مخبر - 1398/06/03 - نقد بازوی حمایتی صادرات

نقد بازوی حمایتی صادرات
عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران زیر ذره بین نقد فعالان اقتصادی قرار گرفت. «ارزیابی سیاست های حمایتی صندوق ضمانت صادرات» و«تشریح مهم ترین برنامه های آتی این صندوق» به عنوان دو محور اصلی در چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.فعالان بخش خصوصی در نشست ...
نقد بازوی حمایتی صادرات

شعار سال: مدیران صندوق ضمانت صادرات، به تبیین اهرم ها و برنامه های عملیاتی خود برای مقابله با تحریم ها و همچنین تحریک دو بخش «عرضه» و «تقاضا» برای کمک به بنگاه های تولیدی صادرات گرا پرداختند و در عین حال مهم ترین چالش های موجود در مسیر تحقق اهداف کلان حمایتی را برشمردند.

از طرف دیگر، فعالان بخش خصوصی در نشست مذکور انتقاداتی را متوجه عملکرد صندوق ضمانت صادرات دانستند؛ در این راستا ترجیع بند مشترک نقد ها و دغدغه های مطرح شده از سوی فعالان، به خطای سیاست گذار در شیوه و مسیر حمایتی اتخاذشده از فعالان صادراتی اختصاص داشت. مطابق اظهارات فعالان اقتصادی، شواهد موجود نشان می دهد که خدمات صندوق ضمانت در سطوح کمتری به سمت بخش خصوصی واقعی سوق پیدا کرده است، ولی در مقابل شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و در عین حال اعتبارسنجی شان به سهولت انجام می شود، توانسته اند از امتیازات صندوق ضمانت صادرات بهره مند شوند؛ این در شرایطی است که بخش عمده ای از صادرات کشور توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می شود ولی درمقابل عمده خدمات صندوق به سمت شرکت هایی متمرکز شده است که به مراتب با آسیب پذیری کمتری نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط روبه رو هستند.

از سوی دیگر «عدم تناسب میان سرمایه صندوق ضمانت با حجم صادرات کشور» و «کم توجهی به صادرکنندگان محصولات معدنی و کشاورزی» دو انتقاد دیگری بود که توسط اعضای کمیسیون مذکور، به آنها اشاره شد. در این چارچوب، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را به عنوان راهکاری برای «افزایش سرمایه این صندوق» و «خدمات رسانی مطلوب تر به بخش های تولیدی و صادراتی» پیشنهاد کرد.

از سوی دیگر، پیشنهاد بخش خصوصی برای حمایت ویژه تر از بنگاه های تولیدی صادرات گرا این است که سیاستگذار طراحی و تدوین یک بسته خدمات جداگانه را برای آنها در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، سیاست های صندوق ضمانت برای شرایط عادی طراحی شده و بنابراین ضروری است که صندوق مذکور در شرایط تحریم تسهیلات بیشتری را به بخش خصوصی تخصیص دهد.

اما در طرف مقابل، مسوولان صندوق ضمانت صادرات، اقدامات و برنامه های خود را در سه بخش «راهکارهای سیاستی برای مقابله با تحریم »، «تحریک دو سمت عرضه وتقاضا» و «چالش های موجود در مسیر حمایت از تولید و صادرات» تبیین کردند. در چارچوب محور اول، «پوشش ریسک های اصلی ناشی از تحریم»، «ایجاد امنیت در تجارت تهاتری با همکاری ایمیدرو»، «تسهیل ورود مواد اولیه و ماشین آلات تولیدکنندگان صادرات گرا»، «صدور ضمانت نامه های مستقیم موردنیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی به جای سیستم بانکی»، «گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه» و «تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش در بورس کالا و انرژی به صورت مدت دار» 6 راهکار صندوق ضمانت صادرات برای عبور از اثرات تحریم هاست.

