سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی در چهارسال اخیر و کسب رتبه سوم در بین تسهیلات و عقود بانکی

سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی در چهارسال اخیر و کسب رتبه سوم در بین تسهیلات و عقود بانکی
عقد مرابحه كه از تیرماه سال 94 تا كنون به لیست عقود بانكی اضافه شده، ظرف مدت 4 سال توانست به رتبه سوم عقود بانكی با سهم 11 درصدی و مانده 147 هزار میلیارد تومانی برسد. سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی و كسب رتبه سوم در چهارسال گذشته بعد از عقد مشاركت مدنی و فروش اقساطی و پیشی گرفتن آن از قرض الحسنه ...
سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی در چهارسال اخیر و کسب رتبه سوم در بین تسهیلات و عقود بانکی

اقتصاد گردان – احسان شمشيري مقايسه ارقام و سهم عقود بانكي از مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري در خرداد 98 نشان مي دهد كه عقد مرابحه كه از تيرماه سال 94 تا كنون به ليست عقود بانكي اضافه شده، ظرف مدت 4 سال توانست به رتبه سوم عقود بانكي با سهم 11 درصدي و مانده 147 هزار ميليارد توماني برسد. سبقت مرابحه با سهم 11 درصدي و كسب رتبه سوم در چهارسال گذشته بعد از عقد مشاركت مدني و فروش اقساطي و پيشي گرفتن آن از قرض الحسنه ومشاركت حقوقي نشان مي دهد كه همچنان جاي عقود و روش هاي تامين اعتبار ديگري در نظام بانكي ايران خاليست و ارائه اين عقود مانند مرابحه با استقبال مردم مواجه شده و در تامين اعتبار و تامين نياز بسياري از فعالان اقتصادي و خانوارها موثر بوده است. بررسی آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل مانده تسهیلات اعطایی در خرداد 98 نسبت به اسفندماه سال 97 رشد 2.6 درصدی داشته و به 1333 هزار ميليار تومان رسيده است. سهم بانك هاي تجاري 216 هزار ميليارد تومان، بانك هاي تخصصي 276 هزار ميليارد تومان و بانك هاي خصوصي يا غير دولتي 840 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات دارند.
بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در خرداد 98 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 13336.1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال 97 که 13001.7 هزار میلیارد ریال بود 2.6 درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرض الحسنه 6.2 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را تشکیل داده و سهم حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با سهم 30.5 درصد و فروش اقساطی با سهم 29.1 درصد است.پس از مشاركت مدني و فروش اقساطي كه روي هم حدود 60 درصد كل مانده تسهيلات را به خود اختصاص داده اند و در ساخت و ساز و قراردادهاي مشاركتي فعاليت مي كنند، سهم و جايگاه سوم مربوط به مرابحه با 11 درصد سهم از مانده تسهيلات است رتبه چهارم نيز متعلق به قرض الحسنه با 6.2 درصد، رتبه پنجم مربوط به جعاله با 4.7 درصد، رتبه ششم مشاركت حقوقي با 3 درصد، و رتبه هاي بعدي به مضاربه با 1.1 درصد، سلف با 1 درصد، اجاره به شرط تمليك با 0.6 درصد، سرمايه گذاري مستقيم با نيم درصد، بوده است
به لحاظ عددی در پایان خردادماه سال جاری 831.7 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال 96 که 784.9 هزار میلیارد ریال بوده، 6 درصد رشد نشان می دهد.
