مخبر - 1398/06/11 - عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم / شورای عالی اصلاح طلبان وظیفه پگیری عملکرد فراکسیون امید را ندارد

عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم / شورای عالی اصلاح طلبان وظیفه پگیری عملکرد فراکسیون امید را ندارد
صدای فردا: نزدیک شدن به موسم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بار دیگر فضای سیاسی داخل کشور برای تجربه آزمونی جدید از رقابت نمایندگان منتخب ملت برای ورود به بهارستان، گرم شده است. شخصیت ها و احزاب سیاسی در هر دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب بار دیگر خود را برای زورآزمایی در انتخاباتی جدید ...
عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم / شورای عالی اصلاح طلبان وظیفه پگیری عملکرد فراکسیون امید را ندارد

عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم / شورای عالی اصلاح طلبان وظیفه پگیری عملکرد فراکسیون امید را ندارد صدای فردا: نزدیک شدن به موسم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بار دیگر فضای سیاسی داخل کشور برای تجربه آزمونی جدید از رقابت نمایندگان منتخب ملت برای ورود به بهارستان، گرم شده است. شخصیت ها و احزاب سیاسی در هر دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب بار دیگر خود را برای زورآزمایی در انتخاباتی جدید آماده می کنند. در همین راستا، شاهد اعلام مواضع و بالاگرفتن بحث های سیاسی در فضای داخلی کشور نیز هستیم. در این میان، جریان اصلاحات یا اصلاح طلبان در مقام مدافعان اصلی حسن روحانی در انتخابات 96 این روزها با انتقادات زیادی مواجه شده اند و در جناح مقابل اصول گرایان خشنود از وضعیت کنونی خود را از پیش برندگان انتاخابات آینده مجلس می دانند. در راستای پی گیری آسیب شناسی و بررسی آخرین وضعیت اصلاح طلبان، «انتخاب» با محمد سلامتی، فعال سیاسی اصلاح طلب، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفتگویی اختصاصی داشته است. انتخاب: با پرسشی کلی و در عین حال مهم آغاز کنیم. جبهه اصلاحات امروز در چه وضعیتی سر می برد؟
وضعیت اصلاح طلبان را در شرایط کنونی می توان از دو منظر مورد خوانش قرار داد. یکی در بُعد داخلی؛ یعنی تشکیلات درونی اصلاحات و دیگری در بُعد خارجی؛ یعنی اثراتی که از بیرون بر اصلاح طلبان وارد می شود و احتمالا برداشت های مختلفی را در سطح کلان جامعه به همراه داشته است.
در سطح داخلی، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بالاترین مرجع در جبهه اصلاحات است. هر چند پیرامون عملکرد این شورا بحث ها فراوانی وجود دارد اما این نهاد تا کنون، در جذب تعداد زیادی از احزاب اصلاح طلب موفق بوده و تا حدودی تصمیم گیری های انتخاباتی را ساده تر و ممکن تر کرده است. این مهّم را می توان امتیاز و کارکردی مثبت برای جریان اصلاحات قلمداد کرد؛به شكلي كه جناح مقابل هم سعي كرد همين الگو را پياده كند. اگر اشکلاتی نیز مطرح می شود، بسیار طبیعی است و باید با گفتگو و رایزنی درون جناحی حل وفصل شود. بهر حال در این زمینه بسیاری از نقدهای موجود نشات گرفته از ساختار دورنی اصلاح طلبان نیست، بلکه بیشتر منتج از مسائلی است که از خارج جبهه اصلاحات تحمیل شود.
