مخبر - 1398/03/22 - شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند

شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند
علیرضا بندری/ با غلامعلی جهانگیری - معاون بیمه های اتکائی بیمه مرکزی - در دفتر کارش به گفتگو نشستیم و آنچه در پی می آید خلاصه ای از این گفت و شنید است.
شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند

به گزارش افق تازه،سيل اخير آسيب هاي بسياري را در پي داشت، اما بيشتر رسانه ها و افکار عمومي اين روزها از عملکرد به موقع و حضور گسترده صنعت بيمه در مناطق سيل زده سخن مي گويند و به نظر مي رسد به نوعي بستر مناسبي براي فرهنگ سازي بيمه اي در کشور ايجاد شده است. در اين خصوص چه ديدگاهي داريد؟
در سيل اخير، تمام شرکت بيمه اي به صورت مستقيم درگير بودند و البته رهبري پوشش اتکايي بر عهده بيمه مرکزي بود؛ با تمهيداتي که صورت گرفت هيچ يک از اين شرکت ها دچار آسيب و زيان جدي نشدند. بيمه مرکزي از ابتداي ارزيابي تا مرحله پرداخت خسارت، کنار شرکت هاي بيمه بود و همچنان خواهد ماند. حتي شرکت هايي که درخواست رقمي به عنوان علي الحساب داشتند در کمترين زمان ممکن اين مبالغ را دريافت کردند تا در هنگام پرداخت خسارات به بيمه گذاران خود با مشکل روبرو نشوند.
با توجه به گستردگي حادثه و ميزان خسارات وارده به مناطق سيل زده، آيا مي توان اميدوار بود که صنعت بيمه بتواند در کشور حادثه خيز ايران، پوشش ريسک هاي بزرگتر را بپذيرد و در صورت وقوع حوادث از عهده جبران آن برآید؟
صنعت بيمه يک صنعت مبتني بر دانش آماري و علم محاسباتي است و اگر نرخها فني و شرايط هم منطقي باشد هيچ ريسکي نمي تواند به صنعت بيمه لطمه وارد کند. مسئله اصلي اين است که شرکت هاي بيمه بايد ريسکها را به دقت شناسايي کنند و نرخ و شرايط فني ارائه دهند تا از آسيب هاي بعدي مصون بمانند. طبيعي است اگر نرخ و شرايط منطقي و همچنين استفاده از ظرفيت بيمه هاي اتکايي و حرکت در چارچوب اصول صنعت بيمه شکل نگيرد، در هنگام وقوع حوادث با مشکلات جدي روبرو خواهيم شد. اين نکته را هم از نظر دور نگاه نداريد که در دنيا هيچ صنعت بيمه اي وجود ندارد که بتواند تمامي حوادث طبيعي را تحت پوشش قرار بدهد اما اگر نرخ و شرايط فني وجود داشته باشد مي توان با تکيه بر قابليت ها و ظرفيت هاي بيمه اتکايي، حوادث طبيعي را نيز تحت پوشش صنعت بيمه قرار داد.
برخي از فعالان صنعت بيمه اعتقاد دارند در شرايط تحريم نمي توان به بيمه هاي اتکايي متکي بود و بهتر است فعاليت هاي بيمه اي مربوط به بلاياي طبيعي در قالب صندوق ويژه حوادث طبيعي - که طرح آن آماده شده است - صورت بگيرد. در اين خصوص چه نظري داريد؟
صندوق حوادث طبيعي يک پوشش اجباري در لايه پايين و به اصطلاح يک نوع بيمه پايه به شمار مي رود که براي پرداخت مبالغ حداقلي به آسيب ديدگان بسيار خوب است. اما بسياري از مالکان واحدهاي مسکوني نمي توانند با مبلغ سي ميليون توماني که از اين صندوق دريافت خواهند کرد شرايط زندگي خود را به حالت قبل از حادثه برگردانند و همين امر ضرورت بيمه هاي مکمل را يادآوری ميکند. به همين خاطر بعد از راه اندازي صندوق، شرکت هاي بيمه براي مازاد سي ميليون تومان، بيمه نامه صادر خواهند کرد.
