مخبر - 1398/06/13 - نوآوری و فناوری های حوزه رسانه و محتوای دیجیتال شتاب گرفت

نوآوری و فناوری های حوزه رسانه و محتوای دیجیتال شتاب گرفت
با امضای تفاهم نامه همکاری ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز نوآوری و شتابدهنده در حوزه تولید محتوای دیجیتال، صنایع خلاق و فرهنگی، میزبان ایده های خلاقانه و استارتاپ ها می شود.
نوآوری و فناوری های حوزه رسانه و محتوای دیجیتال شتاب گرفت

به گزارش ایسنا، تفاهم نامه ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهنده با هدف حمایت از ایجاد مرکز نوآوری و شتابدهی حوزه ارتباطات و رسانه میان «ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان» و «دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» منعقد شد.

پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در این مراسم ایجاد زیست بوم کارآفرین و مراکز نوآوری و بسترهای بروز خلاقیت ها و ایده های نوآورانه را از نقاط کانونی نگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برشمرد و گفت: این تفاهم نامه همکاری بر مبنای حمایت جدی معاونت علمی و فناوری از توسعه مراکز نوآوری، ایده های خلاق و نوآور به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال منعقد شده است.

وی از مراکز نوآوری به عنوان بستری برای رونق استارتاپ ها در حوزه های فرهنگی یاد کرد و ادامه داد: دانشگاه صداوسیما بستر مناسبی برای تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص حوزه رسانه و محتوای دیجیتال است و این تفاهم نامه همکاری در راستای تعامل ها با این دانشگاه برای هدایت و تقویت آنان در مسیر رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم کارآفرین قرار دارد.

کرمی افزود: این دانشگاه هم به عنوان تامین کننده نیروی متخصص و دانش آموخته بازار و هم تأمین کننده نیروی انسانی متخصص سازمان کارآمد بوده است و امیدواریم در مسیر جدید برای راه اندازی استارتاپ های جوانان خلاق هم در حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی بستر مناسب ایجاد کند.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، تولید محتوای دیجیتال و نرم افزار را یکی از بسترهای بکر ایجاد ارزش افزوده دانست و گفت: متاسفانه در تولید محتوا کمبودهایی در کشور داریم که این مراکز و فضای تازه با همکاری دانشگاه می تواند توانایی های لازم را در حوزه های داخلی و بین المللی فراهم کند.

به گفته کرمی، ایجاد 180 مرکز نوآوری، بیش از 80 شتابدهنده و 1400 شرکت خلاق و فرهنگی، ایران را در مسیر پیشرفت در حوزه تولید محتوا و اقتصاد دیجیتال قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به رویکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رونق بخشیدن به صنایع خلاق و فرهنگی از جمله تولید محتوای دیجیتال، ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحقق دانشگاه های کارآفرین را به عنوان یک اولویت مهم و در کنار دیگر مأموریت های اصلی خود مانند تجاری سازی فناوری ها، نوآوری ها و ایجاد شرکت های دانش بنیان دنبال و تلاش می کند تا با حمایت از تمامی عناصر فعال زیست بوم کارآفرینی و نوآوری به مثابه نخ تسبیح اقتصاد دانش بنیان، رونق تولید و پیشرفت اقتصاد مقاومتی را رنگ واقعیت ببخشد.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، جایگاه پانزدهم ایران در تولید علم را فرصتی برای تحول آفرینی در حوزه فناوری دانست و گفت: خوشبختانه کشور ما در تولید علم، گام های اثرمندی پیموده و ایران از جایگاه 50 در سال 2000 میلادی به رتبه 15 جهانی تولید علم در سال جاری رسیده است؛ این تحول، نشان دهنده ظرفیت و قوت دانشگاه های کشور است و تلاش می کنیم در مسیر دانشگاه های نسل سوم و چهارم که کارآفرین و نوآور هستند، قرار بگیریم.

کرمی، اشتغال دانش بنیان و فناور را یکی از ثمره های شیرین حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از زیست بوم نوآوری عنوان کرد و گفت: بیش از چهار و نیم میلیون دانشجوی توانمند داریم که ظرفیت به کارگیری ظرفیت هایشان به شیوه استخدام دولتی وجود نداشت، مراکز رشد و شتابدهنده ها و کارخانه های نوآوری، محلی بود تا استعدادهای این جوانان در قامت یک کسب و کار نوآورانه و فناورانه ظهور و بروز پیدا کند.

