مخبر - 1398/05/30 - «عالیجناب کیست بجز مرتضی علی؟!»

«عالیجناب کیست بجز مرتضی علی؟!»
به گزارش جهان نیوز، سه شنبه 29 مرداد و 18 ذی الحجه مصادف با روز عید سعید غدیر خم بزرگ ترین عید مسلمانان جهان است. این روز به دلیل انتصاب امیرالمؤمنین (ع) به خلافت عالم و آدم از سوی خداوند و ابلاغ پیامبر گرامی اسلام (ص) به عنوان مهم ترین عید مسلمانان به خصوص پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) محسوب می ...
«عالیجناب کیست بجز مرتضی علی؟!»

به گزارش جهان نيوز، سه شنبه 29 مرداد و 18 ذی الحجه مصادف با روز عید سعید غدیر خم بزرگ ترین عید مسلمانان جهان است. این روز به دلیل انتصاب امیرالمؤمنین (ع) به خلافت عالم و آدم از سوی خداوند و ابلاغ پیامبر گرامی اسلام (ص) به عنوان مهم ترین عید مسلمانان به خصوص پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) محسوب می شود.

به همین مناسبت سروده هایی از شاعران آیینی کشورمان را می خوانید:

مرتضی امیری اسفندقه
صدای کیست چنین دلپذیر می آید؟
کدام چشمه به این گرمسیر می آید؟
صدای کیست که این گونه روشن و گیراست؟
که بود و کیست که از این مسیر می آید؟
چه گفته است مگر جبرئیل با احمد؟
صدای کاتب و کلک دبیر می آید
خبر به روشنی روز در فضا پیچید
خبر دهید: کسی دستگیر می آید
کسی بزرگ تر از آسمان و هر چه در اوست
به دست گیری طفل صغیر می آید
علی به جای محمد به انتخاب خدا
خبر دهید: بشیری نذیر می آید
کسی به سختی سوهان، به سختی صخره
کسی به نرمی موج حریر می آید
کسی که مثل کسی نیست، مثل او تنهاست
کسی شبیه خودش، بی نظیر می آید
خبر دهید که: دریا به چشمه خواهد ریخت
خبر دهید به یاران: غدیر می آید
به سالکان طریق شرافت و شمشیر
خبر دهید که از راه، پیر می آید
خبر دهید به یاران: دوباره از بیشه
صدای زنده یک شرزه شیر می آید
خم غدیر به دوش از کرانه ها، مردی
به آبیاری خاک کویر می آید
کسی دوباره به پای یتیم می سوزد
کسی دوباره سراغ فقیر می آید
کسی حماسه تر از این حماسه های سبک
کسی که مرگ به چشمش حقیر می آید
غدیر آمد و من خواب دیده ام دیشب
کسی سراغ من گوشه گیر می آید
کسی به کلبهٔ شاعر، به کلبهٔ درویش
به دیده بوسی عید غدیر می آید
شبیه چشمه کسی جاری و تپنده، کسی
شبیه آینه روشن ضمیر می آید
علی همیشه بزرگ است در تمام فصول
امیر عشق همیشه امیر می آید
به سربلندی او هر که معترف نشود
به هر کجا که رود سر به زیر می آید
شبیه آیه قرآن نمی توان آورد
کجا شبیه به این مرد، گیر می آید؟
مگر ندیده ای آن اتفاق روشن را؟
به این محله خبرها چه دیر می آید!
بیا که منکر مولا اگر چه آزاد است
به عرصه گاه قیامت اسیر می آید
بیا که منکر مولا اگر چه پخته، ولی
هنوز از دهنش بوی شیر می آید
علی همیشه بزرگ است در تمام فصول
امیر عشق همیشه امیر می آید

