مخبر - 1398/03/22 - شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند

شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند
علیرضا بندری/ با غلامعلی جهانگیری - معاون بیمه های اتکائی بیمه مرکزی - در دفتر کارش به گفتگو نشستیم و آنچه در پی می آید خلاصه ای از این گفت و شنید است.
شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند

به گزارش افق تازه،سيل اخير آسيب هاي بسياري را در پي داشت، اما بيشتر رسانه ها و افکار عمومي اين روزها از عملکرد به موقع و حضور گسترده صنعت بيمه در مناطق سيل زده سخن مي گويند و به نظر مي رسد به نوعي بستر مناسبي براي فرهنگ سازي بيمه اي در کشور ايجاد شده است. در اين خصوص چه ديدگاهي داريد؟
در سيل اخير، تمام شرکت بيمه اي به صورت مستقيم درگير بودند و البته رهبري پوشش اتکايي بر عهده بيمه مرکزي بود؛ با تمهيداتي که صورت گرفت هيچ يک از اين شرکت ها دچار آسيب و زيان جدي نشدند. بيمه مرکزي از ابتداي ارزيابي تا مرحله پرداخت خسارت، کنار شرکت هاي بيمه بود و همچنان خواهد ماند. حتي شرکت هايي که درخواست رقمي به عنوان علي الحساب داشتند در کمترين زمان ممکن اين مبالغ را دريافت کردند تا در هنگام پرداخت خسارات به بيمه گذاران خود با مشکل روبرو نشوند.
با توجه به گستردگي حادثه و ميزان خسارات وارده به مناطق سيل زده، آيا مي توان اميدوار بود که صنعت بيمه بتواند در کشور حادثه خيز ايران، پوشش ريسک هاي بزرگتر را بپذيرد و در صورت وقوع حوادث از عهده جبران آن برآید؟
صنعت بيمه يک صنعت مبتني بر دانش آماري و علم محاسباتي است و اگر نرخها فني و شرايط هم منطقي باشد هيچ ريسکي نمي تواند به صنعت بيمه لطمه وارد کند. مسئله اصلي اين است که شرکت هاي بيمه بايد ريسکها را به دقت شناسايي کنند و نرخ و شرايط فني ارائه دهند تا از آسيب هاي بعدي مصون بمانند. طبيعي است اگر نرخ و شرايط منطقي و همچنين استفاده از ظرفيت بيمه هاي اتکايي و حرکت در چارچوب اصول صنعت بيمه شکل نگيرد، در هنگام وقوع حوادث با مشکلات جدي روبرو خواهيم شد. اين نکته را هم از نظر دور نگاه نداريد که در دنيا هيچ صنعت بيمه اي وجود ندارد که بتواند تمامي حوادث طبيعي را تحت پوشش قرار بدهد اما اگر نرخ و شرايط فني وجود داشته باشد مي توان با تکيه بر قابليت ها و ظرفيت هاي بيمه اتکايي، حوادث طبيعي را نيز تحت پوشش صنعت بيمه قرار داد.
برخي از فعالان صنعت بيمه اعتقاد دارند در شرايط تحريم نمي توان به بيمه هاي اتکايي متکي بود و بهتر است فعاليت هاي بيمه اي مربوط به بلاياي طبيعي در قالب صندوق ويژه حوادث طبيعي - که طرح آن آماده شده است - صورت بگيرد. در اين خصوص چه نظري داريد؟
صندوق حوادث طبيعي يک پوشش اجباري در لايه پايين و به اصطلاح يک نوع بيمه پايه به شمار مي رود که براي پرداخت مبالغ حداقلي به آسيب ديدگان بسيار خوب است. اما بسياري از مالکان واحدهاي مسکوني نمي توانند با مبلغ سي ميليون توماني که از اين صندوق دريافت خواهند کرد شرايط زندگي خود را به حالت قبل از حادثه برگردانند و همين امر ضرورت بيمه هاي مکمل را يادآوری ميکند. به همين خاطر بعد از راه اندازي صندوق، شرکت هاي بيمه براي مازاد سي ميليون تومان، بيمه نامه صادر خواهند کرد.
اگر بيمه مرکزي رهبري دوازده شرکت بيمه اي درگير در سيل اخير را بر عهده نمي گرفت چه اتفاقي مي افتاد؟
ممکن بود برخي از شرکت هاي ما به لحاظ پرداخت خسارات دچار مشکل شوند و آسيب ببينند. اهميت بيمه هاي اتکايي در حوادث اين چنيني بيش از پيش مشخص مي شود. خوشبختانه در حال حاضر هيچ خطري شرکت هاي بيمه را تهديد نمي کنند و آنها قادرند تعهدات خود را به انجام برسانند.
