مخبر - 1398/06/20 - کلید مسکن کم درآمدها

کلید مسکن کم درآمدها
کلید ساخت و تامین مسکن کم درآمدها با هدف ارائه راهنمای تجربی به شهرداری ها، معرفی شد. بررسی الگوی 7 کشور موفق در حوزه عرضه واحدهای مسکونی با اجاره بهای ارزان نشان می دهد مجموعه دولت و شهرداری با واگذاری زمین به قیمت پایین، معافیت مالیاتی و همچنین تامین تسهیلات بلندمدت، امکان ساخت مسکن اجاره ای را ...
کلید مسکن کم درآمدها

شعار سال: کلید ساخت و تامین مسکن کم درآمدها با هدف ارائه راهنمای تجربی به شهرداری ها، معرفی شد. بررسی الگوی 7 کشور موفق در حوزه عرضه واحدهای مسکونی با اجاره بهای ارزان نشان می دهد مجموعه دولت و شهرداری با واگذاری زمین به قیمت پایین، معافیت مالیاتی و همچنین تامین تسهیلات بلندمدت، امکان ساخت مسکن اجاره ای را برای سازنده ها فراهم می کنند. حداقل 15 درصد از کل موجودی مسکن شهری در این 7 کشور، مسکن حمایتی است که بخش قابل توجهی از آنها توسط تشکل های محلی تحت نظارت شهرداری ها ساخته و اجاره داده می شود. دولت ها در این طرح 5 نوع ظرافت کاری را رعایت می کنند که مهم ترین آنها، پرهیز از برچسب زدن به این خانه ها است. گروه های حمایتی تا زمان توانمندشدن می توانند در این خانه ها ساکن باشند. اجاره بهای این خانه 20 تا 30 درصد کمتر از سایر واحدها است. واحدهای مسکونی اجاره ای مخصوص کم درآمدها در کشورهایی همچون فرانسه به شکل مختلط با سایر واحدها در یک ساختمان عرضه می شود. به این ترتیب محله فقیرنشین یا مجتمع های مملو از کم درآمدها وجود ندارد. سرتیم نویسندگان طرح جامع مسکن در توصیه ای مشترک خطاب به دولت و شهرداری تهران اعلام کرده است: تنظیم بازار مسکن برای مستاجرهای کم درآمد توسط دولت و بدون مشارکت شهرداری ها امکان پذیر نیست.
کلید عرضه مسکن کم درآمدها با بررسی تجربه هفت کشور در تنظیم بازار اجاره، شناسایی شد. طرح دولت برای عرضه مسکن کم درآمدها با عنوان «طرح اقدام ملی» و دعوت از شهرداری ها برای همکاری در اجرای این طرح از سوی دولت، دارای دو نیمه روشن و تاریک است. نیمه روشن طرح به موضوع عرضه مسکن اختصاص دارد. به طوری که در قالب این طرح قرار است 400 هزار واحد مسکونی ساخته و به بازار عرضه شود. از مجموع این واحدها، ساخت 200 هزار واحد را وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش خصوصی،100 هزار واحد را بازآفرینی شهری و 100 هزار واحد را بنیاد مسکن تقبل کرده است. آن طور که متولیان بخش مسکن اعلام کرده اند برای 100 هزار واحد مسکونی از اقدام ملی در بافت ناکارآمد و فرسوده شهری، برنامه ریزی بازآفرینی شهری به این صورت است که 80هزار واحد با ظرفیت های خود مردم که مسکن و زمین دارند انجام شود. با وجود این اما به نظر می رسد یک نیمه تاریک در این طرح وجود دارد که هنوز در خصوص آن تصمیم گیری روشن و مشخصی انجام نشده است. نیمه تاریک این طرح، به نحوه تخصیص واحدهای مسکونی ارزان قیمت پس از ساخت به اقشار هدف باز می گردد که مشخص نیست نحوه تخصیص در چه مسیری قرار است انجام شود. در این خصوص مطالعه ای توسط مدیر بازنگری طرح جامع مسکن انجام و به شهرداری تهران ارائه شده که نتایج آن «کلید مسکن کم درآمدها» را در اختیار دولت و شهرداری قرار می دهد. براساس این مطالعه، رمز موفقیت کشورهایی که توانستند با سیاست گذاری صحیح در چارچوب مسکن اجتماعی نیاز مسکن کم درآمدها را تامین کنند در شش حرکت خلاصه می شود. در این مطالعه تجربه هفت کشور شامل هلند، فرانسه، اتریش، انگلیس، آلمان، سوئد و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش هایی از این تحقیق به تجربه مسکن مهر به عنوان یک نمونه از مسکن اجتماعی اشاره شد، اما نتایج آن نشان می دهد که بخش هایی از این طرح مطابق با این شش حرکت پیش نرفته است.