میترا سادات دهقانی
زبان قاصر ما مانده در بیان علی
چقدر فاصله داریم با جهان علی!
علی که بود؟ نفهمیده هیچ کس هرگز
نه در زمان معاصر، نه در زمان علی!
نکرد سجده به درگاهِ جز خدا همه عمر
رواست سجده ی عالم بر آستان علی
کدام رایِ به ناحق! کدام حرف خلاف!
کدام تیر خطا رفته از کمان علی؟!
به جستجوی کدام آیه ای؟ کدام دلیل
که آیه آیه خدا هست در بیان علی
دو پیکرند به یک جان، تفاوتی نکند
قسم به جان پیمبر، قسم به جان علی
غدیر درس بزرگی ست درس این که مباد
که سربلند نباشی در امتحان علی

هادی جانفدا
باید به همان سال دهم برگردیم
با بیعت در غدیر خم برگردیم
تا سوز عطش نکشته ما را باید
تا برکهء اکملت لکم برگردیم
این بغض هنوز سر به شورش دارد
این چشم هزار چشمه جوشش دارد

این زخم هزار و چارصد سالهء ما
اندازهء زخم تازه سوزش دارد
هرجا که غدیر رفته باران رفته
جنگل به کویر و کوهساران رفته

هر جا که امام هست در مکتب او
حیوان هم اگر آمده انسان رفته
بر جای بماند از تو یک رد کافیست
از عشق نشانه ای در این حد کافیست
درک تو فقط حد رسول الله است
یک شیعه اگر تو را بفهمد کافیست
دور و بر نور را که خلوت دیدند
انکار تو را چقدر راحت دیدند
این کوردلان تو را ندیدند اگر
یک عمر فقط از تو کرامت دیدند
چشمی که به یک اشاره بر می خیزد
با دیدن یک ستاره بر می خیزد
شب را به نگاه خیره سنجاق نکن
خورشید تو هم دوباره بر می خیزد
ما با تو به رازهای مکنون زده ایم
همراه تو پای در دل خون زده ایم
هر بار که خواست شیعه مدفون بشود
با هیبت یک شهید بیرون زده ایم
توصیف تو حال دیگری می خواهد
نیروی خیال دیگری می خواهد
محدودهء واژه ها برایت تنگ است
این شعر مجال دیگری می خواهد

علی فردوسی
نشست بر سر دست نبی به منبر دست
زدند دست شعف آسمانیان بر دست
(روایت است که در حجه الوداع رسول
خبر رسید که جبریل نامه آورده است
نوشته بود بگو دست کیست دست خدا
نوشته بود بگو آنچه را که در پرده است)
برای بیعت او دست ها بلند شدند
شد آسمان و زمین ناگهان سراسر دست
کدام دست یداللهی است این دستی
که پیش آن نمی آید به چشم دیگر دست
رسول رفت به معراج و دید در پرده
نشسته است کسی سیب نیمه ای در دست
گرفته است به تحقیق دست موسی را
شده است در "ید بیضا" اگر منور دست
خلیل هم متوسل به او شد آن وقتی
که برد پیش گلوی پسر به خنجر دست
کدام دست؟ همان دست بی محابایی
که برد یک تنه بر چارچوب خیبر دست
کدام دست؟ که پرورده آنچنان پسری
که پای عهد بشوید ز دست آخر دست
به یک اشارت شق القمر چنان کرده
که مانده است در اعجاز دست او تردست
به کارگاه ازل هرکه رفته می داند
"ابو تراب" نشسته است آب و گل در دست
ز چیره دستی ساقی بس آن که هیچ کسی
نیافته است به جز او به راز کوثر دست
گرفته ام چو گدا دست خود به امیدی
که او بگیرد از این دست روز محشر دست..

