مخبر - 1398/06/19 - راهکارهای ارتقای فرهنگ سازمانی

راهکارهای ارتقای فرهنگ سازمانی
تهران- ایرنا- به نظر کارشناسان، فرهنگ حاکم بر فضای سازمان ها می تواند نقش مهمی بر میزان انگیزه کارمندان و افزایش راندمان کاری آنها داشته باشد. این امر می تواند از طریق راهبردهایی از قبیل تطبیق مشاغل با تخصص های افراد، مشارکت کارمندان در فرایند کار و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه بهبود یابد.
راهکارهای ارتقای فرهنگ سازمانی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، فرهنگ سازمانی همان شالوده درونی و ساختار غیر مشخص سازمان است که بر اساس اهداف، فناوری، ساختار، سیاست ها، عملکرد و محصولات سازمان تجلی می یابد و آشکارترین نمودش را در رفتار کارکنان می توان مشاهده کرد. بطور کلی فرهنگ سازمانی یک ادراک است که افراد از یک سازمان دارند. صفات ویژه ای است که به سازمان اختصاص دارد و بیانگر مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می کند.

فرهنگ سازمانی مشخصا متشکل از عناصر متعدد و مشخصی است که می تواند بر میزان و کم و کیف تلاش های کارمندان موثر باشد. اما اینکه این عناصر چه مواردی هستند و چگونه بر میزان کارایی کارمندان تاثیر می گذارند از جمله سوالاتی هستند که در گفت و گویی که با ناهید بابایی، محقق و جامعه شناس انجام شد، سعی گردید به آنها پرداخته شود.

**محیط کار می تواند یاس و نامیدی در افراد (کارمندان) ایجاد کند

بابایی در این خصوص که محیط کار چگونه می تواند یاس و نا امیدی در کارمندان ایجاد کند، گفت: بدیهی است که فضای کاری یک سازمان، نشان دهنده ی فرهنگ حاکم بر آن نیز است. افراد در بدو ورود با مشاهده ی طراحی و سبک چیدمان آن، به فرهنگ حاکم آن پی می برند. در بسیاری از مناطق دنیا فضای استاندارد برای یک دفتر کار در سازمان ها تعریف شده است و همین امر باعث توجه هرچه بیشتر کارشناسان و صاحب نظران مدیریت به وجود متغیرها و عوامل متعدد دخیل در مورد چیدمان و ابعاد فیزیکی محل کار کارکنان شده است.

وی افزود: فراهم ساختن محیطی آرام از اصولی ترین وظایف مدیر برای کارکنان است. برخی مشاغل مانند فعالیت های پژوهشی، نیازمند محیطی آرام و بی سر وصداست. از این رو، گاهی محیط کار، سیستم کاری مانند دور بودن، پر سروصدا بودن محیط، مسئله گرمایش و سرمایش یا محدودیت های سازمانی باعث از بین رفتن انگیزه در برخی کارکنان می شود. همه ی افراد برای تمرکز و بهتر کار کردن به سکوت نیاز دارند. فراهم کردن فضای مناسب برای تمرکز کارمندان یکی از وظایف اساسی مدیران است. بدیهی است در محیط آرام همه افراد ارزشمندی خود را احساس می کنند و خود را جزئی از سازمان می دانند. کارکنان مطیع و نه متعهد، کارکنان با انگیزه ای نیستند. آنان تا وقتی تحت نظارتند فعالیت می کنند و آنچه را فرمان می گیرند انجام می دهند، تا از تنبیه و سرزنش دور بمانند. ولی همین که خود را تحت نظارت نبینند به کمترین ضرورت اکتفا می کنند و دیگر ابتکاری نخواهند داشت و راه حلی برای مشکلات، پیشنهاد نخواهند داد.

