مخبر - 1398/06/23 - حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
تهران- ایرنا- پرسش این است که آیا در غیاب حاکمیت قانون و امکان پذیرش منافع متعارض توسط اشخاص، مبارزه با فساد ممکن است؟ و آیا از کارآمدی لازم برخوردار است؟ دوست عزیزم آقای میرزاخانی اخیرا طی یادداشتی با عنوان «فسادزدایی با بگیروببند؟» ضمن تایید مجازات دست اندازان به بیت المال راهکار اصلی مبارزه با ...
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

«عباس آخوندی» در یادداشتی برای روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع اشاره دارد ایشان تاکید کرده اند که این کار بر تغییر مدیران هم اولویت دارد و البته که تحقق آن نیاز به دانش روز و تجربه شده بشری و پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست آن دارد.

این قلم هیچ معارضتی با گفته ایشان ندارد. لیکن، بر یک امر پیشینی تاکید می کند و آن حاکمیت قانون و منع پذیرش منافع متعارض است. ایشان در یادداشت شان به مفاهیمی چون فساد، فسادزدایی، بگیروببند، شفافیت، ریل گذاری صحیح، نظریه، تله ذی نفعان و عنوان هایی از این دست اشاره کرده اند. همه اینها عنوان هایی قابل تفسیر هستند و کاربست همراه با تفسیر به رای آنها نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی کند که گاهی مزید بر علت هم می شود.

تاریخ آینه ای است که فراوان جابه جایی فساد و صلاح، مفسد و مصلح، شفافیت و پنهان کاری، اخلاص و ریاکاری، دانش و جهل، منکر و معروف و عنوان های متضاد دیگر را به ما نشان می دهد. از این رو است که پرداختن به این عنوان ها در غیاب قانون، می تواند به توسعه فساد و ظلم بینجامد و نه تنها مشکلی را حل نکند که عدم قطعیت و مخاطره های سیاسی ناشی از حکمرانی بد را در جامعه افزایش دهد.

مخاطره یا ریسک سیاسی بنا به تعریف به مجموعه مخاطرات ناشی از تغییرهای غیرقابل پیش بینی در سیاست ها و نظام سیاست گذاری یک کشور اطلاق می شود. این مخاطرات بسته به مورد ممکن است از تصمیم های سیاسی نظام حکمرانی، سیستم قانون گذاری و دستگاه های تنظیم مقررات یا اثر تصمیم های سیاست گذار خارجی بر یک کشور یا کنترل های نظامی و خاستگاه هایی از این دست نشأت بگیرد.

موفق ترین تجربه بشری در امر مدیریت و کاهش ریسک و مخاطره سیاسی تا کنون حاکمیت قانون به مثابه نهاد اصلی حکمرانی و حکومت اراده عمومی بوده است. قانون نیز بنا به تعریف به رفتارهای پذیرفته شده از سوی یک جامعه، سازگار با اصول و ارزش های اخلاقی مردمان آن و تکرار شونده توسط همگان دلالت دارد که با طی مراحل قانون گذاری در دستگاه قانون گذاری رسمیت پیدا می کند. قانون، نهادی است که خلق ثروت می کند و مهم ترین ثروت، عدالت و سرمایه اجتماعی است که در پی آن سرمایه مادی خلق می شود.

بی گمان اقدام های اقتضایی دولت و مجلس و برخی اقدام های دستگاه قضایی که منجر به حاکمیت سلیقه سیاست مدار یا تفسیر به رای قاضی و تضعیف حاکمیت قانون می شود، نه تنها فساد را کاهش نمی دهد که مخاطره های عدم قطعیت و هزینه زا را در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در تصمیم های زندگی روزانه شهروندان افزایش می دهد. از این رو است که حاکمیت قانون از جمله مهم ترین دستاوردها و دانش بشری است که مورد پذیرش جهانی قرار گرفته و بر هر امر دیگری اولویت یافته است.

گزارش فسادهای بی سابقه ای که مردم ایران این روزها از طریق رسانه عمومی و شبکه های اجتماعی دریافت می کنند، همه ریشه در جانشینی حاکمیت مصلحت بینی سیاستمدار با حاکمیت قانون و نشستن در دو سوی میز دارد. آن روزها که بنا به مصلحت، موسسه های تعاونی اعتبار چون قارچ به ویژه در مشهد روییدند و آن روزها که نهادهای عمومی غیردولتی اعم از سازمان های بازنشستگی، شهرداری ها و نهادهای انقلابی یا موسسه های وابسته به نیروهای نظامی خارج از قانون تاسیس شان به تاسیس بانک و موسسه های مالی روی آوردند و فراتر از آن، حدهای قانونی از جمله حد قانونی نصاب مالکیت و سایر مقررات بانکی را رعایت نکردند و در عین حال مورد اعتراض نهادهای ناظر و نمایندگان مجلس قرار نگرفتند، نتیجه شان شکل گیری همین کارتل های مالی در ایران شد که شاید جزو نمونه های کم نظیر جهانی باشند.

