مخبر - 1398/05/05 - ذائقه بانک ها در وام دهی

ذائقه بانک ها در وام دهی
تهران (پانا) - آمار بانک مرکزی در پایان سال 97 نشان می دهد رشد عقود مبادله ای از عقود مشارکتی سبقت گرفته است؛ اگرچه هنوز سهم بزرگی از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی پرداخت می شود، اما این سهم در حال کوچک تر شدن است. موضوعی که در حقیقت نشان می دهد بانک ها تمایل بیشتری به تسهیلات دهی با سود معین پیدا ...
ذائقه بانک ها در وام دهی

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهایبانک مرکزی نشان می دهند که تا پایان اسفند ماه سال 97، میزان تسهیلات بانکی از مرز 1300 هزار میلیارد تومان گذشته است که به نسبت پایان سال گذشته رشد 20 درصدی داشته است. اگرچه تورم تا پایان سال گذشته حدود 5/ 47 درصد بوده است و به نظر می رسد که رشد تسهیلات دهی با رشد تورم همسو نبوده است اما به هر حال رشد بالایی را تجربه کرده است. اما نکته مهم این است که خالص تسهیلات داده شده در سال 96 حدود 353 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 97 به حدود 218 هزار میلیارد رسیده؛ یعنی با کاهش 38 درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر در یک دسته بندی کلی می توان مشاهده کرد که اگرچه سهم تسهیلات با عقود مشارکتی بیشتر از عقود مبادله ای است اما در سال های اخیر ذائقه بانک ها از عقود مشارکتی به عقود مبادله ای تغییر کرده است؛ یعنی رشد تسهیلات عقود مبادله ای بیشتر از عقود مشارکتی بوده است. البته با در نظر گرفتن این نکته که از سال 95 به بعد که نرخ سود تسهیلات حداکثر 18 درصد تعیین شده این تغییر ذائقه برای پرداخت وام های با سود معین قابل توجیه است. بیشترین قالبی که بانک ها در عقود مشارکتی وام داده اند مشارکت مدنی و در عقود مبادله ای فروش اقساطی بوده است.

کاهش 38 درصدی خالص تسهیلات

بررسی روند تسهیلات دهی از سال 93 به بعد نشان می دهد که در سال 96 بیشترین رشد تسهیلات دهی رخ داده است. میزان تسهیلات بانکی داده شده در سال 93 حدود 910 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 94 با کاهش 31 درصدی به سطح 624 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در سال 95، تسهیلات دهی بانک ها با رشد 17 درصدی همراه بود و به سطح 730 هزار میلیارد تومان نزدیک شد. افزایش درآمدهای نفتی و خط اعتباری بانک مرکزیدر سال 96 کمک کرده که بانک ها حدود 1082 هزار میلیارد تومان در این سال تسهیلات دهی داشته باشند که به نسبت سال 95 با رشد 48 درصدی همراه بوده است. در سال 97 اگرچه توان بانک ها برای وامدهی با رشد 20 درصدی همراه بوده اما به نسبت سال 96 از سرعت رشدش کاسته شده است. از سوی دیگر نگاهی به روند خالص وام دهی بانک ها در سال های گذشته نشان می دهد که در سال 96 خالص تسهیلات داده شده حدود 353 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 97 با کاهش 38 درصدی به رقم 218 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در سال 95 خالص تسهیلات داده شده 105 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 96 حدودا دوبرابر شده است.

سهم 48 درصدی عقود مشارکتی

در آمار بانک مرکزی برای تسهیلات انجام شده تقسیم بندی با 11 عنوان انجام شده است. البته به طور کلی در بانکداری اسلامی تسهیلات دهی در سه دسته بندی کلی عقود مشارکتی، مبادله ای و قرض الحسنه تقسیم بندی می شود. در این دسته بندی کلی می توان گفت که بیشترین تمرکز بانک ها طی سال های مختلف روی عقود مشارکتی بوده است.

