مخبر - 1398/06/25 - سه تعبیر نادرست از نیچه: دست راستی، زن ستیز، کج خلق

سه تعبیر نادرست از نیچه: دست راستی، زن ستیز، کج خلق
ایران اکونومیست - «رنج هر آموزگار این است… می داند که تحت شرایطی خاص یا از بد حادثه همان سان که می تواند رحمتی برای بشریت باشد، در هیأت یک فاجعه پدیدار شود»
سه تعبیر نادرست از نیچه: دست راستی، زن ستیز، کج خلق

فردریش نیچه، کارل مارکس، و چارلز داروین سه متفکر برجسته قرن نوزدهم هستند که آراء آن ها تا به امروز تأثیرگذار مانده اند. نیچه سنت شکن بزرگ فلسفه بود. از جمله گفته های ماندگار اوست: «خدا مرده است» و «واقعیتی وجود ندارد، هر چه هست تعبیر است». اما پیوستگی وی به مفاهیمی همچون «ابر انسان»، «اخلاق ارباب»، «اخلاق برده» و یحتمل پرخطر ترین آن ها «اراده قدرت» به صورتی گسترده گرفتار سوء تعبیر بوده اند. به طور کلی سه برداشت اسطوره ای از نیچه را باید باطل دانست: این که گرایش سیاسی وی به راست تندرو بود، این که زن ستیز بود، و این که بویی از طنز و هزل نبرده بود.
انتساب نادرست این پنداره ها به نیچه از حد متعارف گذشته است. ریچارد اسپنسر از رهبران یک گروه «سفید برتر» آمریکا نیچه را ریشه آگاهی های خود می داند. جردن پیترسُن نیز در نوشته های خود به دفعات از نیچه نقل می کند.
اما با نازی ها آغاز کنیم. نیچه که در رایش بیسمارک بزرگ شده بود از سه چیز نفرت داشت: دولت بزرگ، ناسیونالیسم، و یهودستیزی. نیچه نوشت: «آلمان، آلمان، فراتر از همه پایان فلسفه آلمان است». در جایی دیگر نوشت «اگر دست من بود، همه یهودستیزها را به جوخه اعدام می سپردم».
خواهر او الیزابت عقایدی درست در نقطه مقابل فردریش داشت. الیزابت با یک یهودستیز مشهور ازدواج کرده و به پاراگوئه رفته بودند تا محدوده «آلمان نوینی» از آریایی های با خون ناب در آنجا بنیاد نهند. (نیچه از حضور در مراسم ازدواج آنها سر باز زده بود). تا 1889 که پا گرفتن این مستعمره تازه با شکست روبرو شده بود، نیچه نیز دلایل مخالفت خود با خواهر را کنار نهاده بود. الیزابت به آلمان بازگشت و مسؤولیت کارهای برادر را به عهده گرفت. همه نوشته های او را گردآوری و سپس «بایگانی نیچه» را بنیاد نهاد.
الیزابت را می توان پیشتاز «خبر رسانی جعلی – Fake News» قلمداد کرد. هنگام مرگ برادر در 1900، ماسک مرگ او را مناسب ندید و ماسک دیگری سفارش داد. او با نوشته های نیچه نیز چنین کرد. تمام بازمانده نوشته های نیچه را زیر و رو کرد، بسیاری را به میل خود حذف و یا از متنی به متن دیگر چسباند. زندگینامه ای بی اعتبار از او منتشر ساخت و انتشار اتوبیوگرافی نیچه، «اینک انسان: چگونه آدمی به آنچه هست تبدیل می شود» را تا حذف کامل اشارات نامطلوب به خودش به تعویق انداخت.
نیچه همواره در انتشار آثارش صرفه جو بود، اما شیفته آن بود که با عنوان کتاب هایش بازی کند. شمار این عنوان ها بیش از کتاب ها بود. یکی از عناوینی که او آن را کنار نهاد «اراده قدرت» بود. لیست خریدی روی همان برگ عنوان مردود نوشته بود. الیزابت تکه هایی از میان نوشته های نیچه را جعل کرد و کتابی با عنوان اراده قدرت زیر نام برادرش انتشار داد. این کتاب چنان با استقبال روبرو شد که او چند سال بعد نسخه گسترده تری را به چاپ رساند.