بعدها هم که پس از اضافه برداشت های فراوان از بانک مرکزی با کسری روبه رو شدند و عدم امکان ایفای تعهدات شان به سبب فسادهای کلان یا سوءمدیریت آشکار شد، با انتقال مستقیم بدهی آنها به دولت و در پاره ای از موردها افزایش پایه پولی و تایید موضوع توسط دولت و حمایت بی دریغ گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس و نهایتا تایید موضوع از سوی جلسه سران سه قوه هیچ کمکی به توقف چرخه فسادزا نکرد.

کارشناسان مالی و حسابرسان به خوبی می دانند که بخش عمده ماجرا به دلیل عدم آزمون ارزیابی کیفیت دارایی موسسه های مالی توسط نهادهای حسابرسی مستقل و شناسایی نشدن دارایی های سمی و موهومی آنها و همچنین نامعین بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک ها و موسسه های مالی که به طور مرتب تجدید قرارداد شده اند و احتمال بازپرداخت شان بسیار پایین است، هنوز آشکار نشده است. از این رو، هیچ دلیلی بر توقف سوداگری و سفته بازی های کلان در نظام پولی و بانکی کشور وجود ندارد.

وقتی بدون ارزیابی کیفیت دارایی موجود و دارایی های بیرون برده شده موسسه های مساله دار و دچار کسری شده توسط حسابرسان مستقل و بدون تهیه برنامه حل وفصل جامع شامل نحوه جبران کسری ها، تعیین منبع تامین کسری ها و زیان و مجازاتی که مسببان باید متحمل شوند و نحوه تسهیم زیان بین ذی نفعان و پشتیبانی از سپرده گذاران خرد و نهایتا طی مراحل قانونی منظورشده در قانون پولی و بانکی کشور برای هریک از آنها، تمام بدهی های آنها به دولت منتقل می شود، آیا این به مفهوم پوشش دادن آگاهانه یا ناآگاهانه به جریان فساد نیست؟ آیا این تغییر نقش و پوستین وارونه پوشیدن جریان مفسدان نیست؟ آیا در جریان ناآرامی های مشهد جابه جایی نقش ها را ندیدیم؟ در غیاب قانون چگونه می توان به نتیجه مثبت مبارزه با فساد ایمان آورد؟

قدر و جایگاه پروفسور محمود آخوندی نزد استادان مسلم حقوق و امر قضا روشن است. خوب به خاطر دارم که از قضا روزی در محضرشان بودم، بحثی پیش آمد و ایشان جمله ای گفتند که در خاطرم حک شد. فرمایش ایشان نقل به مضمون این بود که در غیاب آیین دادرسی امکان قرین به صحت بودن حکم نهایی که قاضی صادر می کند بسیار نازل است.

این جانمایه آموزه یک عمر کار یک استاد مسلم حقوق در دستگاه قضا است. طرفه آنکه جانمایه پیشنهاد رئیس پیشین دستگاه قضا برای مبارزه با فساد عدول از آیین دادرسی است. آیا قاضیان پاکدامن و پیشکسوت بر درستی چنین پیشنهادی گواهی می دهند؟ آیا جای تذکر قانون اساسی نبود؟ راستی، تجربه مجدد و مکرر راه های طی شده و تجربه های شکست خورده در این کشور حیرت آور است.

چندی پیش در جمعی می گفتم اینکه جامعه های بشری پس از سال ها جنگ و خونریزی و پس از تجربه هزاران کامیابی و شکست به این نتیجه رسیده اند که تنها راه اصلاح جامعه های انسانی حاکمیت بی کم وکاست قانون است، بیهوده نیست. به شرط آنکه قانون، قانون باشد و در آن، امکان ناپذیری پذیرش منافع متعارض توسط یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی شده باشد.

من به شخصه پس از40 سال حضور در عالم سیاست ورزی برایم مسجل شده است که هیچ خیر و صلاحی، حتی با نیت خیر با نقض قانون در جامعه متصور نیست. بنابراین اولین معیاری که با آن هر سیاستی را می توان سنجید میزان انطباق آن با قانون است. بقیه معیارهای آزمون کارآمدی سیاست ها و اقدام ها، از پس از انطباق با قانون و نبود منافع متعارض می آیند.

