مخبر - 1398/06/17 - اصلاحات بودجه ای برای پایداری مالی

اصلاحات بودجه ای برای پایداری مالی
خبرگزاری آریا- چگونه شهرداری تهران می تواند با اصلاح نظام بودجه ریزی خود وارد چرخه ایجاد رشد اقتصادی شود؟ عرفان مردانی در ویژه نامه شهر و شورای روزنامه شرق به این موضوع پرداخته است.
اصلاحات بودجه ای برای پایداری مالی

اصلاحات بودجه اي براي پايداري مالي خبرگزاری آریا- چگونه شهرداری تهران می تواند با اصلاح نظام بودجه ریزی خود وارد چرخه ایجاد رشد اقتصادی شود؟ عرفان مردانی در ویژه نامه شهر و شورای روزنامه شرق به این موضوع پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، متن کامل این مقاله را مطالعه می کنید:
دولت با حجم بالایی از دارایی و سرمایه به سختی قادر به ایجاد رشد اقتصادی است، با این وجود، می توان انتظار داشت شهرداری ها هم بتوانند رشد اقتصادی ایجاد کنند یا حداقل در مسیر ایجاد رشد اقتصادی، هم پیمان دولت ها باشند؟ این مسیر با چه ابزار سیاستی برای شهرداری ها قابل بازیابی است؟ «سیاست گذاری حرفه ای» در این زمینه از مسیر بودجه ریزی می گذرد یا همسان دولت نیاز به اصلاحات اساسی و پرهزینه دارد؟
با تفسیری آزاد از کلام نورث آغاز می کنم: «جوامعی که اقتصادشان را با پیروی از اصول سیاست های ارائه شده به وسیله حرفه ای ها اداره می کنند، نتیجه خوبی از این کار گرفته اند و به همین ترتیب آنهایی که با این اصول در تقابل بوده اند، بهای آن را پرداخته اند». براین اساس، اداره هر نهاد و کشوری برای رشد و توسعه نیازمند سیاست های حرفه ای و مدیریت مناسب آن سیاست هاست. حمایت از حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها، رقابت بر پایه بازار، انگیزه های مناسب، نقدینگی و سیاست پولی سالم و عدم تداوم بخشی به بدهی های یک مجموعه از اصول اولیه یک نهاد برای سیاست گذاری رشد هستند. نباید از توجه دور داشت که آغاز رشد اقتصادی و حفظ و تداوم آن، دو مقوله جدا از هم هستند. اولی نیازمند طیف محدودتری از اصلاحات (غالبا غیرمتعارف) است؛ اما دومی از بسیاری ابعاد سخت تر بوده و نیازمند ساخت نهادهای پایه سالم برای حفظ پویایی ها و مسلح کردن اقتصاد برای دفاع از شوک های وارده در بلندمدت است.
دراین باره تجربه کشور هند و چین بازگو می کند که برای رشد و تداوم آن، یک تغییر در گرایش فکری پایه سیاسی در راستای سیاست های مناسب با محوریت بخش خصوصی و بازار، غالبا نقش بزرگی در دامنه اصلاحات سیاستی به اندازه خود اصلاحات بازی می کند. درسی که تجربه این کشورها بر آن تأکید دارد، این است که ابداعات نهادی، نیازمند یک رویکرد عمل گرایانه برای اجتناب از افتادن در یک مخمصه ایدئولوژیک است. در این زمینه، اولین قدم برای رشد اقتصادی ازمیان برداشتن موانع تحمیل شده از سوی دولت برای فعالیت های کارآفرینی و سپس پرداختن به مسئله افزایش سرمایه گذاری خصوصی از طریق مشوق های مثبت است. بنابراین شهرداری ها و مؤسسات آن باید نقش مهمی در فعالیت های کارآفرینی و سرمایه گذاری خصوصی در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضائیه بازی کنند.
سوی دیگر ماجرا برای نهاد شهری در ایجاد رشد اقتصادی، برخورد این نهاد در ارتباط با شوک های اقتصادی، کنش و واکنش شوک ها با تضاد های اجتماعی و نهادهای مدیریت است. همه کشورها و شهرداری هایشان، به دلیل ساخت متفاوت خود، واکنش های متفاوتی به شوک های داخلی و خارجی نشان می دهند. تضاد های اجتماعی پنهان در سطح کشور و در سطح شهرها از نظر تداوم رشد اقتصادی اهمیت بالایی دارند.