صدای فردا: در سطح خارج از جبهه و حلقه درونی اصلاحات چه انتقادات و مسائلی بر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تحمیل می شود؟
در حقیقت، مهم ترین مساله در این زمینه در ارتباط با حمایت اصلاح طلبان از آقاي روحانی در انتخابات سال 96 است. در موقعیت کنونی، بسیاری این مساله را مطرح می کنند که به دلیل حمایت اصلاح طلبان از ریاست جمهوری مجدد روحانی، باید عملکرد دولت را تماما به پای این جریان نوشت. بر این باور هستم که چنین انتقادی نادرست است. اصلاح طلبان ناگریز بودند حسن روحانی را در سال 96 مورد حمایت قرار دهند و اکنون نیز این حمایت را دریغ نمی کنند. با این وجود، روحانی را نمی توان عنصری اصلاح طلب قلمداد نمود تا عملکرد اوتماما به نام این جبهه تمام شود. عملکرد رئیس جمهور مستقر را باید عمدتا به حساب اصول گرایان میانه رو و معتدل نوشت. البته اصلاح طلبان نيز این امر را پذیرفته اند که اگر ضعفی در موقعیت کنونی وجود دارد، اصلاح طلبان كه او را مورد حمايت قرار دادند بايد پاسخگو باشند. ضمنا بايد توجه كرد كه گر چه در مورد شيوه مديريت در دولت انتقاد وجود دارد، ليكن فشار خارجي ناشي از خروج آمريكا از برجام را نبايد دست كم گرفت. تاثير اين فشار كه بر اقتصاد و معيشت مردم مستقيما وارد مي شود، نبايد تماما به حساب دولت گذاشته شود. هردولت ديگري بود و يا در هر كشور ديگري چنين اتفاقي بيفتد، نتيجه اش فشاري است كه بر اقتصاد و مردم آن كشور وارد مي شود. لذا در مورد مشكلات موجود، صرفا دولت مقصر نيست و نبايد او را ملامت كرد. مع الوصف دولت مي توانست و مي تواند با كنار گذاشتن بينش انتزاعي و مديريت بهتر در عرصه اقتصادي، فشارها را كم كند.
در سطحی دیگر، عملکرد مطرح شده فراكسيون امید در مجلس شوراي اسلامي، به فشار خارجی دیگری بر جبهه اصلاحات تبدیل شده است. اصلاح طلبان مسئوليت عملکرد فراکسیون امید در مجلس را می پذیرند. همچنین، عملکرد شورای اسلامی شهر تهران نیز به پای اصلاح طلبان نوشته شده است. در این دو سطح اصلاح طلبان عملکرد ضعیف خود را می پذیرند. این عملکرد را باید در دو سطح مورد تحلیل قرار دارد. یکی این که با توجه به محدودیت هایی که بر اصلاح طلبان اعمال شد و از نامزد شدن بسیاری از چهره های تاثیرگذار این جبهه ممانعت شد، افرادی با توانایی و تجربه کم تر وارد بهارستان شدند؛ بنابراین نمی توان انتظاری بیش از عملکرد کنونی را از فراکسیون امید داشت. البته فراكسيون اميد در ارائه دقيق عملكرد خود كوتاهي كرده است و اگر اين كار را درست انجام مي داد، اين چنين مورد انتقاد قرار نمي گرفت. دیگري عملکرد اصلاح طلبان در شورای شهر تهران است که به نظر من ضعف عملكرد آن ها را نمی توان مورد انکار قرار داد.
صدای فردا: اکنون فرض را بر این بگیریم که بخشی از انتقادات خواسته و بخشی دیگر ناخواسته بوده است، آیا تغییر در صورت مساله ایجاد می شود؟ آیا اصلاح طلبان نباید با پذیرش ضعف ها، به 24 میلیون رای دهنده پاسخ گو باشند؟
اصلاح طلبان به طور حتم، باید بايد صادقانه ضعف ها را بپذيرند و پاسخ گو باشند. درعين حال بايد با مردم حرف بزنند، مشكلات و مسائل را مطرح کنند و حد مسولیت های خود را به طور شفاف برای افکار عمومی شرح دهند. ما باید مسئوليت ضعف ها را بپذيريم و در مسیر تعدیل آن ها گام بر داریم. نه تنها اصلاح طلبان، تمامی جریان های سیاسی دیگر کشور نیز اگر ارتباط خود با مردم را قطع کنند، در نهایت دچار ناکامی در پیشبرد امور خواهند شد. بنابراین، احزاب مختلف حاضر در جبهه اصلاحات باید ارتباطات خود را با شهروندان بیشتر کنند، مسائل را تبيين و برای رفع ضعف ها برنامه ریزی کنند. تنها در چنین حالتی است که اعتبار آن ها مجددا کسب خواهد شد.
