادي دارد. او با اشاره به تصويب قانون جامعه حمايت از معلولان در سال 96 گفت:

در اين قانون به صراحت در مورد مناسب سازي شهرها و مراكز عمومي براي تردد سالمندان و معلولان تاكيد شده و شهرداري ها را موظف كرده تا اين موضوع را اجرايي كنند. با پيگيري هاي انجام شده در برخي از شهرها از جمله تبريز، تازه اجراي اين مصوبه توسط شهرداري آغاز شده و اميدواريم در ساير شهرها از جمله تهران نيز اين موضوع به دور از هر گونه شعارزدگي آغاز شود.


او با توصيفي از وضعيت سال هايي كه اين قانون در ظاهر اجرا مي شده است، گفت: همان طور كه مي دانيد قبلا هم در قانون بر مناسب سازي معابر و ساختمان ها تاكيد شده ولي زياد الزامي براي آن تعيين نشده بود.

براي همين الان هم شاهديم كه مراكز تجاري و تفريحي بسياري ساخته مي شوند و پايان كار مي گيرند بدون اينكه براي تردد سالمندان و معلولان مناسب سازي شده باشند! حتي در چند مورد وقتي كه سوال كردم چرا براي تردد شهروندان كم توان حدقل پله ها و رمپ هايي جلوي مراكز خريد تجاري نمي سازيد، مي گويند شهرداري به اين بهانه كه رمپ ها و پله ها پياده رو را اشغال مي كنند، مانع از ساخت آنها مي شوند! اين جاي تاسف است كه خود شهرداري كه متولي مناسب سازي شهر است با چنين برخوردهايي مانع از اجراي حداقلي مناسب سازي ساختمان ها و معابر مي شود.


اين نماينده مجلس همچنين به جلسه روز دوشنبه كميسيون مربوطه در مجلس با وزير تعاون در همين مورد اشاره كرد و گفت: در اين جلسه آقاي شريعتمداري اعلام كردند كه قرار است بعد از طي مراحل قانوني، بخشي از يارانه هاي حذف شده شهروندان برخوردار براي حمايت از معلولان و از جمله مناسب سازي شهرها اختصاص پيدا كند.


ساعي با ذكر اينكه مناسب سازي شهرها و معابر يكي از اصول شهرسازي در دنياست، گفت: بايد شهر و ساختمان هاي آن براي استفاده و تردد تمامي اقشار جامعه مناسب سازي شود. چون شهرها مراكزي هستند براي زندگي همه شهروندان، از سالمندان و معلولان و شهروندان كم توان تا مادري كه مي خواهد با كالسكه فرزند خود در شهر و معابر آن تردد كند.

شهري كه با وجود تمامي شعارهايي كه داده مي شود ولي در عمل تاكنون هيچ اقدام در خورد توجهي براي مناسب سازي در آن نشده است. ما هم اميدواريم كه اين سخنان شهردار تهران نويدي باشد براي عزم جزم شهرداري براي آغاز يك جهاد در اين زمينه و اينكه سال آينده در چنين روزي اخبار خوبي براي سالمندان و كم توانان تهران داشته باشيم.