عقود مشارکتی به عقودی گفته می شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می کند. مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف از عقود مشارکتی به حساب می آیند. در مورد استصناع و مرابحه نیز به دلیل استدلال های فقهی در دسته عقود مشارکتی قرار می گیرد. در نتیجه آمارها نشان می دهد که تا پایان سال 97 حدود 6/ 47 درصد از تسهیلات داده شده در دسته بندی عقود مشارکتی قرار می گیرد. عقود مبادله ای نیز به عقودی گفته می شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله از انواع عقود مبادلاتی به حساب می آید. آمارها نشان می دهد که تا پایان سال گذشته حدود 8/ 34 درصد از تسهیلات داده شده در دسته بندی عقود مبادله ای و تسهیلات قرض الحسنه با حدود 5/ 78 هزار میلیارد تومان اعتبار 6 درصد از کل تسهیلات بانکی را در بر می گیرد.

سهم بالای مشارکت مدنی

بانک مرکزی در آمار منتشر شده دسته بندی کلی به نام عقود مشارکتی، مبادله ای و قرض الحسنه ندارد. بلکه تسهیلات اعطا شده را در دسته بندی های جزئی تری منتشر می کند. اما براساس تعریف عقود مشارکتی؛ مشارکت مدنی، مضاربه، سلف، مرابحه، استصناع، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم در این گروه قرار می گیرد. براساس آمار سال 97، بیشترین سهم تسهیلات داده شده به مشارکت مدنی اختصاص دارد که با حدود 407 هزار میلیارد تومان اعتبار، سهم 31 درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. بعد از آن مرابحه با 7/ 137 هزار میلیارد تومان سهم 11 درصدی دارد.

مشارکت حقوقی 4/ 39 هزار میلیارد تومان اعتبار داشته است که حدودا سهم 3 درصدی دارد. بعد از آن حدود 3/ 16 هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده به مضاربه، 6/ 11 هزار میلیارد تومان سلف و 3/ 7 هزار میلیارد تومان به سرمایه گذاری مستقیم اختصاص دارد که هرکدام سهم یک درصدی را در کل به خود اختصاص داده اند. استصناع نیز در کل سهم ناچیزی در حدود 180 میلیارد تومان داشته است. قرارداد استصناع، قراردادی است که در آن ساخت کالایی به وسیله سفارش دهنده به سازنده کالا با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش دهنده ساخته و به او تحویل دهد. در قرارداد استصناع بر خلاف قرارداد سلف مبلغ قرارداد تا سررسید و تحویل کالا به صورت قسطی پرداخت می شود.

سهم فروش اقساطی در تسهیلات بانک ها

در دسته بندی کلی دیگر، عقود مبادله ای قرار دارد که سه گروه جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در این دسته بندی قرار می گیرند. در این گروه بیشترین سهم را فروش اقساطی با رقم 384 هزار میلیارد تومان و سهم 29 درصدی به خود اختصاص داده است. پس از آن جعاله قرار دارد که حدودا رقم 6/ 60 هزار میلیارد تومان داشته که سهم 5 درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در نهایت گروه سوم نیز اجاره به شرط تملیک است که حدود 3/ 7 هزار میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته داشته که سهم یک درصدی داشته است.

تغییر رویکرد بانک ها در وام دهی

نگاهی به روند رشد تسهیلات داده شده در سال 96 و 97 نشان می دهد که به رغم اینکه عقود مبادله ای به نسبت عقود مشارکتی سهم کمتری از تسهیلات را به خود اختصاص داده، اما در سال 97رشد بیشتری به نسبت سال 96 داشته است. آمارها نشان می دهد که عقود مبادله ای از رقم 7/ 334 هزار میلیارد تومان به 452 هزار میلیارد تومان رسیده که حدودا 35 درصد رشد داشته است. اما عقود مشارکتی طی یک سال از حدود 560 هزار میلیارد تومان به 5/ 619 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 6/ 10 درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به آنکه نرخ سود عقود مبادله ای ثابت بوده و همان نرخ سود تعیین شده توسط سیاست گذار است، انتظار می رفت که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سهم عقود مشارکتی شود.