محمدحسین ملکیان
من ماجرا را خوب یادم هست، چون کاروان ما جلوتر بود
پیکی رسید و گفت برگردید، دستور، دستور پیمبر بود
چرخید سرهای شترهامان چون با محمد بود دلهامان
فرمانبری از حرف پیغمبر، با حج برای ما برابر بود
خیل عظیم حج گزاران را گرد درختانی کهن دیدیم
کار بنای سایه بان ها با عمار و سلمان و ابوذر بود
زنگ شترها از صدا افتاد، از دشت حتی رد نمی شد باد
راوی به حرف خویش پایان داد، یعنی محمد روی منبر بود
«الیوم اکملت لکم دینی...» « من کنت مولاه علی مولاه...»
بانگ رسایی داشت پیغمبر، هرچند بعضی گوش ها کر بود
آن ها که می دیدند می خواندند از چشم پیغمبر مرادش را
آن ها که نشنیدند می دیدند در دست او دست برادر بود
هم برکه هم دریا شهادت داد هم طور هم سینا شهادت داد
حتی شن صحرا شهادت داد حکم ولایت دست حیدر بود
از خندق و از بدر تا خیبر، تا لحظه ی آخر که در بستر...
از ابتدا حرف از ولایت بود، آری! ولایت حرف آخر بود

مهدی جهاندار
تا قافیهء شعر امیر است و غدیر است
برخیز که هنگام مراعاتُ نظیر است
الیوم که أکملتُ لکم دینکم آمد
تا عرش فراخوان تماشای امیر است
افطار در خانهء مولا بنشیند
هر خسته که مسکین و یتیم است و اسیر است
بر طبل بکوبید نقاره بنوازید
آواز بخوانید که بی مایه فطیر است
مَن ماتَ علی حُبّ علی ماتَ شهیدا
آنانکه نمردند بمیرند که دیر است!
این شیههء اسبان ظهور است می آید
هنگامهء ما یَستوِی الاعمی وَ بصیر است
می چرخم و می رقصم و تقصیر خودم نیست
این شور و جنون را چه کنم عید غدیر است

قاسم صرافان
امیرُالحق، امیرُالعشق، امیرُالمومنینی تو
خدایی یا بشر؟ حیدر! نه آنی تو، نه اینی تو
تو را خواندند بی همتا و رقصیدند در آتش
علی! تقصیر اینان چیست؟ وقتی این چنینی تو
زبان شاعرانت می شوم، می پرسم از خالق:
چگونه آفریدت؟ کاین چنین شورآفرینی تو
گواهی می دهد خاتم، که خاتم بخشِ عشّاقی
الا یا ایها السّاقی! سخاوت را نگینی تو
من از میلاد تو در کعبه، از معراج، دانستم:
علیِ آسمان ها اوست، اعلای زمینی تو
تو را نفسِ نبی خواندند و حیرانم، غدیر خم
امیر است او؟ امیری تو؟ امین است او؟ امینی تو؟
من از گمراهی بعضی به حیرت آمدم، آخر
گواهی داد حتی دشمنت، که بهترینی تو
فقط بر «لافتی الا علی» باید پناه آورد
چو با «لاسیف الا ذوالفقار»ت در کمینی تو
در ایمان و نبرد و هر فضیلت، اولین هستی
فقط در بازگشت از جنگ، حیدر! آخرینی تو
چه جای حیرت؟ او باید که شیر کربلا باشد
اگر استاد پیکار یل ام البنینی تو
امیدت شاید از این چاه کندن، آه! روزی بود
که از نخلی برای کوثرت، خرما بچینی تو
تو را با دست های بسته می بردند و می پرسم:
دلیل خلق عالم! پس چرا تنهاترینی تو؟
فراری های خیبر، پیش یک زن، نعره زن، اما
بمیرم فاتح خیبر! بلاگردان دینی تو
چه حکمت هاست در این قصه؟ ای مولای نازک دل!
که هر روز، این در و این کوچه را باید ببینی تو
«یمین» را می شمارم، تا صد و ده می رسم، یعنی:
که معنای یمین، مولای اصحاب الیمینی تو
تو فاروقی، تو فرقانی، تو میثاقی، تو میزانی
صراط المستقیمی تو، امام المتّقینی تو
قسیمُ النّار و الجنّت، امیر هیبت و غیرت
امانی تو، امینی تو، علی! حِصن حصینی تو
تو شیر حق، تو کراری، ولی الله و قهاری
درِ علم نبی و نفس ختم المرسلینی تو
یداللهی و سیف الله، روح الله و سرّالله
امین اللهی و یعسوبی و حبل المتینی تو
مع الحقی و وجه الله، نورالله و عین الله
چه می ماند دگر از حق؟ همین است او، همینی تو
همه یک سو، تویی ساقی، تو در عین البقا، باقی
علی! عین الحیاتی تو، علی! عین الیقینی تو
خراب آباد شعر من کجا؟ ناز قدمهایت؟
چرا اینگونه شاها! با گدایان می نشینی تو؟