در این تحقیق مسکن کم درآمدها با عنوان اصلی و شناخته شده آن یعنی «مسکن اجتماعی» آورده شده و این موضوع را یادآور شده که اگرچه ممکن است برخی دولت ها تحت یک نگاه سیاسی خاص سعی در حذف عنوان مسکن اجتماعی داشته باشند؛ اما هر سیاست یا اقدامی که هر دولت در هر کشوری برای تامین مسکن کم درآمدها به شکل حمایتی طراحی و اجرایی کند چه بخواهد و چه نخواهد در دنیا به اسم مسکن اجتماعی شناخته می شود. در تجربه جهانی، مسکن اجتماعی یک مسکن قابل دسترسی برای اقشار کم درآمد که با مشارکت دولت، نهادهای متولی کم درآمدها، سیستم بانکی و متقاضیان، به صورت ملکی یا اجاره ای احداث می شود، اطلاق می شود. حرکت اول که مطابق با تجربه کشورهای مورد مطالعه باید در اساس برنامه ریزی برای مسکن اجتماعی مورد توجه قرار گیرد آن است که، سهم مسکن اجتماعی از موجودی مسکن کشور باید در سطح قابل ملاحظه ای باشد.
در این مطالعه عنوان شده سهم این نوع مسکن از مجموع موجودی مسکن کشور حداقل 15 درصد باید باشد. تطابق نتایج این تحقیق با شرایط فعلی کشور ما نشان می دهد: حتی اگر واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب طرح مسکن مهر را به عنوان مسکن اجتماعی درنظر بگیریم، در حال حاضر حدود 5 درصد از موجودی مسکن کشور در این رده بندی می تواند قرار بگیرد هرچند که استانداردهای جهانی مسکن اجتماعی در این واحدهای مسکونی رعایت نشده است. حرکت دوم، پرهیز از نشان دار کردن خانه هایی است که برای تامین مسکن کم درآمدها ساخته و عرضه می شود. به این معنی که مسکن اجتماعی نباید در محله های شهری یک برچسب مشخص داشته باشد بلکه باید به صورت مختلط در محله ها و ساختمان های مختلف پیش بینی شود. به طوری که تمامی واحدهای یک ساختمان به مسکن اجتماعی تعلق نداشته باشد. سومین حرکت، مشارکت دولت های محلی با دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی توسط این دو نهاد شناخته شده است. این بررسی به شهرداری تهران اعلام کرده، اینکه فرض کنیم مسکن اجتماعی به تنهایی توسط دولت اجرایی شود فرض محال است. براین اساس مسوولیت شهرداری ها در اجرای مسکن اجتماعی، شامل تامین زمین، هدایت سازنده ها و ساماندهی جمعیت متقاضی واجد شرایط شناخته شده و در مقابل مهم ترین ماموریت های دولت در سه شاخه تامین وام ساخت بلندمدت و ارزان قیمت، تامین زمین و پیش بینی معافیت ها و مشوق های مالیاتی دسته بندی شده است.