با گسترش شهرها و کلان شهرها، همراه با کمبود منابع نزدیک شهرها و پیشرفت روزافزون فناوری های نوین به ویژه فناوری های دیجیتالی، توسعه نهادها برای حل تضاد های اجتماعی اهمیت زیادی پیدا کرده اند و این موضوع باید در دستیابی به رشد اقتصادی در شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد. در دوره جدید در شهرداری ها به جای تلف کردن سرمایه های انسانی، اجتماعی و سیاسی و به کارگیری مجموعه ای پراکنده از هدف های اصلاحات، باید دید بیشترین بازده برای هر ریال هزینه اصلاح را با شناسایی مهم ترین محدودیت های شهرداری و مؤسسات شهری در هر نقطه از زمان و با تمرکز کوشش ها برای از میان برداشتن آن چگونه می توان به دست آورد؟ استفاده از این رویکرد باعث صرفه جویی در منابع اداری مورد نیاز برای دستیابی به رشد و اجتناب از خطر مواجهه غیربهینه در انجام وظایف این نهادها می شود.
سؤال اساسی اینکه، آیا این رویکرد در شهرداری ها قابل انجام است؟ سؤالی که انتظار می رفت با تغییر رویکرد مدیریتی اکنون قادر به پاسخ آن باشیم اما تردیدها و هشدارها در این خصوص بسیار جدی است. بر این اساس و در ابتدای کار باید در شهرداری، رویکردی تشخیصی برای رشد اقتصاد شهر به وسیله ابزار سیاستی تخصیص بودجه شهرداری و سیاست های اقتصادی آنها به کار گرفته می شد و اصلاح تخصیص بودجه از نقطه ای آغاز می شد تا موانع اصلی تحرک کم فعالیت های اقتصادی و عامل اختلال در کارکرد شهرداری مشخص شود. شهرداری تهران در حال حاضر بیش از وظایف واقعی که جزء مأموریت هایش محسوب می شود، وظیفه ای بر عهده گرفته که بودجه مبدأ اصلاحی بهینه ای در این مورد می توانست از کارایی بالایی برخوردار باشد و متأسفانه این فرصت از کف رفت. سنجه تخصیص و ساختن شاخص اختصاصی برای تخصیص ها و درآوردن این موضوع از سلیقه مدیران هم می توانست فرصت دیگری باشد که در کنار شاخص های ارزیابی عملکرد و شفافیت راهگشای بودجه تلقی شود که بازهم به همان سرنوشت قبلی دچار شد. یافتن هزینه کالا و خدمات نهایی تولیدشده در شهرداری تهران و رصد مدوام آن، هم در اصلاحات بودجه ریزی بی کیفیت فعلی و هم از بین بردن فساد سازمان یافته می توانست کارایی جدی داشته باشد که وضعیت درافتادن به همان سرنوشت اصلاحات قبلی را تأیید می کند.
از زاویه ای دیگر، دلیل فقر رشد اقتصادی، بالابودن موانع کارآفرینی است که باعث پایین نگه داشتن سرمایه گذاری خصوصی می شود. در این زمینه نیز سه منبع مهم در تخصیص بودجه شهرداری و سیاست های اقتصادی آن می توانست و البته هنوز هم می تواند، مورد توجه قرار گیرد که جهت گیری های بودجه باید بر رفع آنها تمرکز کند تا رشد اقتصاد شهر رقم بخورد.
نخست، منابع قابل سرمایه گذاری شهرداری کمیاب هستند و هزینه سرمایه گذاری بالا. منبع دیگر، ممکن است بازده اجتماعی سرمایه گذاری و تخصیص بودجه شهرداری ها اندک باشد و در نهایت منبع سوم ممکن است بازده اجتماعی منابع سرمایه گذاری و تخصیص بودجه شهرداری بالا باشد؛ اما سرمایه گذار خصوصی نتواند این بازده ها را کسب کند. از این زاویه شهرداری چگونه باید سیاست گذاری کند؟ اولین کار شهرداری و شورای شهر می توانست این باشد که دریابند کدام یک از این سه محدودیت ها در اقتصاد شهرها حکمفرماست؟ اصلاح کدام یک از نظر رشد اقتصادی شهر اهمیت بیشتری دارد تا مشخص شود بودجه شهرداری از چه مسیری می تواند در جهت رشد اقتصادی حرکت کند.
