مخبر - 1398/06/20 - آیا امامت امام حسن ( علیه السلام ) قبل از امام حسین ( علیه السلام ) دلیل بر برتری وجودی است؟

آیا امامت امام حسن ( علیه السلام ) قبل از امام حسین ( علیه السلام ) دلیل بر برتری وجودی است؟
شیعه نیوز:پرسشآیا این که امام حسن و امام حسین ( علیه السلام ) در یک زمان بودند و امام حسن ابتدا امام شده، دلیل بهتر بودن امام حسن است؟ در مورد امام علی ( علیه السلام ) چطور؟ آیا حدیث معتبری در مورد بهتر بودن امامی از امام دیگر وجود دارد؟ لطفاً در مورد ارجحیت وجودی امامان نیز توضیح دهید و آیا تفاوت ...
آیا امامت امام حسن ( علیه السلام ) قبل از امام حسین ( علیه السلام ) دلیل بر برتری وجودی است؟

شیعه نیوز:
پرسش
آیا این که امام حسن و امام حسین ( علیه السلام ) در یک زمان بودند و امام حسن ابتدا امام شده، دلیل بهتر بودن امام حسن است؟ در مورد امام علی ( علیه السلام ) چطور؟ آیا حدیث معتبری در مورد بهتر بودن امامی از امام دیگر وجود دارد؟ لطفاً در مورد ارجحیت وجودی امامان نیز توضیح دهید و آیا تفاوت امامان همان ارجحیت وجودی ایشان است؟
پاسخ اجمالی

همه چهارده معصوم ( علیه السلام ) از یک نور واحد خلق شده اند و از جهت وجودی و مقام ولایت تکوینی یکسان هستند و امامت هر یک از امامان ( علیه السلام ) به امر و انتخاب الاهی بوده است و اگر امتیازی برای امامی نسبت به امام دیگر در احادیث یافت می شود، به خاطر این بود که هر کدام از امامان معصوم ( علیه السلام ) طبق شرایط خاصّ زمانه، بهترین رفتار و روش را در معرض دید انسان ها قرار می دادند و جلوه ای از اسماء و صفات الاهی را به فعلیت می رساندند. امام علی ( علیه السلام ) طبق شرایط خود مأمور به یک الگوی رفتاری ظهور و بروز جلوه خاص اسماء و صفات الاهی بودند و امام حسن ( علیه السلام ) و امام حسین ( علیه السلام ) و دیگر ائمه ( علیه السلام ) هم همین طور.
پاسخ تفصیلی

دانستن این نکته لازم است که، امامت، عهد و پیمان خدایی است که با جعل و انتخاب او ثابت می شود و همان گونه که پیامبر از طرف خداست، تعیین امام هم باید از طرف خدا باشد، و در روایات متعدد، پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) تعداد و نام جانشینان خود را بیان کرده است.

به عنوان نمونه در برخی روایات آمده است که پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمودند: «رهبران پس از من دوازده نفرند و همه آنها از قریش اند». [1] و نام تک تک آن دوازده نفر را به ترتیب مقام امامت بیان کرده اند. [2]

پس، امامت امام حسن ( علیه السلام ) و دیگر امامان ( علیه السلام ) از طرف خدای متعال بوده که توسط پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) به انسان ها ابلاغ شده است، و هر امامی هم امام بعدی خود را به مردم اعلام می کردند و امام علی ( علیه السلام )، هم امام حسن ( علیه السلام ) را به عنوان وصیّ و امام پس ازخود به مردم معرفی کردند. [3]

اما این که چرا دومین امام، امام حسن ( علیه السلام ) بوده و امام حسین ( علیه السلام ) سومین امام است، شاید به جهت این باشد که امام حسن ( علیه السلام ) از نظر سنّی بزرگتر از امام حسین ( علیه السلام ) بودند و گرنه همه امامان ( علیه السلام ) دارای حقیقت واحدی و از نور واحدی هستند. این اتحاد نوری اهل بیت ( علیه السلام ) به صراحت در روایات بسیاری وارد شده است، البته گاهی پنج تن آل عبا، و زمانی دیگر، همه معصومان، مورد تصریح روایات اند؛ به عنوان نمونه خدای متعال به پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود:«ای محمد! من، علی، فاطمه، حسن، حسین و ائمه را از نور واحد آفریدم». [4]

البته، ما احادیثی داریم که امتیازاتی برای یکی از معصومان خصوصاً امام حسین ( علیه السلام ) در روایات بیان گردیده است؛ مانند حدیث زیر که برای حضرت امام علی ( علیه السلام ) برتری و امتیازی نسبت به امامان دیگر قرار داده شده است:

امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند:«... اوّل مان و افضل مان و بهترین ما بعد از رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم )، علی ( علیه السلام ) است». [5]