منبع خبر : سلامت نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
معلولان   سالمند   مراسم بزرگداشت   وعده ها   مناسب سازی   روزنامه   شهرداری تهران  
اخبار مرتبط
دستور حناچی برای استفاده از نظر مشورتی معلولان
انصاف نیوز
پیاده راه گذر استاد شهریار افتتاح شد
صدا و سیما
سالمندان و معلولان مهریز برای حضور در بانک ها با مشکل روبرو هستند
ایرنا
بهره اندک معلولان و سالمندان از گردشگری در اصفهان
ایرنا
30 مجموعه ورزشی تهران برای معلولان مناسب سازی شد
ایرنا
تسهیلات جدید شهرداری برای استفاده معلولان از وسایل حمل ونقل عمومی
ایرنا
مهریز یک عابربانک مناسب سازی شده برای معلولان هم ندارد
ایسنا
شهرداری برای مناسب سازی اماکن و معابر پایتخت برای معلولان تذکر گرفت
باشگاه خبرنگاران
فیلم| سامانه ای برای رفع نیاز معلولان پایتخت راه انداری شد
خبرگزاری دانشجو
اقدام ارزنده شهرداری تهران در روز جهانی معلولان
فرتاک نیوز
انجام 8 پروژه مناسب سازی برای تردد معلولان در هر منطقه
آریا
139 ایستگاه اتوبوس تهران برای توان یابان مناسب سازی شد
ایرنا
مناسب سازی مجموعه های ورزشی شهرداری برای معلولان
تسنیم
اختصاص یک سرای محله به معلولان در هر منطقه تهران
فارس
قول حناچی به معلولان: تهران را برایتان مناسب سازی می کنیم
آفتاب
قول حناچی به معلولان:تهران را برایتان مناسب سازی می کنیم
دنیای اقتصاد
مناسب سازی محیط شهری برای تردد معلولان
فارس
مناسب سازی مسیر تردد معلولان در مترو و پیاده روها جزو اولویت های شهرداری است
همشهری آنلاین
مناسب سازی فضای مساجد برای نابینایان؛ از وعده ها تا عمل
شبستان
ایجاد مراکز ورزشی تفریحی برای نابینایان در 6 نقطه تهران
مهر نیوز
41 درصد زنان و 28.8 مردان سالمند دچار افسردگی هستند
ایران آنلاین
اعلام جمعیت سالمند مناطق تهران/ مناسب سازی شهری برای معلولان کافی است
تسنیم
حناچی تذکز گرفت/ این بار به دلیل مناسب سازی نکردن پروژه های جدید شهرداری
ایسکانیوز
تذکر به شهرداری برای مناسب سازی تهران برای معلولان
وانا نیوز
شهردار تهران: پروژه ای که برای سالمندان مناسب سازی نشود، افتتاح نمی شود
اسکان نیوز
حناچی : پروژه ای که برای سالمندان مناسب سازی نشود، افتتاح نمی شود
بلدیه فردا
تاکید ویژه حناچی بر امر مناسب سازی معابر در مراسم روز سالمند
خبرآنلاین
مجید فراهانی: حناچی به دلیل عدم مناسب سازی پروژه های جدیدی شهرداری برای معلولان تذکر گرفت/ محمد علیخانی: استفاده جانبازان و ایثارگران از حمل و نقل عمومی با هزینه کمتر را پیگیری می کنیم
دیده بان ایران
تذکر عضو شورا به حناچی به دلیل عدم مناسب سازی پروژه های جدیدی شهرداری برای معلولان
شورا آنلاین
تاکید بر مناسب سازی ایستگاه های مترو برای افراد دارای معلولیت
مهر نیوز
بیش از 10 هزار سالمند زیر چتر حمایتی بهزیستی قزوین
صدا و سیما
چه کنیم محیط مدرسه شاداب و دلپذیر باشد؟
شفا آنلاین
خبر خوش معاون اول رئیس جمهور برای افراد معلول
مهر نیوز
ما از هر ایده دانش آموزان در راستای حل مشکلات استقبال می کنیم
مرور نیوز
نمی گوییم شرایط ایده آلی در شهر داریم
خبرگزاری موج
فراخوان حناچی برای جذب ایده های دانش آموزان شهری
ایسنا
اجتناب از پذیرش معلولان در مهدهای کودک ممنوع
ایران آنلاین
توان یابان قربانی محدودیت های مالی مدیریت شهری
تیتر شهر
توان یابان قربانی محدودیت های مالی مدیریت شهری/ آیا تصمیمات مدیریت شهری «معلول ستیز» است؟
باشگاه خبرنگاران
میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ایمن سازی می شوند
افکار نیوز
اخبار مرتبط
bltانصاف نیوز : دستور حناچی برای استفاده از نظر مشورتی معلولان