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در پایان خرداد 98 متفاوت بوده به نحوی که 8.4 درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحسنه بوده که رقم آن 181.1 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفند سال قبل از آن 167.9 هزار میلیارد ریال بوده است.در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان 40.4 درصد است که رقم آن 873.6 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد 98 بوده است. این میزان در اسفند سال 97 معادل 858.8 هزار میلیارد ریال بود.13.8 درصد تسهیلات بانک های تجاری به رقم 298.8 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن 314 هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک های تجاری در پایان خردادماه 98 به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.همچنین بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف در پایان خرداد ماه 98 نشان می دهد که 3.1 درصد تسهیلات اعطایی به میزان 86.7 هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن 80.3 هزار میلیارد ریال بود.بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می شود به نحوی که در پایان خرداد ماه سال جاری 53.1 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک ها به رقم 1469.3 هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال 97 به میزان 1475.5 هزار میلیارد ریال بود.بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده اند به نحوی که 13.8 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک ها در پایان خرداد 98 به میزان 382.1 هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.در بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 6.7 درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد 98 به میزان 563.9 هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و 40.3 درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 3390.2 هزار میلیارد ریال بوده است.همچنين آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش حجم دارایی های خارجی آن و افزایش این دارایی ها در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای بخش پولی و بانکی کشور، حجم دارایی های خارجی نظام بانکی در سه ماهه نخست سال جاری به 924 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته سال پیش از آن 12.9 درصد افزایش داشته است.میزان دارایی های خارجی نظام بانکی خردادماه سال گذشته 818 هزار میلیارد تومان و در اسفند ماه همان سال 917 هزار میلیارد تومان بوده است.به این ترتیب حجم این دارایی ها در خرداد ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته 0.8 درصد رشد کرده است.این در حالی است که از مبلغ مذکور، بیش از 452 هزار میلیارد تومان آن مربوط به دارایی های خارجی بانک مرکزی است که حجم این دارایی ها نسبت به خرداد ماه سال گذشته که 459 هزار میلیارد تومان بوده، 1.5 درصد کاهش یافته است.حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته 465 هزار میلیارد تومان بوده که میزان این دارایی ها در خرداد ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته نیز 2.7 درصد کاهش داشته است.به این ترتیب، دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در خرداد ماه سال جاری به 471 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به حجم 359 هزار میلیارد تومانی دارایی های خارجی این بانک ها در سال گذشته، میزان دارایی خارجی آن ها 31.3 درصد رشد کرده است.دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز، در پایان سال گذشته 452 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون 4.4 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه های این خبر
ساخت و ساز   تسهیلات   تجاری   موسسات اعتباری   خرداد   گردان   مضاربه   اسفند   نیم درصد   جعاله   مشارکت مدنی   غیر دولتی   میزان تسهیلات   کسب رتبه   سرمایه گذاری   بانک ها   فعالان اقتصادی   وبا   تسهیلات قرض الحسنه   فروش اقساطی  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «اقتصادگردان» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
افزایش صادرات و کاهش واردات/ افزایش 27 محصول منتخب صنعتی و معدنی
شبستان
واردات 14.1 میلیون تن به کشور
ایران اکونومیست
واردات 14.1 میلیون تن به کشور در 5 ماهه نخست اول
پول نیوز
واردات 14.1 میلیون تن به کشور/ صدور 2 هزار و 399 فقره پروانه بهره برداری با حجم سرمایه گذاری
باشگاه خبرنگاران
افزایش صادرات و کاهش واردات/ صدور 2 هزار و 399 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 17.5 هزار میلیارد تومان/ افزایش 27 محصول منتخب صنعتی و معدنی
حزب الله نیوز
موسسات اعتبارسنجی جدید شکل می گیرند؛ بانک ها برای پرداخت تسهیلات ملزم به گزارش اعتباری شدند
اقتصادگردان
بیانیه بانک ها درباره طرح تسویه بدهی بدهکاران معوق
اقتصادگردان
ماهیت بانکداری بدون ربا، بنگاه داری بانکها است
رادیو گفتگو
لزوم اجرای بایدهای بانکداری اسلامی در کشور
صراط
افزایش 25 درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی / جذابیت عقود بانکی در تسهیلات
اقتصادگردان
بدون عنوان
صدای فردا
جذاب ترین تسهیلات بانکی را بشناسید
ساعت 24
کدام نوع تسهیلات بانکی، بیشترین جذابیت را دارند؟
ایرنا
بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند ؟
