مخبر - 1398/02/22 - آیا مدیتیشن واقعا آرامش بخش است؟

آیا مدیتیشن واقعا آرامش بخش است؟
افراد زیادی معتقدند که مدیتیشن باعث ایجاد آرامش و تمرکز می شود؛ اما براساس نتایج پژوهشی جدید، مدیتیشن گاهی اوقات می تواند نتایجی خلاف انتظار به همراه داشته باشد.
آیا مدیتیشن واقعا آرامش بخش است؟

نتایج پژوهشی به سرپرستی پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن نشان می دهد بیش از سه چهارم افراد پس از مدیتیشن، احساسی آمیخته از ترس و اختلالات عاطفی پیدا می کنند که با مدیتیشن یا مراقبه درارتباط است. نتایج این پژوهش که در نشریه ی علمی PLOS ONE منتشر شده است، نشان می دهد از میان افرادی که مدیتیشن را برای رسیدن به آرامش روحی برمی گزینند، آن دسته از اشخاصی که تنها مدیتیشن های مخرب ذهن را انجام می دهند، دچار احساس ناخوشایندی می شوند.مقاله های مرتبط:
 • مدیتیشن ذهن آگاهی مهارت های رهبری را افزایش می دهد
 • اثبات تاثیر مدیتیشن بر کاهش التهاب های جسمیانواع مخرب مدیتیشن شامل ویپاسانا یا مدیتیشن نگرشی (تمرکز طولانی و بررسی موشکافانه ی شخص از شخص به منظور ارزیابی شرایط و مسیرهای مختلف برای رسیدن به زندگی بهتر) و کوان (نوعی مدیتیشن در مکتب ذن رواج دارد و نوعی سؤال یا جمله ای متناقض برای ایجاد آرامش و تمرکز ذهنی تازه کاران است؛ ذن، مکتبی در آئین بودایی که در چین ایجاد شده و بر تفکر لحظه به لحظه و نگرش عمیق مرتبط با ماهیت اشیا و جانداران و... به وسیله ی تجربه ی مستقیم، تأکید می کند) و دیگر انواعی می شود که مسبب ایجاد سطح بالایی از تفکرات منفی در ذهن هستند.این مطالعه روانشناسی برمبنای یک بررسی آنلاین بین المللی با شرکت 1232 دانش آموزی انجام شده که حداقل به مدت دو ماه مدیتیشن کرده اند؛ نتایج نشان می دهد شرکت کنندگان زنی که باورهای مذهبی داشته اند، کمتر دچار احساس ناخوشایند شده اند.ماکرو اشلاسر، صاحب نظر برجسته از بخش روان پزشکی کالج دانشگاهی لندن، درمورد نتایج این مطالعه می گوید:یافته های این مطالعه، به اهمیت فهم در حال گسترش عمومی و علمی مدیتیشن اشاره می کند که فراتر از تعریف آن به عنوان تکنیکی برای افزایش تندرستی است.پژوهشگران درمورد دلیل، زمان و چگونگی مشکلات مرتبط با مدیتیشن، اطلاعات کمی در دست دارند و انجام پژوهش های بیشتر به منظور پی بردن به ماهیت چنین تجربه ها و احساساتی، امری ضروری است. سوالی که باید به آن پاسخ دهیم، این است که چه زمانی این احساسات، بخشی از عناصر مرتبط با گسترش میزان غرق شدن در فضای مدیتیشن است و چه زمانی تنها تأثیراتی منفی هستند که باید از آن ها اجتناب کرد؟این مطالعه با پژوهشی که پژوهشگران دانشگاه ویتِن/هِردِکه در آلمان و پژوهشگران دانشگاه لیوبلیانای اسلوونی انجام داده اند، درارتباط است و به دنبال تعداد محدودی از گزارش های مرتبط با پژوهش ها و مطالعات موردی که درحال افزایش هستند، انجام شد و نتایج آن نشان می دهد که امکان ایجاد احساسات ناخوشایند روانی و مشکلات عاطفی در فرد درطول زمان مدیتیشن نیز وجود دارد. در برخی از متون مذهبی قدیمی بودایی نیز نمونه های بارز و مشخصی از این احساسات بیان شده است؛ البته درباره ی میزان شایع بودن چنین احساسات نامشخصی، هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست.

