مخبر - 1398/06/17 - اصلاحات بودجه ای برای پایداری مالی

اصلاحات بودجه ای برای پایداری مالی
خبرگزاری آریا- چگونه شهرداری تهران می تواند با اصلاح نظام بودجه ریزی خود وارد چرخه ایجاد رشد اقتصادی شود؟ عرفان مردانی در ویژه نامه شهر و شورای روزنامه شرق به این موضوع پرداخته است.
اصلاحات بودجه ای برای پایداری مالی

اصلاحات بودجه اي براي پايداري مالي خبرگزاری آریا- چگونه شهرداری تهران می تواند با اصلاح نظام بودجه ریزی خود وارد چرخه ایجاد رشد اقتصادی شود؟ عرفان مردانی در ویژه نامه شهر و شورای روزنامه شرق به این موضوع پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، متن کامل این مقاله را مطالعه می کنید:
دولت با حجم بالایی از دارایی و سرمایه به سختی قادر به ایجاد رشد اقتصادی است، با این وجود، می توان انتظار داشت شهرداری ها هم بتوانند رشد اقتصادی ایجاد کنند یا حداقل در مسیر ایجاد رشد اقتصادی، هم پیمان دولت ها باشند؟ این مسیر با چه ابزار سیاستی برای شهرداری ها قابل بازیابی است؟ «سیاست گذاری حرفه ای» در این زمینه از مسیر بودجه ریزی می گذرد یا همسان دولت نیاز به اصلاحات اساسی و پرهزینه دارد؟
با تفسیری آزاد از کلام نورث آغاز می کنم: «جوامعی که اقتصادشان را با پیروی از اصول سیاست های ارائه شده به وسیله حرفه ای ها اداره می کنند، نتیجه خوبی از این کار گرفته اند و به همین ترتیب آنهایی که با این اصول در تقابل بوده اند، بهای آن را پرداخته اند». براین اساس، اداره هر نهاد و کشوری برای رشد و توسعه نیازمند سیاست های حرفه ای و مدیریت مناسب آن سیاست هاست. حمایت از حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها، رقابت بر پایه بازار، انگیزه های مناسب، نقدینگی و سیاست پولی سالم و عدم تداوم بخشی به بدهی های یک مجموعه از اصول اولیه یک نهاد برای سیاست گذاری رشد هستند. نباید از توجه دور داشت که آغاز رشد اقتصادی و حفظ و تداوم آن، دو مقوله جدا از هم هستند. اولی نیازمند طیف محدودتری از اصلاحات (غالبا غیرمتعارف) است؛ اما دومی از بسیاری ابعاد سخت تر بوده و نیازمند ساخت نهادهای پایه سالم برای حفظ پویایی ها و مسلح کردن اقتصاد برای دفاع از شوک های وارده در بلندمدت است.
دراین باره تجربه کشور هند و چین بازگو می کند که برای رشد و تداوم آن، یک تغییر در گرایش فکری پایه سیاسی در راستای سیاست های مناسب با محوریت بخش خصوصی و بازار، غالبا نقش بزرگی در دامنه اصلاحات سیاستی به اندازه خود اصلاحات بازی می کند. درسی که تجربه این کشورها بر آن تأکید دارد، این است که ابداعات نهادی، نیازمند یک رویکرد عمل گرایانه برای اجتناب از افتادن در یک مخمصه ایدئولوژیک است. در این زمینه، اولین قدم برای رشد اقتصادی ازمیان برداشتن موانع تحمیل شده از سوی دولت برای فعالیت های کارآفرینی و سپس پرداختن به مسئله افزایش سرمایه گذاری خصوصی از طریق مشوق های مثبت است. بنابراین شهرداری ها و مؤسسات آن باید نقش مهمی در فعالیت های کارآفرینی و سرمایه گذاری خصوصی در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضائیه بازی کنند.
سوی دیگر ماجرا برای نهاد شهری در ایجاد رشد اقتصادی، برخورد این نهاد در ارتباط با شوک های اقتصادی، کنش و واکنش شوک ها با تضاد های اجتماعی و نهادهای مدیریت است. همه کشورها و شهرداری هایشان، به دلیل ساخت متفاوت خود، واکنش های متفاوتی به شوک های داخلی و خارجی نشان می دهند. تضاد های اجتماعی پنهان در سطح کشور و در سطح شهرها از نظر تداوم رشد اقتصادی اهمیت بالایی دارند.