و یا در روایات دیگری، خداوند متعال به پاس قدردانی از کاری که امام حسین ( علیه السلام ) انجام داده بود، تربتش را شفای درد ها قرار داده است. [6] اهمیت این پاداش آن گاه روشن می شود که بدانیم از نظر فقه اسلام، خوردن خاک حرام است، و تنها خوردن کمی از تربت سیدالشهداء به قصد شفا، از این حکم استثنا شده است. [7]

اما این روایات دلالت بر برتری وجود امامی نسبت به امام دیگر نداشته و به صورت قطعی نمی توان گفت که این امتیازات بر اساس اختلافی است که ائمه ( علیه السلام ) در مقام ولایت تکوینی [8] داشته اند، اگر چه بتوان امکان این اختلاف را در مقام ثبوت پذیرفت، ولی سخن ما آن است که نمی توان در مقام اثبات به شواهد روشنی در این باره دست یافت، ولی این مقدار قطعی است که همه معصومان جلوه ای از یک نورند، و همه از ولایت تکوینی برخوردارند و اگر هر یک جای دیگری می بود همان کاری را انجام می داد که دیگری انجام داده است؛ زیرا آنان به جهت این که الگویی کامل برای هدایت انسان ها هستند، باید در هر شرایط و موقعیت، بهترین رفتار و روش را در معرض دید انسان ها قرار دهند تا آنها در عمل بیاموزند که در شرایط متفاوت باید چه رفتار مناسبی را اتخاذ کنند، زمان جنگ صلح نکنند مانند امام حسین ( علیه السلام ) و زمان صلح، جنگ نکنند؛ مانند امام حسن ( علیه السلام ) و ... . [9]

به بیان دیگر؛ با این که همه امامان جلوه کاملی از صفات و اسمای الاهی بوده اند، شرایط خاص و ویژگی های زمانه، باعث می گردید که جنبه ای از شخصیت روحانی آنها تجلّی پیدا کند و به فعلیت برسد و آنان مظهر یک اسم از اسمای الاهی گردند و در هر زمان، یک بُعد از ابعاد وجودی آنان ظهور، بروز و جلوه خاصی داشته باشد. [10]

پس، تفاوت بین آنها فقط در جهت فعلیت بخشیدن جنبه ای از تجلیات اسماء و صفات الاهی بر اساس شرایط و ویژگی های خاصّ زمانه بود.

نتیجه گیری: همه چهارده معصوم ( علیه السلام ) از یک نور واحد خلق شده اند و از جهت وجودی و مقام ولایت تکوینی یکسان هستند و امامت هر یک از امامان ( علیه السلام ) به امر الاهی بوده است و اگر امتیازی برای امامی نسبت به امام دیگر در احادیث یافت می شود، به خاطر این بود که هر کدام از امامان معصوم ( علیه السلام ) طبق شرایط خاصّ زمانه، بهترین رفتار و روش را در معرض دید انسان ها قرار می دادند و جلوه ای از اسماء و صفات الاهی را به فعلیت می رساندند. امام علی ( علیه السلام ) طبق شرایط خود مأمور به یک الگوی رفتاری ظهور و بروز جلوه خاص اسماء و صفات الاهی بودند و امام حسن ( علیه السلام ) و امام حسین ( علیه السلام ) و دیگر ائمه ( علیه السلام ) هم همین طور. [11]


[1] . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 36، ص 322، مؤسسة الوفاء بیروت - لبنان، 1404ق.

[2] . همان، ص 321 و 325.

[3] . نمایه «انحصار امامت در نسل پیامبر»؛ سؤال 2969 (سایت: 3209) را مطالعه کنید.

[4] . بحارالانوار، ج 36، ص 281 و 223.

[5] . همان، ج 1، ص 229.

[6] . همان، ج 44، ص 221.

[7] . توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 598، م 2628.

[8] . ولایت تکوینی به معنای توان و اقتدار نفس بر تصرف در ماده کائنات به اذن تکوینی خدا است.به بیانی دیگر؛ صاحب ولایت تکوینی به همّت خود چیزی را در خارج از محل همّت، خلق می کند. بر این اساس؛ تمامی معجزات و کراماتی که اولیای الاهی دارند به واسطه همین ولایت تکوینی آنها است. (ترخان، قاسم، نگرشی عرفانی، فلسفی و کلامی به شخصیت و قیام امام حسین ( علیه السلام )، ص 109، انتشارات چلچراغ، قم، چاپ الهادی، چاپ اول، 1388ش).

[9] . همان، ص 106 – 107 و 139.

[10] . همان، ص 106.