منبع خبر : ایرنا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
نظامی   بیت المال   ریل گذاری   نیروهای نظامی   سیاستمدار   مشهد مقدس   کارتل   نهادهای انقلابی   کارآمدی   غیردولتی   دلالت   قانون گذاری   روزنامه   اقتصاد   سرمایه   شبکه های اجتماعی   پیش بینی   اقتصادی و اجتماعی   دولت و مجلس   بازنشستگی   سرمایه اجتماعی  
اخبار مرتبط
اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!
الف
ردپای بابک زنجانی در بحران هپکو اراک
روز نو
پاسخ به 5 پرسش درباره ی گذشته و آینده ی کارخانه ی هپکو
آفتاب
چشم اندازی به میزگرد سیل اخیر خوزستان
انصاف نیوز
متن گفت وگوی کاندولیزا رایس و فرید زکریا
انصاف نیوز
ضرب شست موثر مقاومت به عربستان نشریات اصلاح طلب را هم پای کار آورد
خبرگزاری دانشجو
صدای «سالمندان کار» را هم بشنویم.
ایران اکونومیست
اسماعیلی: برای استرالیایی های بازداشتی کیفرخواست صادر شد
فرارو
راغفر: تصمیمات ارزی دولت اقتصاد را به هم ریخت
مردم نیوز
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد - یادداشت عباس آخوندی
انصاف نیوز
حاکمیّتِ قانون و مبارزه با فساد
نواندیش
آخوندی: فسادهای بی سابقه ریشه در مصلحت بینی سیاستمداران دارد
مثلث
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
اقتصاد نیوز
شان پن ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی دانست
برنا نیوز
واقعا ترامپ به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد؟
فرارو
شناسایی 39 اثر تاریخی خراسان رضوی برای واگذاری به بخش خصوصی
آریا
افزایش درآمدهای مالیاتی منوط به ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی دقیق و ایمن
شبستان
شناسایی 39 اثر تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی
مهر نیوز
از "عدم کمک مالی انگلستان به دولت قوام" تا "سه سناریوی نفتی برای مواجهه با تحریم ها"
تابناک
دستور ویژه رئیسی برای رسیدگی به زمین خواری
مشرق نیوز
وزرا مقصرند، وکلا بیشتر
نماینده
فراخوان عمومی سازمان بورس در خصوص الزام انتشار اطلاعات کامل مالی
شمانیوز
ارائه اطلاعات مالی سازمان های عمومی غیردولتی به سازمان بورس، الزامی شد
ایرنا
ربیعی: به رئیس جمهور گفتم مثل فوتبال، باید برای اشتغال هم از کارشناس خارجی استفاده کنیم/خیلی ها در دولت و مجلس، حرف مرا نمی فهمیدند
بازار نیوز
ریشه یابی فساد اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای مقابله از سوی رسانه ها
ایرنا
بازتاب عملیات حزب الله در رسانه های اسرائیلی؛ «باید منتظر عملیات بعدی باشیم»؛ نمی دانیم چه بلایی بر سرمان خواهد آمد»
آوای رود کوف
جمع متفرق جی 7
بلاغ مازندران
دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
تین نیوز
سیاست جدید حزب الله و خواب آشفته اسرائیل/ شوخی صادرات غیر نفتی در اقتصاد
مشرق نیوز
بورس، از روی خوش شاخص تا تهدیدهای پیش رو
افکار نیوز
فرماندار نیشابور: فولاد خراسان سهم زیادی در ایجاد درآمد مالیاتی دارد
ایرنا
جهان در سال 2050 چه شکلی خواهد بود؟
شعار سال
ششمین روز آماده باش تل آویو در مرز لبنان
جوان آنلاین
امام جمعه یاسوج: دولتمردان برای آسایش و رفاه مردم بیشتر تلاش کنند
تسنیم
آیاکنترل گری دولت در شرایط کنونی بازار ایران درست است؟
اقتصاد نیوز
قالیباف در مشهد: دولتمردان به جوانان فرصت نمی دهند؛ 80 درصد اقتصاد کشور «دولتی» است
تسنیم
رئیس دیوان محاسبات: 96 درصد تخلفات مسئولان به دلیل بی اطلاعی از قانون روی داده است
ایرنا
همه چیز قانونی و درست بود
میز نفت
پناهیان: باید به سمت قدرت و ثروت برویم
نصف جهان
پناهیان: جهاد با مال بر جهاد با جان مقدم است / مردم باید عرضه داشته باشند پول ها را جمع کنند تا به جیب صهیونیست ها نرود / استخدام را توهین به خود می دانم؛ تا می توانید کارمند نشوید / پرطرفدارترین رشته در میان صهیونیست ها اقتصاد است ولی ما بیشتر سراغ فناوری ها می رویم
