مخبر - 1398/06/16 - تحصیلات نیم میلیون مدیر/ وفور مدیران مهندس

تحصیلات نیم میلیون مدیر/ وفور مدیران مهندس
داده های تفصیلی بازار کار در سال 97 نشان می دهد حدود 555 هزار نفر از شاغلان
تحصیلات نیم میلیون مدیر/ وفور مدیران مهندس

داده های تفصیلی بازار کار در سال 97 نشان می دهد حدود 555 هزار نفر از شاغلان کشور، در دسته شغلی «قانونگذار، مقامات عالی رتبه و مدیران» فعال بوده اند.

از این تعداد، مدیران با سابقه تحصیلی مهندسی، بیشترین فراوانی را داشته اند. تقریبا 27 درصد از کل مدیران، در یکی از رشته های مهندسی تحصیلات آکادمیک خود را سپری کرده اند. پس از این گروه تحصیلی، فارغ التحصیلان «بازرگانی و علوم اداری»، بیشترین تعداد را در بین شاغلان مدیر و مقامات(25 درصد از کل مدیران) دارا بودند.

در نتیجه بیش از 50 درصد پست های مدیریتی، در اختیار این دو گروه بوده است. شاغلان تحصیلکرده در رشته های «علوم اجتماعی و رفتاری» مانند علوم سیاسی، علوم اقتصادی و جامعه شناسی، تنها سهم 4/ 6 درصدی در بین مدیران داشته اند.

نکته تامل بر انگیز گزارش مرکز آمار، چگونگی فعالیت نیمی از شاغلان 6 گروه تحصیلی در حوزه تخصصی خود است. یکی از ضعیف ترین عملکردها مربوط به مهندسان است؛ تقریبا فقط یک پنجم آنها در حوزه های تخصصی مشغول به کار بوده اند. در این زمینه، بیشترین توفیق را گروه «بهداشت» داشته است. بیش از سه چهارم شاغلان تحصیلکرده در حوزه های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، پرستاری و... در حوزه تخصصی شاغل هستند.


عقبه تحصیلی مدیران کشور حاوی نکات تامل برانگیزی است. براساس داده های تفصیلی بازار کار ایران در سال گذشته، 27 درصد از مدیران کشور را مهندسان و 25 درصد را فارغ التحصیلان گروه تحصیلی بازرگانی و علوم اداری تشکیل می دهند. در نتیجه مهندسان، جایگاه اول را در بین مقامات عالی رتبه دارا هستند.

در بازار کار ایران، حدود 6 میلیون و 194 هزار نفر، شاغل دارای تحصیلات عالی موجود هستند. داده های تفصیلی مرکز آمار از سال گذشته، حاوی اطلاعات جالبی است. یکی از این اطلاعات جالب، توزیع شاغلان در بین گروه های شغلی عمده، بر حسب رشته تحصیلی شان است. در واقع این داده ها نشان می دهند که مثلا فارغ التحصیلان مهندس، در چه شغل هایی مشغول به فعالیت شده اند و ارتباط مشاغل با تحصیلات آنها تا چه حد است.

وفور مدیران مهندس
داده های مرکز آمار حاکی از این است که 555 هزار و 334 نفر در کسوت قانون گذار، مقامات عالی رتبه و مدیران در بازار کار وجود دارند. مدیران عامل و مدیران ارشد اجرایی، مدیران تولید، آموزش، رستوران ها و هتل ها و مقامات و قانون گذاران کشور و... در این گروه جای می گیرند. این گروه شغلی، تاثیر زیادی در زندگی همه مردم دارند، زیرا افرادی در آن حضور دارند که در تصمیمات کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور نقش اصلی را بازی می کنند.

از این رو، تحصیلات آنها می تواند حائز اهمیت باشد. محبوب ترین رشته های تحصیلی برای قانون گذاران کشور، بازرگانی وعلوم اداری بوده است. تقریبا از هر 4 مدیر، یک مدیر عالی رتبه در یکی از رشته های زیرمجموعه بازرگانی و علوم اداری تحصیل کرده است. این گروه عمده تحصیلی، شامل رشته هایی چون حسابداری، امور مالی، مدیریت و علوم اداری، بازاریابی و تبلیغات می شود. تقریبا 121 هزار نفر از مدیران و قانون گذاران کشور در این رشته ها تحصیلات دارند.