**محیط کار در میزان بازدهی کارمندان تاثیر دارد

بابایی در این خصوص که محیط کار چگونه در میزان بازدهی کارمندان تاثیر دارد، گفت: مناسب بودن شرایط فیزیکی محیط کار مانند (فضای مناسب کار، نوع میز و صندلی، ابزارهای کاری از کامپیوتر تا تجهیزات صنعتی، نوع چیدمان میزها، تفکیک فضاها بر حسب نوع کار گروه های مختلف ) از پیش نیازهای اولیه افزایش کارایی افراد است. در واقع مناسب بودن شرایط فیزیکی محیط کار که کارمندان بتوانند آزادانه قابلیت های خود را روی کار بگذارند، بدین معنی که ابزارهای مورد نیاز هر یک از کارکنان متناسب با نوع فعالیتشان در اختیار آنها قرار گیرد، می تواند در میزان کارایی آنها تاثیر بگذارد.

وی افزود: در فضای فرهنگی یک سازمان است که حس نهایی کارمندان را به شغل خود تعیین می کند و باعث افزایش انگیزه ی همکاری و تلاش و رشد یادگیری و پیشرفت می شود. در یک فرهنگ مثبت کاری و برخورد عادلانه با کارمندان، زمینه برای رشد اهداف سازمان فراهم می شود. استرس شغلی زمانی رخ می دهد که بین نیازهای شغلی با توانایی ها، قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی نباشد. اگر میزان استرس ناشی از انجام کار بیش از مقدار مجاز باشد، باعث بروز اختلالات جسمانی، روانی و رفتاری در پرسنل شده و تاثیر زیادی در کاهش بهره وری سازمانی و آسیب های اجتماعی کارمندان می شود.

**راهکارهای موثر برای تقویت فرهنگ سازمانی و میزان بهره وری

بابایی در خصوص راهکارهای موثر برای تقویت فرهنگ سازمانی و میزان بهره وری گفت: در عصر حاضر نمی توان بدون توجه به میزان بهره وری در تولید و بدون آگاهی از ساز وکارها و عوامل موثر بر افزایش آن به سوی توسعه پایدار گام برداشت. دستیابی به اهداف و استراتژی های هر سازمانی مستلزم برخورداری از نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. لذا برای دستیابی و گام برداشتن در این مسیر، بکارگیری افراد متناسب با رشته تحصیلی و تخصصی خود و به کارگیری آنان و حفظ کارمندان موفق یکی از نکات مهم موفقیت در هر سازمانی محسوب می شود.

وی افزود: امروزه سازمان های مختلف سالانه هزینه های کلانی را صرف تربیت نیروی انسانی ماهر می نمایند تا آثار و منافع آن را در بلندمدت در افزایش راندمان کاری و کاهش هزینه ها و ایجاد خلاقیت و ابتکار توسط افراد ماهر را شاهد باشند. ایجاد انگیزه در کارمندان از وظایف مهم مدیریت هر سازمانی به شمار می آید. ارتقای عملکرد کارمندان، افزایش کیفیت کار و بازدهی آنان از اهداف مهم مدیر محسوب می شود. کارمندانی که در محیط کار به آنان انگیزه داده می شود، احساس غرور می کنند. منابع و امکانات لازم برای آموزش و یادگیری کارمندان وجود دارد و به آن ها فرصت پیشرفت داده می شود. به هر کارمندی باید فرصت داد تا خودش را نشان دهد. افراد از لحاظ استعدادها، علایق، توانایی ها و دیگر خصوصیات با یکدیگر متفاوتند. هر کارمندی احساس می کند که واجد توانایی ها و مهارت های خاصی است که می تواند شرایط را تغییر دهد و ایده های خوبی در سر دارد. هیچ برنامه ای نمی توان به طور موفق به مرحله اجرا درآید مگر آنکه افرادی حائز تخصص و مهارت لازم در انجام آن وظیفه ایفای نقش کنند، لذا تناسب شغل و شاغل بخش بسیار موثری در تأمین کارآمدی مطلوب نیروی انسانی می باشد. این کار توسط واحد منابع انسانی از طریق روش هایی همچون مصاحبه با افرادی که نیاز های شغلی را به خوبی درک می کنند استفاده می شود.