از سوی دیگر، سیاست های عملیاتی این صندوق برای تحریک بخش عرضه، شامل مواردی از جمله، «تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی صادرات محور»، «تسهیل واردات مواداولیه و نهاده های تولید برای تولیدات صادرات محور از طریق صدور انواع ضمانت نامه ها»، «پیش پرداخت و پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان» و «کمک به اتمام پروژه های صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد» می شود. درعین حال، «تسهیل امکان خرید اعتباری کالا»، «ترویج بیمه اعتبار»، «ارائه آموزش های لازم برای استفاده از خدمات بیمه ای و تضمین»، «انعقاد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه های صادراتی برای همکاری متقابل به منظور توسعه تولید صادرات گرا» و «راه اندازی دفاتر خارجی صندوق در کشورهایی مانند عراق، افغانستان، ترکیه، چین و هند» مهم ترین راهکارهای صندوق برای تحریک بخش تقاضا هستند. این مسیر سیاست گذاری درحالی از سوی متولیان مربوطه تعریف شده است که متغیر های بازدارنده ای از جمله عدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت، عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان این صندوق در کشورهای رقیب و الزام صندوق ضمانت به واریز سود ویژه به دولت، اهداف کلان تعیین شده را تهدید می کند. اما در نهایت پس از گفت وگو های انجام شده میان رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات و سایر مدیران این صندوق با اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مقرر شد لیست اشخاص دریافت کننده خدمات از صندوق ضمانت صادرات (حداقل طی یک سال گذشته) به صورت شفاف روی سایت صندوق اطلاع رسانی شود و خدمات صندوق در هیات نمایندگان اتاق تهران و اتاق ایران تشریح شود تا از این طریق تمامی اعضای هیات نمایندگان، تشکل ها و فعالان بخش خصوصی از جزئیات خدمات ارائه شده اطلاع دقیق پیدا کنند.

ضرورت مطالبه گری

در آغاز چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، به تشریح جایگاه این شورا در توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد پرداخت. او با بیان اینکه این شورا به منظور اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است، اظهار کرد: در ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی،اهدافی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال تعیین شده و شورای رقابت ایجاد شده است تا بستر لازم برای تحقق بخشی به این اهداف را فراهم کند. او افزود: اکنون اما به دلایلی که بخشی از آن به کوتاهی بخش خصوصی در مطالبه گری باز می گردد و بخشی به شورای رقابت، این اهداف محقق نشده است. طبق قانون، سهم دولت در اقتصاد نباید فراتر از 40 درصد باشد و اگر بخش خصوص به خوبی مطالبه گری کرده بود، دولت ناگزیر به عقب نشینی می شد.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، عنوان کرد: دستگاه های اجرایی به دلیل ضعف دستگاه های قانونی، کمتر در چارچوب هایی که در قوانین ترسیم شده، حرکت می کنند. لاهوتی تاکید کرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به زودی ظرفیت های قانونی درخصوص شورای رقابت را بررسی کرده و در جلسه ای با رئیس شورای رقابت، آنها را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه این جلسه، افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و همچنین مهرداد پارسامنش، مدیر اطلاعات و برنامه ریزی این صندوق به تشریح برنامه ها و خدمات صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان پرداختند.

پارسامنش با بیان اینکه کل پوشش ریسک صادراتی سال 1397 معادل 3/ 2 میلیارد دلار بوده است، افزود: پوشش ریسک صادرات در سال جاری به رقم 818 میلیون دلار رسیده که 88 درصد نسبت به مدت مشابه 97رشد داشته است. پوشش بیمه اعتبار صادراتی کوتاه مدت 358 میلیون دلار و پوشش بیمه اعتبار صادراتی میان مدت و بلندمدت معادل 379 میلیون دلار است. او سپس به معرفی خدمات قابل ارائه به صادرکنندگان پرداخت و گفت: ایجاد مزیت صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان قیمت صادراتی، صدور ضمانت نامه های لازم برای مناقصات خارج از کشور، بیمه مطالبات مدت دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی، سرمایه گذاری صادراتی در خارج از کشور و شناخت بازارها و مشتریان خارجی در شمار این خدمات قرار دارد. پارسامنش افزود: ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی (شامل دولت ها ، بخش عمومی، سیستم بانکی یا بخش خصوصی خارجی) تخصص صندوق است. دسترسی به بانک های اطلاعاتی اعتباری 300 میلیون شرکت خارجی در سراسر دنیا، ظرفیت منحصربه فرد صندوق برای ارائه خدمات مشاوره ای برای یافتن طرف های تجاری معتبراست. پارسامنش با اشاره به برخی فعالیت های بین المللی صندوق گفت: مذاکراتی با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی با هدف مقابله با تحریم های بانکی در جریان است. همچنین مذاکراتی با ECAهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصاد (OECD) برای کاهش ریسک ایران صورت گرفت که منجر به کاهش دو پله ای ریسک ایران از 7 به 5 شد. همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات توضیح داد که این صندوق به دلیل رشد عملکرد، مقام نخست را در میان کشورهای عضو اتحادیه امان کسب کرده است. افروز بهرامی گفت: سرمایه این صندوق 130 میلیون دلار بوده و مهم ترین مساله در شرایط کنونی کفایت سرمایه 7 درصدی صندوق ضمانت صادرات است که امیدواریم اتاق بازرگانی در افزایش سرمایه این صندوق کمک کند. او در ادامه با اشاره به امکان اعتبارسنجی شرکت های طرف معامله با صادرکنندگان ایرانی گفت: در عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران، ما با شخصیت های حقیقی مواجه هستیم که فاقد ترازنامه شرکتی هستند و در این کشور مشکل اعتبار سنجی وجود دارد. صندوق برای حل این مساله در عراق و افغانستان، حضور مستقیم پیدا کرد و دفتر ما در عراق راه اندازی شد و صادرکنندگان می توانند از خدمات آن استفاده کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار3شهریور 98، کد خبر: 3563755، www.donya-e-eqtesad.com


