مخبر - 1398/03/25 - آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب کشور
نام شخص حقوقي آب و فاضلاب کشور
آب و فاضلاب کشور

نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور


کد فراخوان 3,204,954 - سه ميليون و دويست و چهار هزار و نهصد و پنجاه و چهار
تاریخ آخرین به روز رسانی 25 / 3 / 1398 - بيست و پنجم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
تعداد دفعات بازدید 0 - صفر
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان
امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ کلهر
تاریخ درج آگهی در روزنامه 25 / 3 / 1398 - بيست و پنجم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
بين المللی است
احتمال تمديد مهلت دارد
لغو شده
تجدید شده
تاريخ بازگشايی پاکات 18 / 4 / 1398 - هجدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
مهلت ارسال پيشنهاد 4 / 4 / 1398 - چهارم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
مهلت دریافت اسناد 25 / 3 / 1398 - بيست و پنجم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
تاريخ اعتبار پيشنهاد 17 / 4 / 1398 - هفدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کرمانشاه - كرمانشاه
موضوع اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب چهارراه کارگر(پمپ گازوئيل) طرح
دستگاه مناقصه گزار شرکت آب و فاضلاب
محل دریافت اسناد سامانه تدارکات دولت
طبقه بندی موضوعی
ساير
توضيحات ((آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای))
شماره 1-15/ م/98
(شماره فراخوان سامانه ستاد : 2098007008000056 )
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد عمليات اجرايی مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای و از طريق سامانه ستاد به پيمانكاران واجدشرائط واگذار نمايد،
مدارک مورد نياز:
- نامه اعلام آمادگی - آخرين آگهی تغييرات- آگهی روزنامه رسمی - اساسنامه شرکت – گواهی صلاحيت ايمني
- ارائه تائيديه آخرين رتبه بندی نظام فنی و اجرائی کشور به همراه تائيد ثبت نام سامانه ساجار ) ( SAJAR
- داشتن تجربه و دانش لازم و ارائه سوابق انجام كارهای مشابه .
- رتبه ورشته موردنياز : پايه 5 دررشته آب
- فهرست بهاء برآوردی : فهرست بهاء ابنيه , شبکه جمع آوری فاضلاب و راه , راه آهن و باند سال 1398 .
- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 000/500/260 ريال ( بصورت واريز نقدی به حسابجاری 4001124907145543 بانک مرکزی و يا ضمانتنامه بانکی معتبر)
- هزينه خريد اسناد : 000/500 ريال .
- مهلت دريافت اسناد : از تاريخ 25/3/98 الی 4/4/98 .
- تاريخ بازگشائی مناقصه : 18/4/98 .
- محل خريد اسناد : سايت سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) WWW.SETADIRAN.IR
- شماره تماس جهت کسب اطلاعات بيشتردفترقراردادها تلفن : 38254930-083
ضمنا متقاضيان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : www.abfaksh.ir يا http:/iets.mporg.ir ملاحظه نمايند.
رديف مشخصات پروژه محل اعتبا ر محل اجراء مدت (ماه) مبلغ برآورد (ريال )
1 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب چهارراه کارگر(پمپ گازوئيل) طرح کرمانشاه 4 (چهار) 163/431/209/5
روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
فاضلاب   خرداد   نظام جمهوری اسلامی ایران   خرید آنلاین   مناقصه   عملیات اجرایی   گواهی   گازوئیل   تمدید مهلت   واحد پولی   منتشر کننده   مناقصه عمومی   آب و فاضلاب   روزنامه   بانک مرکزی   کرمانشاه  
اخبار مرتبط
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
بانک توسعه صادرات
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
جهادکشاورزی
پول نیوز
بانک کشاورزی
پول نیوز
مجتمع گاز پارس جنوبی
پول نیوز
آب و فاضلاب کردستان
پول نیوز
بانک ملت
پول نیوز
وزارت نیرو
پول نیوز
وزارت صنایع و معادن
پول نیوز
وزارت ورزش و جوانان
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
وزارت راه و شهر سازی
پول نیوز
وزارت بهداشت
پول نیوز
حفاظت محیط زیست
پول نیوز
دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
مناطق نفتخیز جنوب
پول نیوز
خبرگزاری جمهوری اسلامی
پول نیوز
نوسازی مدارس قزوین
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
وزارت نیرو
پول نیوز
بانک ملت
پول نیوز
دانشگاه علوم پزشکی
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
وزارت صنعت
پول نیوز
سازمان فناوری اطلاعات
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
حفاظت محیط زیست
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
وزارت آموزش و پرورش
پول نیوز
حفاظت محیط زیست
پول نیوز
وزارت نیرو
پول نیوز
وزارت ارتباطات
پول نیوز
آب و فاضلاب کشور
پول نیوز
وزارت راه
پول نیوز
اخبار مرتبط
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : بانک توسعه صادرات
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : جهادکشاورزی
bltپول نیوز : بانک کشاورزی
bltپول نیوز : مجتمع گاز پارس جنوبی
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کردستان
bltپول نیوز : بانک ملت
bltپول نیوز : وزارت نیرو
bltپول نیوز : وزارت صنایع و معادن
bltپول نیوز : وزارت ورزش و جوانان
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : وزارت راه و شهر سازی
bltپول نیوز : وزارت بهداشت
bltپول نیوز : حفاظت محیط زیست
bltپول نیوز : دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : مناطق نفتخیز جنوب
bltپول نیوز : خبرگزاری جمهوری اسلامی
bltپول نیوز : نوسازی مدارس قزوین
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : وزارت نیرو
bltپول نیوز : بانک ملت
bltپول نیوز : دانشگاه علوم پزشکی
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : وزارت صنعت
bltپول نیوز : سازمان فناوری اطلاعات
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : حفاظت محیط زیست
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : وزارت آموزش و پرورش
bltپول نیوز : حفاظت محیط زیست
bltپول نیوز : وزارت نیرو
bltپول نیوز : وزارت ارتباطات
bltپول نیوز : آب و فاضلاب کشور
bltپول نیوز : وزارت راه
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.