در این تحقیق، ماموریت مشترک و مهم هر دو نهاد یعنی دولت و شهرداری مطابق با تجربه کشورهای دیگر این طور تعریف شده که مسوولیت ساخت وساز باید به بخش خصوصی یا تشکل های محلی سپرده شود. دیگر حرکت مهم این است که دولت قبول کند رکن اصلی در اجرا و به نتیجه رسیدن طرح را بر عهده دارد. حرکت پنجم برای دستیابی به موفقیت در اجرای طرح مسکن اجتماعی، به عنصر «مکان یابی» آن باز می گردد. در این مطالعه مشخص شده که مکان یابی مناسب برای ساخت و عرضه مسکن اجتماعی در موفقیت آن بسیار موثر است؛ به طوری که تجربه کشورها نشان داده اگر مکان یابی اجرای طرح در خارج از محدوده شهرها باشد استقبال چندانی از آن نخواهد شد. نهایتا حرکت آخر، پرهیز از ساخت انبوه واحدها در یک محدوده مشخص از شهر است. فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در این مطالعه تاکید کرده که ساخت انبوه واحدها در یک محدوده مشخص، منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و تشکیل کلونی های فقرا می شود.
در این تحقیق، پس از شناسایی کلید موفقیت مسکن اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه، پنج شکل عرضه این طرح توسط شهرداری ها و انجمن های محلی ارائه شده است. این پنج شکل شامل «مسکن اجاره ای توسط شهرداری»، « عرضه توسط انجمن های محلی» به طوری که دولت و شهرداری در زمان اجرای این طرح مسوولیت تامین زمین، وام و یارانه را بر عهده داشته باشند، «عرضه توسط بخش خصوصی»، «ارائه یارانه به مستاجرها» و نهایتا «پرداخت وام مسکن ارزان قیمت برای خرید» شناخته شده است. به عنوان مثال در هلند، 35 درصد معادل 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی از کل موجودی مسکن در این کشور به مسکن اجتماعی اختصاص دارد. نکته جالب در اجرای این طرح در هلند آن است که تعداد مسکن اجاره ای در قالب مسکن اجتماعی سه برابر موجودی خانه های اجاره ای معمولی است. در این کشور، عمده مسکن اجتماعی را تشکل ها و انجمن های محلی می سازند. علاوه بر این، در فرانسه، 17 درصد (4 میلیون واحد) از مجموع موجودی مسکن به مسکن اجتماعی تعلق دارد و مالکیت عمده خانه ها در اختیار شهرداری است.
در این کشور، نرخ اجاره واحدهای کم درآمدها، 40 درصد ارزان تر از نرخ اجاره املاک اجاره ای معمولی تعیین می شود. در این کشور، دولت یارانه وام ساخت و زمین را با قیمت حمایتی به سازنده ها واگذار می کند. دو نکته مهم در خصوص مسکن اجتماعی فرانسه آن است که مدت اجاره نشینی کم درآمدها در این واحدها نامحدود و مشروط به توان پذیر شدن آنها است. به این معنی که تازمانی که نتوانند قسط وام مسکن را پرداخت کنند می توانند در این واحدها سکونت داشته باشد و دیگر آنکه نگاه منفی و تحقیرآمیز به ساکنان آنها وجود ندارد. چون این گروه از خانه ها بدون هیچ گونه «برچسب» ساخته می شوند. در اتریش نیز 25 درصد از موجودی کل کشور به مسکن اجاره ای کم درآمدها اختصاص پیدا کرده است. البته در این کشور تعداد واحدهای مسکن اجتماعی 5 درصد بیش از خانه های اجاره ای معمولی است و عمده کار در دست شهرداری ها و انجمن های محلی است.