این محقق افزود: تأیید و قدردانی از افراد، روش بسیار مؤثری برای ایجاد انگیزه است. قدردانی از کارکنان می تواند در قالب هدایای نقدی و غیرنقدی به آنان باشد. در بسیاری از موارد توجه عمیق تر به عوامل معنوی در ایجاد انگیزه مهم تر از عوامل مادی در کارکنان سازمان است. علاوه بر موارد فوق، از مهم ترین عواملی که می تواند میزان بهره وری کارکنان را در محیط کار افزایش دهد عبارتند از: ارزیابی کار کارمندان به طور منظم، آگاهی کارکنان به دانش و مهارت شغلی، امنیت شغلی، آگاهی و تبعیت از قوانین، تمرکز مدیر بر نقاط ضعف و انحراف کارکنان، وجود یک سیستم منطقی پاداش و تنبیه، حمایت مدیر از کارکنان، میزان آشنایی با شغل، قدردانی و حمایت از عملکرد افراد، علاقه به محیط کار، وجود جو عاطفی، ارائه بازخورد عملکرد، تشکیل جلسات مشترک و مشارکت کارکنان به عنوان عامل افزایش بهره وری است.

وی افزود: گاهی اوقات ستایش از هر امر دیگری موثرتر است و کارکنان بیشتر به ستایش پاسخ خواهند داد و سعی خواهند کرد بهترین توانایی خود را برای آن امر به کار گیرند. احترام گذاشتن به کارمندان را مدیران همواره باید در محیط سازمانی در نظر بگیرند. هر انسانی برای خود شخصیتی دارد و برای هویت خویش ارزش قائل است. احترام گذاشتن به شخصیت افراد، احساس هویت و شخصیت را در آنان زنده می کند و انگیزه آنان را بالا می برد و موجب می شود متقابلاً برای مدیران و اجرای دستورات آنان احترام قائل شوند. یک مدیر موفق در گفتار و رفتارش صداقت دارد. به کارکنانش دروغ نمی گوید و از سیاسی کاری اجتناب می ورزد. صداقت و یکرنگی خواست فطرت و خرد آدمی است که در مقابل دورویی قرار دارد. کارمندان خواهان ارتباط خوب با مدیر خود هستند. یک مدیر محبوب، با کارمندان سلام و احوال پرسی می کند، و فرصتی معین می کند تا کارکنان به راحتی با او صحبت کنند.

بابایی افزود: مشاغلی که مورد رضایت کارمندان و متناسب با خواسته افراد باشد، سبب انگیزش در آنان می شود. مدیران باید به این مسأله توجه کنند و تا آنجا که ممکن است مسئولیت های افراد را متناسب با علاقه مندی آنان انتخاب نمایند. سازمان می بایست به دنبال پیشنهاد یا دعوت از طرح های پیشنهادی زیردستان باشد. این امر موجب روح مشارکت در کارکنان می شود. همچنین باعث می شود کارمندان احساس مهم بودن کنند و در جستجوی روش های نوآورانه برای خلق محیط و روش کار بهتر باشند. معمولا کارکنان برای ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات داوطلب نمی شوند، چون فکر می کنند مدیران به آنان میدان نمی دهند و به نظرات و پیشنهاداتشان توجهی ندارند و آنان را به رسمیت نمی شناسند و همین امر موجب بی انگیزگی آنان می شود. لیکن اگر در تصمیم گیری ها شرکت داده شوند احساس مسئولیت بیشتری می کنند.


