مخبر - 1398/06/23 - حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
تهران- ایرنا- پرسش این است که آیا در غیاب حاکمیت قانون و امکان پذیرش منافع متعارض توسط اشخاص، مبارزه با فساد ممکن است؟ و آیا از کارآمدی لازم برخوردار است؟ دوست عزیزم آقای میرزاخانی اخیرا طی یادداشتی با عنوان «فسادزدایی با بگیروببند؟» ضمن تایید مجازات دست اندازان به بیت المال راهکار اصلی مبارزه با ...
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

«عباس آخوندی» در یادداشتی برای روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع اشاره دارد ایشان تاکید کرده اند که این کار بر تغییر مدیران هم اولویت دارد و البته که تحقق آن نیاز به دانش روز و تجربه شده بشری و پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست آن دارد.

این قلم هیچ معارضتی با گفته ایشان ندارد. لیکن، بر یک امر پیشینی تاکید می کند و آن حاکمیت قانون و منع پذیرش منافع متعارض است. ایشان در یادداشت شان به مفاهیمی چون فساد، فسادزدایی، بگیروببند، شفافیت، ریل گذاری صحیح، نظریه، تله ذی نفعان و عنوان هایی از این دست اشاره کرده اند. همه اینها عنوان هایی قابل تفسیر هستند و کاربست همراه با تفسیر به رای آنها نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی کند که گاهی مزید بر علت هم می شود.

تاریخ آینه ای است که فراوان جابه جایی فساد و صلاح، مفسد و مصلح، شفافیت و پنهان کاری، اخلاص و ریاکاری، دانش و جهل، منکر و معروف و عنوان های متضاد دیگر را به ما نشان می دهد. از این رو است که پرداختن به این عنوان ها در غیاب قانون، می تواند به توسعه فساد و ظلم بینجامد و نه تنها مشکلی را حل نکند که عدم قطعیت و مخاطره های سیاسی ناشی از حکمرانی بد را در جامعه افزایش دهد.

مخاطره یا ریسک سیاسی بنا به تعریف به مجموعه مخاطرات ناشی از تغییرهای غیرقابل پیش بینی در سیاست ها و نظام سیاست گذاری یک کشور اطلاق می شود. این مخاطرات بسته به مورد ممکن است از تصمیم های سیاسی نظام حکمرانی، سیستم قانون گذاری و دستگاه های تنظیم مقررات یا اثر تصمیم های سیاست گذار خارجی بر یک کشور یا کنترل های نظامی و خاستگاه هایی از این دست نشأت بگیرد.

موفق ترین تجربه بشری در امر مدیریت و کاهش ریسک و مخاطره سیاسی تا کنون حاکمیت قانون به مثابه نهاد اصلی حکمرانی و حکومت اراده عمومی بوده است. قانون نیز بنا به تعریف به رفتارهای پذیرفته شده از سوی یک جامعه، سازگار با اصول و ارزش های اخلاقی مردمان آن و تکرار شونده توسط همگان دلالت دارد که با طی مراحل قانون گذاری در دستگاه قانون گذاری رسمیت پیدا می کند. قانون، نهادی است که خلق ثروت می کند و مهم ترین ثروت، عدالت و سرمایه اجتماعی است که در پی آن سرمایه مادی خلق می شود.

بی گمان اقدام های اقتضایی دولت و مجلس و برخی اقدام های دستگاه قضایی که منجر به حاکمیت سلیقه سیاست مدار یا تفسیر به رای قاضی و تضعیف حاکمیت قانون می شود، نه تنها فساد را کاهش نمی دهد که مخاطره های عدم قطعیت و هزینه زا را در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در تصمیم های زندگی روزانه شهروندان افزایش می دهد. از این رو است که حاکمیت قانون از جمله مهم ترین دستاوردها و دانش بشری است که مورد پذیرش جهانی قرار گرفته و بر هر امر دیگری اولویت یافته است.

گزارش فسادهای بی سابقه ای که مردم ایران این روزها از طریق رسانه عمومی و شبکه های اجتماعی دریافت می کنند، همه ریشه در جانشینی حاکمیت مصلحت بینی سیاستمدار با حاکمیت قانون و نشستن در دو سوی میز دارد. آن روزها که بنا به مصلحت، موسسه های تعاونی اعتبار چون قارچ به ویژه در مشهد روییدند و آن روزها که نهادهای عمومی غیردولتی اعم از سازمان های بازنشستگی، شهرداری ها و نهادهای انقلابی یا موسسه های وابسته به نیروهای نظامی خارج از قانون تاسیس شان به تاسیس بانک و موسسه های مالی روی آوردند و فراتر از آن، حدهای قانونی از جمله حد قانونی نصاب مالکیت و سایر مقررات بانکی را رعایت نکردند و در عین حال مورد اعتراض نهادهای ناظر و نمایندگان مجلس قرار نگرفتند، نتیجه شان شکل گیری همین کارتل های مالی در ایران شد که شاید جزو نمونه های کم نظیر جهانی باشند.

