مخبر - 1398/02/24 - چگونه دیگران را به شنیدن ایده هایمان مشتاق کنیم؟

چگونه دیگران را به شنیدن ایده هایمان مشتاق کنیم؟
انسان های امروزی اغلب چیزهایی که می شنوند، به سرعت فراموش می کنند. چگونه می توانید مطمئن شوید مخاطبان به ایده ها و افکار مهم شما توجه دارند؟
چگونه دیگران را به شنیدن ایده هایمان مشتاق کنیم؟

هرروز زمان زیادی مشغول شنیدن هستیم. درواقع، 55 درصد از روز ما صرف شنیدن می شود و بین 20 هزار تا 30 هزار کلمه را می شنویم. جریان گفتن و شنیدن به همین سادگی نیست. مخاطبان فقط یک پنجم از حرف های ما را به ذهن می سپارند. بیشتر حرفی که می زنیم، از یک گوش آن ها وارد و از گوش دیگر خارج می شود. شاید مردم به ما نگاه کنند و حرف هایمان را بشنوند؛ اما واقعا به گفته هایمان گوش نمی دهند و آن ها را خیلی زود فراموش می کنند.راز مجذوب نگه داشتن دیگران و موفقیت در بیان مؤثر ایده ها، این است که مردم را به تعامل وادار کنید؛ یعنی آن ها را درگیر سخنرانی یا صحبت های خود کنید. درادامه، پنج نکته ی مهم را برای این هدف به شما یادآوری می کنیم.

BE AUDIENCE-CENTERED1. مخاطب محور باشیداگر به مردم نشان دهید به حرف آن ها گوش داده اید، آن ها نیز به شما گوش می دهند؛ پس، باید شواهدی مبنی بر این امر بیاورید. برخی از سخنرانان برای اینکه توجه خود را به حرف های قبلی مخاطبان ثابت کنند، افکار خود را با چنین جملاتی آغاز می کنند: «همان طورکه امی گفت...» یا «اگر حرف های مارکوس را جمع بندی کنیم...». گرچه این راهکار مخاطب را درگیر می کند، متأسفانه باعث می شود ایده و افکار شما دنباله رو ایده ی دیگران به نظر برسد.باوجوداین، می توانید به کمک روشی مؤثرتر به مخاطبان نشان دهید به سخنان آنان گوش داده اید. بهتر است صحبت های خود را با چیزی فراتر از صحبت اشخاص قبلی آغاز کنید؛ مثلا اگر می خواهید ایده ی خود را معرفی کنید، می توانید بگویید: «من با حرف آقای ...درباره ی پیشرفت پروژه موافقم و برنامه ای برای انجام این کار دارم» یا «من در بخشی از تحقیقاتم، نظر تک تک شما را به صورت جداگانه جویا شدم و همه ی پیشنهاد هایتان را به برنامه ی بزرگ تر خودم اضافه کردم». بدین ترتیب، به مخاطبان اعتبار می دهید؛ اما درعین حال، مسئولیت و اعتبار ایده ی خود را نیز حفظ می کنید.2. پیام روشنی داشته باشیدمقاله های مرتبط:

 • چگونه ایده هایتان را سریع تر در جمع به جریان بیندازید
 • چگونه ایده های پیچیده را برای دیگران توضیح دهیم اگر پیام مهم و واضحی داشته باشید که برای مخاطبان درک کردنی باشد، آن ها به احتمال بیشتری به حرف شما گوش می دهند. برای اطمینان از اینکه مخاطبان واقعا حرف شما را شنیده اند، می توانید از چنین واژه ها و اصطلاحاتی استفاده کنید: «از دید من...» و «پیام اصلی من این است که...» و « من معتقدم که...». همچنین، می توانید به سادگی بگویید: « نکته ی مهمی که می خواهم بگویم...».شما پیام اصلی را تقریبا در اوایل اظهارات خود بیان می کنید و بعدا در زمان نتیجه گیری یا جمع بندی دوباره به سراغ آن می روید. درواقع، می توانید پیام اصلی را به شیوه ای به پایان ببرید که گویا مخاطبان از اظهارات شما حمایت کرده اند؛ مثلا «به همین دلیل مطمئنم که استراتژی فوق العاده ای برای ساخت پایه ی مشتریان داریم».