از سوی دیگر سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات دهی بانک ها در سال 96 حدود 52 درصد بوده که در سال 97 به 6/ 47 درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر سهم عقود مبادله ای از 31 درصد در سال 96 به 8/ 34 درصد در سال 97 افزایش پیدا کرده است. برای بررسی این تغییر مسیر باید به سود تسهیلات مشارکتی و مبادله ای توجه کرد. تا سال 85 در سیاست گذاری مربوط به نرخ های سود بانکی، تفکیکی شفاف میان نرخ های سود عقود مبادله ای و مشارکتی وجود نداشت و نرخ های اعلامی عمدتا به تفکیک بخش های اقتصادی اعلام می شد، اما بعد از تصویبقانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی»، نرخ سود تسهیلات توسط سیاست گذار پولی به تفکیک عقود مبادله ای و مشارکتی به بانک ها ابلاغ می شد. از سال 95 به بعد شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر 18 درصد باشد و تنها سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری 15 درصد تعیین شد. در نتیجه بانک ها طی این سال ها در صدد بودند به عقودی تسهیلات دهند که سود بیشتری نصیب آنها می کرد اما از سال 95 به بعد چون نرخ سود تسهیلات در هر دو نوع عقود تقریبا یکسان بوده است و از طرف دیگر اقتصاد کشور در یک رکود تورمی مزمن قرار گرفت، بانک ها به سمت عقود مبادله ای حرکت کرده اند که از ابتدا سود معلوم و معینی داشته است.

رشد دو برابری اجاره به شرط تملیک

اگر آمار منتشر شده را به صورت جزئی تر بررسی کنیم می توان مشاهده کرد که برخی از انواع تسهیلات بانکی با رشد قابل توجهی روبه رو بوده اند. به عنوان مثال اجاره به شرط تملیک در سال 97 رقم قابل توجهی نبوده اما به نسبت سال 96 تقریبا دو برابر شده است. یعنی رقم آن از 6/ 3 هزار میلیارد تومان به 3/ 7 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. سلف نیز در سال 97 به نسبت سال 96 با رشد حدودی 5/ 80 درصدی رو به رو شده است. معاملات سلف در سیستم بانکی ایران که به نوعی پیش خرید نقدی محصولات یک بنگاه است، به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش واحدها به کار می رود. بنابراین به نظر می رسد، بنگاه های اقتصادی عموما برای تامین مالی سرمایه در گردش علاوه بر رجوع به بانک های تجاری، از دریافت تسهیلات در قالب معاملات سلف استفاده می کنند.

کارشناسان معتقدند این نوع عقد قرارداد، روشی برای حل معضل عدم پذیرش بانک ها از قیمت محصولات تولیدی در آینده به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش باشد. البته مساله کمبود اطلاعات و آمار در برخی زمینه ها را نیز باید در پررنگ تر شدن سهم عقد سلف در نظر گرفت. پس از آن مرابحه و استصناع نیز به ترتیب 7/ 57 درصد و 5/ 38 درصد رشد را تجربه کرده اند. جعاله و فروش اقساطی نیز به ترتیب رشد 35 درصد و 2/ 34 درصدی را به خود اختصاص داده اند. پس از آن مشارکت حقوقی نیز به نسبت سال 96 رشد 24 درصدی داشته است. اما در مقابل سرمایه گذاری مستقیم با کاهش 7/ 8 درصدی مواجه شده است. مضاربه نیز کاهش 3/ 4 درصدی را ثبت کرده و مشارکت مدنی تقریبا بدون تغییر بوده است.