صدای فردا: از احزاب اصلاح طلب نام بردید؛ اکنون حدود نزديك به 30 حزب در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان حضور دارند که در معنای اصیل هیچ کدام ساختار حزب واقعی را ندارند. آیا این مساله، خود ضعفی برای شورای عالی و عملکرد این نهاد در انتقادات وارده بر عملکرد اصلاح طلبان نیست؟
در غالب انتقاداتي كه به شوراي عالي اصلاح طلبان مطرح می شود، انتظاراتی بیشتر از وظایف شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، طرح می گردد. این شورا، بیشتر ستادی انتخاباتی است و این گونه نیست که در تمامی زمینه ها منعكس كننده برنامه ها و سیاست هاي جبهه اصلاح طلبان باشد. مثلا شوراي عالي سياستگذاري، وظيفه اي براي برنامه ريزي جهت پيگيري و ارزيابي عملكرد دولت، فراكسيون اميد و شوراي اسلامي شهر ندارد. لذا باید انتظارات را محدودتر کرد؛ زمانی كه به این مساله توجه نمی شود عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، مورد هجمه وانتقاد قرار می گیرد لذا هر چند ممکن است این نهاد ضعف هایی داشته باشد اما سطح انتقاد واقعي به آن به هیچ عنوان آن سطحي نیست که در مجامع روشنفکری و از سوی رسانه ها انعکاس پیدا می کند.
صدای فردا: بحث های مطرح شده پیرامون اختلاف نظر و انشقاق برخی احزاب با شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، همانند جنجال های اخیر مطرح شده نسبت به خروج حزب کارگزاران از حلقه اصلاح طلبان را چگونه ارزیابی می کنید؟
بر اساس تجربیات چند ساله ای که در فعالیت سیاسی خود کسب کرده ام، اختلاف نظر و ارائه مواضع ضدونقیض در درون جبهه ها منجمله اصلاح طلبان، امري طبيعي بوده و همواره وجود داشته است. اما معمولا اين اختلاف نظر ها در جريان گفتگوها حل يا تعديل شده و مي شود. گاهي نيز از طريق شيخوخيت شخصيت هاي محوري حل مي شود. در مقطع کنونی نیز نمی توان انتقادات موجود را امری غیرطبیعی در نظر گرفت. مهم آن است که روند به گونه ای پیش برود، که حالت تخریبی به خود نگیرد. لذا باید چنین تنش ها و اختلافاتی، در جبهه اصلاحات سريع تر مورد گفتگو قرار گیرد تا در مقام مساله ای حاد در جامعه انعكاي پيدا نكند.
صدای فردا: بحث ایجاد پارلمان اصلاحات و جایگزین شدن آن با شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان که در چند ماه گذشته به شکل جدی تر از گذشته مطرح شده، به کجا رسیده است؟
بحث پارلمان اصلاحات، موضوعی جدید نیست بلکه 15 سال قبل، برای اولین بار چنین طرحی ارائه شد. این طرح به دلیل وجود مخالفان و موافقان زیاد، هیچگاه به نتیجه و سرانجام نرسیده است. پارلمان اصلاحات می تواند جوانب مثبت و منفی زیادی داشته باشد اما تا کنون جمع بندی مشخصی نسبت به آن وجود ندارد.
صدای فردا: موضع شخصی شما در قبال این طرح چگونه است؟
در مقام موضع شخصی با طرح پارلمان اصلاحات مخالف هستم. بر این باور هستم از این پارلمان برآیندی مثبت حاصل نمی شود جز این که ما بدون آن که بخواهیم تضادها را در مناطق مختلف ایران میان اصلاح طلبان تشدید مي كنيم .به عبارت ديگرجبهه بندي جناحي را به جبهه بندي درون جناح تبديل مي كنيم.
صدای فردا: منظور شما از تشدید تضادها چیست؟
این موضوع بحثی مفصل دارد که خارج از حوصله گفتگوی حاضر است. به عنوان نمونه در صورت اجرایی شدن طرح پارلمان اصلاحات افراد منتخب از استان ها و شهرستان ها به عنوان نماینده منطقه خود باید در پارلمان اصلاحات حاضر شوند. این امر موجب يك رقابت جدي بين خود اصلاح طلبان در مناطق مختلف مي شود كه نتايج و آثاراجتماعي و رواني آن شبيه رقابت جناحي خواهد بود. يكي از آن آثار مي تواند جبهه بندي در مقابل هم از سوي اصلاح طلبان باشد.
