مخبر - 1398/07/03 - رکود تاریخی در بازار مسکن تهران/ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون

رکود تاریخی در بازار مسکن تهران/ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون
بازار مسکن تهران در آخرین ماه تابستان با «رکود تاریخی» در معاملات مواجه شد. قیمت آپارتمان های پایتخت در شهریور برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت و بهای خرید هر مترمربع واحد مسکونی با برگشت از کانال 13 میلیون، به 12 میلیون و 969 هزار تومان رسید. تعداد واحدهایی که طی شهریور در تهران معامله شد در همه ماه ...
رکود تاریخی در بازار مسکن تهران/ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون

رکود تاریخی در بازار مسکن تهران/ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیونبه گزارش فانوس، دومین ماه کاهشی برای قیمت مسکن در پایتخت رقم خورد. با کاهش مجدد قیمت اسمی مسکن برای دومین ماه پیاپی، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران به کانال 12 میلیون تومان بازگشت. بازار معاملات خرید و فروش مسکن شهریور ماه امسال و در ادامه ریزش قیمت مسکن در مردادماه امسال برای دومین بار پس از گذشت 45 ماه، کاهش قیمت اسمی مسکن را در شهر تهران تجربه کرد. بررسی ها براساس تازه ترین آمار منتشرشده درباره وضعیت و تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که روز گذشته از سوی دفتر اقتصاد مسکن منتشر شد، نشان می دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران شهریور ماه امسال با 6/ 1درصد کاهش نسبت به میانگین قیمت مسکن در مردادماه از 13 میلیون و 180هزار تومان در میانه تابستان به 12 میلیون و 969 هزار تومان، کاهش یافت. مردادماه نیز برای اولین بار بعد از گذشت 45 ماه، قیمت اسمی مسکن با کاهش 3 درصدی تورم ماهانه آپارتمان های مسکونی ریزش کرد. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در حالی برای دومین ماه پی درپی کاهشی شده است که در عین حال شیب کاهش ماهانه قیمت مسکن نسبت به مردادماه کمتر شده است و از افت 3 درصدی تورم ماهانه به کاهش 6/ 1 درصدی رسیده است. این موضوع نشان دهنده تغییر در سرعت کاهش قیمت مسکن در شهر تهران است؛ هر چند انتظارات کاهشی قیمت همچنان در بازار مسکن پایتخت از سوی طیف متقاضیان خرید آپارتمان تداوم دارد.
آمارها همچنین نشان می دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته- شهریور سال 97- معادل 6/ 59 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که همزمان با ثبت دومین ماه کاهش قیمت مسکن در شهر تهران، رکورد تاریخی افت حجم معاملات خرید آپارتمان و رکود معاملاتی مسکن نیز در شهریور ماه به ثبت رسید. در 31 روز منتهی به پایان شهریور ماه امسال، تعداد معاملات خرید مسکن در مقایسه با ماه های قبل باز هم کاهش یافت و حتی از رقم حداقلی تعداد معاملات خرید مسکن ثبت شده در مردادماه نیز در سطح پایین تری قرار گرفت.
مردادامسال در حالی با ثبت 2 هزار و 900فقره معامله خرید آپارتمان در شهر تهران تعداد معاملات خرید مسکن از سطح حداقلی نیز سقوط کرد که این میزان در شهریور ماه باز هم کاهش یافت و به 2 هزار و 456 فقره معامله مسکن تقلیل یافت. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در شهریور ماه امسال در مقایسه با مردادماه 15درصد کاهش یافت. این در حالی است که تعداد معاملات خرید آپارتمان در شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل- شهریور 97- نیز 73 درصد کم شد. این موضوع نشان می دهد هم اکنون بازار مسکن شهر تهران با یک رکورد تاریخی به لحاظ افت حجم معاملات خرید مسکن مواجه شده است؛ چرا که دست کم از سال 93 به بعد حتی در ماه های نیمه تعطیل بازار مسکن -فروردین ماه-نیز تعداد معاملات خرید مسکن بیش از تعداد معاملات خرید آپارتمان در شهریور ماه امسال بوده است.
با این حال، مقایسه وضعیت بازار مسکن شهر تهران در دو ماه مرداد- اولین ماه ریزش قیمت اسمی مسکن- و شهریور نشان می دهد اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در آخرین ماه از تابستان سال جاری به لحاظ افت تعداد معاملات انجام شده و پیشروی در فاز رکود یک رکورد تاریخی ثبت کرده است، اما ریزش ماهانه حجم معاملات مسکن در این ماه نصف میزان افت ماهانه تعداد معاملات خرید مسکن در مردادماه بوده است. مردادماه امسال حجم معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران در مقایسه با یک ماه قبل از آن-تیرماه-معادل 32 درصد کاهش یافت. این در حالی است که میزان افت حجم معاملات خرید مسکن در شهریور ماه در مقایسه با مرداد-افت ماهانه حجم معاملات- برابر با 15درصد بوده است.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد دست کم دو عامل عمده در کاهش قیمت اسمی مسکن در شهریور ماه و همچنین ثبت رکورد تاریخی رکود معاملاتی مسکن در پایتخت در این ماه موثر بوده است.
