مخبر - 1398/06/05 - عقاید مذهب شیعه امامیه

عقاید مذهب شیعه امامیه
كلمه شیعه در لغت از ریشه «شاع» به معنی همراهی و تبعیت گرفته شده است[1] و معنی لغوی آن گروه و جماعتی است كه در انجام كاری همكاری می كنند و گاهی نیز به تبعیت كننده از یك فرد اطلاق می شود[2] چنانكه در قرآن می فرماید: «وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ»[3] همانا از پیروان او ابراهیم است».
عقاید مذهب شیعه امامیه

شیعه نیوز: كلمه شیعه در لغت از ریشه «شاع» به معنی همراهی و تبعیت گرفته شده است[1] و معنی لغوی آن گروه و جماعتی است كه در انجام كاری همكاری می كنند و گاهی نیز به تبعیت كننده از یك فرد اطلاق می شود[2] چنانكه در قرآن می فرماید: «وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ»[3] همانا از پیروان او ابراهیم است».

بنابراین شیعه در لغت به معنی همراهی و پیروی كردن است امّا در اصطلاح به چندین معنا به شرح ذیل می باشد:

شیعه به كسانی گفته می شود كه علی ـ علیه السّلام ـ و اولاد او را دوست دارند چون اهل بیت رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ هستند و خداوند دوست داشتن آنها را واجب كرده است و در قرآن آمده: «… بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی كنم جز دوست داشتن نزدیكانم (اهل بیتم).»[4]

شافعی بزرگ و امام مذهب شافعیه در این باره می گوید:

یا اهل بـیت رسول الله حبكم فرض من الله فی القرآن انزله

كفاكم من عظیم الشأن انكم من لم یصلّ علیكم لا صلاة له[5]

یعنی: ای اهل بیت رسول خدا، دوستی شما در قرآنی كه خداوند نازل كرده واجب شده است. در بزرگی شأن شما همین بس كه هر كس بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل است.

شیعه به كسی گفته می شود كه علاوه بر دوست داشتن اهل بیت ـ علیه السّلام ـ از آنان پیروی كرده و معتقد است كه حضرت امیر المؤمنین علی ـ علیه السّلام ـ و امامان بعد از او كه اولاد آن حضرت هستند جانشینان پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و منصوب از سوی خداوند می باشند، این امامان رهبر مادی و معنوی جامعه بوده و بعد از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ عهده دار وظایف آن حضرت در امور دین و دنیا می باشند.

اكثریت شیعه را شیعه امامیه یا اثنا عشریه تشكیل می دهد. از آنجا كه آنان جانشینان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ را دوازده نفر می دانند اثنا عشریه (دوازده امامی) نامیده شده اند.[6]

علت این كه پیروان حضرت علی ـ علیه السّلام ـ را شیعه نامیده اند این است كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در زمان حیات خویش این اسم را بارها برای نزدیكان و دوست داران علی ـ علیه السّلام ـ به كار می برد، چنان كه از عبدالله انصاری و ابن عباس نقل شده كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در تفسیر آیه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَیرُ الْبَرِیةِ:[7]»كسانی كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات اند» به علی ـ علیه السّلام ـ اشاره كرده و فرمودند «تو و شیعیانت، روز قیامت رستگار خواهید بود.»[8]

به همین خاطر بعد از رحلت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ مسلمانانی كه به عهد و پیمان خود با علی ـ علیه السّلام ـ در روز غدیر خم بسته بودند، وفادار ماندند به شیعه معروف شدند و كسانی كه عهد و پیمان خود را از یاد برده و از اطاعت آن حضرت سرباز زدند، بعدها اهل سنت نامیده شدند.

عقاید شیعه بر پنج اصل استوار است که عبارت اند از:

توحید:یعنی خداوند قدیم و باقی است همیشه موجود بوده و خواهد بود قادر و مختار است. عالم و دانا به همه چیز می باشد جوهر و عرض نیست و واحد است و شریكی ندارد، هم چنین جهت ندارد و محل حوادث نیست به چشم دیده نمی شود.[9]
عدل: یعنی خداوند كار قبیح انجام نمی دهد و به چیزهای قبیح امر نمی كند و بندگان را بر انجام چیزی كه قادر به انجام آن نیستند امر نمی كند زیرا چنین امری قبیح است. و كسی كه كار قبیح انجام می دهد یا قباحت و زشتی آن را نمی داند و به آن جاهل است یا محتاج به انجام آن كار است و خداوند هم از جهل و هم از احتیاج منزه و پاك است. بنابراین عبادت و اطاعت یا گناه و نافرمانی كه از بندگان صادر می شود. از اختیار آنان بوده و هیچ اجباری نیست و به همین خاطر هر كس اطاعت كند مستحق ثواب بوده و هر كس نافرمانی كرده و گناه كند مستحق عذاب است.[10]
نبوت: یعنی خداوند پیامبرانی را برای هدایت انسان ها فرستاده است و آخرین پیامبر حضرت محمد مصطفی ـ صلّی الله علیه و آله ـ است كه خداوند او را فرستاده تا مردم را هدایت كرده مؤمنان را به جنت و نعیم بشارت دهد و كافران را به عذاب و جهنم بیم دهد. و راه راست را در دنیا بر تمام انسان ها نشان دهد و به وی معجزات فراوانی از قبیل قرآن كریم، شق القمر و… عطا كرده است.