وی شکوفایی ظرفیت پارک های علم و فناوری را یک گام در راستای هدایت ایده های خلاقانه بومی به سوی کارآفرینی فناورانه و نوآورانه برشمرد و افزود: پارک های علم و فناوری با این که خود را به جامعه شناسانده بودند، اما به ظرفیت و کارآمدی خود نرسیده بودند که به مدد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به قوام و دوام رسیدند. اکنون بیش از 45 پارک علم و فناوری داریم که به طور میانگین هر استان حداقل از یک پارک علم و فناوری برخوردار است.

راه اندازی شتابدهنده و مرکز نوآوری تا پایان سال جاری

در بخش دیگری از این مراسم، اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسعه استارتاپ درحوزه تولید محتوا، صنایع دیجیتال، خلاق و فرهنگی را از دستاوردهای این تفاهم نامه همکاری عنوان کرد و افزود: تعامل برای ایجاد مرکز نوآوری دانشگاه صدا وسیما، ضمن تربیت و هدایت نیروی جوان، متخصص و کارآفرین، تحول تازه ای را در حوزه تولید محتوا و صنایع دیجیتال و فرهنگی رقم خواهد زد. با همکاری و تعامل صورت گرفته امیدواریم این شتابدهنده تا پایان سال به بهره برداری برسد و میزبان ایده های خلاقانه در این حوزه ها باشد.

وی تعامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان صدا وسیما را مبتنی بر ایجاد زیرساخت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و همراهی با نهضت حمایت از تولیدات و فناوری های ایران دانست و گفت: در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و آن چه که مقوم اقتصاد دانش بنیان است، نقش دانشگاه صداو سیما حائز اهمیت بسیار بالایی است و این تفاهم نامه، گسترش و تقویت این حوزه را پیگیری می کند.

قادری فر ادامه داد: نقش دانشگاه صداو سیما و رسانه ملی در قوام یافتن اقتصاد دانش بنیان حائز اهمیت بسیار بالایی است که این تفاهم نامه، گسترش و تقویت این حوزه را با حمایت از استارتاپ ها و شرکت های صنایع خلاق و فرهنگی پیگیری می کند.

قادری فر، این همکاری را زمینه ساز تحول تازه ای در حوزه تولید محتوای دیجیتال عنوان کرد و افزود: در زمانه ای که رسانه های غول پیکر جهانی با تولید محتوا در شکل های گوناگون و با تکیه بر توانمندی استارتاپ ها، ذائقه مخاطب را در دست دارند، ایران نیز می تواند با کمک ظرفیت های خود به این مسیر گام بگذارد. مرکز نوآوری که به زودی راه اندازی می شود، به مأمنی برای بروز خلاقیت ها و تولیدات فناورانه و دانش بنیان بدل می شود و ظرفیت های نهفته را شکوفا می کند.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر نهضت علمی و جنبش نرم افزاری، گفت: اقتصاد دانش بنیان به عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی اکنون به سکه رایج کشور بدل شده است و با کمک همه بخش های نظام از جمله رسانه ملی با تکیه بر توانمندی های جوانان خلاق، توفنده و شتابان تر به جلو حرکت می کند.

مرکز شهر میزبان نوآوری ها می شود

شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما نیز این تفاهم نامه را گام دیگری در تعامل رسانه ملی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه گفتمان اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: برگزاری جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایران ساخت با هدف ترویج گفتمان حمایت از فناوری های ساخت داخل نمونه ای موفق و برجسته از همکاری میان این دو نهاد بوده است.

وی افزود: بخش دیداری و شنیداری دور دوم جشنواره ایران ساخت سال گذشته با همکاری استادان و دانشجویان دانشگاه صدا و سیما صورت گرفت و استقبال گسترده ای را به دنبال داشت و این همکاری اکنون در شکل و ساختار حمایت از نوآوری های حوزه صنایع خلاق و هنرهای دیجیتال ادامه یافته است.

اسفندیاری با اشاره به توسعه توانمندی های بومی و بهره مندی اختصاص فضای مناسب به مرکز شتابدهی در مرکز شهر بر اساس این تعامل خبر داد و افزود: یک ساختمان مناسب و با دسترسی مطلوب به ایجاد این مرکز نوآوری و شتابدهنده اختصاص پیدا می کند. بستر لازم برای فعالیت های نوآورانه در کنار ارائه خدمات مشاوره و آموزش به فعالان این حوزه ارائه می شود تا ظرفیت های مغفول مانده در این حوزه ها را به بازار پرظرفیت داخلی و بین المللی پیوند دهیم.