بعدها هم که پس از اضافه برداشت های فراوان از بانک مرکزی با کسری روبه رو شدند و عدم امکان ایفای تعهدات شان به سبب فسادهای کلان یا سوءمدیریت آشکار شد، با انتقال مستقیم بدهی آنها به دولت و در پاره ای از موردها افزایش پایه پولی و تایید موضوع توسط دولت و حمایت بی دریغ گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس و نهایتا تایید موضوع از سوی جلسه سران سه قوه هیچ کمکی به توقف چرخه فسادزا نکرد.

کارشناسان مالی و حسابرسان به خوبی می دانند که بخش عمده ماجرا به دلیل عدم آزمون ارزیابی کیفیت دارایی موسسه های مالی توسط نهادهای حسابرسی مستقل و شناسایی نشدن دارایی های سمی و موهومی آنها و همچنین نامعین بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک ها و موسسه های مالی که به طور مرتب تجدید قرارداد شده اند و احتمال بازپرداخت شان بسیار پایین است، هنوز آشکار نشده است. از این رو، هیچ دلیلی بر توقف سوداگری و سفته بازی های کلان در نظام پولی و بانکی کشور وجود ندارد.

وقتی بدون ارزیابی کیفیت دارایی موجود و دارایی های بیرون برده شده موسسه های مساله دار و دچار کسری شده توسط حسابرسان مستقل و بدون تهیه برنامه حل وفصل جامع شامل نحوه جبران کسری ها، تعیین منبع تامین کسری ها و زیان و مجازاتی که مسببان باید متحمل شوند و نحوه تسهیم زیان بین ذی نفعان و پشتیبانی از سپرده گذاران خرد و نهایتا طی مراحل قانونی منظورشده در قانون پولی و بانکی کشور برای هریک از آنها، تمام بدهی های آنها به دولت منتقل می شود، آیا این به مفهوم پوشش دادن آگاهانه یا ناآگاهانه به جریان فساد نیست؟ آیا این تغییر نقش و پوستین وارونه پوشیدن جریان مفسدان نیست؟ آیا در جریان ناآرامی های مشهد جابه جایی نقش ها را ندیدیم؟ در غیاب قانون چگونه می توان به نتیجه مثبت مبارزه با فساد ایمان آورد؟

قدر و جایگاه پروفسور محمود آخوندی نزد استادان مسلم حقوق و امر قضا روشن است. خوب به خاطر دارم که از قضا روزی در محضرشان بودم، بحثی پیش آمد و ایشان جمله ای گفتند که در خاطرم حک شد. فرمایش ایشان نقل به مضمون این بود که در غیاب آیین دادرسی امکان قرین به صحت بودن حکم نهایی که قاضی صادر می کند بسیار نازل است.

این جانمایه آموزه یک عمر کار یک استاد مسلم حقوق در دستگاه قضا است. طرفه آنکه جانمایه پیشنهاد رئیس پیشین دستگاه قضا برای مبارزه با فساد عدول از آیین دادرسی است. آیا قاضیان پاکدامن و پیشکسوت بر درستی چنین پیشنهادی گواهی می دهند؟ آیا جای تذکر قانون اساسی نبود؟ راستی، تجربه مجدد و مکرر راه های طی شده و تجربه های شکست خورده در این کشور حیرت آور است.

چندی پیش در جمعی می گفتم اینکه جامعه های بشری پس از سال ها جنگ و خونریزی و پس از تجربه هزاران کامیابی و شکست به این نتیجه رسیده اند که تنها راه اصلاح جامعه های انسانی حاکمیت بی کم وکاست قانون است، بیهوده نیست. به شرط آنکه قانون، قانون باشد و در آن، امکان ناپذیری پذیرش منافع متعارض توسط یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی شده باشد.

من به شخصه پس از40 سال حضور در عالم سیاست ورزی برایم مسجل شده است که هیچ خیر و صلاحی، حتی با نیت خیر با نقض قانون در جامعه متصور نیست. بنابراین اولین معیاری که با آن هر سیاستی را می توان سنجید میزان انطباق آن با قانون است. بقیه معیارهای آزمون کارآمدی سیاست ها و اقدام ها، از پس از انطباق با قانون و نبود منافع متعارض می آیند.

