«مردم» عامل شکست پروژه ناکارآمدسازی ایدئولوژی اسلام سیاسی اند/ زنگ خطری به نام فاصله گرفتن مسئولان از مدیریت انقلابی!

«مردم» عامل شکست پروژه ناکارآمدسازی ایدئولوژی اسلام سیاسی اند/ زنگ خطری به نام فاصله گرفتن مسئولان از مدیریت انقلابی!
در طول چهار دهه گذشته، حضور در جبهه های حق علیه باطل، مشارکت سیاسی در بیش از 40انتخابات، حضور در بزنگاه های تعیین کننده آینده نظام و انقلاب از جمله بارزترین گواهان این ادعاست که عنصر «مردم»، موثرترین و اصلی ترین ضلع مثلت عوامل ماندگاری انقلاب در اندیشه امامین انقلاب اسلامی است.
«مردم» عامل شکست پروژه ناکارآمدسازی ایدئولوژی اسلام سیاسی اند/ زنگ خطری به نام فاصله گرفتن مسئولان از مدیریت انقلابی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ ایدئولوژی یکی از ارکان هر انقلاب است و نقش بسزایی در پیدایش اوضاع انقلابی و شرایط وقوع آن دارد. تاریخ معاصر ایران شاهد حضور ایدئولوژی های سیاسی مختلفی از جمله لیبرالیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم در مقابل اندیشه اسلام سیاسی امام خمینی(ره) بوده که وجه مشترک همه آنها، (غیربومی، وارداتی، مقلدانه و عدم تجانس فکری و فرهنگی آنها با فرهنگ دینی مردم ایران) است و همین موضوع سبب ناکامی آنها بوده است.

تفکر و اندیشه اسلام، علی رغم افت و خیزها در طول تاریخ، به دلیل داشتن آموزه های تحول آفرین و الهام بخش، مثل رهبری و ولایت فقهای شیعه در عصر غیبت، غیرمشروع دانستن حکومت های جائر و نیز تطبیق اندیشه سیاسی شیعه با فرهنگ دینی و ملی مردم ایران، مؤثرترین ایدئولوژی در تحولات تاریخ معاصر ایران به ویژه انقلاب اسلامی بوده و مقدمات عزت و سربلندی مردم ایران را فراهم آورده است.

قرائت امام خمینی(ره) از اسلام شیعی، چهره ای ایدئولوژیک بدان بخشید که تمامی عناصر آرمانی، انسانی و انقلابی سایر ایدئولوژی های سیاسی - اجتماعی مدعی مدرنیته و رهایی بخش را در خود انعکاس می داد.

در این ایدئولوژی انقلابی، اسلام مکتبی توحیدی معرفی شد که غنای مفهومی و محتوایی آن، تمامی زوایا و زمینه های زندگی انسان و شئون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی او را در برمی گرفت. سیاست را همنشین دیانت می کرد، هر دو را با سیمای عرفانی زینت بخشید و سپس هر سه را در کنش اجتماعی در جایگاه (تئوری راهنمای عمل) می نشاند و پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی و اثبات اینکه اسلام برای حکومت کردن ایدئولوژی و روش دارد، بزرگترین ثمره مکتب امام راحل عظیم الشأن ماست.

چشم داشتن به اغیار، مهم ترین خطاهای راهبردی مسئولین

انقلاب اسلامی در ایران، بنیان های فکری و پایه های اندیشه های سیاسی، از مارکسیست های شرق تا لیبرالیسم غرب را دچار تزلزل کرد و به دوگانه سلطه گرـ سلطه پذیر پایان داد و همین موضوع سبب شده تا در طول چهاردهه عمر انقلاب، مورد هجمه سنگین بدخواهان خارجی و دنباله روهای داخلی آنها باشد و علی رغم پیمودن دوگام نخست انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، این دشمنی های آشکار و پنهان مانع تحقق گام های بعدی (دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی) شده است.

رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای، در بخشی از سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت سالروز قیام خونین 29بهمن مردم تبریز، حضور میلیونی مردم در وداع با شهیدسلیمانی و همچنین راهپیمایی پرشور 22بهمن امسال را از جمله نماد ایستادگی مردم دانستند و تاکید کردند که «عده ای اما به دنبال ایدئولوژی زدایی از مردم هستند».

در اندیشه سیاسی اسلام، به سه عنصر مهم و تاثیرگذار(ایدئولوژی، امام، امت) بیش از هرعامل دیگر در تشکیل و پیروزی و نیز ماندگاری انقلاب توجه و تاکید شده است. اکنون در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، به صدا درآمدن زنگ خطر مصادره یا دست کم، انحراف در ایدئولوژی انقلاب اسلامی توسط رهبرانقلاب باید قابل تأمل و توجه باشد.

ایدئولوژی انقلاب امام، برپایی حکومت الهی و استقرار نظام حاکمیت اسلام و برچیده شدن ظلم و رهایی مسلمانان و کل بشریت از بردگی فکری و فرهنگی بود ولی امروز می بینیم که به تعبیر رهبر انقلاب، علی رغم به عینیت رسیدن بسیاری از آن آرمان های متعالی، با شعارهای آغاز حرکت های انقلابی مردم ایران فاصله ای ژرف داریم و این فاصله، نتیجه و محصول فاصله گرفتن مسئولان نظام از سبک مدیریت انقلابی است!

در کشوری که روزی با دست خالی ولی عزمی راسخ و به مدد بسیج مردمی، مقابل دشمنان تا دندان مسلح خود ایستاد و با ایثارگری و روحیه جهادی، بر تمام دنیای کفر فائق آمد، مسئولیت گرفتن کسانی که قبله آمال و آرزوهایشان غرب و تلاش شبانه روزی شان، عادی سازی روابط با امریکاست، از زهر هم مهلک تر خواهد بود و متاسفانه امروز شاهد این اتفاق نامبارک در سپهر سیاسی کشورمان هستیم.

«مردم»، موثرترین ضلع مثلت عوامل ماندگاری انقلاب

معطل گذاشتن ظرفیت های بی نظیر کشور و چشم داشتن به دست اغیار، از جمله مهمترین خطاهای راهبردی برخی مسئولین جمهوری اسلامی در دهه اخیر بوده است که خواسته و ناخواسته بر طبل ناکارآمدی نظام اسلامی کوفته است.

امام خامنه ای با اشاره به عقب ماندگی های انقلاب اسلامی فرمودند: «انقلاب دستاوردهایی دارد، ما این دستاوردها را باید بشناسیم و بدانیم. البتّه ما هرگز پنهان نکردیم، باز هم پنهان نمی کنیم که در بخش هایی هم عقب ماندگی داریم؛ عقب ماندگی هایی که به هیچ وجه قابل قبول نیست. در این عقب ماندگی ها مقصّر خود ما هستیم، خود ما مسئولین مقصّریم؛ مردم هم در یک بخش هایی ممکن است دخالت داشته باشند. این عقب ماندگی ها باید جبران بشود؛ این به خاطر انقلابی عمل نکردن ما [مسئولین] است. ما هر جا انقلابی عمل کردیم، عقب ماندگی نداشتیم، هر جا از انقلاب کوتاه آمدیم، یک حرکت غیرانقلابی و حرکت ناشی از کسالت و بی توجّهی انجام دادیم، عقب ماندگی به وجود آمد».

دشمنان آسیب دیده و ضربه خوردگان از انقلاب اسلامی همواره می کوشند تا در جهت منافع خود، اینگونه القا کنند که فقر و فساد و تبعیض، بیچارگی و تورم و تحریم، جنگ و فساد و رانت حاصل مدیریت انقلابی و ایدئولوژی اسلام سیاسی است و تنها راه باقیمانده برای نجات کشور در مقطع تاریخی و تعیین کننده امروز، مذاکره با دشمن و بده بستان سیاسی است که البته در مقام عمل، شاهد شکست این تفکر و پیامدها و خسارات جبران ناپذیر آن در قضیه (برجام) هستیم.