محمد سهرابی
«آموخت تا که عطر ز شیشه فرار را
آموختم فرار ز یاران به یار را
دل می کشید ناز من و درد و بار را
کاموختم کشیدن ناز نگار را

پس می کشم به وزن و قوافی خمار را
گیرم که کرد خواب رفیقان مرا کسل
گیرم که گشت باده ز خشکی ما خجل
گیرم که رفت پای طرب تا کمر به گل
ناخن به زلف یار رسانم به فتح دل

مطرب اگر کلافه نوازد سه تار را
باید که تر شود ز لب من شراب خشک
باید رسد به شبنم من آفتاب خشک
دل رنجه شد ز زهد دوات و کتاب خشک
از عاشقان سلام تر از تو جواب خشک

از ما مکن دریغ لب آبدار را
شد پایمال خال و خطت آبروی چشم
از باده شد تهی و پر از خون سبوی چشم
شد صرف نحوه نگهت گفت وگوی چشم
گفتی بسوز در غم من، ای به روی چشم

تا می درم لباس بپا کن شرار را
با خود مگو که گیسوی مستانه ریخته
بخت سیاه ماست بر آن شانه ریخته
خون دل است آنچه به پیمانه ریخته
از بس که در طواف تو پروانه ریخته

یاران گذاشتند، همه کسب و کار را
خاکی که تاک از آن نتراوید خاک نیست
تاکی که سر نرفت زدیوار تاک نیست
آن سر که پاک گشت ز عشق تو پاک نیست
در سلک ما ملائکه گشتن ملاک نیست

آدم فقط کشید ز عشق تو بار را
ما سائل توایم و اگر مست کرده ایم
انگشتر عقیق تو را دست کرده ایم
ما عیش خود چنان چه شد و هست کرده ایم
بیت تو را اجاره دربست کرده ایم

ساکن شدیم این دِلَکِ بی قرار را
بازار حُسن داغ نمودی برای که؟
چون جز تو نیست پس تو شدستی خدای که؟
آخر نویسم این همه عشوه به پای که؟
ما بهتریم جان علی یا ملائکه؟

ما را بچسب نه ملک بال دار را
این دست پاچگی ز سر اتفاق نیست
هول وصال کم ز نهیب فراق نیست
شرح بسیط وصل به بسط و رواق نیست
اصلاً مزار انور تو در عراق نیست

معنی کجا به کار ببندد مزار را
دلچسب شد فراق تو با دام چشم تو
خال تو مُهر کرده به احکام چشم تو
زین تیغ کج که هست به بادام چشم تو
ختم به خیر باد سرانجام چشم تو

بادا ز خلق تا که در آری دمار را
با قل هو اللَهَ است برابر علی مدد
یا مرتضاست شانه به شانه یا صمد
هستند مرتضی و خدا هر دو معتمد
جوشانده ای ز نسخه عیساست این سند

گر دم کنند خون دم ذوالفقار را
ای آفتاب روز غدیرت شراب ساز
ای ذرّه های خاک درت آفتاب ساز
ای دست های عبد تو عالیجناب ساز
شد خارهای خشک بیابان گلاب ساز

کردی ز بس جلیس گُل روت خار را
***
ظهر است بر جهاز شتر آفتاب کن
خود را ببین به صفحه آب و ثواب کن
این برکه را به عکسی از آن رخ شراب کن
از بین جمع یک دو ذبیح انتخاب کن