با گسترش شهرها و کلان شهرها، همراه با کمبود منابع نزدیک شهرها و پیشرفت روزافزون فناوری های نوین به ویژه فناوری های دیجیتالی، توسعه نهادها برای حل تضاد های اجتماعی اهمیت زیادی پیدا کرده اند و این موضوع باید در دستیابی به رشد اقتصادی در شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد. در دوره جدید در شهرداری ها به جای تلف کردن سرمایه های انسانی، اجتماعی و سیاسی و به کارگیری مجموعه ای پراکنده از هدف های اصلاحات، باید دید بیشترین بازده برای هر ریال هزینه اصلاح را با شناسایی مهم ترین محدودیت های شهرداری و مؤسسات شهری در هر نقطه از زمان و با تمرکز کوشش ها برای از میان برداشتن آن چگونه می توان به دست آورد؟ استفاده از این رویکرد باعث صرفه جویی در منابع اداری مورد نیاز برای دستیابی به رشد و اجتناب از خطر مواجهه غیربهینه در انجام وظایف این نهادها می شود.
سؤال اساسی اینکه، آیا این رویکرد در شهرداری ها قابل انجام است؟ سؤالی که انتظار می رفت با تغییر رویکرد مدیریتی اکنون قادر به پاسخ آن باشیم اما تردیدها و هشدارها در این خصوص بسیار جدی است. بر این اساس و در ابتدای کار باید در شهرداری، رویکردی تشخیصی برای رشد اقتصاد شهر به وسیله ابزار سیاستی تخصیص بودجه شهرداری و سیاست های اقتصادی آنها به کار گرفته می شد و اصلاح تخصیص بودجه از نقطه ای آغاز می شد تا موانع اصلی تحرک کم فعالیت های اقتصادی و عامل اختلال در کارکرد شهرداری مشخص شود. شهرداری تهران در حال حاضر بیش از وظایف واقعی که جزء مأموریت هایش محسوب می شود، وظیفه ای بر عهده گرفته که بودجه مبدأ اصلاحی بهینه ای در این مورد می توانست از کارایی بالایی برخوردار باشد و متأسفانه این فرصت از کف رفت. سنجه تخصیص و ساختن شاخص اختصاصی برای تخصیص ها و درآوردن این موضوع از سلیقه مدیران هم می توانست فرصت دیگری باشد که در کنار شاخص های ارزیابی عملکرد و شفافیت راهگشای بودجه تلقی شود که بازهم به همان سرنوشت قبلی دچار شد. یافتن هزینه کالا و خدمات نهایی تولیدشده در شهرداری تهران و رصد مدوام آن، هم در اصلاحات بودجه ریزی بی کیفیت فعلی و هم از بین بردن فساد سازمان یافته می توانست کارایی جدی داشته باشد که وضعیت درافتادن به همان سرنوشت اصلاحات قبلی را تأیید می کند.
از زاویه ای دیگر، دلیل فقر رشد اقتصادی، بالابودن موانع کارآفرینی است که باعث پایین نگه داشتن سرمایه گذاری خصوصی می شود. در این زمینه نیز سه منبع مهم در تخصیص بودجه شهرداری و سیاست های اقتصادی آن می توانست و البته هنوز هم می تواند، مورد توجه قرار گیرد که جهت گیری های بودجه باید بر رفع آنها تمرکز کند تا رشد اقتصاد شهر رقم بخورد.
نخست، منابع قابل سرمایه گذاری شهرداری کمیاب هستند و هزینه سرمایه گذاری بالا. منبع دیگر، ممکن است بازده اجتماعی سرمایه گذاری و تخصیص بودجه شهرداری ها اندک باشد و در نهایت منبع سوم ممکن است بازده اجتماعی منابع سرمایه گذاری و تخصیص بودجه شهرداری بالا باشد؛ اما سرمایه گذار خصوصی نتواند این بازده ها را کسب کند. از این زاویه شهرداری چگونه باید سیاست گذاری کند؟ اولین کار شهرداری و شورای شهر می توانست این باشد که دریابند کدام یک از این سه محدودیت ها در اقتصاد شهرها حکمفرماست؟ اصلاح کدام یک از نظر رشد اقتصادی شهر اهمیت بیشتری دارد تا مشخص شود بودجه شهرداری از چه مسیری می تواند در جهت رشد اقتصادی حرکت کند.
