مخبر - 1398/02/21 - افسانه های استراتژی؛ شماره 5: استراتژی باید ساده باشد

افسانه های استراتژی؛ شماره 5: استراتژی باید ساده باشد
ما نمی توانیم استراتژی خوب و کارآمد را با بهره گیری از چند نظریه ی ساده توسعه دهیم یا از استراتژی به عنوان عنصر الهام بخش مردم استفاده کنیم.
افسانه های استراتژی؛ شماره 5: استراتژی باید ساده باشد

برای تنظیم استراتژی های موفق و کارآمد باید حوزه ی استراتژی را از دریچه ی کاربردی و مفیدی ببینیم؛ اما طرز تفکر رایج درباره ی تعریف و نحوه ی تنظیم و اجرای استراتژی آن چنان که باید، سودمند نیست. سال ها است که حوزه ی استراتژی از باورهای نادرست متعددی آسیب دیده است. این باورهای اشتباه که آن ها را افسانه های استراتژی می نامیم، در سراسر جهان و حتی در بخش های دانشگاهی و آموزشی نیز ریشه دوانده و از پیشرفت اساسی استراتژی مانع شده اند. هدف ما در مجموعه مقالات «افسانه های استراتژی» این است که 10 افسانه ی فراگیر درزمینه ی استراتژی را به بوته ی نقد بکشیم و با دلایل و شواهد کافی، نادرستی آن ها را ثابت کنیم؛ چراکه تنها در این صورت می توانیم راه درست فکرکردن به استراتژی را بیابیم. در این مطلب، به پنجمین افسانه می پردازیم؛ یعنی «استراتژی باید ساده باشد».

The Mythافسانهایده ی پنجمین افسانه بر این مبنا پیش می رود که استراتژی برای مؤثربودن باید ساده تنظیم شود. ضمن اینکه اگر نتوانیم استراتژی را در قالب یک یا چند جمله بیان کنیم، درک و یادآوری آن برای مردم (اعضای سازمان یا تیم) پیچیده و دشوار می شود. بنابراین، هر استراتژی باید به حدکافی واضح و ارزشمند باشد تا بتوان آن را در قالب چند جمله ی قوی و الهام بخش بیان کرد.طبق این ایده، نه تنها بیان و فرموله کردن استراتژی، بلکه نحوه ی تولید آن نیز باید ساده باشد. ما به چهارچوب ها و نمادهایی نیاز داریم که کمک می کنند معنای جهان را به شیوه ای ساده و راحت درک کنیم. ماتریس هایی نظیر SWOT و BCG چهارچوب هایی مفید محسوب می شوند؛ زیرا به طورمؤثر، جهان را به چهار قسمت تقسیم می کنند که به راحتی فهمیدنی است.نیاز به استراتژی های ساده همواره وجود داشته؛ اما در دوره های پیچیده و پرفشار فعلی، اهمیت آن بیشتر حس می شود. همان طورکه برخی از کارشناسان می گویند، دنیای دیروز به حدکافی ساده بود تا برای آن استراتژی های پیچیده ای طراحی کنیم و دنیای امروز آن قدر پیچیده است که باید به فکر استراتژی های ساده باشیم.

Strategy Shouldnچرا این ایده اشتباه است؟درست مثل افسانه هایی که در قسمت های قبل عنوان کردیم، افسانه ی پنجم هم معقول و درک کردنی به نظر می رسد. ما دوست داریم مسائل را ساده کنیم. هنگامی که دیگران به ما می گویند به ساده سازی چیزی نیاز دارند، قطعا خوشحال می شویم. ساده سازی، آسایش بخش است و نیاز به آن همیشه وجود دارد. ما هیچ یک از این واقعیات را رد نمی کنیم؛ اما معتقدیم در سطوح افراطی، وقتی ساده سازی را در طراحی استراتژی نیز ترویج می کنند، با مشکل بزرگی مواجه ایم. پنج نکته ای که در ادامه ی مطلب ذکر می کنیم، دلیل این مشکل را شرح می دهند.1. عنوان را با محتوا اشتباه می گیریم: عنوان هر کتاب یا پست وبلاگ مشابه با محتوای آن نیست. عنوان، کوتاه ترین خلاصه ی ممکن از کتاب است؛ اما خودِ کتاب نیست. همه ی ما به این موضوع واقفیم؛ اما به نظر می رسد در حوزه ی استراتژی، همیشه آن را فراموش می کنیم. توجه کنید اصلا بد نیست استراتژی ما عنوان و خلاصه ای داشته باشد؛ ولی نام و خلاصه ی محتوا، معادل با خود استراتژی نیست. استراتژی خوب نیز مانند محتوای کتاب، بسیار پیچیده تر و بغرنج تر از چیزی است که عنوان یا خلاصه ی محتوا مطرح می کند.2. استراتژی دوبعدی نیست: تلاش برای ساده سازی استراتژی با چهارچوب هایی مانند ماتریس های دوبعدی، مثل خاک سپاری مفاهیم اصلی و حیاتی استراتژی است. کافی است به یاد آوریم استراتژی بین همه ی مؤلفه های سازمان ارتباط برقرار می کند؛ پس یکی از پیچیده ترین موضوعات کسب وکار محسوب می شود. بنابراین، درحالی که برای سایر جنبه های کسب وکار از روش ها و ابزارهای بسیار پیشرفته تری استفاده می کنیم، چگونه استراتژی را با ابزارهای ساده ای مانند ماتریس تولید می کنیم؟ همان طورکه می بینید، این ایده کاملا بی معنی است.