پر لاله کن به خون شهیدان بهار را
غم شد بدل به یمن جمال تو بر نشاط
پرداخت قبض برق تو یک دوره انبساط
افتاد تشت ما ز سر بام بر حیاط
من غیر دل نمانده برایم در این بساط

آسی بکش که باز ببازم قمار را
مَن لی یَکونُ حَسبْ، یکونُ لدهره حَسْب
با این حساب هر چه که دل خواست کرد کسب
چسبیده است تیغ تو بر منکر نچسب
از انتهای معرکه بی زین گُریزد اسب

دنبال اگر کنی سر میدان سوار را
در معرکه چو تیغ کجت گشت سر فروش
تیغ تو خورد خون و خداوند گفت نوش
مرد قتال هستی و در زهد سخت کوش
تیر از نماز نافله ات می رود ز هوش

ناز طبیب می کشد این تیر زار را
تیغت به آبروی خودش آب دیده شد
زلفت به پیچ و تاب خودش تاب دیده شد
رویت هزار مرتبه در خواب دیده شد
هر دفعه لیک چهره اصحاب دیده شد

کو دیده ای که حمل کند آن وقار را
کس نیست این چنین اسد بی بدل که تو
کس نیست این چنین همه علم و عمل که تو
کس نیست این چنین همه زهر و عسل که تو
احمد نرفت بر سر دوش تو بلکه تو

رفتی به شانه احمد مَکّی تبار را
بیدار و خواب کیست بجز مرتضی علی
شرّ و صواب کیست بجز مرتضی علی
آب و شراب کیست بجز مرتضی علی
عالیجناب کیست بجز مرتضی علی

این هفت تخت و نه فلک بی قرار را
از خاک کشتگان تو باید سبو دمد
مست است از نیام تو عمر بن عبدود
در عهد تو رطوبت مِی، زد به هر بلد
خورشید مست کرد و دو دور اضافه زد

دادی ز بس به دست پیاله مدار را
مردان طواف جز سر حیدر نمی کنند
سجده به غیر خادم قنبر نمی کنند
قومی چو ما مراوده زین در نمی کنند
خورشید و مه ملاحظه ات گر نمی کنند

بر من ببخش گردش لیل و نهار را
دل همچو صید از نفس افتاده می تپد
از شوق منزل تو دل جاده می تپد
تسبیح می تپد گِل سجاده می تپد
او رفته است و باز دل ِساده می تپد

از سادگان مگیر قرار و مدار را
دانی که من نفس به چه منوال می زنم
چون مرغ نیم کشته پر و بال می زنم
هر شب به طرز وصل تو صد فال می زنم
بیمم مده ز هجر که تب خال می زنم

با زخم لب چه سان بمکم خال یار را
قومی به زنگ خفت و دل از ینجلی نخفت
فولاد آبدیده چو شد صیقلی نخفت
مه خفت، مهر خفت، ولیکن علی نخفت
طغیانم از الست به صدها بلی نخفت

با لای لای خویش بخوابان غبار را
امشب بر آن سرم که جنون را ادب کنم
بر چهره تو صبح و به روی تو شب کنم
لب لب کنان به یاد لبت باز تب کنم
شیرانه سر تصرف ری تا حلب کنم

وز آه خود کشم به بخارا بخار را
افتد اگر انااللَهَت ای دوست بر درخت
ذوق لبت کلیم تراشد ز هر درخت
چون می شود ز نار تو زیر و زبر درخت
هر چیز هست، نیست ز من خوب تر درخت

در من بدم دوباره برقصان شرار را
خونین دلان به سلطنتش بی شمار شد
این سلطه در مکاشفه تاج انار شد
راضی نشد به عرش و به دل ها سوار شد
این گونه شد که حضرت پروردگار شد

سجده کنید حضرت پروردگار را
تا ظلم شعله گشت نهان بین ضعف خس
افتاد ذَنبِ جذبه تو گردن قفس
با این همه ز مدح تو کو راهه پیش و پس
مداح ِ مست، یک تنه یک لشگر است و بس