اولین و مهم ترین عامل در این زمینه وجود انتظارات کاهشی در بازار از بابت تخلیه حباب قیمتی بازار مسکن وکاهش قیمت ها از سمت تقاضای مسکن است.همزمان با بروز رکود معاملاتی در بازار مسکن و کاهش محسوس حجم معاملات خرید آپارتمان در شهریور ماه از ابتدای تابستان امسال، ابتدا قیمت های پیشنهادی و سپس قیمت های قطعی فروش مسکن در برخی از فایل ها ریزش کرد. افت قیمت پیشنهادی و قطعی واحدهای مسکونی که ابتدا از مناطق لوکس شهر تهران آغاز و سپس به مناطق مصرفی سرایت کرد منجر به پررنگ تر شدن انتظارات کاهشی در بازار مسکن و تداوم آن تا پایان تابستان شد. بررسی ها نشان می دهد انتظارات کاهشی در بازار مسکن به لحاظ نحوه تعیین قیمت مسکن در پایتخت هم اکنون از دو منبع عمده شارژ می شود. اولین منبع مربوط به احساس و انتظار خریداران نسبت به بازار مسکن است. متقاضیان خرید مسکن در شهر تهران معتقدند بازار معاملات آپارتمان های مسکونی به لحاظ قیمتی به دلیل جهش قیمت ها دچار حباب است و با توجه به جهش شدید قیمت ها ونبود قدرت خرید در سمت تقاضا، قیمت ها باید باز هم کاهش پیدا کند.از سوی دیگر، بروز آرامش و ثبات نسبی در بازارهای موازی به خصوص بازار ارز منجر به ایجاد فضای روانی ویژه ای از بابت انتظار تداوم کاهش قیمت ها در بازار معاملات مسکن شده است. متقاضیان خرید مسکن معتقدند در شرایطی که قیمت ارز کاهش یافته وبازار ارز در ثبات نسبی به سر می برد بازار مسکن نیز باید با کاهش قیمت ها مواجه شده و پس از تعدیل قیمت ها به سمت ثبات برود.
این در حالی است که کارشناسان تنها عامل افت قیمت مسکن در شهر تهران و بروز رکود تاریخی در این بازار را مربوط به انتظارات نمی دانند؛ آنها معتقدند انتظارات کاهشی اگرچه مهم ترین علت ثبت رکود تاریخی در بازار معاملات مسکن شهریورماه و رقم خوردن دومین ماه پیاپی کاهش قیمت مسکن در شهر تهران است اما تنها عامل بروز این وضعیت نیست.
به گفته آنها «تغییر وتحول در رفتار طیف تقاضای مسکن» دومین عامل و یکی از مهم ترین عوامل بروز شرایط ثبت شده در بازار معاملات مسکن شهر تهران در آخرین ماه از فصل تابستان است.وضعیتی که پیش از این نیز از سوی واسطه های معاملات مسکن شهر تهران در تحلیل شرایط روز بازار مسکن شهریور اعلام شده بود.بر این اساس، در حالی که از ماه های گذشته به خصوص از اوایل تابستان تقاضای خانه اولی از یکسو و تقاضای سفته بازی از سوی دیگر ابتدا کمرنگ، سپس از بازار مسکن محو شد در شهریور ماه تقاضای سرمایه ای برای خرید واحدهای مسکونی نیز به میزان قابل توجهی افت کرد.خانه اولی ها اولین طیف حساس به نوسانات قیمتی بازار مسکن بودند که در نتیجه جهش قیمت ها و ناکارآمد شدن وام بانکی قبل از سایر گروه های متقاضی خرید مسکن در شهر تهران از بازار به اجبار خارج شده وبه حاشیه رانده شدند؛ سفته بازان نیز که در سال گذشته تحت تاثیر نوسانات ارزی و سایر عوامل اثرگذار بر جهش قیمت مسکن به صورت روزانه و حتی لحظه ای اقدام به افزایش قیمت واحدهای مسکونی کرده واز این راه اقدام به کسب سود می کردند با شروع رکود در بازار معاملات مسکن و زمزمه های ریزش قیمت از بازار خارج شده و در شهریور حضور آنها در بازارمسکن به کمرنگ ترین سطح خود رسید.