اگر بيمه مرکزي رهبري دوازده شرکت بيمه اي درگير در سيل اخير را بر عهده نمي گرفت چه اتفاقي مي افتاد؟
ممکن بود برخي از شرکت هاي ما به لحاظ پرداخت خسارات دچار مشکل شوند و آسيب ببينند. اهميت بيمه هاي اتکايي در حوادث اين چنيني بيش از پيش مشخص مي شود. خوشبختانه در حال حاضر هيچ خطري شرکت هاي بيمه را تهديد نمي کنند و آنها قادرند تعهدات خود را به انجام برسانند.
يکي از لوازم رهبري، داشتن اختيارات و امکان نظارت بر عملکرد تيم است. آيا معاونت اتکايي حق دارد بر چگونگي رفتار شرکت هاي بيمه در هنگام عقد قراردادها و مراحل بعدي کار، نظارت کند؟
مأموريت اصلي ما دنبال کردن مباحث فني در حوزه اتکايي است. جايي که آيين نامه ها به صراحت اجازه مي دهند و حتي مکلف مي کند تا به نرخ و شرايط فني نظارت کنيم. به هرحال ما شريک اقتصادي شرکت هاي بيمه به شمار مي رويم و حال که نقش راهبري را برعهده گرفته ايم بايد بر تمامي کارها نظارت کافي داشته باشيم. نظارت فني و مالي وظيفه معاونت اتکايي نيست اما در حوزه اتکايي نمي توانيم بپذيريم در قراردادي مشارکت کنيم که از ويژگي هاي فني بي بهره باشد. طبق ماده هفتادوشش اگر قراردادي از مبلغ مشخصي بالاتر باشد ناگزير بايد سراغ ما بيايد و ما هم روي نرخ و شرايط نظارت کافي خود را اعمال خواهيم کرد.
نرخ و شرايط شرکتهاي بيمه در پذيرش ريسک واحدهاي مسکوني و صنعتي مناطق سيل زده در جريان سيل اخير قابل قبول بود؟ درباره شيوه حضور و گستردگي فعاليت اين شرکت ها در سيل اخير که جاي هيچ حرف و حديثي نيست و مردم و مسئولان به اين حضور درخشان، واکنش هاي خوبي نشان داده اند.
حضور شرکت هاي بيمه در مناطق خسارت ديده، دقيق و هوشمندانه بود. همه شرکت ها در صحنه بودند. کارشناسي ها و ارزيابي ها به سرعت انجام شد و کار پرداخت خسارات هم از همان روزهاي نخست آغاز شد. در مجموع اعتقاد ما اين است که صنعت بيمه در حادثه اخير نمره قبولي دريافت کرد.
بعد از حادثه اخير نرخ و شرايط بيمه حوادث که شامل پديده سيل هم مي شود به شکل ملموسي افزايش پيداکرده است. به نظر شما اين مسئله به توسعه فرهنگ بيمه همگاني آسيب نخواهد زد؟
به هيچ وجه اينطور نيست. به هرحال بيمه گذاران هم بايد بدانند که صنعت بيمه تنها در صورتي مي تواند خسارات را به طور کامل و به صورت سريع به خسارت ديدگان پرداخت کند که در هنگام صدور بيمه نامه، نرخ فني را دريافت کرده باشد. اگر شرکت هاي بيمه اي در حوزه دريافت نرخ فني سهل انگاري کنند بيمه گذاران دچار زيان خواهند شد.
بعد از حادثه سيل اخير طبيعتاً حساسيت شرکت هاي بيمه و معاونت اتکايي بيمه مرکزي در حوزه نرخ و شرايط فني بيشتر شده است؟
موضوع نرخ فني و شرايط حرفه اي، هميشه براي ما اهميت ويژه داشته و خواهد داشت. البته در بررسي قراردادها بيش از پيش حساسيت خواهيم داشت. شرکت هاي بيمه بايد بدانند چه چيزي را بيمه مي کنند. بايد مورد بيمه شده را رؤيت کنند. نبايد اينطور باشد که مثلاً در يک شهر، ده هزار واحد مسکوني را به صورت شناور بيمه کنيم و بعد از خسارت با مشکل برخورد کنيم. وقتي بيمه مرکزي ليدري يک قرارداد بزرگ بيمه اي را بر عهده مي گيرد طبيعي است که استانداردهاي خاص خودش را به شرکت هاي بيمه اعلام مي کند که بايد رعايت بشود. در تمام دنيا هم وضعيت به همين شکل است و ليدرها چون قرار است تعهد اصلي را بر عهده داشته باشند چارچوب خودشان را هم دارند.