هم چنین به عقیده شیعه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ معصوم است از اول عمر تا آخر عمر هم از گناه صغیره و هم از گناه كبیره و از سهو و نسیان مبرّا است و از تمام اموری كه موجب كسرشأن و نقص در مروّت و شرف می شود منزّه است.[11]

امامت: یعنی خداوند به رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ امر كرده كه بعد از خود كسی را كه حافظ دین او باشد و اجرای احكام كند، یعنی حكم الهی را در میان خلق اجرا نماید، را نصب كند و آن شخص حضرت امیرالمؤمنین علی ـ علیه السّلام ـ است كه در روز غدیر خم پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ وی را به جانشینی خود انتخاب كرد و مسلمانان با وی بیعت نمودند و بعد از وی اولاد آن حضرت هستند كه یكی بعد از دیگری به امامت رسیدند. این امامان همگی معصوم بوده و از هر گونه گناه و كژی دور می باشند. نام این امامان چنین است:
علی مرتضی. 2. حسن مجتبی. 3. حسین سید الشهداء. 4. علی زین العابدین. 5. محمدباقر. 6. جعفر صادق. 7. موسی كاظم. 8. علی رضا. 9. محمد هادی. 10. علی نقی. 11. حسن عسكری. 12. مهدی قائم منتظر كه زنده است هر وقت خدا بخواهد ظهور می كند تا آن كه زمین را پر از عدل و داد كند پس از آن كه از جور و ظلم پر شده باشد.»[12]
معاد: به عقیده شیعه معاد از اصول دین است؛ یعنی این كه خداوند خلایق را بعد از آن كه میراند و فانی كرد، دوباره زندگی می دهد و آنان را در عرصه قیامت جمع كرده و كسی كه مطیع و فرمانبردار بوده جزا می دهد و وی ثواب می برد و آن كه گناهكار و نافرمان بوده عذاب می بیند. اعتقاد شیعه بر این است که سؤال قبر، صراط، میزان، سخن گفتن جوارح در آن دنیا، بهشت، دوزخ و ثواب و عقاب حق است.[13]

در نتیجه با توجه به مطالب فوق باید گفت شیعه به كسی گفته می شود كه پیرو و دوست دار امامان دوازده گانه بوده و به پنج اصل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد با تفصیلی كه گفتیم اعتقاد داشته باشد و به ده فرع كه فروع دین نامیده می شود، یعنی نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات، امر به معروف، نهی از منكر، تولّی و تبرّی عمل كند.

پی نوشت ها:

[1] . بندر ریگی(عربی به فارسی)، محمد، المنجد، تهران، انتشارات ایران، چ دوم، ج 1، ص 900.

[2] . سبحانی، جعفر، المذاهب الاسلامیه، انتشارات موسسه امام صادق ـ علیه السّلام ـ، چ اول، 1423 ق، ص 145.

[3] . صافات/83.

[4] . شوری/23.

[5] . الصواعق، ص 148، به نقل از المذاهب الاسلامیه، ص 146.

[6] . ربانی گلپایگانی، علی، درآمدی بر علم كلام، انتشارات دارالفكر، چاپ اول، 1378، ص180.

[7] . بینه/7.

[8] . سیوطی، الدر المنثور، دارالفكر، ج 8، ص 589، هم چنین به الغدیر، ج 2، ص 57 و 58 رجوع شود.

[9] . ر.ك: علامه حلی، الرسالة السعدیه، كتابخانه آیت الله مرعشی،1410 قمری، ج اول، ص33 تا 52.

[10] . ر.ك: ضیاء الدین بن سدید الدین جرجانی، وسائل فارسی جرجانی، انتشارات اهل قلم، چ اول،1375ش، ص184.

[11] . ر.ك: علامه حلّی، حسن، رسالة السعدیه، ص71تا80 و رسائل فارسی جرجانی، ص184و185.