آنچه واضح است اصلاحات جدی در بودجه شهرداری است که بتواند این نهاد را به چرخه رشد اقتصادی وارد کند. این اصلاحات، «سیاست گذار حرفه ای» می طلبد، سخت است و جنس آن بلندمدت محسوب می شود. فرصت دوساله اندک باقی مانده شاید برای برشی از این اصلاحات کافی باشد و برای برش بزرگ تر قطعا کافی نیست.
منبع خبر : آریا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
فناوری   نقدینگی   بخش خصوصی   کارآفرینی   رشد و توسعه   کلان شهرها   مخمصه   دیجیتال   قراردادها   هند و چین   مقاله   نظام بودجه ریزی   ویژه نامه   بازیابی   متن کامل   روزنامه   شهرداری   اقتصاد   بازار   سرمایه   شهرداری تهران   سرمایه گذاری   رشد اقتصادی   سیاسی و اجتماعی   سیاست پولی   افزایش سرمایه   فناوری نوین  
اخبار مرتبط
10 درصد از اقتصاد دنیا به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است
شمانیوز
دور باطل ناکارآمدی تولید
ایرنا
درس هایی از جنگ تجاری ایالات متحده آمریکا
ایبنا
آیا آرامکو قربانی سیاست های بی پروای رهبران عربستان می شود؟
مردم نیوز
چرا سرمایه گذار بخش خصوصی در پروژه های شهر تهران حضور ندارد؟
خبرآنلاین
کاهش تدریجی نرخ سود بانکی
ایبنا
38 درصد اعتبارات امسال خراسان رضوی تخصیص یافت
ایرنا
رسانه های اجتماعی و بدیل های آن/کریستین فوکس
عصر ایران
سرمایه پشت دیوار چین
تین نیوز
سال 1394 که تورم نزولی بود، باید قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی آزاد می شد
خبرآنلاین
داستان برند وسترن دیجیتال، از مدارهای مجتمع تا فرمانروایی در بازار حافظه
زومیت
فاکتورهای توسعه صنعت طلا
بانکداری ایرانی
صاحبان کسب و کارهای نوآفرین و نوپا حمایت می شوند
صبحانه پرس
کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟
ایسنا
رشد اقتصادی منوط به رفع موانع کسب و کار است
مهر نیوز
باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع، فضای کسب و کار را تسهیل کنیم
شبستان
همکاری 80 درصدی صندوق توسعه ملی در توسعه ماهواره های مخابراتی/راه اندازی 2 ایستگاه فضایی دیگر
ایران خبر
محرک های اصلی بازار سهام
شمانیوز
تعلل شورای شهر فرصت سرمایه گذاری در گرگان را می سوزاند
ایرنا
رونق تولید با حذف قیمت گذاری در اقتصاد
ایرنا
تدوین آیین نامه های مالکیت فکری و انتقال فناوری در دانشگاه یزد
ایسنا
بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی است
میزان
وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی
پارسینه
آذربایجان غربی|حمایت از تعاونی ها سیاست اتخاذشده برای افزایش تولید داخلی است
تسنیم
استارتاپ ها و توسعه اقتصاد
بورس نیوز
اقتصاد چین برای نبرد با آمریکا آماده می شود
دنیای اقتصاد
حمایت چین از بخش اقتصادی برای نبرد با آمریکا
اقتصاد نیوز
کسری بودجه 1900 میلیاردی در انتظار شهرداری تهران
رویداد 24
اقتصاد دانش بنیان نیازمند هم افزایی نیروها است
ایرنا
هشدار درباره قفل شدن درآمدهای شهری
مهر نیوز
رونق اقتصادی کشور در گرو استفاده از سرمایه های خُرد است
ایرنا
حناچی دستاوردهای هوشمندسازی تهران را در اجلاس وین تشریح کرد
ایرنا
وام 500 میلیون تومانی بدون وثیقه برای زنان کارآفرین + جزئیات
فانوس نیوز
وام 500 میلیون تومانی بدون وثیقه برای زنان کارآفرین
تابناک
غفلت مسئولان از صادرات محصولات دانش بنیان
تسنیم
اونس 1542 دلار / سکه در کانال 4 میلیون / کاهش فاصله نیما و سنا / مقاومت فدرال رزرو در برابر ترامپ
اقتصادگردان
واردات کالاها و بی ثباتی بازار ، تولید را غیر اقتصادی می کند