در انگلیس هم 4 میلیون واحد مسکونی معادل 18 درصد از مجموع موجودی مسکن، به واحدهای مسکن اجتماعی تعلق دارد. ضمن آنکه اجاره این واحدها 20 درصد ارزان تر از واحدهای اجاره ای معمولی تعیین می شود. آلمان نیز، حدود 6 درصد از کل موجودی مسکن خود را به مسکن اجاره ای کم درآمدها اختصاص داده است. در این کشور کار اصلی در اجرای مسکن اجتماعی برعهده شهرداری ها است و به مستاجران کم درآمد یارانه اجاره پرداخت می شود. در آمریکا نیز یارانه اجاره بها به کم درآمدها در قالب سیاست مسکن اجتماعی پرداخت می شود؛ به طوری که این یارانه 70درصد از نرخ اجاره بها را پوشش می دهد. در سوئد نیز وام ساخت 30ساله به سازنده ها پرداخت می شود و 20 درصد از موجودی مسکن این کشور به مسکن اجاره ای تعلق دارد.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد،تاریخ انتشار:20شهریور1398،کد خبر: 3570032،donya-e-eqtesad.com
منبع خبر : شعار سال

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
فرانسه   مسکن مهر   تسهیلات   تنظیم بازار   سوئد   آمریکا   مسکن   فرسوده   واحدهای مسکونی   بخش خصوصی   فقیرنشین   مسکن حمایتی   وزارت راه و شهرسازی   مسکن اجاره ای   مسکن کم درآمدها   کم درآمدها   مسکن اجتماعی   واحد مسکونی   معافیت مالیاتی   رمز موفقیت   واحدهای مسکونی ارزان قیمت   واگذاری زمین   شهرداری   بازار   شعار سال   شهرداری تهران   درآمد   انگلیس   بازآفرینی شهری  
اخبار مرتبط
وقتی دولت از «مسکن مهر» به خانه های 30 متری رسید!
مشرق نیوز
نشانی دقیق خانه های نقلی در پایتخت
تابناک
نشانی دقیق خانه های نقلی در پایتخت/ چند میلیون آپارتمان نقلی داریم؟
خبرآنلاین
آدرس منطقه ای خانه های نقلی
فرارو
تام کاد، تام فاز، تام اچ... و چند اسم دیگ
مشرق نیوز
تام کاد، تام فاز، تام اچ... و چند اسم دیگر
مشرق نیوز
چه کسانی با طرح اقدام ملی مسکن خانه دار می شوند؟
حزب الله نیوز
چگونگی تامین مسکن برای کم درآمدها
راه دانا
چگونگی تامین مسکن برای کم درآمد ها
میزان
نسخه ای خارجی برای مسکن کم درآمدها
پول نیوز
ساخت خانه های 30متری در تهران رونق می گیرد
خبر خودرو
کلید مسکن کم درآمدها
ملیت
تبیین استراتژی جدید مدیریت مخازن نفتی
ایرنا
تجربه هفت کشور در مدیریت بازار اجاره به مدیریت شهری پایتخت ارائه شد؛ نسخه ای برای مسکن کم درآمدها
اقتصاد نیوز
احتمال احتکار خانه ها از طرف انبوه سازان با طرح «مسکن ملی»
شعار سال
تولید مسکن روی ریل اصلاحات قرار گرفت
ایسنا
افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک باعث آشفتگی در بازار می شود
سازه نیوز
تهران| بررسی طرح تامین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد
تسنیم
شهرداری: جمعیت حومه تهران افزایش یافته است
بهار نیوز
خیز شهرداری برای ساخت واحدهای 28 متری مسکن امید
اقتصادگردان
مسکن استیجاری، بلای جان می شود
افکار نیوز
5 توصیه فوری به شهرداری تهران برای تنظیم بازار مسکن
اقتصاد نیوز
نقشه شهرداری برای اجاره نشینی
فرارو
شهرداری باید در بازار مسکن وارد شود
صدا و سیما
آغاز اجرای پروژه 600 واحدی آیمان از روز سه شنبه
بانکداری ایرانی
بررسی بازار مسکن در رسانه های داخلی
ایرنا
وضعیت اورژانسی مسکن مهر در خوزستان
خوزنیوز
ساخت 400 هزار خانه توسط دولت چه اثری در بازار دارد؟
خبرآنلاین
ساخت 400 هزار واحد مسکونی: گامی مهم اما ناکافی
ایرنا
آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در فارس 
ایرنا
واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به خانه اولی ها می رسد
رادیو گفتگو
2 هزار واحد مسکونی در قم احداث می شود
قم نیوز
آغاز اجرای پروژه 600 واحدی آیمان در قالب طرح اقدام ملی مسکن از سه شنبه
شمانیوز
ورود اولین محرک به ساخت و ساز مسکن
دنیای اقتصاد
ورود اولین محرک به ساخت وساز مسکن
ایسنا
حمله به مسکن مهر در دولتی که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می کند!
