مخبر - 1398/05/06 - نرخ بیکاری چرا کاهش یافت؟

نرخ بیکاری چرا کاهش یافت؟
هرچند آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل بهار 98 نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته اما با توجه به سایر شاخص ها می توان نتیجه گرفت این کاهش بر اثر افزایش جمعیت غیرفعال رخ داده است.
نرخ بیکاری چرا کاهش یافت؟

به گزارش خبرنگار ایبِنا، با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه مدت این بازار می تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع کننده ابهام ها و برخی سوال های موجود در خصوص این تحولات باشد. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت اشتغال پرداخته است.

جمعیت فعال و غیرفعال:

جمعیت فعال: بررسی ها نشان می دهد طی سه سال منتهی به بهار 1397، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته است که تقریباً 53 درصد از آن مردان و مابقی زنان بوده اند. اما در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال 43 هزار نفر کاهش داشته است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان (حدود 170 هزار نفر) رخ داده و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 127 هزار نفر افزایش یافته است. البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار 1397 (520 هزار نفر افزایش در سال) به یک پنجم خود رسیده است.

نمودار زیر نشان می دهد افزایش در جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال های قبل رشد داشته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار رخ داده است. به نظر می رسد کاهش جدی در جمعیت فعال بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است (حدود 81 درصد از کاهش جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت بیکار زنان است). با این حال ارائه تحلیلی دقیق از دلایل خروج افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار است که این موضوع به دلیل عدم انتشار داده های خام به موقع از سوی مرکز آمار ایران، در حال حاضر امکان پذیر نیست.

نرخ مشارکت: نرخ مشارکت در بهار سال جاری، 40.6 درصد بوده است که نسبت به بهار سال گذشته (41.1)، 0.5 درصد کاهش داشته است و نرخ مشارکت زنان طی این دوره 0.7 درصد کاهش داشته و به 16.1 درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود 0.3 درصد کاهش را تجربه کرده و به 65 درصد رسیده است.

جمعیت غیرفعال: در فصل بهار 1398، جمعیت غیرفعال 840 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که به طور متوسط طی سه سال منتهی به بهار 1397، جمعیت غیرفعال هر سال 275 هزار نفر کاهش را نشان می دهد و در بهار 1397 نیز این رقم، 49 هزار نفر کاهش داشته است. از 840 هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار سال جاری، 30 درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در حدود 70 درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است.

اشتغال:

تغییر در جمعیت شاغلان: طی سه سال منتهی به بهار 1397 به طور متوسط سالیانه 723 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که 367 هزار نفر آن مرد و 356 هزار نفر آن زن بوده اند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار سال گذشته 321 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده که در این میان 354 هزار نفر آن مردان بوده اند و جمعیت شاغلان زن، 32 هزار نفر کاهش داشته است.

ترکیب بخشی اشتغال: از رقم نزدیک به 320 هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار 1398، حدود 116 هزار نفر در بخش کشاورزی، 40 هزار نفر در بخش خدمات و 168 هزار نفر در بخش صنعت بوده است.

ترکیب منطقه ای اشتغال: بررسی ترکیب شهری و روستایی، افزایش اشتغال 321 هزار نفری رخ داده در بهار 1398 نشان می دهد این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به گونه ای که 420 هزار نفر در مناطق شهری به شاغلان اضافه شده و 98 هزار نفر در مناطق روستایی از تعداد شاغلان کاسته شده است. البته با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، لازم است ارزیابی عملکرد این قانون با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گیرد.

نمودار فوق نشان می دهد که از 420 هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در مناطق شهری، 97 هزار نفر آن به بخش خدمات، 183 هزار نفر به بخش صنعت و 140 هزار نفر به بخش کشاورزی مربوط است. همچنین در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی 25 هزار نفر، در بخش صنعت 16 هزار نفر و در بخش خدمات 57 هزار نفر، کاهش اشتغال وجود داشته است.

بیکاری

تغییر در جمعیت بیکار: طی سه سال منتهی به بهار 1397 به طور متوسط سالیانه 262 هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که در این میان 153 هزار نفر آن مرد و 102 هزار نفر آن زنان بوده اند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، جمعیت بیکار 365 هزار نفر کاهش داشته و جمعیت بیکار مردان 227 هزار نفر و جمعیت بیکار زنان 138 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان 24-15 ساله، 130 هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیلان عالی نیز، 20 هزار نفر کاهش را نشان می دهد. کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.

نرخ بیکاری: هرچند آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته اما با توجه به سایر شاخص های بازار کار، باید توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی شدند نرخ بیکاری کل کشور به 13.9 درصد می رسید که نسبت به نرخ اعلام شده 3.1 درصد بیشتر است. درواقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار 1398 همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری 1.3 درصد کاهش نمی یافت بلکه 1.6 درصد نیز افزایش می یافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای 17.3 درصد به 28.1 درصد می رسید.