اما نکته قابل توجه در مورد مشارکت مدنی این است که سهم مشارکت مدنی از کل تسهیلات داده شده در سال 97 به نسبت سال 96 با کاهش مواجه شده است. آمار ها نشان می دهد که سهم مشارکت مدنی در سال 96 حدود 38 درصد بوده که در سال 97 به 31 درصد رسیده است. بر اساس این قرارداد، موسسات موظف به تامین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس یا دایر می شوند. بنابراین احتمالا بنگاه ها برای تامین بخشی از سرمایه در گردش خود، به عقد قرارداد در قالب مشارکت مدنی روی می آورند. اما این کاهش سهم تسهیلات دهی به علاوه رشد حدود منفی 5/ 0 درصدی نشان می دهد که در سال 97 موسسات بانکی رغبت چندانی در بررسی پروژه های اقتصادی و مشارکت در تاسیس آنها نداشته اند بلکه تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات و دریافت آن همراه با نرخ بهره معین در سررسید داشته اند. از سوی دیگر اگر سمت تقاضای این تسهیلات را بررسی کنیم، سهم زیادی از مشارکت مدنی به تسهیلات مسکن اختصاص دارد که در سال 97 به دلیل شوک قیمتی که در بخش مسکناتفاق افتاد، وام های مسکن از رونق افتاد و تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرد. در آمارهای بانک مرکزی پس از 11 دسته بندی که انجام شده، یک بخش سایر نیز به چشم می خورد که شامل خرید دین، اموال معاملات و «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول» است که در سال 97 به نسبت سال 96 حدود 2/ 17 درصد رشد داشته است.