صدای فردا: عملکرد محمد رضا عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید در مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟
بر این بارو هستم که آقاي دكترعارف از نظر اخلاقی، انسانی شریف هستند و اگر در شیوه مدیریت او بحثی وجود دارد، كمي اغراق آميز است و بیشتر به نظر می رسد در عدم انعکاس بیرونی عملکرد فراکسیون امید است. بازتاب دقیق اقدامات فراکسیون امید در مجلس، می تواند سطحی از انتقادات از دكتر عارف را کاهش دهد.
صدای فردا: آیا عارف می تواند نامزد اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 باشد؟
تا کنون در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان پیرامون تعیین نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 بحثي صورت نگرفته است. با این وجود، او همچنان یکی از چهره های مطرح برای این انتخابات در کنار دیگر شخصیت ها است.


منبع: انتخاب
منبع خبر : صدای فردا

محتوای این خبر به صورت خودکار از «صدای فردا» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
اصلاح طلبان   آخرین وضعیت   معیشت مردم   اصول گرایان   ریاست جمهوری   رئیس جمهور   فراکسیون امید   جبهه اصلاحات   اصول گرا   خوانش   آسیب شناسی   مجلس شورای اسلامی   مورد حمایت   انتخابات 96   عملکرد دولت   اقتصاد   انقلاب اسلامی   حسن روحانی   برجام   اصلاح طلب   احزاب سیاسی   شورای عالی سیاست گذاری  
اخبار مرتبط
یک لاریجانی متفاوت
پانا
پژمانفر: لاریجانی بدش نمی آید رئیس جمهور شود
صدای ایران
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس:لاریجانی و روحانی مجلس را ناکارآمد کردند/ برائت اصلاحات از دولت از ترس شکست است
آرا نیوز
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی: لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد
الف
پژمانفر: جریان اصلاحات نمی توانند بگویند که روحانی از ما نیست
فردا نیوز
لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد/ اصولگرایان جریان اقلیت مجلس دهم هستند نه اصلاح طلبان
دیده بان ایران
لاریجانی و روحانی مجلس را ناکارآمد کردند
مهر نیوز
تعابیر انتخاباتی اصلاح طلبان از رفتار سیاسی اصولگرایان
ایرنا
اختلافات درونی جریان های سیاسی با چاشنی تخریب رقیب
ایرنا
عارف: باید جریان اصلاحات را آسیب شناسی کرد
صدای ایران
حضور عارف در جلسه شوراى مرکزى حزب اتحاد ملت
نواندیش
درخواست عارف برای آسیب شناسی عملکرد جریان اصلاحات
خبرآنلاین
عارف خواستار آسیب شناسی عملکرد جریان اصلاحات شد
ایسنا
ضرورت بازاندیشی گفتمانی در اردوگاه اصلاح طلبی
ایرنا
رفتار های صدا و سیما را نمی پسندم
ایران آنلاین
اصولگرایان کارزار انتخاباتی 1400 را آغاز کرده اند؟
تیک نیوز
بازگشت روحانی به شعارها
آفتاب
بازگشت به شعا رها
ایران آنلاین
عارف: در انتخابات با شورای نگهبان تعامل می کنیم
صدای ایران
عارف: در انتخابات با شورای نگهبان تعامل خواهیم کرد
دنیای اقتصاد
عارف: قطعا با شورای نگهبان تعامل خواهیم کرد/همه باید تلاش کنند فضا را به سمت مشارکت مردم ببریم
خبرآنلاین
تشکیل کارگروه تعامل با شورای نگهبان در جریان اصلاحات
مثلث
جمنا نماینده کل اصولگرایان نیست
خبرگزاری موج
احمد حکیمی پور:تن دادن به سازوکار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اشتباه بزرگی بود / لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد / محفلی چند نفره لیست را به قربان گاه بردند / مشاجره کرباسچی و میردامادی محفل های پشت پرده را نشان داد
دیده بان ایران
اصلاح طلبان مباحثه می کنند، اصولگرایان مجادله
ایرنا