  مدیتیشنپژوهشگران از تمام شرکت کنندگان مطالعه ی مذکور این سؤال را پرسیدند که آیا تاکنون درحین انجام مدیتیشن، دچار مشکلاتی ازقبیل عصبی بودن، ترس، اختلاف فکری یا عاطفی، تغییر احساس در مورد خود یا دنیا شده اند یا خیر؛ و اینکه کدام یک از آن ها احساس می کنند تحت تاثیر مدیتیشن قرار می گیرند.شرکت کنندگان نیز درباره ی مدت زمان مدیتیشن و اینکه هرچندوقت یک بار آن را انجام می دهند، گزارش هایی ارائه دادند. آن ها درباره ی اینکه آیا تاکنون در زندگی خود سعی کرده اند با مدیتیشن در مکان و شرایطی آرام به آرامش و تمرکز برسند یا خیر، یا درباره ی نوع مدیتیشن خود (برای افزایش توجه و تمرکز یا مدیتیشن سازنده یا مخرب)، نیز اطلاعاتی ارائه دادند و ارزیابی های مربوط به حس خوددلسوزی را نیز تکمیل کردند (فردی که دچار خوددلسوزی می شود، با افکاری منفی، از انجام هرگونه کار خطرپذیر و مثبت خودداری می کند؛ هر اقدامی را ازقبل شکسته خورده می بیند و متمایل به جلب توجه دیگران برای رسیدن به خواسته هایش است).نتایج

  • 25,6 درصد از 1232 دانش آموز اذعان کردند قبلا احساسات ناخوشایندی را تجربه کرده اند که با مدیتیشن ارتباط داشته است.
  • 28,5 درصد از شرکت کنندگان مرد، تجربه ها و احساس های ناخوشایند را تجربه کرده اند و این میزان در میان زنان شرکت کننده 23 درصد بود.
  • 30,6 درصد از افراد بدون باورهای مذهبی و 22 درصد از افراد دارای باورهای مذهبی، دچار احساسات ناخوشایند شده اند.
  • 29,2 درصد از افرادی که انواع مخرب مدیتیشن را انجام داده اند و 20,3 درصد که انواع دیگر مدیتیشن را انجام داده اند، دچار احساسات ناخوشایند شده اند.
  • 29 درصد از افرادی که مدیتیشن را برای کسب آرامش و تمرکز انجام داده اند، احساس ناخوشایندی داشته اند و درمقابل، 19,6 افرادی که هرگز با خود خلوت نکرده اند، گرفتار چنین احساسی نشده اند.
  ماکرو اشلاسر دررابطه با نتایج این مطالعه افزود:بیشتر پژوهش های مرتبط با مدیتیشن، با تمرکز بر بیان مزایای آن انجام شده اند و میزان مطالعات مربوط به تجربه ها و احساس ها مرتبط با مدیتیشن باید افزایش پیدا کند. درضمن اجتناب از نتیجه گیری زود هنگام درمورد تاثیرات منفی بالقوه ی مدیتیشن، بسیار مهم است.مطالعات طولی (نوعی از مطالعات مشاهده ای که در آن ها، گروهی از افراد در طول مدت زمانی مشخص مورد بررسی قرار می گیرند) به پژوهشگران کمک می کند تا بفهمند احساسات ناخوشایند ناشی از انجام مدیتیشن در چه زمانی، برای چه کسانی و تحت چه شرایطی ایجاد می شوند و اینکه آیا این احساس ها و تجربه ها، تاثیرات بلندمدتی دارند یا خیر. این مطالعات که در آینده انجام می شوند، می توانند منجربه ایجاد راهنمایی های بالینی و همچنین دستورالعمل هایی شوند که زمینه ساز ایجاد ذهن آگاهی هستند. درضمن، این مطالعات می توانند در آموزش مربیان مدیتیشن نقش داشته باشند.محدویت ها و معایب مطالعهمدیتیشندر مطالعه حاضر، برای کسب اطلاعات درباره ی میزان شایع بودن احساسات و تجربه های ناخوشایند ناشی از مدیتیشن، تنها یک سؤال مطرح شده است. درضمن درمیان داده های جمع آوری شده درباره ی نوع دقیق تجربه ها یا شدت و تأثیر آن ها، اطلاعاتی ارائه نشده است. همچنین ممکن است استفاده از نمونه و مثال های خاص در این سؤال، مثل عصبی بودن، ترس، اختلالات عصبی، فکری یا عاطفی، تغییر احساس در مورد خود یا دنیا، پاسخ افراد را تحت تاثیر قرار دهد و نتوانند احساسی حقیقی خود را که ممکن است هیچ کدام از احساسات ذکرشده نباشد، بیان کنند.در این مطالعه، وجود مشکلات احتمالی مرتبط با سلامت روانی مورد بررسی قرار نگرفته است. این موضوع می تواند صحت نتایج آن را زیر سؤال ببرد؛ زیرا مشکلات ناشی از سلامت روانی می توانند میزان تخمینی تجربه ها و احساسات ناشی از انجام مدیتیشن را با ابهام مواجه کنند. ماهیت مقطعی داده ها به پژوهشگران اجازه نمی دهد درباره ی مؤثر بودن یا نبودن مدیتیشن در ایجاد تجربه ها و احساسات ناخوشایند، باصراحت نتیجه گیری کنند.

 • محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
  کلیدواژه های این خبر
  آلمان   غرق شدن   مدیتیشن   مذهبی   اسلوونی   تندرستی   پژوهشگران   ماکرو   روان شناس   نگرش   شایع   عصبی   مقاله   مراقبه   بوداییان   احساساتی   کالج دانشگاهی لندن   چین   آنلاین   دانش آموزان   پژوهش  
  اخبار مرتبط
  همه چیز درباره مدیتیشن
  انتخاب
  ارتباط کیفر و مجازات با مجرم از دیدگاه فوکو
  شوشان
  کن 72 | فیلم آلمادوار در صدر جدول منتقدان
  همشهری آنلاین
  کورتکس اینسولار مغز و نقش آن در پردازش درد و ارسال تهدید
  زومیت
  مردم را به لجبازی کشانده ایم
  شعار سال
  محمد مطهری: پرونده قاری معروف به کجا رسید؟ /مردم را به لجبازی کشانده ایم
  نامه نیوز
  محمد مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  کیوسک تایمز
  محمد مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  انتخاب
  مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  دنیای اقتصاد
  محمد مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  خبرآنلاین
  مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  خبرآنلاین
  ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان مسلمان برخلاف قوانین حقوق بشر است
  مهر نیوز
  آیا مدیتیشن واقعا آرامش بخش است؟
  اقتصاد نیوز
  آیا مدیتیشن واقعا آرامش بخش است؟
  پارسینه
  سپر دفاعی طبیعی موجودات اعماق اقیانوس دربرابر فشار زیاد آب
  زومیت
  اعلام برنامه های همایش «شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم»
  ایسنا
  افسردگی در بزرگسالی پیامد استرس در مراحل اولیه زندگی است
  زومیت
  انسان پیوسته تحت تأثیر افکاری قرار دارد که از وجودشان بی خبر است
  زومیت
  رابطه ماه رمضان بامیزان بروز تصادفات و دیگر آسیب ها
  شیعه نیوز
  جاهلیت مدرن و دخترانی که متولد نمی شوند
  جوان آنلاین
  زبان چگونه روی مغز اثر می گذارد؟
  زومیت
  ترکیب ژن مغز انسان با میمون ها توسط چینی ها
  صدای ایران
  هشدار دانشمندان درباره آسیب های فضای مجازی بر نسل جوان
  همشهری آنلاین
  همایش بین المللی مطالعات صفوی در اصفهان آغاز شد
  ایرنا
  نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  میگنا
  بهره گیری از حس سرکشی نوجوانان برای مبارزه با کارزار تبلیغاتی غذای ناسالم
  زومیت
  برگزاری همایش مطالعات صفویه با همکاری انستیتوی اتریشی
  فارس
  نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  پایداری ملی
  نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  روز پلاس
  نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  ایسنا
  باور به یگانگی سطح رضایت در زندگی را افزایش می دهد
  زومیت
  دارو های مجاز و غیر مجاز در بارداری
  شفا آنلاین
  خرد ایرانی در شاهنامه فردوسی
  ایران آنلاین
  خرد ایرانی در شاهنامه فردوسی / احمد مسجدجامعی
  داپبزرگ اسلامیره المعارف
  8 عامل اصلی شکل گیری طلاق
  فردا نیوز
  چگونه می توان با بی خوابی مبارزه کرد ؟
  مه شو
  بررسی رابطه میان حرکات چشم و شخصیت با استفاده از هوش مصنوعی
  شفا آنلاین
  يافتن هدف و معنا در آزمايشگاه
  شفا آنلاین
  عوامل افزايش ابتلا به زوال عقل
  زیست بوم
  اخبار مرتبط