در طول چهاردهه گذشته، حضور در جبهه های حق علیه باطل، مشارکت سیاسی در بیش از 40انتخابات، حضور در بزنگاه های تعیین کننده آینده نظام و انقلاب از جمله حضور حماسی در ایام الله فجر انقلاب اسلامی و خلق حماسه نهم دی و برچیدن بساط فتنه سال هشتاد و هشت از جمله بارزترین گواهان این ادعاست که عنصر «مردم»، موثرترین و اصلی ترین ضلع مثلت عوامل ماندگاری انقلاب در اندیشه امامین انقلاب اسلامی است.

امروز هم، مردم شریف و لحظه شناس ایران اسلامی در سایه ولایت حضرت مهدی(عج) و با تأسی از فرهنگ تعالی بخش اسلام، تا حد قابل قبول و معجزه گونی در مقابل تفکر سازش و تسلیم ایستاده اند و در مطلع گام دوم انقلاب اسلامی شان، استوار و بالنده، افول امپریالیسم و دنیای پسا آمریکا را به تماشا نشسته اند.

انتهای پیام/


کلیدواژه های این خبر
مقام معظم رهبری   وارداتی   مدرنیته   قزوین   تبریز   مشارکت سیاسی   پیروزی انقلاب اسلامی   قیام خونین   بزنگاه   حاکم اسلامی   مادی و معنوی   لیبرالیسم   کشورهای اسلامی   همنشین   حکومت اسلامی   تشیع   مسلمین   شئون   فرهنگی   انقلاب اسلامی   امام خمینی (ره)   22 بهمن   گام دوم انقلاب   تمدن نوین اسلامی   مسئولان و کارگزاران نظام  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «راه دانا» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
انتخابات؛ شب قدر نظام اسلامی/ بصیرت افزایی بانوان نقش مهمی در خلق حماسه سیاسی دارد
راه دانا
جریان لیبرال ضربات و خسارات بسیاری را به این نظام تحمیل کرد
آریا
حاج علی اکبری: اقامه نماز در مساجد تحت هیچ شرایطی کنار گذاشته نشود
تسنیم
نادر طالب زاده: برخی سعی دارند مسیر انقلاب را به انحراف بکشند/شهید آوینی ستاره درخشان انقلاب اسلامی بود
تسنیم
بررسی روش شناسی علوم سیاسی در ماهنامه «معرفت»
ایکنا
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان
صدا و سیما
12 فروردین به شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» عینیت بخشید
مهر نیوز
قرائت پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره شهدای یزد / پیکر 2 شهید گمنام دوران دفاع مقدس زینت بخش کنگره شهدا شد
العالم
قدرت گرفتن مسلمانان از برکات «انقلاب اسلامی ایران» است/ مکتب حاج قاسم با قدرت و قوت پیش خواهد رفت/ شکست طرح به اصطلاح معامله قرن کاملاً روشن است/ پیشرفت خیره کننده در علوم و فنون مختلف داریم
میزان
ولایت فقیه؛ استراتژی معصومان(ع) برای عصر غیبت/ چله دوم انقلاب، چله زمینه سازی ظهور است
شبستان
82 ویژه برنامه با محوریت نیمه شعبان و روز جمهوری اسلامی در گیلان برگزار می شود
ابنا
جوانان مسجدی نقش مهمی در شکل گیری تمدن سازی نوین اسلامی دارند
شبستان
مسجد نقش و کارکرد مهمی در نظام تفکری و اندیشه ای اسلام دارد
شبستان
انقلاب اسلامی ایران در تداوم اندیشه سیدجمال است
ایکنا
چرا نخبگان خوانش تمدنی از تجربه جمهوری اسلامی ارائه نکرده اند
ایکنا
انتظار فرج، انتظاری هدفمند، پویا، سازنده و همراه با امید و اقدام است
ابنا