ایران اکونومیست
سرمایه بانک های دولتی 2.4 برابر شد، معاملات بازار بین بانکی 3.4 برابر
اقتصادگردان
کسب وکار های نوین صنایع فرهنگی حمایت می شود
ایکنا
منتظر خبر خوش وزیر اقتصاد درباره مسکن باشید
تیک نیوز
اخبار مرتبط
bltشمانیوز : 10 درصد از اقتصاد دنیا به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است
bltایرنا : دور باطل ناکارآمدی تولید
bltایبنا : درس هایی از جنگ تجاری ایالات متحده آمریکا
bltمردم نیوز : آیا آرامکو قربانی سیاست های بی پروای رهبران عربستان می شود؟
bltخبرآنلاین : چرا سرمایه گذار بخش خصوصی در پروژه های شهر تهران حضور ندارد؟
bltایبنا : کاهش تدریجی نرخ سود بانکی
bltایرنا : 38 درصد اعتبارات امسال خراسان رضوی تخصیص یافت
bltعصر ایران : رسانه های اجتماعی و بدیل های آن/کریستین فوکس
bltتین نیوز : سرمایه پشت دیوار چین
bltخبرآنلاین : سال 1394 که تورم نزولی بود، باید قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی آزاد می شد
bltزومیت : داستان برند وسترن دیجیتال، از مدارهای مجتمع تا فرمانروایی در بازار حافظه
bltبانکداری ایرانی : فاکتورهای توسعه صنعت طلا
bltصبحانه پرس : صاحبان کسب و کارهای نوآفرین و نوپا حمایت می شوند
bltایسنا : کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟
bltمهر نیوز : رشد اقتصادی منوط به رفع موانع کسب و کار است
bltشبستان : باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع، فضای کسب و کار را تسهیل کنیم
bltایران خبر : همکاری 80 درصدی صندوق توسعه ملی در توسعه ماهواره های مخابراتی/راه اندازی 2 ایستگاه فضایی دیگر
bltشمانیوز : محرک های اصلی بازار سهام
bltایرنا : تعلل شورای شهر فرصت سرمایه گذاری در گرگان را می سوزاند
bltایرنا : رونق تولید با حذف قیمت گذاری در اقتصاد
bltایسنا : تدوین آیین نامه های مالکیت فکری و انتقال فناوری در دانشگاه یزد
bltمیزان : بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی است
bltپارسینه : وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی
bltتسنیم : آذربایجان غربی|حمایت از تعاونی ها سیاست اتخاذشده برای افزایش تولید داخلی است
bltبورس نیوز : استارتاپ ها و توسعه اقتصاد
bltدنیای اقتصاد : اقتصاد چین برای نبرد با آمریکا آماده می شود
bltاقتصاد نیوز : حمایت چین از بخش اقتصادی برای نبرد با آمریکا
bltرویداد 24 : کسری بودجه 1900 میلیاردی در انتظار شهرداری تهران
bltایرنا : اقتصاد دانش بنیان نیازمند هم افزایی نیروها است
bltمهر نیوز : هشدار درباره قفل شدن درآمدهای شهری
bltایرنا : رونق اقتصادی کشور در گرو استفاده از سرمایه های خُرد است
bltایرنا : حناچی دستاوردهای هوشمندسازی تهران را در اجلاس وین تشریح کرد
bltفانوس نیوز : وام 500 میلیون تومانی بدون وثیقه برای زنان کارآفرین + جزئیات
bltتابناک : وام 500 میلیون تومانی بدون وثیقه برای زنان کارآفرین
bltتسنیم : غفلت مسئولان از صادرات محصولات دانش بنیان
bltاقتصادگردان : اونس 1542 دلار / سکه در کانال 4 میلیون / کاهش فاصله نیما و سنا / مقاومت فدرال رزرو در برابر ترامپ
bltایران اکونومیست : واردات کالاها و بی ثباتی بازار ، تولید را غیر اقتصادی می کند
bltاقتصادگردان : سرمایه بانک های دولتی 2.4 برابر شد، معاملات بازار بین بانکی 3.4 برابر
bltایکنا : کسب وکار های نوین صنایع فرهنگی حمایت می شود
bltتیک نیوز : منتظر خبر خوش وزیر اقتصاد درباره مسکن باشید
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.