It promotes sloppy thinking3. ساده سازی، تفکر استراتژی را بی مایه و سرسری می کند: به بیانی صریح تر، کل این ایده که «استراتژی باید ساده باشد و مدل ها و راهکارهای ساده ای برای تنظیمش وجود دارد»، ناشیگری و بی سامانی را ترویج می کند. اگر استراتژی ظاهر زیبایی داشته باشد؛ اما ایده ها و مفاهیم قدرتمندی از آن پشتیبانی نکنند، به یکی از مخرب ترین حوزه ها تبدیل می شود. صرف نظر از اینکه استراتژی ما استراتژی عمومی نظیر اقیانوس آبی (Blue Ocean Strategy) یا دایره ی طلایی (Golden Circle) سایمون سینک است، پیام اصلی افسانه ی پنجم این است که استراتژی می تواند و باید ساده باشد. بی شک چنین ایده ای تسهیل کننده و تسلی بخش است؛ اما توجه ما را از کار سخت و هوشمندانه دور می کند. سخت کوشی و هوشمندی برای شناسایی و تحقق استراتژی مفید ضروری است؛ استراتژی ای که ارزشی را ایجاد و به بقا و رشد سازمان ها کمک می کند.4. ایده ی ساده سازی برمبنای شعارها و لفاظی های هوشمندانه پیش می رود: استقبال ما از ایده ی ساده سازی استراتژی مشابه زمانی است که صرفا به دلیل تبلیغات برخی محصولات را می خریم. ما با شعارهای وسوسه کننده ای که بخش ناخودآگاه ذهن انسان را به بازی می گیرند، متقاعد می شویم. سایمون سینک، ایده پرداز مدل دایره ی طلایی، در این زمینه استادی تمام عیار است. هنگامی که کتاب سینک را مطالعه یا سخنرانی های او را با دقت تماشا می کنید، می بینید چگونه از ترفندهای زیرکانه ی لفظی استفاده می کند؛ به طوری که ایده های او اشتیاق همه ی مردم را برمی انگیزد. ایده های سینک جذاب و درک کردنی و مجاب کننده به نظر می رسند و به نکاتی استناد می کنند که آن ها را باور می کنیم؛ اما همه ی این توصیف ها لزوما به معنای درستی یا کاربردی بودن ایده های سینک نیست.5. الهام بخشی معادل کارآمدبودن نیست: حوزه ی استراتژی بیش از آنکه تحت تأثیر عواملی کارا قرار بگیرد، به مباحث الهام بخش تکیه می کند. به نظر می رسد معیار اصلی سازمان ها، چه درزمینه ی خود استراتژی و چه ابزارها و مفاهیم آن، الهام بخشی است. الهام بخشی می تواند فوق العاده باشد؛ اما فقط بخش کوچکی از نیازهای ما را رفع می کند و سایر راه را باید با تلاش و سخت کوشی ادامه دهیم. طراحی استراتژی به انواع فعالیت های غیرجذاب و تفکر عمیق و تجارب علمی نیاز دارد. الهام بخشی کار ساده ای است؛ اما سایر بخش های استراتژی، یعنی بخش اعظم آن، این طور نیست.مجموعه مقالات افسانه های استراتژی

complexity سخن پایانیساده سازی بسیاری از اوقات مفید واقع می شود. ما با ساده سازی برخی مسائل، مفهوم آن ها را بهتر درک می کنیم؛ اما ساده سازی بیش ازحد، مشکلات واقعی را در پی دارد. نقل قول مشهور اینشتین نیز گویای همین امر است: «همه چیز باید تاحدممکن ساده ساخته شود؛ ولی نه ساده تر از آن». بااین حال در استراتژی، ما مسائل را فراتر از حدممکن ساده می کنیم.درپایان، نتیجه ی به چالش کشیدن پنجمین افسانه ی استراتژی، رجوع مجدد به پیچیدگی استراتژی است. باید اجازه دهیم استراتژی ها پیچیده باشند و سپس، از ابزارها و روش های پیشرفته تری برای درک آن در سازمان استفاده کنیم.از دریچه ی عنصر مهم تئوری سیستم و سایبرنتیک، ما به «پیچیدگی های ضروری» نیاز داریم. این بدان معنی است که برای اداره ی پیچیدگی های اطرافمان، باید سطوح مناسبی از پیچیدگی را در سازمان ها و ابزارها و طرز تفکر خود بپذیریم. تنها در این صورت می توانیم متوجه شویم چه اتفاقی در حال وقوع است و باید چه واکنشی نشان دهیم. به عبارتِ دیگر، ما برای غلبه بر پیچیدگی به پیچیدگی نیاز داریم.