منبع خبر : پانا

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
تورم   تسهیلات   تجاری   نرخ سود تسهیلات   اسفند   وام دهی   مشارکت مدنی   میزان تسهیلات   اقتصاد   بانک مرکزی   سرمایه   سرمایه گذاری   بانک ها   بانکداری اسلامی   پرداخت وام   درآمد نفتی   فروش اقساطی  
اخبار مرتبط
سوء تفاهم بزرگ اقتصادی
پانا
ماهیت بانکداری بدون ربا، بنگاه داری بانکها است
رادیو گفتگو
افزایش 33.9 درصدی تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش بنگاه ها
شعار سال
رشد اقتصادی منوط به رفع موانع کسب و کار است
مهر نیوز
باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع، فضای کسب و کار را تسهیل کنیم
شبستان
ارزیابی اجرای سیاست های رونق تولید
صدا و سیما
بدون عنوان
صدای فردا
جذاب ترین تسهیلات بانکی را بشناسید
ساعت 24
کدام نوع تسهیلات بانکی، بیشترین جذابیت را دارند؟
ایرنا
بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟
ایسکانیوز
بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند ؟
جام نیوز
بانک ها در فصل بهار چقدر وام دادند؟
صبحانه با خبر
بانک ها در فصل بهار چقدر و با چه بهره ای وام دادند؟
پارسینه
چرایی کنترل حجم و کیفیت"مصارف پولی"
شعار سال
آخرین آمار بانک مرکزی از میزان تسهیلات مشارکت مدنی
بانکداری ایرانی
کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی بانک ها
اخبار بانک
کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی
ایسنا
پرداخت 1200 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان مرکزی هدف گذاری شد
تسنیم
سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی در چهارسال اخیر و کسب رتبه سوم در بین تسهیلات و عقود بانکی
اقتصادگردان
تغییر اثر پول پُرقدرت بر نقدینگی با عملیات بازار باز با روش قیمت پول در بازار بین بانکی به جای کنترل مقدار پول
اقتصادگردان
رشد 2.6 درصدی وام بانکی در سه ماهه اول سال
بانکداری ایرانی
بانک ها در سه ماه چقدر وام پرداخت کردند؟
سرمد نیوز
عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام/ قرض الحسنه 6 درصد رشد کرد
شبستان
فرصت 3 ساله یا 30 ساله برای تصویب بانکداری اسلامی؟
ایکنا
برنامه بانک مرکزی برای رفع ناترازی مالی برخی بانک ها
بانکداری ایرانی
رئیس بانک مرکزی: کاهش قیمت مسکن در راه است
اخرین نیوز
کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها در راه است
جوان آنلاین
رئیس کل بانک مرکزی: رفع مشکلات اقتصادی باید در چارچوب یک تفاهم ملی انجام شود/ مشکلات برخی بانک ها یک شبه ایجاد نشده که یک شبه برطرف شود؛ نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد
اقتصاد نیوز
کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است
شفاف نیوز
بانکداری بدون ربا پیش نیاز بانکداری اسلامی/ کاهش قیمت مسکن در راه است
باشگاه خبرنگاران
رئیس کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است
پانا
حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود/ کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است
رویداد 24
اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است
سرمد نیوز
همتی:حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود
صبحانه با خبر
اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است/کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی است
بازار نیوز
اصلاح نظام بانکی، برنامه ای بلندمدت
صدا و سیما
رشد تدریجی تولیدات صنعتی در کشور/ کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است
تسنیم
همتی:سیر صعودی قیمت مسکن متوقف شد/مشکلات یک شبه نیامد که یک شبه برود!
دنیای اقتصاد
همتی: شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد هستیم
جهان نیوز
حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود/ شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم/ کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی است
مشرق نیوز
اخبار مرتبط
bltپانا : سوء تفاهم بزرگ اقتصادی
bltرادیو گفتگو : ماهیت بانکداری بدون ربا، بنگاه داری بانکها است
bltشعار سال : افزایش 33.9 درصدی تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش بنگاه ها
bltمهر نیوز : رشد اقتصادی منوط به رفع موانع کسب و کار است
bltشبستان : باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع، فضای کسب و کار را تسهیل کنیم
bltصدا و سیما : ارزیابی اجرای سیاست های رونق تولید
bltصدای فردا : بدون عنوان
bltساعت 24 : جذاب ترین تسهیلات بانکی را بشناسید
bltایرنا : کدام نوع تسهیلات بانکی، بیشترین جذابیت را دارند؟
bltایسکانیوز : بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟
bltجام نیوز : بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند ؟
bltصبحانه با خبر : بانک ها در فصل بهار چقدر وام دادند؟
bltپارسینه : بانک ها در فصل بهار چقدر و با چه بهره ای وام دادند؟
bltشعار سال : چرایی کنترل حجم و کیفیت"مصارف پولی"
bltبانکداری ایرانی : آخرین آمار بانک مرکزی از میزان تسهیلات مشارکت مدنی
bltاخبار بانک : کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی بانک ها
bltایسنا : کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی
bltتسنیم : پرداخت 1200 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان مرکزی هدف گذاری شد
bltاقتصادگردان : سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی در چهارسال اخیر و کسب رتبه سوم در بین تسهیلات و عقود بانکی
bltاقتصادگردان : تغییر اثر پول پُرقدرت بر نقدینگی با عملیات بازار باز با روش قیمت پول در بازار بین بانکی به جای کنترل مقدار پول
bltبانکداری ایرانی : رشد 2.6 درصدی وام بانکی در سه ماهه اول سال
bltسرمد نیوز : بانک ها در سه ماه چقدر وام پرداخت کردند؟
bltشبستان : عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام/ قرض الحسنه 6 درصد رشد کرد
bltایکنا : فرصت 3 ساله یا 30 ساله برای تصویب بانکداری اسلامی؟
bltبانکداری ایرانی : برنامه بانک مرکزی برای رفع ناترازی مالی برخی بانک ها
bltاخرین نیوز : رئیس بانک مرکزی: کاهش قیمت مسکن در راه است
bltجوان آنلاین : کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها در راه است
bltاقتصاد نیوز : رئیس کل بانک مرکزی: رفع مشکلات اقتصادی باید در چارچوب یک تفاهم ملی انجام شود/ مشکلات برخی بانک ها یک شبه ایجاد نشده که یک شبه برطرف شود؛ نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد
bltشفاف نیوز : کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است
bltباشگاه خبرنگاران : بانکداری بدون ربا پیش نیاز بانکداری اسلامی/ کاهش قیمت مسکن در راه است
bltپانا : رئیس کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است
bltرویداد 24 : حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود/ کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است
bltسرمد نیوز : اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است
bltصبحانه با خبر : همتی:حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود
bltبازار نیوز : اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است/کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی است
bltصدا و سیما : اصلاح نظام بانکی، برنامه ای بلندمدت
bltتسنیم : رشد تدریجی تولیدات صنعتی در کشور/ کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است
bltدنیای اقتصاد : همتی:سیر صعودی قیمت مسکن متوقف شد/مشکلات یک شبه نیامد که یک شبه برود!
bltجهان نیوز : همتی: شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد هستیم
bltمشرق نیوز : حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود/ شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم/ کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی است
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.