[11] . برای آگاهی بیشتر بحث مفصل این گفتار را در کتاب «نگرشی عرفانی، فلسفی و کلامی به شخصیت و قیام امام حسین ( علیه السلام )، ص 106 – 142» ببینید.

منبع خبر : شیعه نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
حدیث   امام علی علیه السلام   احادیث   امام حسن مجتبی علیه السلام   امامان معصوم   تشیع   امامان   اهل بیت   رسول الله صلى الله علیه و سلم   امام حسین علیه السلام   عهد و پیمان   پنج تن آل عبا  
اخبار مرتبط
آیا امامت امام حسن ( علیه السلام ) قبل از امام حسین ( علیه السلام ) دلیل بر برتری وجودی است؟
شیعه نیوز
پیروزی جبهه مقاومت با پیروی از نهضت عاشورا
صدا و سیما
دادستان کل کشور: یکی از اهداف دشمن القای فساد در کشور است
صراط
ریشه بخشی از فساد کنونی در برنامه ریزی دشمن از آن سوی مرزها است
افق تازه
امام سجاد(ع) فرماندهی در لباس اسارت
شیعه نیوز
بخشی از این فسادی که اکنون وجود دارد ریشه در برنامه ریزی دشمن از آن سوی مرزها است
اطلاعات روز
دشمنان از باز بودن بستر بی در و پیکر فضای مجازی برای ناامیدی مردم استفاده می کنند
خبرگزاری ایلنا
دادستان کل کشور:یکی از اهداف دشمن القای فساد در کشور است
فارس
کاروان اسرای کربلا در کدام اربعین به کربلا گام نهادند؟
خبرآنلاین
صحیفه سجادیه ظرفیت بین الادیانی دارد
مردم نیوز
امتیازات شیعه از چند منظر
شیعه نیوز
نگاهی بر آیات مربوط به ائمه معصومین(ع) در قرآن
خبرگزاری حوزه
زینب (س)؛ سرسلسله بانوان عاشورایی 
ایرنا
نظریات مرتبط به رویکرد اهل بیت(ع) نسبت به فتوحات بررسی شد
خبرگزاری حوزه
امامان شیعه
شیعه نیوز
آشنایی با حدیث ثقلین و دلایل نقل شدن آن
آریا
خبر شهادت امام حسین علیه السلام در سوره مریم
خبرگزاری حوزه
تصریح پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به امامت دوازده امام شیعه
شیعه نیوز
جلوه­ های رفق و مدارا در سیره امام حسن (علیه السلام)
شیعه نیوز
امام جمعه تبریز: نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
تسنیم
فضایل امامان شیعه
شیعه نیوز
مفهوم شناسی بیعت در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامّت
شیعه نیوز
مراحل تکامل فقه و فقاهت شیعه از زمان ائمه (علیه السلام) تاکنون
شیعه نیوز
توجه به عنایت اهل بیت به شیعه
شیعه نیوز
روش آشنا کردن اهل سنت با اهل بیت(علیهم السلام)
شیعه نیوز
نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
مهر نیوز
سیره ائمه اطهار (علیها السلام ) در زنده نگه داشتن عاشورا
شیعه نیوز
قیام نفس زکیه
شیعه نیوز
با این که زید بن على(رحمة الله علیه) هم از اهل بیت است، چرا به صحّت خلافت ابوبکر اعتراف کرده است؟!
شیعه نیوز
مطالبی از زندگی نامه (امام) بخاری
شیعه نیوز
امام حسین(ع) سرمایه اجتماعی است
ایرنا
چه کسی به امام حسن ( علیه السلام ) گفت یا مذل المومنین؟ در حالی که این شخص از شرکت در جنگ جمل تخلف و سرپیچی کرد و امام علی ( علیه السلام ) وی را توبیخ نمود، ولی در قیام توابین به شهادت رسید؟!
شیعه نیوز
آیا این اتهام به شیعه صحیح است که بعد از صلح امام حسن ( علیه السلام ) با معاویه، به آن حضرت گفتند یا مذل المومنین؟
شیعه نیوز
آیا حدیثی از پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در مورد حضرت زینب ( سلام الله علیها ) در دسترس نیست؟ چرا؟
شیعه نیوز
چرا امام حسن( علیه السلام ) و امام حسین ( علیه السلام ) بعد از جنگ جمل برای آزادی مروان حکم نزد امام علی( علیه السلام ) واسطه شده و شفاعت کردند؟
شیعه نیوز
تحلیلی بر علل وقوع عاشورا
جام نیوز
هم اکنون ذوالفقار امام علی ( علیه السلام ) کجاست؟
شیعه نیوز
امامت "امام سجاد(ع)" چگونه معرفی شد؟
مشرق نیوز
امامت امام سجاد چگونه معرفی شد؟/تاریخ پیدایش فرقه کیسانیه و زیدیه