بلاغ مازندران
مسکن مهر امید مردم بود و داغی بر دل خیلی ها
بولتن نیوز
ابهاماتی درباره آغاز تولید 150 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی
فارس
از طرح مسکن دولتی چه خبر؟
بازار نیوز
طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟
دنیای اقتصاد
اخبار مرتبط
bltمشرق نیوز : وقتی دولت از «مسکن مهر» به خانه های 30 متری رسید!
bltتابناک : نشانی دقیق خانه های نقلی در پایتخت
bltخبرآنلاین : نشانی دقیق خانه های نقلی در پایتخت/ چند میلیون آپارتمان نقلی داریم؟
bltفرارو : آدرس منطقه ای خانه های نقلی
bltمشرق نیوز : تام کاد، تام فاز، تام اچ... و چند اسم دیگ
bltمشرق نیوز : تام کاد، تام فاز، تام اچ... و چند اسم دیگر
bltحزب الله نیوز : چه کسانی با طرح اقدام ملی مسکن خانه دار می شوند؟
bltراه دانا : چگونگی تامین مسکن برای کم درآمدها
bltمیزان : چگونگی تامین مسکن برای کم درآمد ها
bltپول نیوز : نسخه ای خارجی برای مسکن کم درآمدها
bltخبر خودرو : ساخت خانه های 30متری در تهران رونق می گیرد
bltملیت : کلید مسکن کم درآمدها
bltایرنا : تبیین استراتژی جدید مدیریت مخازن نفتی
bltاقتصاد نیوز : تجربه هفت کشور در مدیریت بازار اجاره به مدیریت شهری پایتخت ارائه شد؛ نسخه ای برای مسکن کم درآمدها
bltشعار سال : احتمال احتکار خانه ها از طرف انبوه سازان با طرح «مسکن ملی»
bltایسنا : تولید مسکن روی ریل اصلاحات قرار گرفت
bltسازه نیوز : افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک باعث آشفتگی در بازار می شود
bltتسنیم : تهران| بررسی طرح تامین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد
bltبهار نیوز : شهرداری: جمعیت حومه تهران افزایش یافته است
bltاقتصادگردان : خیز شهرداری برای ساخت واحدهای 28 متری مسکن امید
bltافکار نیوز : مسکن استیجاری، بلای جان می شود
bltاقتصاد نیوز : 5 توصیه فوری به شهرداری تهران برای تنظیم بازار مسکن
bltفرارو : نقشه شهرداری برای اجاره نشینی
bltصدا و سیما : شهرداری باید در بازار مسکن وارد شود
bltبانکداری ایرانی : آغاز اجرای پروژه 600 واحدی آیمان از روز سه شنبه
bltایرنا : بررسی بازار مسکن در رسانه های داخلی
bltخوزنیوز : وضعیت اورژانسی مسکن مهر در خوزستان
bltخبرآنلاین : ساخت 400 هزار خانه توسط دولت چه اثری در بازار دارد؟
bltایرنا : ساخت 400 هزار واحد مسکونی: گامی مهم اما ناکافی
bltایرنا : آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در فارس 
bltرادیو گفتگو : واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به خانه اولی ها می رسد
bltقم نیوز : 2 هزار واحد مسکونی در قم احداث می شود
bltشمانیوز : آغاز اجرای پروژه 600 واحدی آیمان در قالب طرح اقدام ملی مسکن از سه شنبه
bltدنیای اقتصاد : ورود اولین محرک به ساخت و ساز مسکن
bltایسنا : ورود اولین محرک به ساخت وساز مسکن
bltبلاغ مازندران : حمله به مسکن مهر در دولتی که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می کند!
bltبولتن نیوز : مسکن مهر امید مردم بود و داغی بر دل خیلی ها
bltفارس : ابهاماتی درباره آغاز تولید 150 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی
bltبازار نیوز : از طرح مسکن دولتی چه خبر؟
bltدنیای اقتصاد : طرح مسکن استیجاری دولتی به کجا رسید؟
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.