الیزابت تا سال 1935 زنده بود. مدت زمانی حدود 40 سال فرصت یافت تا تمام نوشته ها و نامه های فردریش نیچه را به خواست خود دستکاری و تغییر دهد. «بایگانی نیچه» نهادی انباشته از دست راستی های تندرویی شد که ناسیونالیسم تهاجمی آنان بازتاب عقاید الیزابت بود. در زمره این افراد «آسوالد اشپنگلر» و «آلفرد باولمر» بودند که مراسم کتاب سوزان برلین را سازمان دادند و نیز نوشته های نیچه را برای چاپ های تازه تدوین نمودند. از جمله این آثار نسخه جدیدی از اراده قدرت بازهم زیر نام نیچه بود. باولمر در دسترسی به بایگانی نیچه با مارتین هایدگر همکار شد. این دو مروج این نظریه شدند که مجموعه آثار منتشر شده نیچه به راستی فلسفه او را بیان نمی دارند، زیرا در تحریف ها و بهره برداری های الیزابت گم شده اند و بنابراین بسیاری از آراء او در نوشته های منتشر نشده نهفته اند. این استدلال به آنها فرصت داد تا با کند و کاو تازه، عقاید و آراء خود را از زبان نیچه ابراز دارند.
الیزابت سخت شیفته موسولینی بود. در 1932 تئاتر ملی وایمار را تشویق به اجرای نمایشنامه ای نوشته موسولینی کرد. هیتلر از این نمایش دیدار کرد و سبد گل بزرگی به نشانه سپاس به الیزابت پیشکش نمود. یک سال بعد، هیتلر که اکنون در مقام صدر اعظمی آلمان جا گرفته بود، از بنیاد بایگانی نیچه دیدار کرد. مثل همیشه ترکه شلاقی را زیر بغل داشت. هیتلر مدت یک ساعت و نیم در این مرکز به سر برد. هنگامی که از ساختمان خارج شد، به جای ترکه، عصای نیچه را که الیزابت به او هدیه داده بود در دست داشت.
از خودشیفتگی های هیتلر یکی هم اندیشه «فیلسوف – رهبر» بود. نمی توان ثابت کرد که هیتلر آثار نیچه را مطالعه کرده بود یا نه، اما تصور رایج آن است که هرگز چیزی از نیچه نخواند. کتاب هایی که از دوران زندان وی در 1924 – هنگامی که «نبرد من» را می نوشت – به جای مانده بود شامل هیچ اثری از نیچه نمی شد. ممکن است کتابی از نیچه در کتابخانه وی موجود بوده و سپس گم شده باشد. هیچیک از کتاب هایی که بعدها از هیتلر بازماند، چندان ورق نخورده بودند. فیلم معروفی که از رژه 1934 نورمبرگ ساخته شد، «پیروزی اراده» تعمداً عنوانی برگرفته از نیچه داشت. وقتی لنی رایفنشتال کارگردان فیلم از هیتلر پرسید که آیا خواندن آثار نیچه را دوست دارد یا نه، او پاسخ داد: « نه، من چندان با نیچه سازگاری ندارم. نیچه راهنمای من نیست.»
اندیشه های پیچیده درون کتاب های نیچه به کار او نمی آمدند، اما عباراتی همچون «هیولای بور»، «ابر انسان» (که هیچیک مفاهیمی نژادی ندارند) و «فراسوی نیک و بد» به نهایت مورد سوء استفاده قرار گرفتند. در همان حال که تبلیغات چی ها و عبارت سازان نازی واژه های نیچه را به تاراج می بردند، برخی از همین کارگزاران حزبی بیهودگی این اقدام را درک کرده بودند. ارنست کریگ ایدئولوگ سرشناس نازی به طعنه و تمسخر گفته بود «سوای این واقعیت که نیچه نه یک سوسیالیست بود و نه یک ناسیونالیست و با هر تفکر نژادگرایانه مخالفت داشت، می توان به این نتیجه رسید که او یک متفکر ناسیونال سوسیالیست (نازی) بوده است».