حرف آخر
همه ريسکها با استفاده از ظرفيت بيمه هاي اتکايي قابل پوشش دهي است به شرطي که مورد بيمه شده براي نهاد ناظر شناخته شده و مشخص باشد و اصول فني و نرخ و شرايط مناسب آن رعايت شده باشد.

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
خسارات   واحدهای مسکونی   بیمه اتکایی   آسیب دیدگان   لوازم   قراردادها   مکلف   بلاهای طبیعی   معاون بیمه   حادثه   صنعت   بیمه مرکزی   حوادث طبیعی   فرهنگ سازی   مناطق سیل زده   افکار عمومی   صنعت بیمه   شرکت های بیمه  
اخبار مرتبط
حجت بهاری فر گفت :عدم ترویج فرهنگ بیمه پازل گمشده صنعت است
افق تازه
عدم ترویج فرهنگ بیمه پازل گمشده صنعت است
آریا
بیمه ما 67 میلیارد خسارت برآورد کرد
سبا 724
رئیس شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد:کمک بلاعوض بانک ها به بازسازی مناطق سیل زده
خبر داغ
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
رویداد 24
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
سازه نیوز
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
انتخاب
فقط 19درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد
آریا
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
بهار نیوز
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
ستاره نیوز
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
ساعت 24
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
سادس نیوز
فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد
ایسنا
اجباری شدن بیمه منازل مسکونی کاملا محقق نمی شود
شعار سال
مخالفت با پیشنهاد تاسیس بیمه اتکایی ملی
بانکداری ایرانی
صنعت بیمه قصد بنگاه داری ندارد
میزان
طرح پیشنهادی کارشناسان برای جایگزینی صندوق بیمه حوادث طبیعی
بازار نیوز
طرح پیشنهادی کارشناسان برای جایگزینی صندوق بیمه حوادث طبیعی
بانکداری ایرانی
سرعت بخشی به تشکیل صندوق بلایای طبیعی و فاجعه آمیز
تیتر20
تشکیل 48 هزار پرونده خسارت سیل در بیمه تجارت نو
بانکداری ایرانی
تشکیل 48 هزار پرونده خسارت سیل در بیمه تجارت نو
ایبنا
48 هزار پرونده خسارت سیل در تجارت نو
سبا 724
تامین رایگان سیمان مورد نیاز واحدهای تخریبی سیل خوزستان
شبستان
80 میلیارد تومان خسارت به مناطق سیل زده پرداخت شده است
صدا و سیما
پرداخت بدهی خودروساز بزرگ تا 6 ماه دیگر
ایران اکونومیست
پرداخت بدهی خودروساز بزرگ تا 6 ماه دیگر
بولتن نیوز
آخرین اخبار از ساخت 200 واحد مسکونی تخریبی در سیل مازندران
سازه نیوز
800 میلیارد ریال خسارت به سیل زدگان پرداخت شد
ایبنا
معاون اتکایی بیمه مرکزی:شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند
انتخاب
طلب 165 میلیارد تومانی بیمه تعاون از سایپا
بانکداری ایرانی
افزایش سرمایه در بیمه تعاون
سبا 724
افزایش سرمایه بیمه تعاون به 150 میلیارد تومان
ایبنا
شاخص های اصلی حاکی از مناسب بودن مسیر عملیاتی بیمه ایران است
ایران اکونومیست
اعطای مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مناطق سیل زده
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
رابطه مستقیم بیمه و رفاه اجتماعی
بولتن نیوز
کمک 151 میلیارد ریالی کارکنان و اختصاص پنج هزار و 523 میلیارد ریال تسهیلات به سیل زدگان
ایران اکونومیست
رشد فروش بیمه نامه حوادث تا 150 درصد در برخی شرکت ها
بانکداری ایرانی
خسارت 5هزار میلیاردی سیل زدگان پرداخت شد
سبا 724
هشدار یک بیمه گر به صنعت بیمه برای سال 98
بانکداری ایرانی
اخبار مرتبط
bltافق تازه : حجت بهاری فر گفت :عدم ترویج فرهنگ بیمه پازل گمشده صنعت است
bltآریا : عدم ترویج فرهنگ بیمه پازل گمشده صنعت است
bltسبا 724 : بیمه ما 67 میلیارد خسارت برآورد کرد
bltخبر داغ : رئیس شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد:کمک بلاعوض بانک ها به بازسازی مناطق سیل زده
bltرویداد 24 : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
bltسازه نیوز : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
bltانتخاب : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
bltآریا : فقط 19درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد
bltبهار نیوز : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
bltستاره نیوز : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
bltساعت 24 : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
bltسادس نیوز : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد!