[12] . كاتب خوارزمی، محمد بن احمد، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی، چ اول، 1362، ص 35. هم چنین در آمدی بر علم كلام، ص180.

[13] . ر.ك: رسائل فارسی جرجانی، ص 187 و 188.

منبع: برگرفته شده از نرم افزار پاسخ مرکز مطالعات حوزه.

منبع خبر : شیعه نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
مذهبی   صلوات   امام علی علیه السلام   تفسیر آیه   اهل تسنن   جاهل   دوست داشتن   قرآن کریم   روز قیامت   مادی و معنوی   اعمال حسنه   مذهب شیعه   تشیع   امامان   وفادار   اهل بیت   مختار   رسول الله صلى الله علیه و سلم   محتاج   عهد و پیمان   حادثه   عید غدیر خم  
اخبار مرتبط
تجدید میثاق طلاب شهرستان صحنه با شهدای گمنام+ عکس
خبرگزاری حوزه
چند مورد از اعتقادات مختص شیعه امامیه
شیعه نیوز
صله رحم از دیدگاه امامان ( علیه السلام )
شیعه نیوز
دوستی و محبت اهل بیت (علیه السلام ) از دیدگاه علی (علیه السلام )
شیعه نیوز
اهل بیت( علیه السلام ) برترین الگوهای زندگی انسانهاست
شیعه نیوز
مصون بودن مذهب شیعه از پدیده تکفیر و خشونت گرایی
شیعه نیوز
پیروی از امامان دوازده گانه
شیعه نیوز
امامان شیعه
شیعه نیوز
امتیاز مذهب شیعه بر سایر مذاهب مسلمین
شیعه نیوز
آشنایی با حدیث ثقلین و دلایل نقل شدن آن
آریا
تصریح پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به امامت دوازده امام شیعه
شیعه نیوز
قرآن و انتظار مهدویت
شیعه نیوز
امام جمعه تبریز: نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
تسنیم
روش برخورد با دانش آموزان اهل سنت جهت تبلیغ اهل بیت
شیعه نیوز
مفهوم شناسی بیعت در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامّت
شیعه نیوز
روش آشنا کردن اهل سنت با اهل بیت(علیهم السلام)
شیعه نیوز
نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
مهر نیوز
آرمان شناسی قیام های شیعی با رویکرد به شعارها و نمادها (3)
شیعه نیوز
ابوذر غفاری
شیعه نیوز
مطالبی از زندگی نامه (امام) بخاری
شیعه نیوز
اگر اصحاب بعد از وفات پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) همه مرتد شدند، پس چگونه با مرتدهایی از قبیل اصحاب مسیلمه و... پیکار کردند و آنها را به اسلام باز گرداندند؟
شیعه نیوز
دلیل علمای شیعه درباره ساختگی بودن قضیه «عبدالله بن سبا» توسط «سیف بن عمر» چیست؟
شیعه نیوز
تلاش شبانه روزی از ویژگی های حکومت اهل بیت است
مهر نیوز
آیا شیعه معتقد است عمر بن خطاب خنثی بوده است؟
شیعه نیوز
آیا امامت امام حسن ( علیه السلام ) قبل از امام حسین ( علیه السلام ) دلیل بر برتری وجودی است؟
شیعه نیوز
محرم ده قان گلر جوشه/دوشر یاده قبرشش گوشه
بلاغ مازندران
اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران/لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است
بلاغ مازندران
«سر دلبران»
ایرنا
اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران
فارس
دلایل تبریک مردم در مراسم غدیر چیست؟
شیعه نیوز
شخصیت اُبىّ بن کعب چگونه بود؟
شیعه نیوز
آیا این ادعا صحیح است که «امام شافعی» اهل البیت را دوست داشت و شعری را به این مضمون که او یک شیعه است، سروده است؟
شیعه نیوز
زندگی نامه و شخصیت شیخ عباس قمی
شیعه نیوز
هنوز نقاشانی هستند که معرفت اهل بیت(ع) را دنبال کنند
ایسنا
علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: شیعه و سنی در برابر عاشورا، مسئولند
راه دانا
ذکر یاحسین(ع) رمز موفقیت در عرصه های مختلف/ حادثه عاشورا نماد وحدت و اتحاد مسلمانان است
عصر هامون
چرا حادثه کربلا رخ داد؟/ دلیل عدم همراهی برخی شخصیت های بنی هاشم با امام حسین(ع) چه بود؟/ تببین ثمر دادن قیام حسینی بعد از 14 قرن با ظهور انقلاب اسلامی
موج رسا