منبع خبر : ایبنا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
بیکار   شاغل   نرخ مشارکت   نرخ بیکاری   کاهش جمعیت   مشارکت زنان   وضعیت اشتغال   مرکز پژوهش های مجلس   اشتغال   بازار   صنعت   بانوان   بازار کار   شهری و روستایی   افزایش جمعیت  
اخبار مرتبط
نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
رویداد 24
افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
رهیاب نیوز
فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و غول بیکاری/ افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
آرا نیوز
«دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
تسنیم
میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
مشرق نیوز
جزئیات بازار کار ایران/ نزدیک سه میلیون نفر بیکارند + اینفوگرافیک
تسنیم
آخرین وضعیت اشتغال در ایران + اینفوگرافیک
اقتصاد نیوز
بیکاران ایرانی چه سن و سالی دارند ؟
جام نیوز
کدام گروه سنی بیشترین جمعیت بیکار را دارد؟
تابناک
بیکاران ایرانی چه سن و سالی دارند؟
خبرآنلاین
کدام گروه بیشترین جمعیت بیکار را دارد؟
مردم سالاری
اشتغال زایی از طریق هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار
ایرنا
قفل بیکاری زنان قصد باز شدن ندارد!
گفتار نو
نرخ بیکاری کاهش یافت؛ تعداد شاغلان بالا رفت
خبرآنلاین
دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
شعار سال
علل خودبیکاری در اقتصاد ایران
فرارو
چرا نیمی از جمعیت ایرانیان شغلی ندارند؟+ نمودار
اقتصاد نیوز
5 میلیون ایرانی ، بدون شغل درآمد دارند + جدول
جام نیوز
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
بازار نیوز
میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
شعار سال
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند!
اخرین نیوز
جمعیت دارای درآمد بدون شغل در ایران به 5 میلیون نفر رسید
کارگر آنلاین
چند میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند؟
صبحانه با خبر
افزایش 2 میلیون نفری بیکاران با درآمد!
رویداد 24
کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار در کشور
جوان آنلاین
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند / نمودار
ملیت
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند + نمودار
الف
5 میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
ایران جیب
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند
پانا
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
تابناک
5 میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
تحریر نو
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
میگنا
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
مشرق نیوز
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند +جدول
مشرق نیوز
کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار
جهان نیوز
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
مهر نیوز
بیکاران از جست وجوی کار دلسرد شده اند/ کاهش شاغلان واحدهای صنعتی بزرگ به نصف
راه دانا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بیکاران از جست وجوی کار دلسرد شده اند/ کاهش شاغلان واحدهای صنعتی بزرگ به نصف
تسنیم
وضعیت بیکاری در اراک بغرنج است/زنان از یافتن شغل مایوس شده اند!
راه دانا
موج جدیدتقاضای زنان برای ورودبه بازارکار
ناطقان نیوز
اخبار مرتبط
bltرویداد 24 : نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
bltرهیاب نیوز : افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltآرا نیوز : فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و غول بیکاری/ افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltتسنیم : «دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltمشرق نیوز : میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
bltتسنیم : جزئیات بازار کار ایران/ نزدیک سه میلیون نفر بیکارند + اینفوگرافیک
bltاقتصاد نیوز : آخرین وضعیت اشتغال در ایران + اینفوگرافیک
bltجام نیوز : بیکاران ایرانی چه سن و سالی دارند ؟
bltتابناک : کدام گروه سنی بیشترین جمعیت بیکار را دارد؟
bltخبرآنلاین : بیکاران ایرانی چه سن و سالی دارند؟
bltمردم سالاری : کدام گروه بیشترین جمعیت بیکار را دارد؟
bltایرنا : اشتغال زایی از طریق هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار
bltگفتار نو : قفل بیکاری زنان قصد باز شدن ندارد!
bltخبرآنلاین : نرخ بیکاری کاهش یافت؛ تعداد شاغلان بالا رفت
bltشعار سال : دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
bltفرارو : علل خودبیکاری در اقتصاد ایران
bltاقتصاد نیوز : چرا نیمی از جمعیت ایرانیان شغلی ندارند؟+ نمودار
bltجام نیوز : 5 میلیون ایرانی ، بدون شغل درآمد دارند + جدول
bltبازار نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
bltشعار سال : میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
bltاخرین نیوز : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند!
bltکارگر آنلاین : جمعیت دارای درآمد بدون شغل در ایران به 5 میلیون نفر رسید
bltصبحانه با خبر : چند میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند؟
bltرویداد 24 : افزایش 2 میلیون نفری بیکاران با درآمد!
bltجوان آنلاین : کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار در کشور
bltملیت : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند / نمودار
bltالف : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند + نمودار
bltایران جیب : 5 میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
bltپانا : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند
bltتابناک : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
bltتحریر نو : 5 میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
bltمیگنا : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
bltمشرق نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
bltمشرق نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند +جدول
bltجهان نیوز : کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار
bltمهر نیوز : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
bltراه دانا : بیکاران از جست وجوی کار دلسرد شده اند/ کاهش شاغلان واحدهای صنعتی بزرگ به نصف
bltتسنیم : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بیکاران از جست وجوی کار دلسرد شده اند/ کاهش شاغلان واحدهای صنعتی بزرگ به نصف
bltراه دانا : وضعیت بیکاری در اراک بغرنج است/زنان از یافتن شغل مایوس شده اند!
bltناطقان نیوز : موج جدیدتقاضای زنان برای ورودبه بازارکار
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.