بی خود نیافت بلبل نام هزار را
آن که به خرج خویش مرا دار می زند
تکیه به نخل میثم تمّار می زند
تنها نه این که جار تو عمّار می زند
از بس که مستجار تو را جار می زند

خواندیم مَستِ جار همین مُستجار را
از من دلیل عشق نپرسید کز سرم
شمشیر می تراود و نشتر ز پیکرم
پیر این چنین خوش است که من هست در برم
فرمود: من دو سال ز ایزد جوان ترم

از صید او مپرس زمان شکار را
با خود شدی میان نمازت چو روبرو
بر خویش سجده کردی و با خویش گفت وگو
تاج تو انّماست، نگین تو تنفقوا
چل حلقه نیز اگر به رکوعش دهد عدو

نازل نمی شود ملکی این نثار را
دل تاب ندارد که بر هم زنی قرار
با من چنان مباش که با خلق روزگار
اصلاً که گفته بود در آری ز من دمار
صدپاره شد دلم ز حسادت چنان انار

دادی چو بر گدای مدینه انار را
وقتی که خضر می چکد از آن دهان تر
هر کس که بیش از تو برد بوسه سبزتر
زلفت سماع داد به چشم و دل و جگر
مطرب اگر دچار تو گردد سر گذر

قرآن به کف به زلف تو بندد سه تار را
از عشق چاره نیست وصال تو نوبتی ست
مُردن برای عشق ِتو حکم حکومتی ست
آتش در آب می نگرم این چه حکمتی ست
رخسار آتشین تو از بس که غیرتی ست

آیینه آب می کند آیینه دار را
یا رب کجاست حیدر کرار من کجاست
ویران شدم به عشق ِتو، معمار من کجاست
با من ندارباش بگو دار من کجاست
آن نخل آرزوی ثمردار من کجاست

در کربلا بکار برایم تو دار را
احمد تو را ز خلق الی ربنا شمرد
وقتی نبی شمرد یقیناً خدا شمرد
خود را علی شمرد و گهی مرتضی شمرد
جبریل یک شبه به چهل جا تورا شمرد

ای نازم این فرشته حیدرشمار را
زلفت سیاه گشت و شد ختم روزگار
خرما ز لب بگیر و غبار از جبین یار
تا صبح، سینه چاک زند مست و بی قرار
خورشید را بگو که شود زرد و داغدار

پس فاتحه بخوان و بدم روزگار را
یک دست آفتاب و دو جین ماه می خرم
یک خرقه از حراجی الله می خرم
صدها قدم غبار از این راه می خرم
از روی عمد خرقه کوتاه می خرم

با پلک جای خرقه بروبم غبار را
یک دست آفتاب و هزاران دو جین بهار
یک دست ماه و بهاران هزار بار
یک دست خرقه انجم پولک بر آن مزار
یک دست جام باده و یک دست زلف یار

وقت است تر کنم به سبو زلف یار را
بی پرده گوشه ای بدنم را به خون بکش
کم کم مرا به شعله عشقی فزون بکش
تیغی به رویم از غم بی چند و چون بکش
بنشین و دفعتاً جگرم را برون بکش

چون ذوالفقار خویش مرقصان شکار را
ذکر علی علی به دو عالم شراب بست
راه نگاه بر همه بیدار و خواب بست
در کربلا علی دگر ره به باب بست
بیچاره مادرش چه امیدی به آب بست

یا رب مریز تو دل امّیدوار را
اصغر، به آب رفت و به تیری شکار شد
پس تارهای صوتی او تار تار شد
زلفش بنفشه زار بُد و لاله زار شد
تن پیش شاه ماند و سرش نی سوار شد
پر کرد نیزه حجم سر شیرخوار را»