  audience 3. موضوعات یا نکات صحبت خود را بشمارید«شمارش نکات» راه دیگری است که به مخاطبان کمک می کند به حرف شما گوش دهند. زمانی که کسی در سخنان خود می گوید :«اول اینکه...، دوم اینکه...» ما به حرف او بهتر توجه می کنیم؛ زیرا این واژه ها، به ایده ی سخنران نظم و وضوح می دهد. بنابراین، نکات مهم مطلب خود را به ترتیب بشمارید. به عبارت دیگر، محتوای خود را با مجموعه ای از نکات مشخص سازمان دهی کنید (بین دو تا چهار مورد). «شمارش» باعث می شود مخاطبان درمقابل مباحثات هوشیار بمانند و درعین حال، مطمئن شوندا برای افکار و ایده هایتان ساختاری در نظر گرفته اید.ساده ترین برچسب های ساختاری عبارت اند از: «اول...، دوم...، سوم...» یا «دلیل اول من این است که...، دلیل دوم این است که...» یا «راه اول...، راه دوم...« یا «گام اول...، گام دوم...» و نظیر آن. فرقی نمی کند موضوعات اصلی محتوای شما دو یا سه یا چهار مورد است. مهم این است که شما با ساختار واضح، شنوندگان را به صحبت خود مشتاق نگه دارید.4. با سرعت آهسته صحبت کنیدشما با کاهش سرعت حرف های خود، می توانید به گوش دادن مخاطبان کمک کنید. هنگامی که فی البداهه حرف می زنیم، غالبا با شتاب بیشتری افکار خود را بیان می کنیم. به عبارت دیگر، سرعت حرف زدن ما از سرعت تفکر مخاطبان بیشتر است. حتی گاهی به اندازه ای سریع صحبت می کنیم که خودمان هم نمی توانیم افکارمان را جمع کنیم.یکی از راه های آهسته کردن سرعت حرف زدن، این است که با فراغ خاطر صحبت کنید و به هریک از افکار و کلیدواژه های خود وزن خاصی بدهید. به عنوان مثال، اگر درباره ی سیاست های جدید بخش منابع انسانی حرف می زنید، روی مزایای اصلی این بخش تأکید بیشتری کنید. به علاوه واژه هایی که بیانگر ایده و عقیده تان هستند، با لحن پررنگ تری بیان کنید؛ مثلا «من عقیده دارم...» یا «من می دانم...» یا «من مطمئن هستم...».راه دوم آهسته صحبت کردن، این است که بین ایده های خود مکث کنید. هنگامی که ایده ای عنوان می شود، مخاطبان آن را می شنوند؛ اما در زمان وقفه ی بعد از اتمام جمله، ایده را تحلیل و درک می کنند. اگر بعد از توضیح هریک از افکار خود و قبل از شروع ایده ی بعدی کمی مکث کنید، به مخاطبان فرصت می دهید واقعا اصل منظور شما را متوجه شوند.