نمایندگان لیست امید رها شده اند/ شورای عالی اصلاح طلبان مواضع شفاف اصلاح طلبانه نداشت
رویداد 24
مبلغ: مقصر وضع کنونی کشور اصلاح طبان نیستید؛ نقش تندروها، دستگاههای موازی، دولت پنهان، صداوسیما، نظارت استصوابی و... در نارضایتی مردم آشکار است
دیده بان ایران
نمایندگان لیست امید رها شده اند / شورای عالی اصلاح طلبان در زمینه اتخاذ مواضع شفاف اصلاح طلبانه عملکرد مناسبی نداشته / پارلمان اصلاحات نهاد بالادستی شورای عالی خواهد بود / در صورت رفع مشکلات کنونی، پارلمان اصلاحات ایده مثبتی است
انتخاب
نمایندگان لیست امید رها شده اند/ پارلمان اصلاحات نهاد بالادستی شورای عالی خواهد بود
اقتصاد نیوز
مرتضی مبلغ: نمایندگان لیست امید رها شده اند
مثلث
بدون عنوان
صدای فردا
تن دادن به سازوکاری همانند شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اشتباه بزرگی بود / لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد
صدای فردا
لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد
شعار سال
لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد/ عارف گزارشی از عملکرد خود ارائه نداده است
رویداد 24
احمد حکیمی پور:مشاجره کرباسچی و میردامادی محفل های پشت پرده را نشان داد/ لیست مجلس در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد/ عارف تاکنون گزارشی از عملکرد خود به اصلاح طلبان ارائه نداده
نامه نیوز
تن دادن به سازوکاری همانند شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اشتباه بزرگی بود / لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد / محفلی چند نفره لیست را به قربان گاه بردند / این افراد اکنون باید پاسخ گو باشند که نیستند / مشاجره کرباسچی و میردامادی محفل های پشت پرده را نشان داد / عارف تاک
انتخاب
مصائب حسن روحانی از نگاه محمد قوچانی/راست ها ناسزا می گویند و چپ بی وفایی می کند /آیا رئیس جمهور از دیپلماسی عقب نشینی کرده است؟
خبرآنلاین
روحانی و فراکسیون امید تیر خلاص به اصلاح طلبان زدند
مشرق نیوز
عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم
خرداد نیوز
عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم / شورای عالی اصلاح طلبان وظیفه پگیری عملکرد فراکسیون امید را ندارد / شورای عالی بیشتر یک ستاد انتخاباتی است / اصلاح طلبان باید به مردم پاسخ گو باشند / مخالف شکل گیری پارلمان اصلاحات هستم
انتخاب
اخبار مرتبط
bltپانا : یک لاریجانی متفاوت
bltصدای ایران : پژمانفر: لاریجانی بدش نمی آید رئیس جمهور شود
bltآرا نیوز : عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس:لاریجانی و روحانی مجلس را ناکارآمد کردند/ برائت اصلاحات از دولت از ترس شکست است
bltالف : عضو فراکسیون نمایندگان ولایی: لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد
bltفردا نیوز : پژمانفر: جریان اصلاحات نمی توانند بگویند که روحانی از ما نیست
bltدیده بان ایران : لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد/ اصولگرایان جریان اقلیت مجلس دهم هستند نه اصلاح طلبان
bltمهر نیوز : لاریجانی و روحانی مجلس را ناکارآمد کردند
bltایرنا : تعابیر انتخاباتی اصلاح طلبان از رفتار سیاسی اصولگرایان
bltایرنا : اختلافات درونی جریان های سیاسی با چاشنی تخریب رقیب
bltصدای ایران : عارف: باید جریان اصلاحات را آسیب شناسی کرد
bltنواندیش : حضور عارف در جلسه شوراى مرکزى حزب اتحاد ملت
bltخبرآنلاین : درخواست عارف برای آسیب شناسی عملکرد جریان اصلاحات
bltایسنا : عارف خواستار آسیب شناسی عملکرد جریان اصلاحات شد
bltایرنا : ضرورت بازاندیشی گفتمانی در اردوگاه اصلاح طلبی