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
فناوری   جامعه شناس   مشاغل   یادگیری   محل کار   کارایی   عادلانه   ناهید   محیط کار   گرمایش و سرمایش   گروه های مختلف   سرزنش   راندمان   چیدمان   فرهنگی   پژوهش  
اخبار مرتبط
راهکار هایی برای آرام و شمرده صحبت کردن در محل کار
پارسینه
فقدان آگاهی و کمبود اطلاعات قانونی برای کارفرما و کارگر مشکل ساز است/ اول تفهیم، بعد اِعمال قانون!
خبرگزاری ایلنا
تغییرات سریع تراز آنچه که فکرمی کنید درراهند
قلم نیوز
بهبود مستمر کیفیت مدارس دولتی از مهم ترین جهت گیری های آموزش وپرورش است
برنا نیوز
حدود 200 هزار دانش آموز زنجانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند
ایرنا
علت بی حوصلگی در محیط کار
نصف جهان
استفاده از جاروبرقی صنعتی هتلی چه مزیت هایی دارد؟
مثلث
اگر این 8 علامت را دارید، خطر افسردگی را جدی بگیرید
پارسینه
چالش ها و مزایای کارمندان مجازی (دورکار)
موج رسا
چگونه کودک را از فضای مجازی نجات دهیم؟
شیعه نیوز
جلب مشارکت های مردمی نقطه عطف فعالیت های اجرایی
ایرنا
چگونه کودک را در اقیانوس ناآرام فضای مجازی نجات دهیم؟
ایرنا
سامسونگ گلکسی نوت 10، اولین گوشی با توانایی پشتیبانی از Wi-Fi 6
باشگاه خبرنگاران
بلایی که غذای چرب بر سر مغز می آورد
شهر فردا
غذای چرب چه بلایی بر سر "مغز" می آورد؟
تسنیم
مودیان مالیاتی چگونه صندوق فروش نصب کنند؟
شیرازه
اطلس مردم نگاری الگوی توسعه پایدار بر مبنای فرهنگ ایرانی را توسعه می دهد
خبرگزاری کتاب ایران
سیاست فشار حداکثری آمریکا در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد
نماینده
کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟
ستاره نیوز
آمارهای واقعی مهاجرت مغزها
حزب الله نیوز
سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی در استان های مرکزی و هرمزگان منصوب شدند
برنا نیوز
مخاطب اصلی بیانیه گام دوم، جوانان هستند
صدا و سیما
رتبه دانشگاه شهید چمران، به عنوان اولین سرمایه فرهنگی ایران و جهان
صدای فردا
اشتغال زایی از طریق هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار
ایرنا
راهکارهای ارتقای فرهنگ سازمانی
ایرنا
تحصیلات نیم میلیون مدیر/ وفور مدیران مهندس
تیتر امروز
برنامه ای که به حضور سلبریتی ها در تلویزیون "نه" گفت/ «با حسین (ع) حرف بزن»، بدون پول و اسپانسر مردم را جذب کرد
تیتر یک
قابلیت های تعامل پژوهشگاه ICT با تولید و پشتیبانی صنعت فولاد
سیتنا
برنامه آزمایشی آمریکا برای ارزیابی شهرهای هوشمند
قلم نیوز
بهترین دکوراسیون داخلی و طراحی فضای اداری
مهر نیوز
سن قربانیان آزار جنسی در محل کار؟
شفا آنلاین
قربانیان آزار جنسی در محل کار، عمدتاً زنان زیر 27 سال هستند
سلامت نیوز
تاثیرات روانی ابتلا به ایدز در زنان
ناطقان نیوز
سن قربانیان آزار جنسی در محل کار؛ زیر 27 سال
بهار نیوز
قربانیان آزار جنسی در محل کار، عمدتاً زنان زیر 27 سال هستند/ حیا و ترس دو عامل پیشروی مردان در آزار فیزیکی/ نیازمند پلیس زن و اصلاح روندهای قانونی شکایت هستیم
برنا نیوز
نسل z و فضای مجازی
ایرنا
سونامی تغییر در خرده فرهنگ های ما
افکار نیوز
مراسم دومین سالگرد درگذشت ابراهیم یزدی برگزار شد
آفتاب
احتیاط کنید! یک قدم تا فرسودگی شغلی فاصله دارید
آفتاب
عصاره ریحان حافظ سازه های فلزی در برابر خوردگی
ایرنا
اخبار مرتبط