منبع خبر : شعار سال

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
صادرات   انرژی   ضمانت نامه   بخش خصوصی   صادرکنندگان   خرید آنلاین   بنگاه   پیمانکار   محصولات معدنی   طراحی و تدوین   ذره بین   نشست کمیسیون   سهولت   بازار   شعار سال   سرمایه   بازار سرمایه   بورس کالا   توسعه صادرات   فعالان اقتصادی   تامین مالی   صندوق ضمانت صادرات  
اخبار مرتبط
بازار سرمایه و بازار پول رقیب یکدیگر نیستند
شمانیوز
بورس راهکار مقابله با تحریم
پول نیوز
فروش کالا در رینگ صادراتی بورس کالا و انرژی برای مقابله با تحریم
تسنیم
استفاده از تجربه موفق عرضه زعفران در بورس کالا برای پسته
تسنیم
مشکلات گمرکی از نگاه فعالان اقتصادی
ایران اکونومیست
تخصیص و تامین ارز، مهمترین چالش فعالان اقتصادی
صدا و سیما
جزییات نشست گمرکی فعالان بخش خصوصی
ایبنا
16 هزار میلیارد تومان سود انباشته متعلق به بخش معدن است
باشگاه خبرنگاران
مهم ترین رویدادهای تالار نقره ای
بورس نیوز
نگاه خیره سرمایه گذاران به حافظ
خبرآنلاین
دژپسند: اردوگاه شهید باهنر هنوز واگذار نشده
صبحانه با خبر
بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی است
میزان
وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی
پارسینه
بازار سرمایه می تواند جایگزین درآمد های نفتی شود؟
پارسینه
محرک فرابورسی اشتغال زایی
دنیای اقتصاد
بازار سرمایه می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود؟
خبرآنلاین
اصلاح مقررات صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه
صراط
نقش بنگاه های کوچک و متوسط در جریان اقتصاد کشورها
باشگاه خبرنگاران
شرکای آینده تجاری ایران
شعار سال
مقررات صنایع کوچک برای ورود به بازار سرمایه اصلاح می شود
بولتن نیوز
مقررات صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه اصلاح می شود
مهر نیوز
اصلاح مقررات بازار سرمایه صنایع کوچک و متوسط/ بخش خصوصی واقعی پیشران بازار در فرابورس
باشگاه خبرنگاران
دریافت تسهیلات بانکی یعنی خودزنی تولید!
شعار سال
اصلاح مقررات بازار صنایع کوچک و متوسط
صدا و سیما
بورس، بهترین شکل اقتصاد مردمی
ایران اکونومیست
اصلاح مقررات بازار SME در دستور کار سازمان بورس و فرابورس
شمانیوز
ورودرییس کل بانک مرکزی به کرمان
صدا و سیما
محدود نبودن صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان خاص
صدا و سیما
تسهیلات 263 میلیاردی بانک توسعه صادرات برای دانش بنیان ها
پول نیوز
تسهیلات 263 میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات برای دانش بنیان ها
ایران اکونومیست
تسهیل ارتباط تجار؛ عامل استقبال بخش خصوصی از سککوک
بانکداری ایرانی
چالش تامین ورق فولادی به کجا رسید؟/ مقصر بورس کالاست یا سندیکای لوله و پروفیل؟
رویداد 24
تصویب عوارض بر صادرات سنگ آهن
صبحانه با خبر
رویای نیمه تمام در صنعت برق
شعار سال
چالش تامین ورق فولادی به کجا رسید؟
پارسینه
قیمت گذاری دستوری در زنجیره ارزش فولاد را پایان دهید
خبرگزاری ایلنا
افت تسهیلات دهی به تولید
راه امروز
بررسی بازارهای پولی و سرمایه ای کشور در شرایط کنونی/ رشد مثبت بورس در پنجمین ماه متوالی
عصر مالی
صنعت فولاد هم به بیماری ارزان فروشی مبتلا می شود
پارسینه
ایجاد نمایشگاه دائمی در مرز دوغارون سبب توسعه و رونق اقتصادی خواهد شد