جام نیوز
بانک ها در فصل بهار چقدر وام دادند؟
خبر خودرو
بانک ها در فصل بهار چقدر و با چه بهره ای وام دادند؟
پارسینه
بانک ها چقدر و با چه بهره ای در فصل بهار وام دادند؟
سایت جماران
بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟
میزان
آخرین آمار بانک مرکزی از میزان تسهیلات مشارکت مدنی
بانکداری ایرانی
کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی بانک ها
اخبار بانک
کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی
ایسنا
رشد 2.6 درصدی وام بانکی در سه ماهه اول سال
بانکداری ایرانی
بانک ها در سه ماه چقدر وام پرداخت کردند؟
سرمد نیوز
عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام
ایران اکونومیست
عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام/ قرض الحسنه 6 درصد رشد کرد
ایبنا
دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
تین نیوز
بررسی وضعیت مصارف و منابع بانک سینا در پنج ماهه نخست امسال
بانکداری ایرانی
ایجاد 130 هزار اشتغال پایداربا سرمایه گذاری طرح اقدام ملی
عصر پرس
ایجاد 130 هزار اشتغال پایدار
صدا و سیما
عقود جذاب برای بانک ها در سال 97
بانکداری ایرانی
عقود جذاب برای نظام بانکی
تین نیوز
بابررسی گزارش بانک مرکزی آشکار شد؛ تفاوت های تسهیلات جذاب برای بانک های دولتی وخصوصی +نمودار
اقتصاد نیوز
تقویت بخش ارزی بانک رفاه می تواند به چرخه اقتصاد استان اصفهان کمک کند
خبرگزاری موج
گرانی مواد اولیه بیداد می کند ضرورت افزایش سقف تسهیلات بانک ها به صنایع
سایت جماران
ذائقه بانک ها در وام دهی
پانا
تغییر رویکرد بانک ها در وام دهی
بانکداری ایرانی
حذف سود مرکب عامل تشویق وصول مطالبات
آریا
بسته «رونق تولید لرستان» تقدیم استاندار می شود
مهر نیوز
مطالبات معوق بانکها به 81 هزار میلیارد تومان رسید
رجانیوز
مطالبات معوق بانکها به 81 هزار میلیارد تومان رسید/حذف سود مرکب عامل تشویق وصول مطالبات
فارس
اخبار مرتبط
bltشبستان : افزایش صادرات و کاهش واردات/ افزایش 27 محصول منتخب صنعتی و معدنی
bltایران اکونومیست : واردات 14.1 میلیون تن به کشور
bltپول نیوز : واردات 14.1 میلیون تن به کشور در 5 ماهه نخست اول
bltباشگاه خبرنگاران : واردات 14.1 میلیون تن به کشور/ صدور 2 هزار و 399 فقره پروانه بهره برداری با حجم سرمایه گذاری
bltحزب الله نیوز : افزایش صادرات و کاهش واردات/ صدور 2 هزار و 399 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 17.5 هزار میلیارد تومان/ افزایش 27 محصول منتخب صنعتی و معدنی
bltاقتصادگردان : موسسات اعتبارسنجی جدید شکل می گیرند؛ بانک ها برای پرداخت تسهیلات ملزم به گزارش اعتباری شدند
bltاقتصادگردان : بیانیه بانک ها درباره طرح تسویه بدهی بدهکاران معوق
bltرادیو گفتگو : ماهیت بانکداری بدون ربا، بنگاه داری بانکها است
bltصراط : لزوم اجرای بایدهای بانکداری اسلامی در کشور
bltاقتصادگردان : افزایش 25 درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی / جذابیت عقود بانکی در تسهیلات
bltصدای فردا : بدون عنوان
bltساعت 24 : جذاب ترین تسهیلات بانکی را بشناسید
bltایرنا : کدام نوع تسهیلات بانکی، بیشترین جذابیت را دارند؟
bltجام نیوز : بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند ؟
bltخبر خودرو : بانک ها در فصل بهار چقدر وام دادند؟
bltپارسینه : بانک ها در فصل بهار چقدر و با چه بهره ای وام دادند؟
bltسایت جماران : بانک ها چقدر و با چه بهره ای در فصل بهار وام دادند؟
bltمیزان : بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟
bltبانکداری ایرانی : آخرین آمار بانک مرکزی از میزان تسهیلات مشارکت مدنی
bltاخبار بانک : کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی بانک ها
bltایسنا : کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی
bltبانکداری ایرانی : رشد 2.6 درصدی وام بانکی در سه ماهه اول سال
bltسرمد نیوز : بانک ها در سه ماه چقدر وام پرداخت کردند؟
bltایران اکونومیست : عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام
bltایبنا : عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام/ قرض الحسنه 6 درصد رشد کرد
bltتین نیوز : دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
bltبانکداری ایرانی : بررسی وضعیت مصارف و منابع بانک سینا در پنج ماهه نخست امسال
bltعصر پرس : ایجاد 130 هزار اشتغال پایداربا سرمایه گذاری طرح اقدام ملی
bltصدا و سیما : ایجاد 130 هزار اشتغال پایدار
bltبانکداری ایرانی : عقود جذاب برای بانک ها در سال 97
bltتین نیوز : عقود جذاب برای نظام بانکی
bltاقتصاد نیوز : بابررسی گزارش بانک مرکزی آشکار شد؛ تفاوت های تسهیلات جذاب برای بانک های دولتی وخصوصی +نمودار
bltخبرگزاری موج : تقویت بخش ارزی بانک رفاه می تواند به چرخه اقتصاد استان اصفهان کمک کند
bltسایت جماران : گرانی مواد اولیه بیداد می کند ضرورت افزایش سقف تسهیلات بانک ها به صنایع
bltپانا : ذائقه بانک ها در وام دهی
bltبانکداری ایرانی : تغییر رویکرد بانک ها در وام دهی
bltآریا : حذف سود مرکب عامل تشویق وصول مطالبات
bltمهر نیوز : بسته «رونق تولید لرستان» تقدیم استاندار می شود
bltرجانیوز : مطالبات معوق بانکها به 81 هزار میلیارد تومان رسید
bltفارس : مطالبات معوق بانکها به 81 هزار میلیارد تومان رسید/حذف سود مرکب عامل تشویق وصول مطالبات
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.