bltصدا و سیما : پیاده راه گذر استاد شهریار افتتاح شد
bltایرنا : سالمندان و معلولان مهریز برای حضور در بانک ها با مشکل روبرو هستند
bltایرنا : بهره اندک معلولان و سالمندان از گردشگری در اصفهان
bltایرنا : 30 مجموعه ورزشی تهران برای معلولان مناسب سازی شد
bltایرنا : تسهیلات جدید شهرداری برای استفاده معلولان از وسایل حمل ونقل عمومی
bltایسنا : مهریز یک عابربانک مناسب سازی شده برای معلولان هم ندارد
bltباشگاه خبرنگاران : شهرداری برای مناسب سازی اماکن و معابر پایتخت برای معلولان تذکر گرفت
bltخبرگزاری دانشجو : فیلم| سامانه ای برای رفع نیاز معلولان پایتخت راه انداری شد
bltفرتاک نیوز : اقدام ارزنده شهرداری تهران در روز جهانی معلولان
bltآریا : انجام 8 پروژه مناسب سازی برای تردد معلولان در هر منطقه
bltایرنا : 139 ایستگاه اتوبوس تهران برای توان یابان مناسب سازی شد
bltتسنیم : مناسب سازی مجموعه های ورزشی شهرداری برای معلولان
bltفارس : اختصاص یک سرای محله به معلولان در هر منطقه تهران
bltآفتاب : قول حناچی به معلولان: تهران را برایتان مناسب سازی می کنیم
bltدنیای اقتصاد : قول حناچی به معلولان:تهران را برایتان مناسب سازی می کنیم
bltفارس : مناسب سازی محیط شهری برای تردد معلولان
bltهمشهری آنلاین : مناسب سازی مسیر تردد معلولان در مترو و پیاده روها جزو اولویت های شهرداری است
bltشبستان : مناسب سازی فضای مساجد برای نابینایان؛ از وعده ها تا عمل
bltمهر نیوز : ایجاد مراکز ورزشی تفریحی برای نابینایان در 6 نقطه تهران
bltایران آنلاین : 41 درصد زنان و 28.8 مردان سالمند دچار افسردگی هستند
bltتسنیم : اعلام جمعیت سالمند مناطق تهران/ مناسب سازی شهری برای معلولان کافی است
bltایسکانیوز : حناچی تذکز گرفت/ این بار به دلیل مناسب سازی نکردن پروژه های جدید شهرداری
bltوانا نیوز : تذکر به شهرداری برای مناسب سازی تهران برای معلولان
bltاسکان نیوز : شهردار تهران: پروژه ای که برای سالمندان مناسب سازی نشود، افتتاح نمی شود
bltبلدیه فردا : حناچی : پروژه ای که برای سالمندان مناسب سازی نشود، افتتاح نمی شود
bltخبرآنلاین : تاکید ویژه حناچی بر امر مناسب سازی معابر در مراسم روز سالمند
bltدیده بان ایران : مجید فراهانی: حناچی به دلیل عدم مناسب سازی پروژه های جدیدی شهرداری برای معلولان تذکر گرفت/ محمد علیخانی: استفاده جانبازان و ایثارگران از حمل و نقل عمومی با هزینه کمتر را پیگیری می کنیم
bltشورا آنلاین : تذکر عضو شورا به حناچی به دلیل عدم مناسب سازی پروژه های جدیدی شهرداری برای معلولان
bltمهر نیوز : تاکید بر مناسب سازی ایستگاه های مترو برای افراد دارای معلولیت
bltصدا و سیما : بیش از 10 هزار سالمند زیر چتر حمایتی بهزیستی قزوین
bltشفا آنلاین : چه کنیم محیط مدرسه شاداب و دلپذیر باشد؟
bltمهر نیوز : خبر خوش معاون اول رئیس جمهور برای افراد معلول
bltمرور نیوز : ما از هر ایده دانش آموزان در راستای حل مشکلات استقبال می کنیم
bltخبرگزاری موج : نمی گوییم شرایط ایده آلی در شهر داریم
bltایسنا : فراخوان حناچی برای جذب ایده های دانش آموزان شهری
bltایران آنلاین : اجتناب از پذیرش معلولان در مهدهای کودک ممنوع
bltتیتر شهر : توان یابان قربانی محدودیت های مالی مدیریت شهری
bltباشگاه خبرنگاران : توان یابان قربانی محدودیت های مالی مدیریت شهری/ آیا تصمیمات مدیریت شهری «معلول ستیز» است؟
bltافکار نیوز : میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ایمن سازی می شوند
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.