يکي از لوازم رهبري، داشتن اختيارات و امکان نظارت بر عملکرد تيم است. آيا معاونت اتکايي حق دارد بر چگونگي رفتار شرکت هاي بيمه در هنگام عقد قراردادها و مراحل بعدي کار، نظارت کند؟
مأموريت اصلي ما دنبال کردن مباحث فني در حوزه اتکايي است. جايي که آيين نامه ها به صراحت اجازه مي دهند و حتي مکلف مي کند تا به نرخ و شرايط فني نظارت کنيم. به هرحال ما شريک اقتصادي شرکت هاي بيمه به شمار مي رويم و حال که نقش راهبري را برعهده گرفته ايم بايد بر تمامي کارها نظارت کافي داشته باشيم. نظارت فني و مالي وظيفه معاونت اتکايي نيست اما در حوزه اتکايي نمي توانيم بپذيريم در قراردادي مشارکت کنيم که از ويژگي هاي فني بي بهره باشد. طبق ماده هفتادوشش اگر قراردادي از مبلغ مشخصي بالاتر باشد ناگزير بايد سراغ ما بيايد و ما هم روي نرخ و شرايط نظارت کافي خود را اعمال خواهيم کرد.
نرخ و شرايط شرکتهاي بيمه در پذيرش ريسک واحدهاي مسکوني و صنعتي مناطق سيل زده در جريان سيل اخير قابل قبول بود؟ درباره شيوه حضور و گستردگي فعاليت اين شرکت ها در سيل اخير که جاي هيچ حرف و حديثي نيست و مردم و مسئولان به اين حضور درخشان، واکنش هاي خوبي نشان داده اند.
حضور شرکت هاي بيمه در مناطق خسارت ديده، دقيق و هوشمندانه بود. همه شرکت ها در صحنه بودند. کارشناسي ها و ارزيابي ها به سرعت انجام شد و کار پرداخت خسارات هم از همان روزهاي نخست آغاز شد. در مجموع اعتقاد ما اين است که صنعت بيمه در حادثه اخير نمره قبولي دريافت کرد.
بعد از حادثه اخير نرخ و شرايط بيمه حوادث که شامل پديده سيل هم مي شود به شکل ملموسي افزايش پيداکرده است. به نظر شما اين مسئله به توسعه فرهنگ بيمه همگاني آسيب نخواهد زد؟
به هيچ وجه اينطور نيست. به هرحال بيمه گذاران هم بايد بدانند که صنعت بيمه تنها در صورتي مي تواند خسارات را به طور کامل و به صورت سريع به خسارت ديدگان پرداخت کند که در هنگام صدور بيمه نامه، نرخ فني را دريافت کرده باشد. اگر شرکت هاي بيمه اي در حوزه دريافت نرخ فني سهل انگاري کنند بيمه گذاران دچار زيان خواهند شد.
بعد از حادثه سيل اخير طبيعتاً حساسيت شرکت هاي بيمه و معاونت اتکايي بيمه مرکزي در حوزه نرخ و شرايط فني بيشتر شده است؟
موضوع نرخ فني و شرايط حرفه اي، هميشه براي ما اهميت ويژه داشته و خواهد داشت. البته در بررسي قراردادها بيش از پيش حساسيت خواهيم داشت. شرکت هاي بيمه بايد بدانند چه چيزي را بيمه مي کنند. بايد مورد بيمه شده را رؤيت کنند. نبايد اينطور باشد که مثلاً در يک شهر، ده هزار واحد مسکوني را به صورت شناور بيمه کنيم و بعد از خسارت با مشکل برخورد کنيم. وقتي بيمه مرکزي ليدري يک قرارداد بزرگ بيمه اي را بر عهده مي گيرد طبيعي است که استانداردهاي خاص خودش را به شرکت هاي بيمه اعلام مي کند که بايد رعايت بشود. در تمام دنيا هم وضعيت به همين شکل است و ليدرها چون قرار است تعهد اصلي را بر عهده داشته باشند چارچوب خودشان را هم دارند.
حرف آخر
همه ريسکها با استفاده از ظرفيت بيمه هاي اتکايي قابل پوشش دهي است به شرطي که مورد بيمه شده براي نهاد ناظر شناخته شده و مشخص باشد و اصول فني و نرخ و شرايط مناسب آن رعايت شده باشد.