bltایران آنلاین : رفتار های صدا و سیما را نمی پسندم
bltتیک نیوز : اصولگرایان کارزار انتخاباتی 1400 را آغاز کرده اند؟
bltآفتاب : بازگشت روحانی به شعارها
bltایران آنلاین : بازگشت به شعا رها
bltصدای ایران : عارف: در انتخابات با شورای نگهبان تعامل می کنیم
bltدنیای اقتصاد : عارف: در انتخابات با شورای نگهبان تعامل خواهیم کرد
bltخبرآنلاین : عارف: قطعا با شورای نگهبان تعامل خواهیم کرد/همه باید تلاش کنند فضا را به سمت مشارکت مردم ببریم
bltمثلث : تشکیل کارگروه تعامل با شورای نگهبان در جریان اصلاحات
bltخبرگزاری موج : جمنا نماینده کل اصولگرایان نیست
bltدیده بان ایران : احمد حکیمی پور:تن دادن به سازوکار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اشتباه بزرگی بود / لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد / محفلی چند نفره لیست را به قربان گاه بردند / مشاجره کرباسچی و میردامادی محفل های پشت پرده را نشان داد
bltایرنا : اصلاح طلبان مباحثه می کنند، اصولگرایان مجادله
bltرویداد 24 : نمایندگان لیست امید رها شده اند/ شورای عالی اصلاح طلبان مواضع شفاف اصلاح طلبانه نداشت
bltدیده بان ایران : مبلغ: مقصر وضع کنونی کشور اصلاح طبان نیستید؛ نقش تندروها، دستگاههای موازی، دولت پنهان، صداوسیما، نظارت استصوابی و... در نارضایتی مردم آشکار است
bltانتخاب : نمایندگان لیست امید رها شده اند / شورای عالی اصلاح طلبان در زمینه اتخاذ مواضع شفاف اصلاح طلبانه عملکرد مناسبی نداشته / پارلمان اصلاحات نهاد بالادستی شورای عالی خواهد بود / در صورت رفع مشکلات کنونی، پارلمان اصلاحات ایده مثبتی است
bltاقتصاد نیوز : نمایندگان لیست امید رها شده اند/ پارلمان اصلاحات نهاد بالادستی شورای عالی خواهد بود
bltمثلث : مرتضی مبلغ: نمایندگان لیست امید رها شده اند
bltصدای فردا : بدون عنوان
bltصدای فردا : تن دادن به سازوکاری همانند شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اشتباه بزرگی بود / لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد
bltشعار سال : لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد
bltرویداد 24 : لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد/ عارف گزارشی از عملکرد خود ارائه نداده است
bltنامه نیوز : احمد حکیمی پور:مشاجره کرباسچی و میردامادی محفل های پشت پرده را نشان داد/ لیست مجلس در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد/ عارف تاکنون گزارشی از عملکرد خود به اصلاح طلبان ارائه نداده
bltانتخاب : تن دادن به سازوکاری همانند شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اشتباه بزرگی بود / لیست مجلس و شورای شهر، در دقیقه 90 قربانی مناسبات پنهان شد / محفلی چند نفره لیست را به قربان گاه بردند / این افراد اکنون باید پاسخ گو باشند که نیستند / مشاجره کرباسچی و میردامادی محفل های پشت پرده را نشان داد / عارف تاک
bltخبرآنلاین : مصائب حسن روحانی از نگاه محمد قوچانی/راست ها ناسزا می گویند و چپ بی وفایی می کند /آیا رئیس جمهور از دیپلماسی عقب نشینی کرده است؟
bltمشرق نیوز : روحانی و فراکسیون امید تیر خلاص به اصلاح طلبان زدند
bltخرداد نیوز : عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم
bltانتخاب : عملکرد ضعیف فراکسیون امید را می پذیریم / شورای عالی اصلاح طلبان وظیفه پگیری عملکرد فراکسیون امید را ندارد / شورای عالی بیشتر یک ستاد انتخاباتی است / اصلاح طلبان باید به مردم پاسخ گو باشند / مخالف شکل گیری پارلمان اصلاحات هستم
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.