با این حال، هم اکنون محدود متقاضیان حاضر در بازار مسکن متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی هستند که این افراد نیز به دلیل نگرانی و مانع عمده عملا قادر به انجام معامله در بازار نیستند ودر سردرگمی به سر می برند؛ اگرچه فایل فروش مسکن در شرایط فعلی برای خرید مسکن از سوی متقاضیان به طور نسبی با تنوع قابل قبولی همراه شده است اما متقاضیان تبدیل به احسن عملا در حلقه اول معامله مدنظر خود یعنی فروش واحد فعلی درمانده شده اند؛ رکود بازار مسکن موجب شده است این گروه از متقاضیان بازار مسکن عملا قادر به فروش واحد فعلی خود برای تامین مالی عمده هزینه موردنیاز برای خرید آپارتمان جدید نباشند؛ همین موضوع یکی از مهم ترین عوامل کاهش حجم معاملات خرید مسکن در شهریور ماه محسوب می شود.
با این حال تحلیل های کارشناسی حاکی است شرایط فعلی به لحاظ افت حجم معاملات خرید مسکن وضعیتی قابل تداوم نیست و حتی در صورت ادامه روند ریزش قیمت مسکن در پایتخت، انتظار می رود در ماه های آینده حجم معاملات خرید آپارتمان افزایش یابد و سطح معاملات مسکن از رکود تاریخی فعلی فراتر رود.با این حال، در حالی که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران شهریور امسال در مقایسه با مرداد 6/ 1 درصد کاهش یافت انتظار کاهش بیشتر قیمت ها با شیب تندتر در ماه های آینده دور از ذهن نخواهد بود.
در 6 ماهه اول سال جاری میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران معادل 12 میلیون و880 هزار تومان به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-6 ماهه اول سال 97- معادل 91 درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که در 6 ماه اول امسال-نیمه اول سال 98- مجموعا 29 هزار فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده است که این میزان معادل معاملات انجام شده طی دو ماه متعارف بازار مسکن (وضعیت معمولی بازار مسکن که نه در شرایط رکود کامل و نه در رونق کامل قرار دارد) است.حجم معاملات خرید مسکن در نیمه اول سال جاری در مقایسه با نیمه اول سال گذشته 56 درصد کاهش داشته است.
منبع خبر : فانوس نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
تورم   آپارتمان   معاملات مسکن   قیمت آپارتمان   مسکن   خرید آنلاین   واحد مسکونی   معامله مسکن   کاهش قیمت مسکن   میانگین قیمت   وضعیت بازار   بازار   بازار مسکن   خرید و فروش مسکن   قیمت روز مسکن   افت قیمت   اقتصاد مسکن   خرید آپارتمان   مسکونی  
اخبار مرتبط
کاهش 1.7 درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته
صدای ایران
مسکن در تهران: کاهش در قیمت و معاملات
همشهری آنلاین
وزرات راه: میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به مردادماه 1.7 درصد ارزان شد / کاهش 73 درصدی معاملات
تیک نیوز
باز هم کاهش قیمت مسکن در تهران!!
بازار نیوز
مسکن در تهران باز هم ارزان شد/کاهش 73 درصدی معاملات در شهریورماه 98
عصر مالی
خانه در تهران خاک شد
قلم نیوز
دومین افت پیاپی قیمت مسکن در تهران
الف
خانه در تهران باز هم ارزان شد
ایران جیب
رکود بی سابقه در بازار مسکن تهران
پارسینه
بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون
تیتر20
کاهش 73 درصدی معاملات/ مسکن در تهران باز هم ارزان شد
تابش کوثر
قیمت مسکن در تهران در سراشیبی سقوط
شمانیوز
دلایل افت قیمت مسکن در تهران
شمانیوز
مسکن در پایتخت باز هم ارزان شد
دنیای اقتصاد
حال وروز بازار مسکن در کلان شهرها
تین نیوز
مسکن در تهران باز هم ارزان شد
ایسنا
رکود تاریخی در بازار مسکن تهران زیر ذره بین؛ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون تومانی+نمودار
اقتصاد نیوز
دومین ماه کاهشی قیمت آپارتمان/ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون
فرارو
توقف رشد مسکن در کلان شهرها
ساعت 24
9 ویژگی تصویر جدید بازار مسکندر کلان شهرها
اقتصاد نیوز
افت شدید معاملات مسکن در مرداد 98
صدای ایران
واکنش سفته بازها به اولین ماه کاهشی مسکن