جدا از علوم اداری و بازرگانی، بیشترین فراوانی را در بین مدیران عالی رتبه، مهندسان دارند. فارغ التحصیلان مهندس در 4 گروه عمده رشته تحصیلی «معماری و ساختمان»، «مهندسی و حرفه های مهندسی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «فرآوری و ساخت» حضور دارند. اگر به شکل مجزا، فارغ التحصیلان این گروه های تحصیلی را با علوم اداری و بازرگانی مقایسه کنیم، برتری تعدادی به فارغ التحصیلان علوم اداری می رسد. اما اگر مهندسان را در یک قالب کلی ببینیم و مهندسان در گروه های تحصیلی مختلف را در دسته کلی «مهندس» قرار دهیم، میزان مدیران مهندس بیشتر از مدیران فارغ التحصیل گروه های دیگر تحصیلی خواهد شد.

مجموع شاغلان این 4 گروه در دسته شغلی «قانون گذار مقامات عالی رتبه و مدیران» به بیش از 150 هزار نفر می رسد؛ به زبان دیگر 1/ 27 درصد از مدیران عالی رتبه را مهندسان تشکیل می دهند. می توان گفت علت وفور مدیران مهندس عالی رتبه، بیشتر از آنکه نیاز تخصصی به مدیر مهندس باشد، به محبوبیت رشته های فنی مهندسی در سال های قبل و خروجی بالای فارغ التحصیلان این حوزه در دانشگاه های کشور باز می گردد.

محبوبیت رشته های فنی مهندسی به گونه ای بود که بسیاری از نخبگان، بدون توجه به قابلیت ها و استعدادهایشان، به صورت یک تکلیف، وارد رشته های فنی مهندسی می شدند؛ تکلیفی که امروز تا حدودی برای رشته های پزشکی حاکم شده و محبوبیت رشته های پزشکی به حد بالایی رسیده است.

در مجموع بیش از 31 درصد از شاغلان دارای تحصیلات عالی را مهندسان تشکیل می دهند. اما پس از مهندسان و فارغ التحصیلان علوم اداری، فارغ التحصیلان «علوم تربیتی» بیشترین شانس را برای مدیر شدن داشته اند.

تقریبا 5/ 9 درصد از قانون گذاران و مدیران عالی رتبه، در رشته های تحصیلی زیرمجموعه «علوم تربیتی» دوران آکادمیک خود را سپری کرده اند، یعنی علوم تربیتی و تربیت معلم. با توجه به گستردگی وزارت آموزش و پرورش، این مدیران می توانند منسوب به این وزارتخانه باشند. فارغ التحصیلان علوم اجتماعی و رفتاری، در 3 رتبه اول جایگاهی نداشته و با تحویل حدودا 35 هزار و 500 مدیر در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

علوم اجتماعی و رفتاری، فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد، علوم سیاسی، روان شناسی و جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی را در بر می گیرد. فارغ التحصیلان این گروه های تحصیلی، تقریبا 4/ 6 درصد از مدیران کشور را تشکیل داده اند که نشان می دهد از غلظت بسیار کمی نسبت به مهندسان برخوردارند. مجموعا 353 هزار نفر شاغل دارای مدرک تحصیلی رشته های علوم اجتماعی و رفتاری وجود دارند که تقریبا 8/ 42 درصد از آنها در گروه شغلی «متخصصان» مشغول فعالیت هستند.

وضعیت تحصیلی متخصصان
گروه شغلی «متخصصان» شغل هایی را شامل می شود که نیاز به تخصص و مهارت دارد. از این رو، می تواند شاخصی باشد تا نشان دهد فارغ التحصیلان کدام رشته های تحصیلی، بیشتر در شغل های تخصصی مشغول به فعالیت شده اند. در این زمینه فارغ التحصیلان یا شاغلان به تحصیل گروه «بهداشت» بیشترین موفقیت را دارند. پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و ماماها در این دسته جای می گیرند و 76 درصد از شاغلان تحصیل کرده در این رشته ها، در رشته های تخصصی شاغل شده اند. پس از گروه تحصیلی «بهداشت»، گروه تحصیلی «علوم تربیتی» بیشترین توفیق را در این زمینه داشته است. حدود 66 درصد از شاغلان رشته های علوم تربیتی، در گروه شغلی «متخصصان» فعال هستند و احتمالا به شغل های مربی آموزش فنی و حرفه ای، دبیری آموزش متوسطه و آموزگاری شاغلند.