  USE BODY LANGUAGE5. از زبان بدن استفاده کنیدبسته به اینکه ما در طول صحبت هایمان چگونه از حرکت دست ها و چشم ها و چهره ی خود استفاده می کنیم، مخاطبان نیز با درجات مختلفی به حرف ما گوش می دهند. در این زمینه، چند توصیه برای افراد تازه کار داریم:1. زمانی که با کسی حرف می زنید، مستقیما در چشم های او نگاه کنید. حتی اگر با تیمی 10 نفره صحبت می کنید، سعی کنید با تک تک آن ها تماس چشمی برقرار کنید. وقتی به یک نفر نگاه می کنید، همه ی حاضران نگاه خیره ی شما را حس می کنند و با آنچه بیان شده، ارتباط برقرار می کنند؛ 2. با چهره ی خود نشان دهید آنچه می گویید، اهمیت دارد. چهره ای پرهیجان و سرزنده نه تنها شاهدی بر اهمیت صحبتتان است؛ بلکه انرژی بیشتری به صدای شما می بخشد و مخاطبان را در حال و هوای مباحثات نگه می دارد؛3. سرتان را بالا نگه دارید و صاف بایستید یا بنشینید. این حالت حاکی از اعتماد شما به ایده هایی است که عنوان می کنید. به تبع، مخاطبان هم کشش بیشتری در سخنانتان حس می کنند و با اشتیاق بیشتری به مکالمات گوش می دهند.4. زمانی که می خواهید نکات اصلی را بیان کنید، با استفاده از حرکات باز، نظر مخاطبان را جلب کنید. حتی زمانی که ژست خاصی نگرفته اید، بازوهای خود را نسبتا باز نگه دارید. در این صورت، نشان می دهید درباره ی گفته هایتان راحت و آرام هستید و حالت تدافعی ندارید.5. حرکات و رفتارهایی که نشانگر زبان مثبت بدن هستند، پیام تأثیرگذاری به حضار می رسانند؛ مثلا اینکه درمقابل افکارتان مشتاق هستید. درنتیجه، آن ها نیز انگیزه می گیرند تا به طورمشابه، به ایده های شما توجه کنند.در دنیای امروز که همه جا عوامل حواس پرتی متعددی وجود دارد، گوش دادن کار سختی است. باوجوداین، اگر از پنج تکنیک یادشده استفاده کنید، به مخاطبان کمک می کنید حرف های شما را نه تنها با گوش، بلکه با ذهن و قلب خود بشنوند.


 • محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
  کلیدواژه های این خبر
  نتیجه گیری   مارکوس   واژه ها   مجذوب  
  اخبار مرتبط
  پرسپولیس نباید بترسد ؛ پارس جنوبی در حدی نیست که مانع قهرمانی اش شود !
  پارس فوتبال
  برگزاری آخرین دیدار تدارکاتی فوتسال بانوان
  فرتاک ورزشی
  بیوگرافی لیزه مایتنر؛ دانشمند گمنام شکافت هسته ای
  زومیت
  صورت بندی هنرمندانه و عاشقانه یک اعتقاد
  خبرآنلاین
  پرسپولیس یا استقلال؛ «تیم حکومتی» کدام است؟
  اقتصاد نیوز
  چگونه سرمایه گذاران را قانع کنیم از ایده ما حمایت کنند
  ایکنا
  نریمان جهان: امیدوارم تراکتورسازی قهرمان شود
  برترین ها
  3 ماده غذایی برای پاکسازی سرخرگ ها
  خبر خودرو
  قلعه نویی: با 100 میلیارد هزینه از بردن ما شادی می کنند/ انگار قهرمان آسیا شده بودند!
  خبر داغ
  پست جنجالی فرهاد مجیدی، چرا و به چه دلیل؟
  وکیل ملت
  غیاثی: پرش توکلی خطا بود/پایان خرداد نفرات اعزامی به جاکارتا مشخص می شوند
  باشگاه خبرنگاران
  شفق های قطبی ، ماه و ستارگان درخشان به روایت تصویر
  زومیت
  نگاه مبلغان دین در کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی کارساز است
  شبستان
  عزت ملت حفظ می شود؟!