در 1874 که در سمت استاد فلسفه در دانشگاه بازل تدریس می کرد، پذیرش زنان در دانشگاه به رأی گیری گذاشته شد. نیچه یکی از تنها چهار نفری بود که به این پیشنهاد رأی مثبت دادند
نیچه همچنین به نادرستی یک زن ستیز خوانده شده. نیچه که در 1844 زاده شده بود تحصیلات خود را در یکی از بهترین مدارس اروپا کسب کرد. اما خواهر او الیزابت به «فرولاین پاراسکی» فرستاده شد تا شیوه همسر یابی، خانه داری، و تکلم به فرانسه – تا حد برازندگی و ظرافت ( نه خدای ناکرده کسب دانش) بیاموزد. با این همه رفتار نیچه با الیزابت در نهایت برابری بود. او را در مطالعه کتاب ها، تفکر مستقل و حضور در سخنرانی های مختلف کمک و تشویق می نمود.
در 1874 که در سمت استاد فلسفه در دانشگاه بازل تدریس می کرد، پذیرش زنان در دانشگاه به رأی گیری گذاشته شد. نیچه یکی از تنها چهار نفری بود که به این پیشنهاد رأی مثبت دادند، اما این طرح در نهایت مردود شد.
نیچه در 1874 برای دیدار با مالویدا فُن میزنباگ، فمینیستی که برای آزادی زنان مبارزه کرده بود به ایتالیا سفر کرد. میزنباگ به دلیل فعالیت در انقلاب 1848 از آلمان تبعید شده و سرانجام همرا ه با بسیاری از تبعیدی ها ی دیگر در شمال لندن سکنی گزیده و به کار معلمی پرداخته بود. شهرت مالویدا چنان گسترده شده بود که وقتی گاریبالدی با کشتی معروف خود در 1864 به رود تیمز آمد، از او دعوت کرد تا با هم روی عرشه کشتی وی صبحانه خورده و پیرامون سیاست صحبت کنند.
مالویدا میزنباگ و نیچه تصمیم به بنیاد مدرسه ای ویژه آزادگان – بی اعتنا به سنت های متعارف – در جنوب سورنتو گرفتند. در تعریف آنها آزادگان شامل شامل زنان نیز می شد و هیچ مانع و محدودیتی در آموزش فرهنگ، فلسفه، زیبایی شناسی، شک گرایی مذهبی، و آزادی های جنسی برای آنان وجود نداشت. این مدرسه هرگز پا نگرفت، اما دوستی با میزنباگ، دایره دوستان زن نیچه را گسترش داد. در میان آنها «روزا فُن شرنهافر»، و «متا فُن سالیس مارشلینس» از فعالان مبارزات آزادی زنان قرار داشتند.
در 1880 زنان اجازه یافتند تا فقط به عنوان «شنونده» به دانشگاه ها راه یابند. نیچه خواهرش، سالیس مارشلینس، و شرنهافر را تشویق به ورود به دانشگاه نمود. در 1887 سالیس مارشلینس نخستین زن دارای درجه دکترا از یک دانشگاه سویس شد. شرنهافر نیز به دنبال او درجه دکترای خود را اخذ نمود. هر دوی آنها مدرک خود را در رشته فلسفه کسب کردند.
لو سالومه، عشق نیچه (Lou Andreas-Salomé)
لو سالومه، عشق نیچه (Lou Andreas-Salomé)
در 1882 نیچه شیدای عشق لو سالومه شد که بعدها ریلکه و فروید نیز در زمره عاشقان او در آمدند. در طول این دوران عاشقی، نیچه به نگارش پیرامون مشکلات روانی زنان پرداخت. در کتاب «دانش سبکبار» (حکمت شادان) وی به این مسأله می پردازد که چه هولناک به زنان جوان تاکید می شود که سـ کـ س پدیده ای شرم آگین و گناه آلوده است، مگر آن که در حد وظیفه ای از سر ترس در پس ازدواج با مردی باشد که همانند خدا پرستیده شود. نیچه می پرسد «چگونه می توان از یک زن انتظار داشت تا با این معضل برخورد کند؟ این گره روحی کوری است که مانندی برای آن یافت نمی شود».