چرا عاشورا ماندگار شد؟
مردم نیوز
می توان شیعه ی علی بود اما تنازعی با اهل سنت نداشت
انصاف نیوز
ضرورت و اهمیت عزاداری برای امام حسین(ع) از دیدگاه روایات شیعه و اهل سنت
برنا نیوز
اخبار مرتبط
bltخبرگزاری حوزه : تجدید میثاق طلاب شهرستان صحنه با شهدای گمنام+ عکس
bltشیعه نیوز : چند مورد از اعتقادات مختص شیعه امامیه
bltشیعه نیوز : صله رحم از دیدگاه امامان ( علیه السلام )
bltشیعه نیوز : دوستی و محبت اهل بیت (علیه السلام ) از دیدگاه علی (علیه السلام )
bltشیعه نیوز : اهل بیت( علیه السلام ) برترین الگوهای زندگی انسانهاست
bltشیعه نیوز : مصون بودن مذهب شیعه از پدیده تکفیر و خشونت گرایی
bltشیعه نیوز : پیروی از امامان دوازده گانه
bltشیعه نیوز : امامان شیعه
bltشیعه نیوز : امتیاز مذهب شیعه بر سایر مذاهب مسلمین
bltآریا : آشنایی با حدیث ثقلین و دلایل نقل شدن آن
bltشیعه نیوز : تصریح پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به امامت دوازده امام شیعه
bltشیعه نیوز : قرآن و انتظار مهدویت
bltتسنیم : امام جمعه تبریز: نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
bltشیعه نیوز : روش برخورد با دانش آموزان اهل سنت جهت تبلیغ اهل بیت
bltشیعه نیوز : مفهوم شناسی بیعت در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامّت
bltشیعه نیوز : روش آشنا کردن اهل سنت با اهل بیت(علیهم السلام)
bltمهر نیوز : نخبگان مذهبی و فرهنگی وحدت آفرین باشند
bltشیعه نیوز : آرمان شناسی قیام های شیعی با رویکرد به شعارها و نمادها (3)
bltشیعه نیوز : ابوذر غفاری
bltشیعه نیوز : مطالبی از زندگی نامه (امام) بخاری
bltشیعه نیوز : اگر اصحاب بعد از وفات پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) همه مرتد شدند، پس چگونه با مرتدهایی از قبیل اصحاب مسیلمه و... پیکار کردند و آنها را به اسلام باز گرداندند؟
bltشیعه نیوز : دلیل علمای شیعه درباره ساختگی بودن قضیه «عبدالله بن سبا» توسط «سیف بن عمر» چیست؟
bltمهر نیوز : تلاش شبانه روزی از ویژگی های حکومت اهل بیت است
bltشیعه نیوز : آیا شیعه معتقد است عمر بن خطاب خنثی بوده است؟
bltشیعه نیوز : آیا امامت امام حسن ( علیه السلام ) قبل از امام حسین ( علیه السلام ) دلیل بر برتری وجودی است؟
bltبلاغ مازندران : محرم ده قان گلر جوشه/دوشر یاده قبرشش گوشه
bltبلاغ مازندران : اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران/لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است
bltایرنا : «سر دلبران»
bltفارس : اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران
bltشیعه نیوز : دلایل تبریک مردم در مراسم غدیر چیست؟
bltشیعه نیوز : شخصیت اُبىّ بن کعب چگونه بود؟
bltشیعه نیوز : آیا این ادعا صحیح است که «امام شافعی» اهل البیت را دوست داشت و شعری را به این مضمون که او یک شیعه است، سروده است؟
bltشیعه نیوز : زندگی نامه و شخصیت شیخ عباس قمی
bltایسنا : هنوز نقاشانی هستند که معرفت اهل بیت(ع) را دنبال کنند
bltراه دانا : علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: شیعه و سنی در برابر عاشورا، مسئولند
bltعصر هامون : ذکر یاحسین(ع) رمز موفقیت در عرصه های مختلف/ حادثه عاشورا نماد وحدت و اتحاد مسلمانان است
bltموج رسا : چرا حادثه کربلا رخ داد؟/ دلیل عدم همراهی برخی شخصیت های بنی هاشم با امام حسین(ع) چه بود؟/ تببین ثمر دادن قیام حسینی بعد از 14 قرن با ظهور انقلاب اسلامی
bltمردم نیوز : چرا عاشورا ماندگار شد؟
bltانصاف نیوز : می توان شیعه ی علی بود اما تنازعی با اهل سنت نداشت
bltبرنا نیوز : ضرورت و اهمیت عزاداری برای امام حسین(ع) از دیدگاه روایات شیعه و اهل سنت
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.