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
خسارات   واحدهای مسکونی   بیمه اتکایی   آسیب دیدگان   لوازم   قراردادها   مکلف   بلاهای طبیعی   معاون بیمه   حادثه   صنعت   بیمه مرکزی   حوادث طبیعی   فرهنگ سازی   مناطق سیل زده   افکار عمومی   صنعت بیمه   شرکت های بیمه  
اخبار مرتبط
گسترش خدمات بیمه ای از اهداف صندوق اعتباری هنر
صدا و سیما
دیدار مدیرعامل و هیات مدیره صندوق اعتباری هنر با رئیس کل بیمه مرکزی
آریا
25 هزار هنرمند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند
مهر نیوز
بهره مندی 25 هزار هنرمند از بیمه درمان تکمیلی
ایرنا
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه مصادف است با تضعیف این صنعت
انتخاب
منتخب رای دهندگان ازحمایت همه جانبه نهاد ناظر برخوردار خواهد بود
شمانیوز
تشریح عملکرد صنعت بیمه در حضور اعضاء مجمع عمومی
انتخاب
صنعت بیمه ضریب خسارت 89 درصدی دارد
بازار نیوز
بیمه تامین و تادیه شهریه دانشجویی اجرایی می شود/ ضریب خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست
آنا نیوز
رتبه سوم ایران در منطقه در شاخص ضریب نفوذ بیمه
بانکداری ایرانی
حقوق بازنشستگان بیمه مرکزی متناسب سازی می شود
صدا و سیما
وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی بیمه مرکزی: بیمه؛ صنعتی رو به جلو و در آستانه بلوغ در کشور
خبر داغ
گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز/ ضریب خسارت 89 درصدی در صنعت بیمه
خبرگزاری ایلنا
ضریب خسارت 89 درصدی در صنعت بیمه
مهر نیوز
ایران در منطقه، رتبه نخست شاخص ضریب نفوذ بیمه را داراست
عصر مالی
سطح پوشش بیمه در کشور 440 میلیارد دلار
جامعه مهندسین
به دنبال گسترش بیمه های اتکایی در کشور هستیم
بانکداری ایرانی
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه منطقی نیست
صراط
رتبه نخست ایران در منطقه در شاخص ضریب نفوذ بیمه
ایرنا
نظارت مستمر بر عملکرد مدیران موسسات بیمه
ایران اکونومیست
نظارت مستمر بر عملکرد مدیران موسسات بیمه/ضریب خسارت 89 درصدی در صنعت بیمه کشور
میزان
پوشش 440 میلیارد دلاری بیمه در ایران
فارس
440 میلیارد دلار از تولید کشور زیر پوشش بیمه قراردارد
فارس
تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی
شمانیوز
تحولات پایه ای در فناوری بیمه ای لازمه دستیابی به بیمه هوشمند
باشگاه خبرنگاران
دژپسند: مراقب باشیم صنعت بیمه کشور گرفتار بنگاه داری نشود
تسنیم
رفع ایرادات شورای نگهبان درباره صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ایبنا
لزوم آشنا کردن مردم با خدمات بیمه ها
صدا و سیما
بیمه ها باتوجه به نیاز جامعه حرکت کنند/ تمرکزگرایی از مشکلات پیش روی صنعت بیمه است
خبر داغ
رییس کل بیمه مرکزی:صنعت بیمه به سمت شفافیت بیشتر حرکت می کند
انتخاب
مجمع بیمه مرکزی برگزار شد
ایبنا
نظارت بر بیمه ها باید به صورت جامع و در قابل سیستم یک پارچه هوشمند باشد
خبرگزاری دانشجو
نظارت بر بیمه ها بیشتر می شود
صدا و سیما
وزیر اقتصاد: بیمه مرکزی مکلف به تدوین برنامه جامع نظارت بر بیمه ها شد
فرتاک نیوز
بیمه مرکزی مکلف به تدوین برنامه جامع نظارت بر بیمه ها شد
مهر نیوز
صنعت بیمه به سمت شفافیت
مردم سالاری
55 میلیارد ریال خسارت به شهروندان سیل زده گنبدکاووس پرداخت شد
سایت جماران
سطح توانمندی مالی شرکت های بیمه افزایش یافته است
دنیای اقتصاد
صنعت بیمه به سمت شفافیت بیشتر حرکت می کند
صراط
کسری ذخایر شرکت های بیمه 23 درصد کاهش یافت/ درخواست از نمایندگان برای انتقال ریسک صنعت بیمه به بازار سرمایه