هرگز تصور نمی کردم که نیچه شوخ طبع باشد تا آن که نامه های او را خواندم. جایی با طعنه به خودش می نویسد «ظریف ترین و معقول ترین مرد – اگر سبیل کلفتی بالای لب داشته باشد، می تواند در کنجی زیر سایه آن بنشیند و احساس امنیت کند. سبیل کلفت به او وجهه ای نظامی، غضبناک، و گاهی خشن می دهد و البته دیگران نیز تحت تأثیر هیبت این ظاهر با او برخورد می کنند.»
نیچه فیلسوفی بی همتاست زیرا به ما نمی گوید چگونه بیاندیشیم. چیزی به عنوان «نیچه-ایسم» وجود ندارد.
نیچه که از بیماری های جسمی و ضعف بینایی رنج می برد به خوبی از توان طنز در قالب ضربه ای در انتقال کوتاه و موجز مفاهیم گسترده تر فلسفی خود آگاه بود: «آیا انسان اشتباه خداست، یا خدا اشتباه انسان است؟»، « مردم در جستجوی شادمانی نیستند، تنها مردم انگلیس چنین می کنند!» (این مزاحی با جِرِمی بنتَم و جان استوارت میل بود). «مالکیت معمولاً مالکیت را از بین می برد»، «هرگز به ایده ای که در یک فضای بسته به ذهن خطور می کند، اطمینان نکنید». نیچه حتی به خوانندگان خود نیز طعنه می زند: « بدترین کتابخوان ها آنهایی هستند که مثل یک لشکر غارتگر رفتار می کنند: چند تکه ای که به کارشان می آید را به تاراج می برند، بقیه را کثیف و شتابان، ناسزا گویان پشت سر می نهند.»
نیچه فیلسوفی بی همتاست زیرا به ما نمی گوید چگونه بیاندیشیم. چیزی به عنوان «نیچه-ایسم» وجود ندارد. در یکی از قصارگویی های خود این نکته را به خوبی به ما می رساند:« بدترین دستمزد یک معلم فقط یک شاگرد خوب بودن است». به عبارتی دیگر، مرا بخوان، اما فراتر بیاندیش.
اما کلام آخر در اسطوره سازی از نیچه را باید به خود او سپرد: «من از آن بیم دارم که روزی کسانی ناصالح و ناباب به من استناد کنند. رنج هر آموزگار این است…می داند که تحت شرایطی خاص یا از بد حادثه همان سان که می تواند رحمتی برای بشریت باشد، در هیأت یک فاجعه پدیدار شود.»