bltپارسینه : راهکار هایی برای آرام و شمرده صحبت کردن در محل کار
bltخبرگزاری ایلنا : فقدان آگاهی و کمبود اطلاعات قانونی برای کارفرما و کارگر مشکل ساز است/ اول تفهیم، بعد اِعمال قانون!
bltقلم نیوز : تغییرات سریع تراز آنچه که فکرمی کنید درراهند
bltبرنا نیوز : بهبود مستمر کیفیت مدارس دولتی از مهم ترین جهت گیری های آموزش وپرورش است
bltایرنا : حدود 200 هزار دانش آموز زنجانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند
bltنصف جهان : علت بی حوصلگی در محیط کار
bltمثلث : استفاده از جاروبرقی صنعتی هتلی چه مزیت هایی دارد؟
bltپارسینه : اگر این 8 علامت را دارید، خطر افسردگی را جدی بگیرید
bltموج رسا : چالش ها و مزایای کارمندان مجازی (دورکار)
bltشیعه نیوز : چگونه کودک را از فضای مجازی نجات دهیم؟
bltایرنا : جلب مشارکت های مردمی نقطه عطف فعالیت های اجرایی
bltایرنا : چگونه کودک را در اقیانوس ناآرام فضای مجازی نجات دهیم؟
bltباشگاه خبرنگاران : سامسونگ گلکسی نوت 10، اولین گوشی با توانایی پشتیبانی از Wi-Fi 6
bltشهر فردا : بلایی که غذای چرب بر سر مغز می آورد
bltتسنیم : غذای چرب چه بلایی بر سر "مغز" می آورد؟
bltشیرازه : مودیان مالیاتی چگونه صندوق فروش نصب کنند؟
bltخبرگزاری کتاب ایران : اطلس مردم نگاری الگوی توسعه پایدار بر مبنای فرهنگ ایرانی را توسعه می دهد
bltنماینده : سیاست فشار حداکثری آمریکا در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد
bltستاره نیوز : کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟
bltحزب الله نیوز : آمارهای واقعی مهاجرت مغزها
bltبرنا نیوز : سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی در استان های مرکزی و هرمزگان منصوب شدند
bltصدا و سیما : مخاطب اصلی بیانیه گام دوم، جوانان هستند
bltصدای فردا : رتبه دانشگاه شهید چمران، به عنوان اولین سرمایه فرهنگی ایران و جهان
bltایرنا : اشتغال زایی از طریق هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار
bltایرنا : راهکارهای ارتقای فرهنگ سازمانی
bltتیتر امروز : تحصیلات نیم میلیون مدیر/ وفور مدیران مهندس
bltتیتر یک : برنامه ای که به حضور سلبریتی ها در تلویزیون "نه" گفت/ «با حسین (ع) حرف بزن»، بدون پول و اسپانسر مردم را جذب کرد
bltسیتنا : قابلیت های تعامل پژوهشگاه ICT با تولید و پشتیبانی صنعت فولاد
bltقلم نیوز : برنامه آزمایشی آمریکا برای ارزیابی شهرهای هوشمند
bltمهر نیوز : بهترین دکوراسیون داخلی و طراحی فضای اداری
bltشفا آنلاین : سن قربانیان آزار جنسی در محل کار؟
bltسلامت نیوز : قربانیان آزار جنسی در محل کار، عمدتاً زنان زیر 27 سال هستند
bltناطقان نیوز : تاثیرات روانی ابتلا به ایدز در زنان
bltبهار نیوز : سن قربانیان آزار جنسی در محل کار؛ زیر 27 سال
bltبرنا نیوز : قربانیان آزار جنسی در محل کار، عمدتاً زنان زیر 27 سال هستند/ حیا و ترس دو عامل پیشروی مردان در آزار فیزیکی/ نیازمند پلیس زن و اصلاح روندهای قانونی شکایت هستیم
bltایرنا : نسل z و فضای مجازی
bltافکار نیوز : سونامی تغییر در خرده فرهنگ های ما
bltآفتاب : مراسم دومین سالگرد درگذشت ابراهیم یزدی برگزار شد
bltآفتاب : احتیاط کنید! یک قدم تا فرسودگی شغلی فاصله دارید
bltایرنا : عصاره ریحان حافظ سازه های فلزی در برابر خوردگی
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.