استکبارستیزی و مقابله با ظلم لازمه گام برداشتن در مسیر ظهور است
ایسنا
محسن رضایی: رانت خوارها، نفوذی ها و بازیگران سیاسی در ستون پنجم دشمن قرار دارند
تسنیم
اسلام انگلیسی، به دنبال تفرقه در جهان اسلام است
خبرگزاری دانشجو
وظیفه علما شناسایی و خنثی کردن حربه های دشمنان است
خبرگزاری حوزه
ظرفیت های اقتصاد کشاورزی استان قزوین برای جمع آوری زکات فعال شود
تسنیم
قیام? 29 بهمن تبریز؛ از شعارها? و اقدامات? شاهکار? تبریزی ها تا دِین انقلاب اسلامی به آذربایجان
تسنیم
فلسفه طرح «دولت جوان و حزب الله»
قدس آنلاین
امام جمعه اراک:پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی رسالت خطیر مدیران است
ایرنا
معنویت گرایی در دنیا رو به افزایش است / تلفیق مدرنیته و دین با انقلاب اسلامی 
ایکنا
بیانیه گام دوم انقلاب ریشه در مبانی قرآنی دارد/ سرنوشت انقلاب در دستان مردم است
خبرگزاری حوزه
بررسی نقش اقلیت های دینی در پیروزی انقلاب اسلامی
صدا و سیما
نقش آیت الله مدنی در رهبری مردم همدان در انقلاب اسلامی
مهر نیوز
سرنوشت انقلاب اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای
تسنیم
پیروزی انقلاب اسلامی نقطه تغییر سبک زندگی مردم است
رادیو گفتگو
پیروزی انقلاب اسلامی نور امید را در دل مستضعفین زنده کرد
خبرگزاری دفاع مقدس
امام جمعه قم: پیروزی انقلاب اسلامی سبب فروپاشی نظام دوقطبی در جهان شد
انتخاب
منجی گرایی و موعودگرایی با انقلاب اسلامی در جهان اوج گرفت
شبستان
امام جمعه قم: با پیروزی انقلاب اسلامی نور امید در دل مستضعفین زنده شد
تسنیم
فروپاشی نظام دوقطبی جهان از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود
مهر نیوز
سخنان رهبر معظم انقلاب به منزله نقشه راه نظام در موضوع برجام است
مهر نیوز
خطیب جمعه قم:ادب اسلامی در جامعه گسترش یابد 
ایرنا
هدایتگر انقلابی
مشرق نیوز
بیانیه «مجمع هم افزایی جوانان انقلابی» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
598
استکبارستیزی در گام دوم انقلاب یک اصل است
خبرگزاری دفاع مقدس
اخبار مرتبط
bltراه دانا : انتخابات؛ شب قدر نظام اسلامی/ بصیرت افزایی بانوان نقش مهمی در خلق حماسه سیاسی دارد
bltآریا : جریان لیبرال ضربات و خسارات بسیاری را به این نظام تحمیل کرد
bltتسنیم : حاج علی اکبری: اقامه نماز در مساجد تحت هیچ شرایطی کنار گذاشته نشود
bltتسنیم : نادر طالب زاده: برخی سعی دارند مسیر انقلاب را به انحراف بکشند/شهید آوینی ستاره درخشان انقلاب اسلامی بود
bltایکنا : بررسی روش شناسی علوم سیاسی در ماهنامه «معرفت»
bltصدا و سیما : بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان
bltمهر نیوز : 12 فروردین به شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» عینیت بخشید
bltالعالم : قرائت پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره شهدای یزد / پیکر 2 شهید گمنام دوران دفاع مقدس زینت بخش کنگره شهدا شد
bltمیزان : قدرت گرفتن مسلمانان از برکات «انقلاب اسلامی ایران» است/ مکتب حاج قاسم با قدرت و قوت پیش خواهد رفت/ شکست طرح به اصطلاح معامله قرن کاملاً روشن است/ پیشرفت خیره کننده در علوم و فنون مختلف داریم