  فارس
  «اورلیوس و اپیکتتوس» نود و چهارمین کتاب دانشنامه فلسفه استنفورد
  خبرگزاری کتاب ایران
  وزارت ارتباطات با بحث «انحصار» صداوسيما در فضاي مجازي مخالف است / بايد واژه هاي «صوت و تصوير»، «فراگير» و «صوت و تصوير فراگير» را به طور دقيق معنا کنيم؛ در حال حاضر تفاوت ديدگاه وجود دارد / بحث مطرح شده در کميسيون، درباره «صداوسيما» بود نه «فضاي مجازي»
  خبر داغ
  وزارت ارتباطات با بحث «انحصار» صداوسيما در فضاي مجازي مخالف است
  افق تازه
  وزارت ارتباطات با بحث «انحصار» صداوسيما در فضاي مجازي مخالف است / بايد واژه هاي «صوت و تصوير»، «فراگير» و «صوت و تصوير فراگير» را به طور دقيق معنا کنيم؛ در حال حاضر تفاوت ديدگاه وجود دارد / بحث مطرح شده در کميسيون، درباره «صداوسيما» بود نه «فضاي مجازي»
  انتخاب
  وضعیت تیم پاس همدان تعیین تکلیف می شود
  مهر نیوز
  چرا کی روش نکونام را وارث خود می داند؟
  صبح تهران
  رشد هوش در کودکان، چه روندي دارد؟
  نی نی بان
  قول جهانگيري براي اجراي سياست فروش دلار 4200 توماني/ هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت
  خبرآنلاین
  علائم خود ارضايي در کودکان، تشخيص دهيد
  نی نی بان
  رسول خادم با توپ پر برگشت/ هيچ چيز تغيير نکرده است
  خبرآنلاین
  جدال سخت استقلال براي نائب قهرماني/ بازي تمريني پرسپوليس با پارس جنوبي براي مقابله با السد
  راه دانا
  ضامن معتبر آقاي داماد!
  خبرآنلاین
  فوايد کتاب خواندن کودکان، چيست؟
  نی نی بان
  عکس | شيرهاي دريايي کنجکاو در عکس روز نشنال جئوگرافيک
  خبرآنلاین
  رسن: به عنوان سرگروه صعود مي کنيم
  خبرآنلاین
  نمايش «جهان غوطه ور» يک عکاس ايتاليايي
  خبرآنلاین
  خانه اي که ارزش درخت هاي آن 2 ميليون دلار است
  خبرآنلاین
  انتصابي تازه در شبکه کودک تلويزيون
  خبرآنلاین
  اخراج در همه جبهه ها؛ پاسخ مسکو چيست؟
  خبرآنلاین
  انشا در مورد 13 بدر (سيزده بدر: روز طبيعت)
  ستاره
  فيلم | استقبال از اولين پرواز هما در فرودگاه شارل دوگل پاريس
  خبرآنلاین
  قطع درختان مساوي با قطع عمر انسان است
  خبرآنلاین
  حفظ صدرنشيني سخت ترين کار جهان است
  رکنا نیوز
  برخورد نزديک يک ستاره با منظومه شمسي در 70 هزار سال پيش و تاثير آن تا امروز
  زومیت
  اسپانسر را بايد به ماندن در بسکتبال ترغيب کنند
  صدا و سیما
  اخبار مرتبط
  bltپارس فوتبال : پرسپولیس نباید بترسد ؛ پارس جنوبی در حدی نیست که مانع قهرمانی اش شود !
  bltفرتاک ورزشی : برگزاری آخرین دیدار تدارکاتی فوتسال بانوان
  bltزومیت : بیوگرافی لیزه مایتنر؛ دانشمند گمنام شکافت هسته ای
  bltخبرآنلاین : صورت بندی هنرمندانه و عاشقانه یک اعتقاد
  bltاقتصاد نیوز : پرسپولیس یا استقلال؛ «تیم حکومتی» کدام است؟
  bltایکنا : چگونه سرمایه گذاران را قانع کنیم از ایده ما حمایت کنند
  bltبرترین ها : نریمان جهان: امیدوارم تراکتورسازی قهرمان شود
  bltخبر خودرو : 3 ماده غذایی برای پاکسازی سرخرگ ها
  bltخبر داغ : قلعه نویی: با 100 میلیارد هزینه از بردن ما شادی می کنند/ انگار قهرمان آسیا شده بودند!