منبع خبر : ایران اکونومیست

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
آلمان   آمریکا   دستکاری   عنوان کتاب   آموزگار   مراسم ازدواج   پاراگوئه   برلین   نفرت   مارکس   بی اعتبار   نازی ها   یهودستیزی   فردریش نیچه   مروج   داروین   پیشتاز   مجموعه آثار   مارتین هایدگر   حادثه   فلسفه  
اخبار مرتبط
همنوازی اروپا با ساز ناکوک ترامپ
مشرق نیوز
واکنش مرکل به «ابتکار صلح هرمز»/ این ابتکار را بررسی خواهیم کرد
خبرآنلاین
تشابه اقدام صدام و ترامپ/ ایران به جبهه مقاومت کمک می کند
خبرگزاری دفاع مقدس
اعتراضات جهانی علیه تغییرات اقلیمی؛ دانش آموزان پیشتاز شدند
ایرنا
اگر جنگ جهانی دوم رخ نمی داد امروز شرایط جهان چگونه بود؟
پارسینه
اگر جنگ جهانی دوم و حمله آلمان نازی به روسیه رخ نمی داد امروز شرایط جهان گونه بود؟
انتخاب
هشدار وزیر دفاع آلمان در مورد خروج ناتو از افغانستان
دنیای اقتصاد
مسجد بزرگ برلین برای سومین بار تهدید به بمب گذاری شد
خبرگزاری حوزه
احضار سفیر آلمان در چین روابط دوجانبه را متشنج کرد
تسنیم
برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و تاسوعای حسینی در سراسر کشور/ کشف تخمه ژاپنی با مغز تریاک/ ریزش دیوار بتنی در کربلا/ درخواست تحریم حناچی از سوی سفیر آمریکا در آلمان/ پوشش بیمه ای درمان 3000 معتاد از مهرماه
برنا نیوز
با رئیس جدید اینستکس آشنا شوید
شعار سال
ادامه اقدمات مداخله جویانه سفیر آمریکا در آلمان این بار درباره حزب الله
تسنیم
رئیس جدید اینستکس کیست؟
تابناک
حقوقدان مجرب آلمانی، رئیس جدید اینستکس
ایرنا
شهردار تهران به دعوت همتای آلمانی خود وارد برلین شد/ سفیر آمریکا؛ حناچی تحریم شود
آنا نیوز
تیراندازی در غرب تگزاس با دست کم 5 کشته و 21 مجروح
همشهری آنلاین
عمران خان: اسلام دین صلح است
ایرنا
داعش؛ ابزار تهدید ترامپ در مقابل اروپا
بلاغ مازندران
آتشی که ترامپ در «آمازون» برافروخت
ایرنا
روسیه از صدور روادید برای دو سناتور آمریکایی خودداری کرد
دیپلماسی ایرانی
مکرون، والرشتین و پایان هژمونی غرب
انصاف نیوز
سکوت برلین در قبال استفاده از تسلیحات آلمانی در جنگ علیه مردم یمن
تسنیم
آیا آتش جنگل های آمازون توافق اروپا- مرکوسور را می سوزاند؟
تسنیم
آتش سوزی جنگل های آمازون عامل اختلاف آلمان و فرانسه
تسنیم
اروپا باید در رابطه با ایران در برابر ترامپ بایستد
دیپلماسی ایرانی
مرکل در دیدار با جانسون: ما برای برگزیت سخت هم آماده ایم
تسنیم
موانع فراروی ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری
العالم
روابط آمریکا و آلمان رو به افول است
ایسنا
مسکو: فشار بر ایران تنش ها را افزایش می دهد
خبر خودرو
مسکو: فشار بر ایران تنش ها را در خلیج فارس افزایش می دهد
تیک نیوز
ترویج همجنسگرایی زیر پوست فمینیسم در اینستاگرام
تیتر شهر
هرگز کسی این گونه به کشتن خود برنخاست
ایرنا
آلمان و فرانسه نمی خواهند دلقک سیرک ترامپ در خلیج فارس باشند/واشنگتن درصدد تطهیر چهره خود با کارت اروپا است
خبرگزاری ایلنا
اروپایی ها هم از اینستکس ناامید شده اند
مشرق نیوز
جزئیات 6 خبر ویژه امروز سه شنبه 22 مردادماه 1398
بلاغ مازندران
تنش‎ها میان آمریکا و اروپا از کجا کلید خورد؟
مشرق نیوز
ظریف: شاهراه خلیج فارس اولویت امنیت ملی ایران است
روز نو
صعود کم جان دلار
خبر خودرو
خشم آمریکا از موضع گیری آلمان درباره ائتلاف ضدایرانی
اقتصاد نیوز