منبع:تسنیم
منبع خبر : جهان نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
شورش   شاعر   قیامت   چشمه   سوزش   خلافت   کمان   دریا   جبرئیل   سروده   کیست   بیعت   قرآن کریم   مسلمانان جهان   شرافت   طهارت   تشیع   سادات   اهل بیت   سوهان   مسلمین   ذی الحجه   رسول الله صلى الله علیه و سلم   یتیم   سجده   گوشه   شاعران   عید غدیر   عید غدیر خم  
اخبار مرتبط
پاداش پیروی از اهل بیت علیهم السلام
شیعه نیوز
مصون بودن مذهب شیعه از پدیده تکفیر و خشونت گرایی
شیعه نیوز
قاطعیت و عطوفت در سیره امام علی(علیه السلام)
شیعه نیوز
آرمان شناسی قیام های شیعی با رویکرد به شعارها و نمادها (3)
شیعه نیوز
قیام نفس زکیه
شیعه نیوز
عمرو عاص در طول زندگی خود، چگونه چهره ای داشته است؟
شیعه نیوز
شرح مختصری از زندگینامه امام زین العابدین (ع) / چرا لقب صاحب پینه ها به امام چهارم دادند؟
باشگاه خبرنگاران
کدام شاعران از امام حسین جایزه گرفتند؟
عقیق
انصار چه کسانی بودند؟
شیعه نیوز
محرم ده قان گلر جوشه/دوشر یاده قبرشش گوشه
بلاغ مازندران
اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران/لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است
بلاغ مازندران
شاعرانی که از امام حسین(ع) جایزه گرفتند + تصاویر
تیتر یک
اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران
فارس
کدام شاعران از امام حسین(ع) جایزه گرفتند؟ +عکس
مشرق نیوز
کدام شاعران از امام حسین(ع) جایزه گرفتند؟
فارس
علمای اهل سنت فارس از عشق به اباعبدالله(ع) گفتند
ایکنا
شخصیت اُبىّ بن کعب چگونه بود؟
شیعه نیوز
کتاب "گلهای اشک" گنجینه ای از مرثیه حسینی
ایرنا
عاشقانه های اهل سنت کردستان در محرم+عکس و فیلم
فارس
گلبرگ ها، دم پاره های سینه زنی
ایرنا
وزیر خارجه: زبان فارسی مبنای یک فرهنگ مشترک است
وانا نیوز
ظریف: زبان فارسی مبنای یک فرهنگ مشترک است
دنیای اقتصاد
علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: شیعه و سنی در برابر عاشورا، مسئولند
راه دانا
حافظ شیرازی
شیعه نیوز
قاری سرشناسی که در کربلا فدای امام حسین(ع) شد
جهان نیوز
با توجه به گرایش های عرفانی - کلامی حافظ شیرازی، آیا می توان او را شیعه دانست؟
شیعه نیوز
دلایل نزول آیه "هل آتی"
خبرگزاری حوزه
بزرگداشتی با ایستادگی یک تنه یک مداح/ از جای خالی مسئولان فرهنگی تا هنرنمایی برای مباهات شیعه
شبستان
اعمال روز مباهله
شیعه نیوز
قرآن و اهل بیت (ع) در کنار هم مایه هدایت و سعادت بشریت هستند
خبرگزاری حوزه
جستجوی رهایی در عصر حیرت و سرگردانی
خبرگزاری حوزه
مباهله ادامه غدیر است/ پیامبر و علی(ع) یک نفس واحده هستند
مهر نیوز
روز مباهله، روز حقانیت اسلام
ایسنا
روز مباهله مانند عید غدیر تجلیل شود
شیعه نیوز
ظهور شیعه در عصر پیامبر (صلّی الله علیه و آله)
شیعه نیوز
مباهله روشن ترین دلیل باورهای شیعه!
بنیاد جانبازان و مستضعفان
شیعه در ایام خلافت عمر بن خطاب و عثمان
شیعه نیوز
جستجوی رهایی در عصر سرگردانی
رسانیوز
مدیران و سیاستمداران حکومت های اسلامی چه ویژگی هایی دارند؟
آینده روشن