ملیت
جریان انحرافی وارد بازار مسکن شد
پارسینه
تلاش سوداگران برای جلوگیری از کاهش قیمت مسکن
جهان نیوز
جریان انحرافی در بازار مسکن
فرارو
اهداف جریان انحرافی در بازار مسکن پایتخت
اقتصاد نیوز
فرازو نشیب های بازار مسکن از دریچه نگاه رسانه ها
ایرنا
قیمت مسکن چقدرکاهش می یابد؟
ناطقان نیوز
قیمت مسکن چقدر کاهش می یابد؟
فردا نیوز
افت30درصدی بازارمسکن در13منطقه
ناطقان نیوز
افت 30 درصدی بازار مسکن در 13 منطقه تهران
میزان
بررسی بازار مسکن در رسانه های داخلی
ایرنا
نقاط منجمد بازار مسکن تهران
بانکداری ایرانی
نقاط منجمد بازار مسکن شهر تهران
ایران جیب
معاملات مسکن در کدام مناطق تهران دچار رکود شد + جزییات
دیده بان ایران
معاملات مسکن در کدام مناطق تهران به کما رفته است؟
دنیای اقتصاد
قیمت مسکن در کدام مناطق پایتخت در ماه اخیرافزایش یافته است؟+نمودار
اقتصاد نیوز
کوچک های پرتقاضا در صدر معاملات مسکن
شفاف نیوز
آمار بانک مرکزی از بازار مسکن در مرداد ماه؛ کوچک های پرتقاضا در صدر معاملات
فرارو
کوچک های پرتقاضا در صدر معاملات
ایران آنلاین
اخبار مرتبط
bltصدای ایران : کاهش 1.7 درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته
bltهمشهری آنلاین : مسکن در تهران: کاهش در قیمت و معاملات
bltتیک نیوز : وزرات راه: میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به مردادماه 1.7 درصد ارزان شد / کاهش 73 درصدی معاملات
bltبازار نیوز : باز هم کاهش قیمت مسکن در تهران!!
bltعصر مالی : مسکن در تهران باز هم ارزان شد/کاهش 73 درصدی معاملات در شهریورماه 98
bltقلم نیوز : خانه در تهران خاک شد
bltالف : دومین افت پیاپی قیمت مسکن در تهران
bltایران جیب : خانه در تهران باز هم ارزان شد
bltپارسینه : رکود بی سابقه در بازار مسکن تهران
bltتیتر20 : بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون
bltتابش کوثر : کاهش 73 درصدی معاملات/ مسکن در تهران باز هم ارزان شد
bltشمانیوز : قیمت مسکن در تهران در سراشیبی سقوط
bltشمانیوز : دلایل افت قیمت مسکن در تهران
bltدنیای اقتصاد : مسکن در پایتخت باز هم ارزان شد
bltتین نیوز : حال وروز بازار مسکن در کلان شهرها
bltایسنا : مسکن در تهران باز هم ارزان شد
bltاقتصاد نیوز : رکود تاریخی در بازار مسکن تهران زیر ذره بین؛ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون تومانی+نمودار
bltفرارو : دومین ماه کاهشی قیمت آپارتمان/ بازگشت مسکن به کانال 12 میلیون
bltساعت 24 : توقف رشد مسکن در کلان شهرها
bltاقتصاد نیوز : 9 ویژگی تصویر جدید بازار مسکندر کلان شهرها
bltصدای ایران : افت شدید معاملات مسکن در مرداد 98
bltملیت : واکنش سفته بازها به اولین ماه کاهشی مسکن
bltپارسینه : جریان انحرافی وارد بازار مسکن شد
bltجهان نیوز : تلاش سوداگران برای جلوگیری از کاهش قیمت مسکن
bltفرارو : جریان انحرافی در بازار مسکن
bltاقتصاد نیوز : اهداف جریان انحرافی در بازار مسکن پایتخت
bltایرنا : فرازو نشیب های بازار مسکن از دریچه نگاه رسانه ها
bltناطقان نیوز : قیمت مسکن چقدرکاهش می یابد؟
bltفردا نیوز : قیمت مسکن چقدر کاهش می یابد؟
bltناطقان نیوز : افت30درصدی بازارمسکن در13منطقه
bltمیزان : افت 30 درصدی بازار مسکن در 13 منطقه تهران
bltایرنا : بررسی بازار مسکن در رسانه های داخلی
bltبانکداری ایرانی : نقاط منجمد بازار مسکن تهران
bltایران جیب : نقاط منجمد بازار مسکن شهر تهران
bltدیده بان ایران : معاملات مسکن در کدام مناطق تهران دچار رکود شد + جزییات
bltدنیای اقتصاد : معاملات مسکن در کدام مناطق تهران به کما رفته است؟
bltاقتصاد نیوز : قیمت مسکن در کدام مناطق پایتخت در ماه اخیرافزایش یافته است؟+نمودار
bltشفاف نیوز : کوچک های پرتقاضا در صدر معاملات مسکن
bltفرارو : آمار بانک مرکزی از بازار مسکن در مرداد ماه؛ کوچک های پرتقاضا در صدر معاملات
bltایران آنلاین : کوچک های پرتقاضا در صدر معاملات
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.