خبرگزاری ایلنا
اخبار مرتبط
bltصدا و سیما : گسترش خدمات بیمه ای از اهداف صندوق اعتباری هنر
bltآریا : دیدار مدیرعامل و هیات مدیره صندوق اعتباری هنر با رئیس کل بیمه مرکزی
bltمهر نیوز : 25 هزار هنرمند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند
bltایرنا : بهره مندی 25 هزار هنرمند از بیمه درمان تکمیلی
bltانتخاب : عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه مصادف است با تضعیف این صنعت
bltشمانیوز : منتخب رای دهندگان ازحمایت همه جانبه نهاد ناظر برخوردار خواهد بود
bltانتخاب : تشریح عملکرد صنعت بیمه در حضور اعضاء مجمع عمومی
bltبازار نیوز : صنعت بیمه ضریب خسارت 89 درصدی دارد
bltآنا نیوز : بیمه تامین و تادیه شهریه دانشجویی اجرایی می شود/ ضریب خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست
bltبانکداری ایرانی : رتبه سوم ایران در منطقه در شاخص ضریب نفوذ بیمه
bltصدا و سیما : حقوق بازنشستگان بیمه مرکزی متناسب سازی می شود
bltخبر داغ : وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی بیمه مرکزی: بیمه؛ صنعتی رو به جلو و در آستانه بلوغ در کشور
bltخبرگزاری ایلنا : گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز/ ضریب خسارت 89 درصدی در صنعت بیمه
bltمهر نیوز : ضریب خسارت 89 درصدی در صنعت بیمه
bltعصر مالی : ایران در منطقه، رتبه نخست شاخص ضریب نفوذ بیمه را داراست
bltجامعه مهندسین : سطح پوشش بیمه در کشور 440 میلیارد دلار
bltبانکداری ایرانی : به دنبال گسترش بیمه های اتکایی در کشور هستیم
bltصراط : اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه منطقی نیست
bltایرنا : رتبه نخست ایران در منطقه در شاخص ضریب نفوذ بیمه
bltایران اکونومیست : نظارت مستمر بر عملکرد مدیران موسسات بیمه
bltمیزان : نظارت مستمر بر عملکرد مدیران موسسات بیمه/ضریب خسارت 89 درصدی در صنعت بیمه کشور
bltفارس : پوشش 440 میلیارد دلاری بیمه در ایران
bltفارس : 440 میلیارد دلار از تولید کشور زیر پوشش بیمه قراردارد
bltشمانیوز : تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی
bltباشگاه خبرنگاران : تحولات پایه ای در فناوری بیمه ای لازمه دستیابی به بیمه هوشمند
bltتسنیم : دژپسند: مراقب باشیم صنعت بیمه کشور گرفتار بنگاه داری نشود
bltایبنا : رفع ایرادات شورای نگهبان درباره صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
bltصدا و سیما : لزوم آشنا کردن مردم با خدمات بیمه ها
bltخبر داغ : بیمه ها باتوجه به نیاز جامعه حرکت کنند/ تمرکزگرایی از مشکلات پیش روی صنعت بیمه است
bltانتخاب : رییس کل بیمه مرکزی:صنعت بیمه به سمت شفافیت بیشتر حرکت می کند
bltایبنا : مجمع بیمه مرکزی برگزار شد
bltخبرگزاری دانشجو : نظارت بر بیمه ها باید به صورت جامع و در قابل سیستم یک پارچه هوشمند باشد
bltصدا و سیما : نظارت بر بیمه ها بیشتر می شود
bltفرتاک نیوز : وزیر اقتصاد: بیمه مرکزی مکلف به تدوین برنامه جامع نظارت بر بیمه ها شد
bltمهر نیوز : بیمه مرکزی مکلف به تدوین برنامه جامع نظارت بر بیمه ها شد
bltمردم سالاری : صنعت بیمه به سمت شفافیت
bltسایت جماران : 55 میلیارد ریال خسارت به شهروندان سیل زده گنبدکاووس پرداخت شد
bltدنیای اقتصاد : سطح توانمندی مالی شرکت های بیمه افزایش یافته است
bltصراط : صنعت بیمه به سمت شفافیت بیشتر حرکت می کند
bltخبرگزاری ایلنا : کسری ذخایر شرکت های بیمه 23 درصد کاهش یافت/ درخواست از نمایندگان برای انتقال ریسک صنعت بیمه به بازار سرمایه
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.