  bltوکیل ملت : پست جنجالی فرهاد مجیدی، چرا و به چه دلیل؟
  bltباشگاه خبرنگاران : غیاثی: پرش توکلی خطا بود/پایان خرداد نفرات اعزامی به جاکارتا مشخص می شوند
  bltزومیت : شفق های قطبی ، ماه و ستارگان درخشان به روایت تصویر
  bltشبستان : نگاه مبلغان دین در کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی کارساز است
  bltفارس : عزت ملت حفظ می شود؟!
  bltخبرگزاری کتاب ایران : «اورلیوس و اپیکتتوس» نود و چهارمین کتاب دانشنامه فلسفه استنفورد
  bltخبر داغ : وزارت ارتباطات با بحث «انحصار» صداوسيما در فضاي مجازي مخالف است / بايد واژه هاي «صوت و تصوير»، «فراگير» و «صوت و تصوير فراگير» را به طور دقيق معنا کنيم؛ در حال حاضر تفاوت ديدگاه وجود دارد / بحث مطرح شده در کميسيون، درباره «صداوسيما» بود نه «فضاي مجازي»
  bltافق تازه : وزارت ارتباطات با بحث «انحصار» صداوسيما در فضاي مجازي مخالف است
  bltانتخاب : وزارت ارتباطات با بحث «انحصار» صداوسيما در فضاي مجازي مخالف است / بايد واژه هاي «صوت و تصوير»، «فراگير» و «صوت و تصوير فراگير» را به طور دقيق معنا کنيم؛ در حال حاضر تفاوت ديدگاه وجود دارد / بحث مطرح شده در کميسيون، درباره «صداوسيما» بود نه «فضاي مجازي»
  bltمهر نیوز : وضعیت تیم پاس همدان تعیین تکلیف می شود
  bltصبح تهران : چرا کی روش نکونام را وارث خود می داند؟
  bltنی نی بان : رشد هوش در کودکان، چه روندي دارد؟
  bltخبرآنلاین : قول جهانگيري براي اجراي سياست فروش دلار 4200 توماني/ هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت
  bltنی نی بان : علائم خود ارضايي در کودکان، تشخيص دهيد
  bltخبرآنلاین : رسول خادم با توپ پر برگشت/ هيچ چيز تغيير نکرده است
  bltراه دانا : جدال سخت استقلال براي نائب قهرماني/ بازي تمريني پرسپوليس با پارس جنوبي براي مقابله با السد
  bltخبرآنلاین : ضامن معتبر آقاي داماد!
  bltنی نی بان : فوايد کتاب خواندن کودکان، چيست؟
  bltخبرآنلاین : عکس | شيرهاي دريايي کنجکاو در عکس روز نشنال جئوگرافيک
  bltخبرآنلاین : رسن: به عنوان سرگروه صعود مي کنيم
  bltخبرآنلاین : نمايش «جهان غوطه ور» يک عکاس ايتاليايي
  bltخبرآنلاین : خانه اي که ارزش درخت هاي آن 2 ميليون دلار است
  bltخبرآنلاین : انتصابي تازه در شبکه کودک تلويزيون
  bltخبرآنلاین : اخراج در همه جبهه ها؛ پاسخ مسکو چيست؟
  bltستاره : انشا در مورد 13 بدر (سيزده بدر: روز طبيعت)
  bltخبرآنلاین : فيلم | استقبال از اولين پرواز هما در فرودگاه شارل دوگل پاريس
  bltخبرآنلاین : قطع درختان مساوي با قطع عمر انسان است
  bltرکنا نیوز : حفظ صدرنشيني سخت ترين کار جهان است
  bltزومیت : برخورد نزديک يک ستاره با منظومه شمسي در 70 هزار سال پيش و تاثير آن تا امروز
  bltصدا و سیما : اسپانسر را بايد به ماندن در بسکتبال ترغيب کنند
  پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
   |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

  مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
  مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.