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
دانشگاهیان   وبلاگ   کسب وکار   مبنا   ماتریس  
اخبار مرتبط
توسعه چتر خدمات دانش بنیان در ناحیه 250 هکتاری/ تشکیل استارتاپ ها؛ گزینه جدید ذهن جوانان
فارس
آیا معضل پوشش در دانشگاه حل شدنى است؟
عصر هامون
مشاور احمدی نژاد با 674هزار دلار کجا رفت؟
نواندیش
مشاور احمدی نژاد با 674هزار دلار کجا رفت؟
خبر داغ
مشاغل ایجادشده در استان برای زنان مناسب نیست/ ضرورت آگاهی بخشی حقوق بانوان کارگر
راه دانا
کسب رتبه نخست تنوع زیست بوم استارتاپی در جنوب غرب آسیا تا گسترش کارخانه های نوآوری
ایرنا
زنبورهای بی عسل قدرت استدلال دارند
فارس
پیشنهاد تشکیل سازمان نظارت بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات ملی
بسیج پرس
ابلاغ شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد
ایران اکونومیست
اضطراب بزرگسالان در پی نگرانی های سیاسی
فارس
معرفی مشاغل با درآمد عالی در رکود اقتصادی کشور
تسنیم
چگونه سرمایه گذاران را قانع کنیم از ایده ما حمایت کنند
ایکنا
سیل زدگان نگران اسناد مالکیت خودنباشند|حل معضلات قضایی اقدام جهادی می خواهد
رسانیوز
رئیسی: وجدان های بیدار جنایات آمریکا را بی پاسخ نمی گذارند؛ کاهش پرونده های قضایی نیازمند اقدام جهادی است
تسنیم
چهار مؤلفه مهم خلاقیت را بشناسید/ قالب های ذهنی؛ مهم ترین مانع خلاقیت
ایکنا
«حقوق» بازنشستگان کشوری امسال 2 بار افزایش می یابد+ جزییات
تندرست نیوز
افسانه های استراتژی؛ شماره 2: استراتژی معادل برنامه ریزی است
زومیت
حقوق بازنشستگان امسال 2 بار افزایش می یابد + جزییات
روز پلاس
جزییات افزایش "حقوق"بازنشستگان
ناطقان نیوز
«حقوق» بازنشستگان کشوری امسال 2 بار افزایش می یابد+ جزییات
ایران خبر
برگزاری همایش هوش مصنوعی در دوبی با هدف تقویت توانایی های دولت
فارس
افسانه های استراتژی؛ شماره یک: استراتژی حول محور جنگ طراحی می شود
زومیت
رحیمی جهان آبادی: مجمع تشخیص در بررسی FATF تحت تاثیر التهابات قرار نگیرد
ایسنا
آماده باش جریان خاص برای استقبال از «حکومت بعد»!/ ناطق نوری هم «برجام روحانی» را به گردن رهبری انداخت
هم اندیشی
نیروی انسانی جوان و مزیت های بومی، دو رکن مهم اقتصاد دانش بنیان هستند
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
کرمعلی: ساخت فیلم درباره قاچاق دختران ایرانی تصمیمی جسورانه بود
پارس نیوز
اجتماعی کردن «علوم عقلی» به سبک مرتضی مطهری
تسنیم
بیکاری فارغ التحصیلان؛ معضل اصلی جامعه
نسیم
شرط دستيابي به منافع در حمل ونقل هوايي
تین نیوز
توسعه اکوسیستم استارتاپی، عامل بازگشت نخبگان به کشور
آی تابناک
برنامه توسعه زيست بوم شرکت هاي خلاق ابلاغ شد
آنا نیوز
شوخي شهرستاني
روزنامه شرق
نگاهي به مرگ «نسيم نجفي اقدم»
خبر خودرو
بازنگري در آيين نامه تخصيص يارانه هاي نمايشگاه کتاب/ بن کارت هاي دانشجويي 100 هزار توماني است
فارس
شبکه هاي اجتماعي سکوي سلطه طلبي آمريکا؛ آمار نجومي استفاده از شبکه هاي اجتماعي
نسیم
پولي که با معامله 2پيتزا جهاني شد
شریان
انحصار 70 درصدي دولت در صنعت بيمه
صدا و سیما
انحصار 70 درصدي دولت در صنعت بيمه
صدا و سیما
نشست علمي صنعت و تجارت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس
راه دانا
اخبار مرتبط