  bltانتخاب : همه چیز درباره مدیتیشن
  bltشوشان : ارتباط کیفر و مجازات با مجرم از دیدگاه فوکو
  bltهمشهری آنلاین : کن 72 | فیلم آلمادوار در صدر جدول منتقدان
  bltزومیت : کورتکس اینسولار مغز و نقش آن در پردازش درد و ارسال تهدید
  bltشعار سال : مردم را به لجبازی کشانده ایم
  bltنامه نیوز : محمد مطهری: پرونده قاری معروف به کجا رسید؟ /مردم را به لجبازی کشانده ایم
  bltکیوسک تایمز : محمد مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  bltانتخاب : محمد مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  bltدنیای اقتصاد : مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  bltخبرآنلاین : محمد مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  bltخبرآنلاین : مطهری: مردم را به لجبازی کشانده ایم
  bltمهر نیوز : ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان مسلمان برخلاف قوانین حقوق بشر است
  bltاقتصاد نیوز : آیا مدیتیشن واقعا آرامش بخش است؟
  bltپارسینه : آیا مدیتیشن واقعا آرامش بخش است؟
  bltزومیت : سپر دفاعی طبیعی موجودات اعماق اقیانوس دربرابر فشار زیاد آب
  bltایسنا : اعلام برنامه های همایش «شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم»
  bltزومیت : افسردگی در بزرگسالی پیامد استرس در مراحل اولیه زندگی است
  bltزومیت : انسان پیوسته تحت تأثیر افکاری قرار دارد که از وجودشان بی خبر است
  bltشیعه نیوز : رابطه ماه رمضان بامیزان بروز تصادفات و دیگر آسیب ها
  bltجوان آنلاین : جاهلیت مدرن و دخترانی که متولد نمی شوند
  bltزومیت : زبان چگونه روی مغز اثر می گذارد؟
  bltصدای ایران : ترکیب ژن مغز انسان با میمون ها توسط چینی ها
  bltهمشهری آنلاین : هشدار دانشمندان درباره آسیب های فضای مجازی بر نسل جوان
  bltایرنا : همایش بین المللی مطالعات صفوی در اصفهان آغاز شد
  bltمیگنا : نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  bltزومیت : بهره گیری از حس سرکشی نوجوانان برای مبارزه با کارزار تبلیغاتی غذای ناسالم
  bltفارس : برگزاری همایش مطالعات صفویه با همکاری انستیتوی اتریشی
  bltپایداری ملی : نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  bltروز پلاس : نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  bltایسنا : نقش تربیت خانواده در اعتیاد به اینترنت
  bltزومیت : باور به یگانگی سطح رضایت در زندگی را افزایش می دهد
  bltشفا آنلاین : دارو های مجاز و غیر مجاز در بارداری
  bltایران آنلاین : خرد ایرانی در شاهنامه فردوسی
  bltداپبزرگ اسلامیره المعارف : خرد ایرانی در شاهنامه فردوسی / احمد مسجدجامعی
  bltفردا نیوز : 8 عامل اصلی شکل گیری طلاق
  bltمه شو : چگونه می توان با بی خوابی مبارزه کرد ؟
  bltشفا آنلاین : بررسی رابطه میان حرکات چشم و شخصیت با استفاده از هوش مصنوعی
  bltشفا آنلاین : يافتن هدف و معنا در آزمايشگاه
  bltزیست بوم : عوامل افزايش ابتلا به زوال عقل
  پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
   |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

  مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
  مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.