انتخاب
اخبار مرتبط
bltالف : اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!
bltروز نو : ردپای بابک زنجانی در بحران هپکو اراک
bltآفتاب : پاسخ به 5 پرسش درباره ی گذشته و آینده ی کارخانه ی هپکو
bltانصاف نیوز : چشم اندازی به میزگرد سیل اخیر خوزستان
bltانصاف نیوز : متن گفت وگوی کاندولیزا رایس و فرید زکریا
bltخبرگزاری دانشجو : ضرب شست موثر مقاومت به عربستان نشریات اصلاح طلب را هم پای کار آورد
bltایران اکونومیست : صدای «سالمندان کار» را هم بشنویم.
bltفرارو : اسماعیلی: برای استرالیایی های بازداشتی کیفرخواست صادر شد
bltمردم نیوز : راغفر: تصمیمات ارزی دولت اقتصاد را به هم ریخت
bltانصاف نیوز : حاکمیت قانون و مبارزه با فساد - یادداشت عباس آخوندی
bltنواندیش : حاکمیّتِ قانون و مبارزه با فساد
bltمثلث : آخوندی: فسادهای بی سابقه ریشه در مصلحت بینی سیاستمداران دارد
bltاقتصاد نیوز : حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
bltبرنا نیوز : شان پن ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی دانست
bltفرارو : واقعا ترامپ به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد؟
bltآریا : شناسایی 39 اثر تاریخی خراسان رضوی برای واگذاری به بخش خصوصی
bltشبستان : افزایش درآمدهای مالیاتی منوط به ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی دقیق و ایمن
bltمهر نیوز : شناسایی 39 اثر تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی
bltتابناک : از "عدم کمک مالی انگلستان به دولت قوام" تا "سه سناریوی نفتی برای مواجهه با تحریم ها"
bltمشرق نیوز : دستور ویژه رئیسی برای رسیدگی به زمین خواری
bltنماینده : وزرا مقصرند، وکلا بیشتر
bltشمانیوز : فراخوان عمومی سازمان بورس در خصوص الزام انتشار اطلاعات کامل مالی
bltایرنا : ارائه اطلاعات مالی سازمان های عمومی غیردولتی به سازمان بورس، الزامی شد
bltبازار نیوز : ربیعی: به رئیس جمهور گفتم مثل فوتبال، باید برای اشتغال هم از کارشناس خارجی استفاده کنیم/خیلی ها در دولت و مجلس، حرف مرا نمی فهمیدند
bltایرنا : ریشه یابی فساد اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای مقابله از سوی رسانه ها
bltآوای رود کوف : بازتاب عملیات حزب الله در رسانه های اسرائیلی؛ «باید منتظر عملیات بعدی باشیم»؛ نمی دانیم چه بلایی بر سرمان خواهد آمد»
bltبلاغ مازندران : جمع متفرق جی 7
bltتین نیوز : دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
bltمشرق نیوز : سیاست جدید حزب الله و خواب آشفته اسرائیل/ شوخی صادرات غیر نفتی در اقتصاد
bltافکار نیوز : بورس، از روی خوش شاخص تا تهدیدهای پیش رو
bltایرنا : فرماندار نیشابور: فولاد خراسان سهم زیادی در ایجاد درآمد مالیاتی دارد
bltشعار سال : جهان در سال 2050 چه شکلی خواهد بود؟
bltجوان آنلاین : ششمین روز آماده باش تل آویو در مرز لبنان
bltتسنیم : امام جمعه یاسوج: دولتمردان برای آسایش و رفاه مردم بیشتر تلاش کنند
bltاقتصاد نیوز : آیاکنترل گری دولت در شرایط کنونی بازار ایران درست است؟
bltتسنیم : قالیباف در مشهد: دولتمردان به جوانان فرصت نمی دهند؛ 80 درصد اقتصاد کشور «دولتی» است
bltایرنا : رئیس دیوان محاسبات: 96 درصد تخلفات مسئولان به دلیل بی اطلاعی از قانون روی داده است
bltمیز نفت : همه چیز قانونی و درست بود
bltنصف جهان : پناهیان: باید به سمت قدرت و ثروت برویم
bltانتخاب : پناهیان: جهاد با مال بر جهاد با جان مقدم است / مردم باید عرضه داشته باشند پول ها را جمع کنند تا به جیب صهیونیست ها نرود / استخدام را توهین به خود می دانم؛ تا می توانید کارمند نشوید / پرطرفدارترین رشته در میان صهیونیست ها اقتصاد است ولی ما بیشتر سراغ فناوری ها می رویم
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.