نکته قابل تامل اینکه از بین 26 گروه عمده تحصیلی، تنها شاغلان 6 گروه هستند که بیش از 50 درصدشان، در زمره «متخصصان» فعالیت دارند و بقیه شاغلان، در گروه های شغلی دیگر پراکنده شده اند. این 6 گروه شامل فارغ التحصیلان شاغل علوم تربیتی، علوم انسانی، ریاضیات و آمار، جنگلداری، زبان و بهداشت هستند. جالب اینکه شاغلان تحصیل کرده «مهندسی و حرفه های مهندسی» یکی از کمترین تمرکز را در گروه متخصصان دارند. براساس داده های در دسترس، تنها 22 درصد از شاغلان تحصیل کرده مهندسی و حرفه های مهندسی، در گروه متخصصان قرار گرفته اند و بیش از سه چهارم از مهندسان، احتمالا در شغل های غیرمرتبط مشغول فعالیت هستند. در بین گروه های عمده شغلی، برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در گروه «کارگران ساده» مشغول به کار بوده اند. تقریبا 153 هزار نفر از کارگران ساده تحصیل کرده دانشگاهی محسوب می شوند. حدود 41 درصد از این تعداد، در یکی از رشته های مهندسی دوران دانشگاهی خود را سپری کرده اند. در حقیقت، در بین کارگران ساده تحصیل کرده نیز باز مهندسان نقش اول را دارند. پس از مهندسان فارغ التحصیلان رشته های زیرمجموعه بازرگانی و علوم اداری از نظر فراوانی قرار دارند.