آنچه واضح است اصلاحات جدی در بودجه شهرداری است که بتواند این نهاد را به چرخه رشد اقتصادی وارد کند. این اصلاحات، «سیاست گذار حرفه ای» می طلبد، سخت است و جنس آن بلندمدت محسوب می شود. فرصت دوساله اندک باقی مانده شاید برای برشی از این اصلاحات کافی باشد و برای برش بزرگ تر قطعا کافی نیست.
منبع خبر : آریا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
فناوری   نقدینگی   بخش خصوصی   کارآفرینی   رشد و توسعه   کلان شهرها   مخمصه   دیجیتال   قراردادها   هند و چین   مقاله   نظام بودجه ریزی   ویژه نامه   بازیابی   متن کامل   روزنامه   شهرداری   اقتصاد   بازار   سرمایه   شهرداری تهران   سرمایه گذاری   رشد اقتصادی   سیاسی و اجتماعی   سیاست پولی   افزایش سرمایه   فناوری نوین  
اخبار مرتبط
دور باطل ناکارآمدی تولید
ایران اکونومیست
اعتراف معاون وزیر کار؛ نتیجه 5 سال اشتغالزایی روحانی در روستاها، تقریبا صفر
فردا نیوز
اعتراف تلخ معاون وزیر کار درباره عملکرد دولت
مشرق نیوز
اعتراف معاون وزیر کار؛ نتیجه 5 سال اشتغالزایی دولت روحانی در روستاها، تقریبا صفر
تسنیم
آیا آرامکو قربانی سیاست های بی پروای رهبران عربستان می شود؟
نامه نیوز
38 درصد اعتبارات امسال خراسان رضوی تخصیص یافت
ایرنا
انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
سیویلیکا
سرمایه پشت دیوار چین
تین نیوز
سال 1394 که تورم نزولی بود، باید قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی آزاد می شد
خبرآنلاین
فاکتورهای توسعه صنعت طلا
بانکداری ایرانی
کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟
ایسنا
پوشش ارتباطات ماهواره ای برای 1000 روستا فراهم شد/راه اندازی 2 ایستگاه فضایی دیگر
ایسکانیوز
صاحبان کسب و کارهای نوآفرین و نوپا حمایت می شوند
ایرنا
باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع، فضای کسب و کار را تسهیل کنیم
شبستان
محرک های اصلی بازار سهام
شمانیوز
آنها که اشک تمساح می ریزند روزگاری خون ملت را می مکیدند
بولتن نیوز
تعلل شورای شهر فرصت سرمایه گذاری در گرگان را می سوزاند
ایرنا
رونق تولید با حذف قیمت گذاری در اقتصاد
ایرنا
بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی است
میزان
وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی
پارسینه
رشد بازارهای سرمایه گذاری طولانی مدت نیست
ایرنا
چرایی کنترل حجم و کیفیت"مصارف پولی"
شعار سال
محرک فرابورسی اشتغال زایی
دنیای اقتصاد
طلا گران شد/تثبیت شاخص دلار
ایران خبر
آذربایجان غربی|حمایت از تعاونی ها سیاست اتخاذشده برای افزایش تولید داخلی است
تسنیم
استارتاپ ها و توسعه اقتصاد
بورس نیوز
حمایت چین از بخش اقتصادی برای نبرد با آمریکا
اقتصاد نیوز
اقتصاد چین برای نبرد با آمریکا آماده می شود
ایسنا
پاسخ کروز نسبت به گزارش خرید سهام ایران خودرو
فرارو
اقتصاد دانش بنیان نیازمند هم افزایی نیروها است
ایرنا
هشدار درباره قفل شدن درآمدهای شهری
مهر نیوز
رونق اقتصادی کشور در گرو استفاده از سرمایه های خُرد است
ایرنا
استفاده از ظرفیت فناوری های هوشمند و دیجیتال برای تبدیل تهران به «شهری برای همه»
آنا نیوز
شهردار تهران: تحریم موجب خودکفایی و رونق تولیدات داخلی شده است
ایرنا
وام 500 میلیون تومانی بدون وثیقه برای زنان کارآفرین + جزئیات
شیعه نیوز
خبر خوش وزیر رفاه از پرداخت وام 500 میلیونی به کارآفرینان
شمانیوز