bltشبستان : ولایت فقیه؛ استراتژی معصومان(ع) برای عصر غیبت/ چله دوم انقلاب، چله زمینه سازی ظهور است
bltابنا : 82 ویژه برنامه با محوریت نیمه شعبان و روز جمهوری اسلامی در گیلان برگزار می شود
bltشبستان : جوانان مسجدی نقش مهمی در شکل گیری تمدن سازی نوین اسلامی دارند
bltشبستان : مسجد نقش و کارکرد مهمی در نظام تفکری و اندیشه ای اسلام دارد
bltایکنا : انقلاب اسلامی ایران در تداوم اندیشه سیدجمال است
bltایکنا : چرا نخبگان خوانش تمدنی از تجربه جمهوری اسلامی ارائه نکرده اند
bltابنا : انتظار فرج، انتظاری هدفمند، پویا، سازنده و همراه با امید و اقدام است
bltایسنا : استکبارستیزی و مقابله با ظلم لازمه گام برداشتن در مسیر ظهور است
bltتسنیم : محسن رضایی: رانت خوارها، نفوذی ها و بازیگران سیاسی در ستون پنجم دشمن قرار دارند
bltخبرگزاری دانشجو : اسلام انگلیسی، به دنبال تفرقه در جهان اسلام است
bltخبرگزاری حوزه : وظیفه علما شناسایی و خنثی کردن حربه های دشمنان است
bltتسنیم : ظرفیت های اقتصاد کشاورزی استان قزوین برای جمع آوری زکات فعال شود
bltتسنیم : قیام? 29 بهمن تبریز؛ از شعارها? و اقدامات? شاهکار? تبریزی ها تا دِین انقلاب اسلامی به آذربایجان
bltقدس آنلاین : فلسفه طرح «دولت جوان و حزب الله»
bltایرنا : امام جمعه اراک:پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی رسالت خطیر مدیران است
bltایکنا : معنویت گرایی در دنیا رو به افزایش است / تلفیق مدرنیته و دین با انقلاب اسلامی 
bltخبرگزاری حوزه : بیانیه گام دوم انقلاب ریشه در مبانی قرآنی دارد/ سرنوشت انقلاب در دستان مردم است
bltصدا و سیما : بررسی نقش اقلیت های دینی در پیروزی انقلاب اسلامی
bltمهر نیوز : نقش آیت الله مدنی در رهبری مردم همدان در انقلاب اسلامی
bltتسنیم : سرنوشت انقلاب اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای
bltرادیو گفتگو : پیروزی انقلاب اسلامی نقطه تغییر سبک زندگی مردم است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : پیروزی انقلاب اسلامی نور امید را در دل مستضعفین زنده کرد
bltانتخاب : امام جمعه قم: پیروزی انقلاب اسلامی سبب فروپاشی نظام دوقطبی در جهان شد
bltشبستان : منجی گرایی و موعودگرایی با انقلاب اسلامی در جهان اوج گرفت
bltتسنیم : امام جمعه قم: با پیروزی انقلاب اسلامی نور امید در دل مستضعفین زنده شد
bltمهر نیوز : فروپاشی نظام دوقطبی جهان از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود
bltمهر نیوز : سخنان رهبر معظم انقلاب به منزله نقشه راه نظام در موضوع برجام است
bltایرنا : خطیب جمعه قم:ادب اسلامی در جامعه گسترش یابد 
bltمشرق نیوز : هدایتگر انقلابی
blt598 : بیانیه «مجمع هم افزایی جوانان انقلابی» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
bltخبرگزاری دفاع مقدس : استکبارستیزی در گام دوم انقلاب یک اصل است
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.