دشمن باید از عمل ما بترسد و به خشم بیاید/ اجتماع قلوب در وفای عهد
مهر نیوز
اخبار مرتبط
bltشیعه نیوز : پاداش پیروی از اهل بیت علیهم السلام
bltشیعه نیوز : مصون بودن مذهب شیعه از پدیده تکفیر و خشونت گرایی
bltشیعه نیوز : قاطعیت و عطوفت در سیره امام علی(علیه السلام)
bltشیعه نیوز : آرمان شناسی قیام های شیعی با رویکرد به شعارها و نمادها (3)
bltشیعه نیوز : قیام نفس زکیه
bltشیعه نیوز : عمرو عاص در طول زندگی خود، چگونه چهره ای داشته است؟
bltباشگاه خبرنگاران : شرح مختصری از زندگینامه امام زین العابدین (ع) / چرا لقب صاحب پینه ها به امام چهارم دادند؟
bltعقیق : کدام شاعران از امام حسین جایزه گرفتند؟
bltشیعه نیوز : انصار چه کسانی بودند؟
bltبلاغ مازندران : محرم ده قان گلر جوشه/دوشر یاده قبرشش گوشه
bltبلاغ مازندران : اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران/لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است
bltتیتر یک : شاعرانی که از امام حسین(ع) جایزه گرفتند + تصاویر
bltفارس : اثبات ارادت اهل سنت به امام حسین در شعر شاعران
bltمشرق نیوز : کدام شاعران از امام حسین(ع) جایزه گرفتند؟ +عکس
bltفارس : کدام شاعران از امام حسین(ع) جایزه گرفتند؟
bltایکنا : علمای اهل سنت فارس از عشق به اباعبدالله(ع) گفتند
bltشیعه نیوز : شخصیت اُبىّ بن کعب چگونه بود؟
bltایرنا : کتاب "گلهای اشک" گنجینه ای از مرثیه حسینی
bltفارس : عاشقانه های اهل سنت کردستان در محرم+عکس و فیلم
bltایرنا : گلبرگ ها، دم پاره های سینه زنی
bltوانا نیوز : وزیر خارجه: زبان فارسی مبنای یک فرهنگ مشترک است
bltدنیای اقتصاد : ظریف: زبان فارسی مبنای یک فرهنگ مشترک است
bltراه دانا : علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: شیعه و سنی در برابر عاشورا، مسئولند
bltشیعه نیوز : حافظ شیرازی
bltجهان نیوز : قاری سرشناسی که در کربلا فدای امام حسین(ع) شد
bltشیعه نیوز : با توجه به گرایش های عرفانی - کلامی حافظ شیرازی، آیا می توان او را شیعه دانست؟
bltخبرگزاری حوزه : دلایل نزول آیه "هل آتی"
bltشبستان : بزرگداشتی با ایستادگی یک تنه یک مداح/ از جای خالی مسئولان فرهنگی تا هنرنمایی برای مباهات شیعه
bltشیعه نیوز : اعمال روز مباهله
bltخبرگزاری حوزه : قرآن و اهل بیت (ع) در کنار هم مایه هدایت و سعادت بشریت هستند
bltخبرگزاری حوزه : جستجوی رهایی در عصر حیرت و سرگردانی
bltمهر نیوز : مباهله ادامه غدیر است/ پیامبر و علی(ع) یک نفس واحده هستند
bltایسنا : روز مباهله، روز حقانیت اسلام
bltشیعه نیوز : روز مباهله مانند عید غدیر تجلیل شود
bltشیعه نیوز : ظهور شیعه در عصر پیامبر (صلّی الله علیه و آله)
bltبنیاد جانبازان و مستضعفان : مباهله روشن ترین دلیل باورهای شیعه!
bltشیعه نیوز : شیعه در ایام خلافت عمر بن خطاب و عثمان
bltرسانیوز : جستجوی رهایی در عصر سرگردانی
bltآینده روشن : مدیران و سیاستمداران حکومت های اسلامی چه ویژگی هایی دارند؟
bltمهر نیوز : دشمن باید از عمل ما بترسد و به خشم بیاید/ اجتماع قلوب در وفای عهد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.