دولت به تعاونی ها 19 هزار میلیارد تومان بدهکار است
خبرگزاری موج
ایران سرزمین طلایی کسب وکار های نوپا درغرب آسیا
جوان آنلاین
ورود سلاطین به بازار مسکن
آفتاب
استارت آپ ها بهترین ظرفیت برای کسب و کارهای جدید است
مهر نیوز
اخبار مرتبط
bltایران اکونومیست : دور باطل ناکارآمدی تولید
bltفردا نیوز : اعتراف معاون وزیر کار؛ نتیجه 5 سال اشتغالزایی روحانی در روستاها، تقریبا صفر
bltمشرق نیوز : اعتراف تلخ معاون وزیر کار درباره عملکرد دولت
bltتسنیم : اعتراف معاون وزیر کار؛ نتیجه 5 سال اشتغالزایی دولت روحانی در روستاها، تقریبا صفر
bltنامه نیوز : آیا آرامکو قربانی سیاست های بی پروای رهبران عربستان می شود؟
bltایرنا : 38 درصد اعتبارات امسال خراسان رضوی تخصیص یافت
bltسیویلیکا : انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
bltتین نیوز : سرمایه پشت دیوار چین
bltخبرآنلاین : سال 1394 که تورم نزولی بود، باید قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی آزاد می شد
bltبانکداری ایرانی : فاکتورهای توسعه صنعت طلا
bltایسنا : کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟
bltایسکانیوز : پوشش ارتباطات ماهواره ای برای 1000 روستا فراهم شد/راه اندازی 2 ایستگاه فضایی دیگر
bltایرنا : صاحبان کسب و کارهای نوآفرین و نوپا حمایت می شوند
bltشبستان : باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع، فضای کسب و کار را تسهیل کنیم
bltشمانیوز : محرک های اصلی بازار سهام
bltبولتن نیوز : آنها که اشک تمساح می ریزند روزگاری خون ملت را می مکیدند
bltایرنا : تعلل شورای شهر فرصت سرمایه گذاری در گرگان را می سوزاند
bltایرنا : رونق تولید با حذف قیمت گذاری در اقتصاد
bltمیزان : بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی است
bltپارسینه : وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی
bltایرنا : رشد بازارهای سرمایه گذاری طولانی مدت نیست
bltشعار سال : چرایی کنترل حجم و کیفیت"مصارف پولی"
bltدنیای اقتصاد : محرک فرابورسی اشتغال زایی
bltایران خبر : طلا گران شد/تثبیت شاخص دلار
bltتسنیم : آذربایجان غربی|حمایت از تعاونی ها سیاست اتخاذشده برای افزایش تولید داخلی است
bltبورس نیوز : استارتاپ ها و توسعه اقتصاد
bltاقتصاد نیوز : حمایت چین از بخش اقتصادی برای نبرد با آمریکا
bltایسنا : اقتصاد چین برای نبرد با آمریکا آماده می شود
bltفرارو : پاسخ کروز نسبت به گزارش خرید سهام ایران خودرو
bltایرنا : اقتصاد دانش بنیان نیازمند هم افزایی نیروها است
bltمهر نیوز : هشدار درباره قفل شدن درآمدهای شهری
bltایرنا : رونق اقتصادی کشور در گرو استفاده از سرمایه های خُرد است
bltآنا نیوز : استفاده از ظرفیت فناوری های هوشمند و دیجیتال برای تبدیل تهران به «شهری برای همه»
bltایرنا : شهردار تهران: تحریم موجب خودکفایی و رونق تولیدات داخلی شده است
bltشیعه نیوز : وام 500 میلیون تومانی بدون وثیقه برای زنان کارآفرین + جزئیات
bltشمانیوز : خبر خوش وزیر رفاه از پرداخت وام 500 میلیونی به کارآفرینان
bltخبرگزاری موج : دولت به تعاونی ها 19 هزار میلیارد تومان بدهکار است
bltجوان آنلاین : ایران سرزمین طلایی کسب وکار های نوپا درغرب آسیا
bltآفتاب : ورود سلاطین به بازار مسکن
bltمهر نیوز : استارت آپ ها بهترین ظرفیت برای کسب و کارهای جدید است
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.