خبرگزاری ایلنا
اخبار مرتبط
bltشمانیوز : بازار سرمایه و بازار پول رقیب یکدیگر نیستند
bltپول نیوز : بورس راهکار مقابله با تحریم
bltتسنیم : فروش کالا در رینگ صادراتی بورس کالا و انرژی برای مقابله با تحریم
bltتسنیم : استفاده از تجربه موفق عرضه زعفران در بورس کالا برای پسته
bltایران اکونومیست : مشکلات گمرکی از نگاه فعالان اقتصادی
bltصدا و سیما : تخصیص و تامین ارز، مهمترین چالش فعالان اقتصادی
bltایبنا : جزییات نشست گمرکی فعالان بخش خصوصی
bltباشگاه خبرنگاران : 16 هزار میلیارد تومان سود انباشته متعلق به بخش معدن است
bltبورس نیوز : مهم ترین رویدادهای تالار نقره ای
bltخبرآنلاین : نگاه خیره سرمایه گذاران به حافظ
bltصبحانه با خبر : دژپسند: اردوگاه شهید باهنر هنوز واگذار نشده
bltمیزان : بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی است
bltپارسینه : وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی
bltپارسینه : بازار سرمایه می تواند جایگزین درآمد های نفتی شود؟
bltدنیای اقتصاد : محرک فرابورسی اشتغال زایی
bltخبرآنلاین : بازار سرمایه می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود؟
bltصراط : اصلاح مقررات صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه
bltباشگاه خبرنگاران : نقش بنگاه های کوچک و متوسط در جریان اقتصاد کشورها
bltشعار سال : شرکای آینده تجاری ایران
bltبولتن نیوز : مقررات صنایع کوچک برای ورود به بازار سرمایه اصلاح می شود
bltمهر نیوز : مقررات صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه اصلاح می شود
bltباشگاه خبرنگاران : اصلاح مقررات بازار سرمایه صنایع کوچک و متوسط/ بخش خصوصی واقعی پیشران بازار در فرابورس
bltشعار سال : دریافت تسهیلات بانکی یعنی خودزنی تولید!
bltصدا و سیما : اصلاح مقررات بازار صنایع کوچک و متوسط
bltایران اکونومیست : بورس، بهترین شکل اقتصاد مردمی
bltشمانیوز : اصلاح مقررات بازار SME در دستور کار سازمان بورس و فرابورس
bltصدا و سیما : ورودرییس کل بانک مرکزی به کرمان
bltصدا و سیما : محدود نبودن صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان خاص
bltپول نیوز : تسهیلات 263 میلیاردی بانک توسعه صادرات برای دانش بنیان ها
bltایران اکونومیست : تسهیلات 263 میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات برای دانش بنیان ها
bltبانکداری ایرانی : تسهیل ارتباط تجار؛ عامل استقبال بخش خصوصی از سککوک
bltرویداد 24 : چالش تامین ورق فولادی به کجا رسید؟/ مقصر بورس کالاست یا سندیکای لوله و پروفیل؟
bltصبحانه با خبر : تصویب عوارض بر صادرات سنگ آهن
bltشعار سال : رویای نیمه تمام در صنعت برق
bltپارسینه : چالش تامین ورق فولادی به کجا رسید؟
bltخبرگزاری ایلنا : قیمت گذاری دستوری در زنجیره ارزش فولاد را پایان دهید
bltراه امروز : افت تسهیلات دهی به تولید
bltعصر مالی : بررسی بازارهای پولی و سرمایه ای کشور در شرایط کنونی/ رشد مثبت بورس در پنجمین ماه متوالی
bltپارسینه : صنعت فولاد هم به بیماری ارزان فروشی مبتلا می شود
bltخبرگزاری ایلنا : ایجاد نمایشگاه دائمی در مرز دوغارون سبب توسعه و رونق اقتصادی خواهد شد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.