مهر نیوز
قاری سرشناسی که فدای قرآن ناطق شد
پایگاه وارث
اخبار مرتبط
bltشیعه نیوز : آیا امامت امام حسن ( علیه السلام ) قبل از امام حسین ( علیه السلام ) دلیل بر برتری وجودی است؟
bltصدا و سیما : پیروزی جبهه مقاومت با پیروی از نهضت عاشورا
bltصراط : دادستان کل کشور: یکی از اهداف دشمن القای فساد در کشور است
bltافق تازه : ریشه بخشی از فساد کنونی در برنامه ریزی دشمن از آن سوی مرزها است
bltشیعه نیوز : امام سجاد(ع) فرماندهی در لباس اسارت
bltاطلاعات روز : بخشی از این فسادی که اکنون وجود دارد ریشه در برنامه ریزی دشمن از آن سوی مرزها است
bltخبرگزاری ایلنا : دشمنان از باز بودن بستر بی در و پیکر فضای مجازی برای ناامیدی مردم استفاده می کنند
bltفارس : دادستان کل کشور:یکی از اهداف دشمن القای فساد در کشور است
bltخبرآنلاین : کاروان اسرای کربلا در کدام اربعین به کربلا گام نهادند؟
bltمردم نیوز : صحیفه سجادیه ظرفیت بین الادیانی دارد
bltشیعه نیوز : امتیازات شیعه از چند منظر
bltخبرگزاری حوزه : نگاهی بر آیات مربوط به ائمه معصومین(ع) در قرآن
bltایرنا : زینب (س)؛ سرسلسله بانوان عاشورایی 
bltخبرگزاری حوزه : نظریات مرتبط به رویکرد اهل بیت(ع) نسبت به فتوحات بررسی شد
bltشیعه نیوز : امامان شیعه
bltآریا : آشنایی با حدیث ثقلین و دلایل نقل شدن آن
bltخبرگزاری حوزه : خبر شهادت امام حسین علیه السلام در سوره مریم
bltشیعه نیوز : تصریح پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به امامت دوازده امام شیعه
bltشیعه نیوز : جلوه­ های رفق و مدارا در سیره امام حسن (علیه السلام)
bltتسنیم : امام جمعه تبریز: نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
bltشیعه نیوز : فضایل امامان شیعه
bltشیعه نیوز : مفهوم شناسی بیعت در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامّت
bltشیعه نیوز : مراحل تکامل فقه و فقاهت شیعه از زمان ائمه (علیه السلام) تاکنون
bltشیعه نیوز : توجه به عنایت اهل بیت به شیعه
bltشیعه نیوز : روش آشنا کردن اهل سنت با اهل بیت(علیهم السلام)
bltمهر نیوز : نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
bltشیعه نیوز : سیره ائمه اطهار (علیها السلام ) در زنده نگه داشتن عاشورا
bltشیعه نیوز : قیام نفس زکیه
bltشیعه نیوز : با این که زید بن على(رحمة الله علیه) هم از اهل بیت است، چرا به صحّت خلافت ابوبکر اعتراف کرده است؟!
bltشیعه نیوز : مطالبی از زندگی نامه (امام) بخاری
bltایرنا : امام حسین(ع) سرمایه اجتماعی است
bltشیعه نیوز : چه کسی به امام حسن ( علیه السلام ) گفت یا مذل المومنین؟ در حالی که این شخص از شرکت در جنگ جمل تخلف و سرپیچی کرد و امام علی ( علیه السلام ) وی را توبیخ نمود، ولی در قیام توابین به شهادت رسید؟!
bltشیعه نیوز : آیا این اتهام به شیعه صحیح است که بعد از صلح امام حسن ( علیه السلام ) با معاویه، به آن حضرت گفتند یا مذل المومنین؟
bltشیعه نیوز : آیا حدیثی از پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در مورد حضرت زینب ( سلام الله علیها ) در دسترس نیست؟ چرا؟
bltشیعه نیوز : چرا امام حسن( علیه السلام ) و امام حسین ( علیه السلام ) بعد از جنگ جمل برای آزادی مروان حکم نزد امام علی( علیه السلام ) واسطه شده و شفاعت کردند؟
bltجام نیوز : تحلیلی بر علل وقوع عاشورا
bltشیعه نیوز : هم اکنون ذوالفقار امام علی ( علیه السلام ) کجاست؟
bltمشرق نیوز : امامت "امام سجاد(ع)" چگونه معرفی شد؟
bltمهر نیوز : امامت امام سجاد چگونه معرفی شد؟/تاریخ پیدایش فرقه کیسانیه و زیدیه
bltپایگاه وارث : قاری سرشناسی که فدای قرآن ناطق شد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.