ترامپ آمریکا را دچار بحران کرده است
598
اخبار مرتبط
bltمشرق نیوز : همنوازی اروپا با ساز ناکوک ترامپ
bltخبرآنلاین : واکنش مرکل به «ابتکار صلح هرمز»/ این ابتکار را بررسی خواهیم کرد
bltخبرگزاری دفاع مقدس : تشابه اقدام صدام و ترامپ/ ایران به جبهه مقاومت کمک می کند
bltایرنا : اعتراضات جهانی علیه تغییرات اقلیمی؛ دانش آموزان پیشتاز شدند
bltپارسینه : اگر جنگ جهانی دوم رخ نمی داد امروز شرایط جهان چگونه بود؟
bltانتخاب : اگر جنگ جهانی دوم و حمله آلمان نازی به روسیه رخ نمی داد امروز شرایط جهان گونه بود؟
bltدنیای اقتصاد : هشدار وزیر دفاع آلمان در مورد خروج ناتو از افغانستان
bltخبرگزاری حوزه : مسجد بزرگ برلین برای سومین بار تهدید به بمب گذاری شد
bltتسنیم : احضار سفیر آلمان در چین روابط دوجانبه را متشنج کرد
bltبرنا نیوز : برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و تاسوعای حسینی در سراسر کشور/ کشف تخمه ژاپنی با مغز تریاک/ ریزش دیوار بتنی در کربلا/ درخواست تحریم حناچی از سوی سفیر آمریکا در آلمان/ پوشش بیمه ای درمان 3000 معتاد از مهرماه
bltشعار سال : با رئیس جدید اینستکس آشنا شوید
bltتسنیم : ادامه اقدمات مداخله جویانه سفیر آمریکا در آلمان این بار درباره حزب الله
bltتابناک : رئیس جدید اینستکس کیست؟
bltایرنا : حقوقدان مجرب آلمانی، رئیس جدید اینستکس
bltآنا نیوز : شهردار تهران به دعوت همتای آلمانی خود وارد برلین شد/ سفیر آمریکا؛ حناچی تحریم شود
bltهمشهری آنلاین : تیراندازی در غرب تگزاس با دست کم 5 کشته و 21 مجروح
bltایرنا : عمران خان: اسلام دین صلح است
bltبلاغ مازندران : داعش؛ ابزار تهدید ترامپ در مقابل اروپا
bltایرنا : آتشی که ترامپ در «آمازون» برافروخت
bltدیپلماسی ایرانی : روسیه از صدور روادید برای دو سناتور آمریکایی خودداری کرد
bltانصاف نیوز : مکرون، والرشتین و پایان هژمونی غرب
bltتسنیم : سکوت برلین در قبال استفاده از تسلیحات آلمانی در جنگ علیه مردم یمن
bltتسنیم : آیا آتش جنگل های آمازون توافق اروپا- مرکوسور را می سوزاند؟
bltتسنیم : آتش سوزی جنگل های آمازون عامل اختلاف آلمان و فرانسه
bltدیپلماسی ایرانی : اروپا باید در رابطه با ایران در برابر ترامپ بایستد
bltتسنیم : مرکل در دیدار با جانسون: ما برای برگزیت سخت هم آماده ایم
bltالعالم : موانع فراروی ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری
bltایسنا : روابط آمریکا و آلمان رو به افول است
bltخبر خودرو : مسکو: فشار بر ایران تنش ها را افزایش می دهد
bltتیک نیوز : مسکو: فشار بر ایران تنش ها را در خلیج فارس افزایش می دهد
bltتیتر شهر : ترویج همجنسگرایی زیر پوست فمینیسم در اینستاگرام
bltایرنا : هرگز کسی این گونه به کشتن خود برنخاست
bltخبرگزاری ایلنا : آلمان و فرانسه نمی خواهند دلقک سیرک ترامپ در خلیج فارس باشند/واشنگتن درصدد تطهیر چهره خود با کارت اروپا است
bltمشرق نیوز : اروپایی ها هم از اینستکس ناامید شده اند
bltبلاغ مازندران : جزئیات 6 خبر ویژه امروز سه شنبه 22 مردادماه 1398
bltمشرق نیوز : تنش‎ها میان آمریکا و اروپا از کجا کلید خورد؟
bltروز نو : ظریف: شاهراه خلیج فارس اولویت امنیت ملی ایران است
bltخبر خودرو : صعود کم جان دلار
bltاقتصاد نیوز : خشم آمریکا از موضع گیری آلمان درباره ائتلاف ضدایرانی
blt598 : ترامپ آمریکا را دچار بحران کرده است
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.