منبع خبر : ایرنا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
نظامی   بیت المال   ریل گذاری   نیروهای نظامی   سیاستمدار   مشهد مقدس   کارتل   نهادهای انقلابی   کارآمدی   غیردولتی   دلالت   قانون گذاری   روزنامه   اقتصاد   سرمایه   شبکه های اجتماعی   پیش بینی   اقتصادی و اجتماعی   دولت و مجلس   بازنشستگی   سرمایه اجتماعی  
اخبار مرتبط
3 نشانه حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد کشور
اتاق خبر
ولیعهد ابوظبی و مهندسی ضد انقلاب ها در جهان عرب
تیتر شهر
یمن، لقمه بزرگی که عربستان را خفه کرد
اوشیدا
ردپای بابک زنجانی در بحران هپکو
اعتدال
پاسخ به 5 پرسش درباره ی گذشته و آینده ی کارخانه ی هپکو
آفتاب
اصلاحات اقتصادی اروپا به کجا رسید؟
خرداد نیوز
تداوم روند نزولی قیمت ها در بازار اجاره
جوان آنلاین
وظیفه دولت «تنظیم گری» است نه «مداخله گری»
پدال نیوز
کوهِ ناکارآمدی بر سر تعاونی های مرزنشین آوار شده است
پانا
بازار تبریز به مانند بازار استانبول می شود؟
ایسنا
راغفر: تصمیمات ارزی دولت اقتصاد را به هم ریخت
مردم نیوز
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد - یادداشت عباس آخوندی
انصاف نیوز
حاکمیّتِ قانون و مبارزه با فساد
نواندیش
آخوندی: فسادهای بی سابقه ریشه در مصلحت بینی سیاستمداران دارد
مثلث
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
اقتصاد نیوز
شان پن ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی دانست
بولتن نیوز
شان پن ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی دانست/ روایت دیدار با اسد
مهر نیوز
برگزاری چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر/ رونق تولید؛ محور اصلی
مهر نیوز
واقعا ترامپ به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد؟
فرارو
نگاهی به طرح جامع مالیاتی
پانا
شناسایی 39 اثر تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی
مهر نیوز
از "عدم کمک مالی انگلستان به دولت قوام" تا "سه سناریوی نفتی برای مواجهه با تحریم ها"
تابناک
فراخوان عمومی سازمان بورس در خصوص الزام انتشار اطلاعات کامل مالی
شمانیوز
ربیعی: به رئیس جمهور گفتم مثل فوتبال، باید برای اشتغال هم از کارشناس خارجی استفاده کنیم/خیلی ها در دولت و مجلس، حرف مرا نمی فهمیدند
بازار نیوز
درخواست روزنامه دولتی ایران: روحانی را درک کنیم
مثلث
بازتاب عملیات حزب الله در رسانه های اسرائیلی؛ «باید منتظر عملیات بعدی باشیم»؛ نمی دانیم چه بلایی بر سرمان خواهد آمد»
آوای رود کوف
سیاست جدید حزب الله و خواب آشفته اسرائیل/ شوخی صادرات غیر نفتی در اقتصاد
مشرق نیوز
بورس، از روی خوش شاخص تا تهدیدهای پیش رو
افکار نیوز
فرماندار نیشابور: فولاد خراسان سهم زیادی در ایجاد درآمد مالیاتی دارد
ایرنا
ششمین روز آماده باش تل آویو در مرز لبنان
جوان آنلاین
آیاکنترل گری دولت در شرایط کنونی بازار ایران درست است؟
اقتصاد نیوز
تازه ترین اخبار اربعین 98/ گام های بلند دستگاه قضایی در فسادزدایی از کشور/ تجاوز ??تل?? آویو به ??بیروت??، خطای محاسباتی بزرگ نتانیاهو بود/ در 17 استان خانه احزاب تاسیس شده است
میزان
دلیل 96 درصد تخلفات مسئولان ، بی اطلاعی از قانون عنوان شد
ایرنا
قالیباف در مشهد: دولتمردان به جوانان فرصت نمی دهند؛ 80 درصد اقتصاد کشور «دولتی» است
نباپرس
هشدار روزنامه صهیونیستی در خصوص پاسخ حتمی حزب الله
باشگاه خبرنگاران
پناهیان: باید به سمت قدرت و ثروت برویم
نصف جهان
پناهیان: نگذارید پول به جیب صهیونیست ها برود
تیک نیوز
پناهیان: جهاد با مال بر جهاد با جان مقدم است / مردم باید عرضه داشته باشند پول ها را جمع کنند تا به جیب صهیونیست ها نرود / استخدام را توهین به خود می دانم؛ تا می توانید کارمند نشوید / پرطرفدارترین رشته در میان صهیونیست ها اقتصاد است ولی ما بیشتر سراغ فناوری ها می رویم
انتخاب
پناهیان: به خواستگار کارمند بگویید مگر عرضه کار نداشتی؟
هفت صبح