وی از ظرفیت های بکر موجود در حوزه هنرهای دیجیتال برای خلق ارزش افزوده و رونق کسب و کارها گفت و ادامه داد: به طور مثال جلوه های ویژه در ایران جزو ظرفیت های نهفته ای است که با حمایت از هنرهای دیجیتال شکوفا می شود. پرفروش ترین فیلم های سینمایی جهان توسط دانش آموختگان این رشته تولید می شود و ایران نیز می تواند با شتابدهی و هدایت بخش علمی خود به این بازار عظیم ورود پیدا کند.

رئیس دانشگاه صدا و سیما از توانمندی در حوزه نرم افزار و بازی های رایانه ای گفت و ادامه داد: در حوزه بازی های رایانه ای با وجود بازاری که در تهران هست هیچ دانشگاهی وارد نشده است که با توسعه دانشکده هنرهای دیجیتال، استعدادهای جدید به سوی تأمین نیازهای رسانه ملی و تولیدات فاخر و ایجاد شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها حرکت می کنند.

اسفندیاری با بیان این که بر مبنای این تعامل و با استفاده از ظرفیت دانشکده هنرهای دیجیتال، یکی از خلأهای رسانه ای جدید و صنایع خلاق در حوزه فناوری های نوین دیجیتال پر می شود، اظهار کرد: امیدوارم با این حرکت جدید و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بتوانیم یک قطب علمی و فناوری در جلوه های ویژه و هنرهای رایانه ای ایجاد کنیم.

بر اساس این تفاهم نامه که میان ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد شد، مرکز نوآوری و شتابدهی ایجاد می شود تا بستری برای جذب شتابدهنده ها، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان فعال مرتبط با فناوری های رسانه های حوزه دیداری و شنیداری و همچنین رسانه های نوین و ارتباطات باشد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تاسیس و راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی با محوریت فناوری های حوزه رسانه های دیداری و شنیداری و همچنین رسانه های نوین و ارتباطات در حد مقدورات حمایت می کند. همچنین روند دریافت سایر مجوزهای لازم برای تاسیس و آغاز به کار مرکز نوآوری و شتابدهی را سرعت می بخشد.

دانشگاه صدا وسیما نیز با توجه به اهداف و کارکردهای مرکز شتابدهی، محیط فعالیت مناسب و سایر الزامات حرفه ای شامل خدمات مشاوره و آموزش را برای شرکت های نوپا، شتاب دهنده ها و استارتاپ ها فراهم خواهد کرد.

برای تحقق و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه، کمیته ای با حضور فعال دو نماینده از هر طرف تشکیل می شود. این کمیته وظیفه تدوین برنامه اجرایی توافقات، تعیین اعتبار مورد نیاز و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها را بر عهده دارد.