bltایسنا : فقط 19 درصد از خسارت سیل زدگان پرداخت شد
bltشعار سال : اجباری شدن بیمه منازل مسکونی کاملا محقق نمی شود
bltبانکداری ایرانی : مخالفت با پیشنهاد تاسیس بیمه اتکایی ملی
bltمیزان : صنعت بیمه قصد بنگاه داری ندارد
bltبازار نیوز : طرح پیشنهادی کارشناسان برای جایگزینی صندوق بیمه حوادث طبیعی
bltبانکداری ایرانی : طرح پیشنهادی کارشناسان برای جایگزینی صندوق بیمه حوادث طبیعی
bltتیتر20 : سرعت بخشی به تشکیل صندوق بلایای طبیعی و فاجعه آمیز
bltبانکداری ایرانی : تشکیل 48 هزار پرونده خسارت سیل در بیمه تجارت نو
bltایبنا : تشکیل 48 هزار پرونده خسارت سیل در بیمه تجارت نو
bltسبا 724 : 48 هزار پرونده خسارت سیل در تجارت نو
bltشبستان : تامین رایگان سیمان مورد نیاز واحدهای تخریبی سیل خوزستان
bltصدا و سیما : 80 میلیارد تومان خسارت به مناطق سیل زده پرداخت شده است
bltایران اکونومیست : پرداخت بدهی خودروساز بزرگ تا 6 ماه دیگر
bltبولتن نیوز : پرداخت بدهی خودروساز بزرگ تا 6 ماه دیگر
bltسازه نیوز : آخرین اخبار از ساخت 200 واحد مسکونی تخریبی در سیل مازندران
bltایبنا : 800 میلیارد ریال خسارت به سیل زدگان پرداخت شد
bltانتخاب : معاون اتکایی بیمه مرکزی:شرکت های بیمه در چارچوب نرخ و شرایط فنی هیچگاه آسیب نمی بینند
bltبانکداری ایرانی : طلب 165 میلیارد تومانی بیمه تعاون از سایپا
bltسبا 724 : افزایش سرمایه در بیمه تعاون
bltایبنا : افزایش سرمایه بیمه تعاون به 150 میلیارد تومان
bltایران اکونومیست : شاخص های اصلی حاکی از مناسب بودن مسیر عملیاتی بیمه ایران است
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : اعطای مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مناطق سیل زده
bltبولتن نیوز : رابطه مستقیم بیمه و رفاه اجتماعی
bltایران اکونومیست : کمک 151 میلیارد ریالی کارکنان و اختصاص پنج هزار و 523 میلیارد ریال تسهیلات به سیل زدگان
bltبانکداری ایرانی : رشد فروش بیمه نامه حوادث تا 150 درصد در برخی شرکت ها
bltسبا 724 : خسارت 5هزار میلیاردی سیل زدگان پرداخت شد
bltبانکداری ایرانی : هشدار یک بیمه گر به صنعت بیمه برای سال 98
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.