منبع خبر : تیتر امروز

محتوای این خبر به صورت خودکار از «تیتر امروز » دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
رستوران   جامعه شناس   مشاغل   حسابدار   تحصیلی   شاغل   مرکز آمار   تحصیلکرده   مامایی   مدیران کشور   نقش اصلی   قانون گذاران کشور   فرهنگی   بازار   مهندس   تبلیغات   بازار کار   بازرگانی   دندانپزشکی   فارغ التحصیلان  
اخبار مرتبط
نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
رویداد 24
افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
رهیاب نیوز
فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و غول بیکاری/ افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
آرا نیوز
«دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
تسنیم
میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
مشرق نیوز
اهمیت برنامه ریزی کنکور
مهر نیوز
بحران بیکاری تحصیلکرده ها
سلامت نیوز
دفاع مالیاتی
مهر نیوز
تحصیلات نیم میلیون مدیر
شعار سال
«دکتر، مهندسِ بیکار»|فارغ التحصیلان بیکار در مشاغل غیر مرتبط+عکس
تسنیم
رشته مدیریت بیمه از بازار کار خوبی برخوردار است
ایسکانیوز
چرا رشته مدیریت بیمه پول ساز است؟/ ویژگی های فارغ التحصیلان بیمه ای
آنا نیوز
نیم میلیون مدیر در ایران چه تحصیلاتی دارند
پانا
وفور مهندس در جامعه /153هزار نفر از کارگران ساده تحصیل کرده دانشگاهی هستند
میزان
تحصیلات نیم میلیون مدیر ایرانی چیست؟
نصف جهان
تحصیلات نیم میلیون مدیر/ وفور مدیران مهندس
عصر ایران
نیم میلیون مدیر در ایران چه تحصیلاتی دارند؟ / وفور مدیر مهندس
دیده بان ایران
مدیران ایرانی در کدام رشته های دانشگاهی تحصیل کرده اند؟
خبرآنلاین
مدیران ایرانی در کدام رشته های دانشگاه تحصیل کرده اند؟
خبرآنلاین
براساس داده های رسمی مرکز آمار ایران استخراج شد؛ مدیران ایرانی بیشتر در کدام رشته درس خوانده‎اند؟+نمودار
اقتصاد نیوز
مدرک تحصیلی نیم میلیون مدیر ایرانی چیست؟
فرارو
نگرانی از افزایش دکتر و مهندس در کشور
میزان
مشکلات مدرک داران
بازار نیوز
هوش هیجانی چه تاثیری در مهارت هی اخلاقی پزشکان دارد؟
سلامت نیوز
آیا هوش هیجانی در مهارت های اخلاقی پزشکان تاثیر دارد؟
شفا آنلاین
هوش هیجانی چه تاثیری در مهارت های اخلاقی پزشکان دارد؟
ایسنا
کسب و کارهای فراموش شده
بازار نیوز
رشته حقوق، برند واحدهای دانشگاهی استان لرستان است
ایسکانیوز
آیا داوطلبان در انتخاب رشته دانشگاه درست عمل می کنند؟
آنا نیوز
70 درصد مشاغل موجود در بازار کار نیازمند تحصیلات دانشگاهی نیست/نرخ دو بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به بیسوادان
تسنیم
11 مرکز دانشگاه علمی کاربردی دولتی در البرز منحل می شود
تسنیم
اثبات مشروعیت و پایگاه اجتماعی با به کارگیری جاهل ها
خبرگزاری کتاب ایران
روایت مدیرعامل آهن آنلاین از رمز و رازهای موفقیت جوانان مستعد
مهر نیوز
ابراز نگرانی بهراد منتظری مدیرعامل آهن آنلاین از خروج بی رویه فارغ التحصیلان از کشور
عصر ایران
تدوین دوره های مهارت محور مددجویان کمیته امداد در جهاددانشگاهی اردبیل
ایکنا
مرکز درمان ناباروری اردبیل تخفیف و تعرفه دولتی به متقاضیان می دهد
ایرنا
دوره های مهارت محور در جهاددانشگاهی اردبیل برگزار می شود
تسنیم
مدرسه و بازتولید نابرابری در جامعه ایرانی
صبحانه پرس
بررسی علت بیکاری جوانان تحصیل کرده بعد از اخذ مدرک / تسهیل سرمایه گذاری زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری است
اسکان نیوز
برنامه دانشگاه آزاد اسلامی سقز برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار
آنا نیوز
اخبار مرتبط
bltرویداد 24 : نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
bltرهیاب نیوز : افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltآرا نیوز : فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و غول بیکاری/ افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltتسنیم : «دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltمشرق نیوز : میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
bltمهر نیوز : اهمیت برنامه ریزی کنکور
bltسلامت نیوز : بحران بیکاری تحصیلکرده ها
bltمهر نیوز : دفاع مالیاتی
bltشعار سال : تحصیلات نیم میلیون مدیر
bltتسنیم : «دکتر، مهندسِ بیکار»|فارغ التحصیلان بیکار در مشاغل غیر مرتبط+عکس
bltایسکانیوز : رشته مدیریت بیمه از بازار کار خوبی برخوردار است
bltآنا نیوز : چرا رشته مدیریت بیمه پول ساز است؟/ ویژگی های فارغ التحصیلان بیمه ای
bltپانا : نیم میلیون مدیر در ایران چه تحصیلاتی دارند
bltمیزان : وفور مهندس در جامعه /153هزار نفر از کارگران ساده تحصیل کرده دانشگاهی هستند
bltنصف جهان : تحصیلات نیم میلیون مدیر ایرانی چیست؟
bltعصر ایران : تحصیلات نیم میلیون مدیر/ وفور مدیران مهندس
bltدیده بان ایران : نیم میلیون مدیر در ایران چه تحصیلاتی دارند؟ / وفور مدیر مهندس
bltخبرآنلاین : مدیران ایرانی در کدام رشته های دانشگاهی تحصیل کرده اند؟
bltخبرآنلاین : مدیران ایرانی در کدام رشته های دانشگاه تحصیل کرده اند؟
bltاقتصاد نیوز : براساس داده های رسمی مرکز آمار ایران استخراج شد؛ مدیران ایرانی بیشتر در کدام رشته درس خوانده‎اند؟+نمودار
bltفرارو : مدرک تحصیلی نیم میلیون مدیر ایرانی چیست؟
bltمیزان : نگرانی از افزایش دکتر و مهندس در کشور
bltبازار نیوز : مشکلات مدرک داران
bltسلامت نیوز : هوش هیجانی چه تاثیری در مهارت هی اخلاقی پزشکان دارد؟
bltشفا آنلاین : آیا هوش هیجانی در مهارت های اخلاقی پزشکان تاثیر دارد؟
bltایسنا : هوش هیجانی چه تاثیری در مهارت های اخلاقی پزشکان دارد؟
bltبازار نیوز : کسب و کارهای فراموش شده
bltایسکانیوز : رشته حقوق، برند واحدهای دانشگاهی استان لرستان است
bltآنا نیوز : آیا داوطلبان در انتخاب رشته دانشگاه درست عمل می کنند؟
bltتسنیم : 70 درصد مشاغل موجود در بازار کار نیازمند تحصیلات دانشگاهی نیست/نرخ دو بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به بیسوادان
bltتسنیم : 11 مرکز دانشگاه علمی کاربردی دولتی در البرز منحل می شود
bltخبرگزاری کتاب ایران : اثبات مشروعیت و پایگاه اجتماعی با به کارگیری جاهل ها
bltمهر نیوز : روایت مدیرعامل آهن آنلاین از رمز و رازهای موفقیت جوانان مستعد
bltعصر ایران : ابراز نگرانی بهراد منتظری مدیرعامل آهن آنلاین از خروج بی رویه فارغ التحصیلان از کشور
bltایکنا : تدوین دوره های مهارت محور مددجویان کمیته امداد در جهاددانشگاهی اردبیل
bltایرنا : مرکز درمان ناباروری اردبیل تخفیف و تعرفه دولتی به متقاضیان می دهد
bltتسنیم : دوره های مهارت محور در جهاددانشگاهی اردبیل برگزار می شود
bltصبحانه پرس : مدرسه و بازتولید نابرابری در جامعه ایرانی
bltاسکان نیوز : بررسی علت بیکاری جوانان تحصیل کرده بعد از اخذ مدرک / تسهیل سرمایه گذاری زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری است
bltآنا نیوز : برنامه دانشگاه آزاد اسلامی سقز برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.