انتهای پیام

منبع خبر : ایسنا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
دانش بنیان   نرم افزار   فناوری   کارآفرین   اقتصاد دانش بنیان   ریاست جمهوری   استارت آپ   ارزش افزوده   کارآفرینی   دانش آموختگان   تولید محتوا   مراکز رشد   زیست بوم   معاونت علمی و فناوری   کارخانه   مراکز نوآوری   دیجیتال   نسل سوم   نوآوری   منعقد   نیروی متخصص   نوآورانه   فرهنگی   استخدام   اقتصاد مقاومتى   دانشگاه   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری   فرهنگ سازی   شرکت های دانش بنیان   تفاهم نامه همکاری   تولید علم   تجاری سازی   اقتصاد دیجیتال  
اخبار مرتبط
10 درصد از اقتصاد دنیا به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است
شمانیوز
حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از فعالان اقتصاد دیجیتال 
ایرنا
ورود ایده خلاقانه به شتابدهنده های فناوری ضعیف است  
ایرنا
اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال رونمایی شد
ایرنا
حدود 4500 شرکت دانش بنیان در فارس فعال است
ایسنا
توسعه «اقتصاد دانش بنیان»، به سیاست کلان نیاز دارد
ایرنا
کارگروه مشترک قوه قضائیه و معاونت علمی تشکیل می شود / لزوم صیانت و حمایت از شرکت های دانش بنیان
خبرگزاری دانشجو
اقتصاد با تکیه بر نیروی انسانی جوان رونق می گیرد / نوآوری راه میانبر رسیدن به اهداف
خبرگزاری دانشجو
قوانین به کمک زیست بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می شوند
مهر نیوز
افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند است/ فعال سازی سامانه های هوشمند، زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت است/ نقش شرکت های دانش بنیان در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تعیین کننده است
سیتنا
پای بزرگ ترین استارتاپ گردشگری کشور به گلستان باز شد
مهر نیوز
بسیاری از ساختارهای دستگاه قضا با مفاهیم زیست بوم نوآوری سازگار نیست
ایرنا
7 دستاورد پهپادی ایران ساخت رونمایی شد
پانا
توسعه استان با سرمایه گذاری بر بوم منطقه محقق می شود/افزایش تعرفه 25 درصدی برای صادرات مواد خام
ایسکانیوز
گلستان در اقتصاد دانش بنیان ضعیف عمل کرده است / برنامه معاونت علمی رئیس جمهور برای تجهیز زیرساخت های دانش بنیان
خبرگزاری دانشجو
گلستان نیازمند توجه ویژه برای ایجاد زیرساخت های علم و فناوری است
ایرنا
معاون رییس جمهوری: نیروی انسانی نخبه بهترین ابراز توسعه کشور است
ایرنا
کارخانه نوآوری در گرگان ایجاد می شود
تسنیم
تجهیز زیرساخت های " گلستان" را با تمام توان انجام می دهیم/تسریع در ساخت کارخانه نوآوری گرگان
ایسنا
وقتی دانش آموختگان برای خود کسب وکار ایجاد می کنند
شعار سال
ساخت کارخانه های نوآوری گرگان و گنبد کلیدخورد
گیتی آنلاین
ساخت کارخانه های نوآوری گرگان و گنبد کلید خورد
خبرگزاری دانشجو
حمایت از شرکت های دانش بنیان اصفهان، معافیت گمرکی و مالیاتی تا تسهیلات مالی
ایرنا
سالانه 500 شرکت فناوردر پردیس های پارک علم و فناوری حمایت می شوند
ایسکانیوز
ایجاد پردیس های پارک فناوری در مراکز استان ها/توسعه کارآفرینی برای حل نیازهای صنعت و کشور
ایسنا
چه فعالیت هایی در زیست بوم فناوری و نوآوری ایران انجام می شود
پانا
راه اندازی اولین مرکز نوآوری دانشگاهی از سوی جهاد دانشگاهی در ارومیه
ایسنا
حرفه آموزی عملی در دانشگاه گامی مهم برای اشتغال جوانان است
ایرنا
در کمیسیون نخبگان بررسی شد؛ زیست بوم استارت آپ کشور به حمایت نیاز دارد/ ضرورت پژوهش با نگاه به نیاز های بازار
آرا نیوز
در کمیسیون نخبگان بررسی شد؛ زیست بوم استارت آپ کشور به حمایت نیاز دارد
تسنیم
زیست بوم استارت آپ کشور به حمایت نیاز دارد
خبرگزاری دانشجو
زیست بوم های استارت آپ به حمایت نیاز دارد
ایرنا
پژوهش با نگاه به نیازهای بازار می تواند مکمل فعالیت استارتاپ ها باشد
ایسنا
سرای نوآوری ارتقای عملکرد اسب اصیل ترکمن افتتاح شد
ایسکانیوز
راه اندازی مرکز نوآوری رسانه و خبر
قلم نیوز
گشایش سرای نوآوری ارتقای عملکرد اسب اصیل ترکمن/ توسعه کارآفرینی بر اساس توانمندی های علمی استان ها
آنا نیوز
ایجاد بازار برای تولیدات فناورانه و نرم
صدا و سیما
دانشجویان از تفکر استخدام در ادارات دولتی خارج شده اند
ایران اکونومیست