bltفارس : توسعه چتر خدمات دانش بنیان در ناحیه 250 هکتاری/ تشکیل استارتاپ ها؛ گزینه جدید ذهن جوانان
bltعصر هامون : آیا معضل پوشش در دانشگاه حل شدنى است؟
bltنواندیش : مشاور احمدی نژاد با 674هزار دلار کجا رفت؟
bltخبر داغ : مشاور احمدی نژاد با 674هزار دلار کجا رفت؟
bltراه دانا : مشاغل ایجادشده در استان برای زنان مناسب نیست/ ضرورت آگاهی بخشی حقوق بانوان کارگر
bltایرنا : کسب رتبه نخست تنوع زیست بوم استارتاپی در جنوب غرب آسیا تا گسترش کارخانه های نوآوری
bltفارس : زنبورهای بی عسل قدرت استدلال دارند
bltبسیج پرس : پیشنهاد تشکیل سازمان نظارت بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات ملی
bltایران اکونومیست : ابلاغ شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد
bltفارس : اضطراب بزرگسالان در پی نگرانی های سیاسی
bltتسنیم : معرفی مشاغل با درآمد عالی در رکود اقتصادی کشور
bltایکنا : چگونه سرمایه گذاران را قانع کنیم از ایده ما حمایت کنند
bltرسانیوز : سیل زدگان نگران اسناد مالکیت خودنباشند|حل معضلات قضایی اقدام جهادی می خواهد
bltتسنیم : رئیسی: وجدان های بیدار جنایات آمریکا را بی پاسخ نمی گذارند؛ کاهش پرونده های قضایی نیازمند اقدام جهادی است
bltایکنا : چهار مؤلفه مهم خلاقیت را بشناسید/ قالب های ذهنی؛ مهم ترین مانع خلاقیت
bltتندرست نیوز : «حقوق» بازنشستگان کشوری امسال 2 بار افزایش می یابد+ جزییات
bltزومیت : افسانه های استراتژی؛ شماره 2: استراتژی معادل برنامه ریزی است
bltروز پلاس : حقوق بازنشستگان امسال 2 بار افزایش می یابد + جزییات
bltناطقان نیوز : جزییات افزایش "حقوق"بازنشستگان
bltایران خبر : «حقوق» بازنشستگان کشوری امسال 2 بار افزایش می یابد+ جزییات
bltفارس : برگزاری همایش هوش مصنوعی در دوبی با هدف تقویت توانایی های دولت
bltزومیت : افسانه های استراتژی؛ شماره یک: استراتژی حول محور جنگ طراحی می شود
bltایسنا : رحیمی جهان آبادی: مجمع تشخیص در بررسی FATF تحت تاثیر التهابات قرار نگیرد
bltهم اندیشی : آماده باش جریان خاص برای استقبال از «حکومت بعد»!/ ناطق نوری هم «برجام روحانی» را به گردن رهبری انداخت
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : نیروی انسانی جوان و مزیت های بومی، دو رکن مهم اقتصاد دانش بنیان هستند
bltپارس نیوز : کرمعلی: ساخت فیلم درباره قاچاق دختران ایرانی تصمیمی جسورانه بود
bltتسنیم : اجتماعی کردن «علوم عقلی» به سبک مرتضی مطهری
bltنسیم : بیکاری فارغ التحصیلان؛ معضل اصلی جامعه
bltتین نیوز : شرط دستيابي به منافع در حمل ونقل هوايي
bltآی تابناک : توسعه اکوسیستم استارتاپی، عامل بازگشت نخبگان به کشور
bltآنا نیوز : برنامه توسعه زيست بوم شرکت هاي خلاق ابلاغ شد
bltروزنامه شرق : شوخي شهرستاني
bltخبر خودرو : نگاهي به مرگ «نسيم نجفي اقدم»
bltفارس : بازنگري در آيين نامه تخصيص يارانه هاي نمايشگاه کتاب/ بن کارت هاي دانشجويي 100 هزار توماني است
bltنسیم : شبکه هاي اجتماعي سکوي سلطه طلبي آمريکا؛ آمار نجومي استفاده از شبکه هاي اجتماعي
bltشریان : پولي که با معامله 2پيتزا جهاني شد
bltصدا و سیما : انحصار 70 درصدي دولت در صنعت بيمه
bltصدا و سیما : انحصار 70 درصدي دولت در صنعت بيمه
bltراه دانا : نشست علمي صنعت و تجارت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.