کارآمدی و سرآمدی بانک رفاه در ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران
روز پلاس
اخبار مرتبط
bltاتاق خبر : 3 نشانه حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد کشور
bltتیتر شهر : ولیعهد ابوظبی و مهندسی ضد انقلاب ها در جهان عرب
bltاوشیدا : یمن، لقمه بزرگی که عربستان را خفه کرد
bltاعتدال : ردپای بابک زنجانی در بحران هپکو
bltآفتاب : پاسخ به 5 پرسش درباره ی گذشته و آینده ی کارخانه ی هپکو
bltخرداد نیوز : اصلاحات اقتصادی اروپا به کجا رسید؟
bltجوان آنلاین : تداوم روند نزولی قیمت ها در بازار اجاره
bltپدال نیوز : وظیفه دولت «تنظیم گری» است نه «مداخله گری»
bltپانا : کوهِ ناکارآمدی بر سر تعاونی های مرزنشین آوار شده است
bltایسنا : بازار تبریز به مانند بازار استانبول می شود؟
bltمردم نیوز : راغفر: تصمیمات ارزی دولت اقتصاد را به هم ریخت
bltانصاف نیوز : حاکمیت قانون و مبارزه با فساد - یادداشت عباس آخوندی
bltنواندیش : حاکمیّتِ قانون و مبارزه با فساد
bltمثلث : آخوندی: فسادهای بی سابقه ریشه در مصلحت بینی سیاستمداران دارد
bltاقتصاد نیوز : حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
bltبولتن نیوز : شان پن ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی دانست
bltمهر نیوز : شان پن ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی دانست/ روایت دیدار با اسد
bltمهر نیوز : برگزاری چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر/ رونق تولید؛ محور اصلی
bltفرارو : واقعا ترامپ به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد؟
bltپانا : نگاهی به طرح جامع مالیاتی
bltمهر نیوز : شناسایی 39 اثر تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی
bltتابناک : از "عدم کمک مالی انگلستان به دولت قوام" تا "سه سناریوی نفتی برای مواجهه با تحریم ها"
bltشمانیوز : فراخوان عمومی سازمان بورس در خصوص الزام انتشار اطلاعات کامل مالی
bltبازار نیوز : ربیعی: به رئیس جمهور گفتم مثل فوتبال، باید برای اشتغال هم از کارشناس خارجی استفاده کنیم/خیلی ها در دولت و مجلس، حرف مرا نمی فهمیدند
bltمثلث : درخواست روزنامه دولتی ایران: روحانی را درک کنیم
bltآوای رود کوف : بازتاب عملیات حزب الله در رسانه های اسرائیلی؛ «باید منتظر عملیات بعدی باشیم»؛ نمی دانیم چه بلایی بر سرمان خواهد آمد»
bltمشرق نیوز : سیاست جدید حزب الله و خواب آشفته اسرائیل/ شوخی صادرات غیر نفتی در اقتصاد
bltافکار نیوز : بورس، از روی خوش شاخص تا تهدیدهای پیش رو
bltایرنا : فرماندار نیشابور: فولاد خراسان سهم زیادی در ایجاد درآمد مالیاتی دارد
bltجوان آنلاین : ششمین روز آماده باش تل آویو در مرز لبنان
bltاقتصاد نیوز : آیاکنترل گری دولت در شرایط کنونی بازار ایران درست است؟
bltمیزان : تازه ترین اخبار اربعین 98/ گام های بلند دستگاه قضایی در فسادزدایی از کشور/ تجاوز ??تل?? آویو به ??بیروت??، خطای محاسباتی بزرگ نتانیاهو بود/ در 17 استان خانه احزاب تاسیس شده است
bltایرنا : دلیل 96 درصد تخلفات مسئولان ، بی اطلاعی از قانون عنوان شد
bltنباپرس : قالیباف در مشهد: دولتمردان به جوانان فرصت نمی دهند؛ 80 درصد اقتصاد کشور «دولتی» است
bltباشگاه خبرنگاران : هشدار روزنامه صهیونیستی در خصوص پاسخ حتمی حزب الله
bltنصف جهان : پناهیان: باید به سمت قدرت و ثروت برویم
bltتیک نیوز : پناهیان: نگذارید پول به جیب صهیونیست ها برود
bltانتخاب : پناهیان: جهاد با مال بر جهاد با جان مقدم است / مردم باید عرضه داشته باشند پول ها را جمع کنند تا به جیب صهیونیست ها نرود / استخدام را توهین به خود می دانم؛ تا می توانید کارمند نشوید / پرطرفدارترین رشته در میان صهیونیست ها اقتصاد است ولی ما بیشتر سراغ فناوری ها می رویم
bltهفت صبح : پناهیان: به خواستگار کارمند بگویید مگر عرضه کار نداشتی؟
bltروز پلاس : کارآمدی و سرآمدی بانک رفاه در ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.