یکی از اصلی ترین ارزش افزوده های کشور، صادرات تولید محتوا و نرم افزار است
خبرگزاری دانشجو
حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز از شرکت های نوپای رسانه
ایرنا
اخبار مرتبط
bltشمانیوز : 10 درصد از اقتصاد دنیا به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است
bltایرنا : حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از فعالان اقتصاد دیجیتال 
bltایرنا : ورود ایده خلاقانه به شتابدهنده های فناوری ضعیف است  
bltایرنا : اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال رونمایی شد
bltایسنا : حدود 4500 شرکت دانش بنیان در فارس فعال است
bltایرنا : توسعه «اقتصاد دانش بنیان»، به سیاست کلان نیاز دارد
bltخبرگزاری دانشجو : کارگروه مشترک قوه قضائیه و معاونت علمی تشکیل می شود / لزوم صیانت و حمایت از شرکت های دانش بنیان
bltخبرگزاری دانشجو : اقتصاد با تکیه بر نیروی انسانی جوان رونق می گیرد / نوآوری راه میانبر رسیدن به اهداف
bltمهر نیوز : قوانین به کمک زیست بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می شوند
bltسیتنا : افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند است/ فعال سازی سامانه های هوشمند، زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت است/ نقش شرکت های دانش بنیان در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تعیین کننده است
bltمهر نیوز : پای بزرگ ترین استارتاپ گردشگری کشور به گلستان باز شد
bltایرنا : بسیاری از ساختارهای دستگاه قضا با مفاهیم زیست بوم نوآوری سازگار نیست
bltپانا : 7 دستاورد پهپادی ایران ساخت رونمایی شد
bltایسکانیوز : توسعه استان با سرمایه گذاری بر بوم منطقه محقق می شود/افزایش تعرفه 25 درصدی برای صادرات مواد خام
bltخبرگزاری دانشجو : گلستان در اقتصاد دانش بنیان ضعیف عمل کرده است / برنامه معاونت علمی رئیس جمهور برای تجهیز زیرساخت های دانش بنیان
bltایرنا : گلستان نیازمند توجه ویژه برای ایجاد زیرساخت های علم و فناوری است
bltایرنا : معاون رییس جمهوری: نیروی انسانی نخبه بهترین ابراز توسعه کشور است
bltتسنیم : کارخانه نوآوری در گرگان ایجاد می شود
bltایسنا : تجهیز زیرساخت های " گلستان" را با تمام توان انجام می دهیم/تسریع در ساخت کارخانه نوآوری گرگان
bltشعار سال : وقتی دانش آموختگان برای خود کسب وکار ایجاد می کنند
bltگیتی آنلاین : ساخت کارخانه های نوآوری گرگان و گنبد کلیدخورد
bltخبرگزاری دانشجو : ساخت کارخانه های نوآوری گرگان و گنبد کلید خورد
bltایرنا : حمایت از شرکت های دانش بنیان اصفهان، معافیت گمرکی و مالیاتی تا تسهیلات مالی
bltایسکانیوز : سالانه 500 شرکت فناوردر پردیس های پارک علم و فناوری حمایت می شوند
bltایسنا : ایجاد پردیس های پارک فناوری در مراکز استان ها/توسعه کارآفرینی برای حل نیازهای صنعت و کشور
bltپانا : چه فعالیت هایی در زیست بوم فناوری و نوآوری ایران انجام می شود
bltایسنا : راه اندازی اولین مرکز نوآوری دانشگاهی از سوی جهاد دانشگاهی در ارومیه
bltایرنا : حرفه آموزی عملی در دانشگاه گامی مهم برای اشتغال جوانان است
bltآرا نیوز : در کمیسیون نخبگان بررسی شد؛ زیست بوم استارت آپ کشور به حمایت نیاز دارد/ ضرورت پژوهش با نگاه به نیاز های بازار
bltتسنیم : در کمیسیون نخبگان بررسی شد؛ زیست بوم استارت آپ کشور به حمایت نیاز دارد
bltخبرگزاری دانشجو : زیست بوم استارت آپ کشور به حمایت نیاز دارد
bltایرنا : زیست بوم های استارت آپ به حمایت نیاز دارد
bltایسنا : پژوهش با نگاه به نیازهای بازار می تواند مکمل فعالیت استارتاپ ها باشد
bltایسکانیوز : سرای نوآوری ارتقای عملکرد اسب اصیل ترکمن افتتاح شد
bltقلم نیوز : راه اندازی مرکز نوآوری رسانه و خبر
bltآنا نیوز : گشایش سرای نوآوری ارتقای عملکرد اسب اصیل ترکمن/ توسعه کارآفرینی بر اساس توانمندی های علمی استان ها
bltصدا و سیما : ایجاد بازار برای تولیدات فناورانه و نرم
bltایران اکونومیست : دانشجویان از تفکر استخدام در ادارات دولتی خارج شده اند
bltخبرگزاری دانشجو : یکی از اصلی ترین ارزش افزوده های کشور، صادرات تولید محتوا و نرم افزار است
bltایرنا : حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز از شرکت های نوپای رسانه
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.