«خط تیره» در مقابل آمارها

«خط تیره» در مقابل آمارها
به گزارش پایگاه حبری اعتدال روزنامه اعتماد نوشت: بانك مركزي با انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي تا تابستان سال جاري، تصوير «نصفه و نيمه»اي از اقتصاد ايران در مقطع زماني ياد شده ارايه كرد.
«خط تیره» در مقابل آمارها

به گزارش پایگاه حبری اعتدال روزنامه اعتماد نوشت: بانك مركزي با انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي تا تابستان سال جاري، تصوير «نصفه و نيمه»اي از اقتصاد ايران در مقطع زماني ياد شده ارايه كرد. «نصفه و نيمه» از آن جهت كه بانك مركزي در اقدامي عجيب در مقابل بسياري از شاخص هاي اقتصادي و آماري، از «خط تيره» استفاده كرده و درواقع دست به «سانسور اطلاعات» زده است. آخرين بار اين اقدام در اوايل دهه 90 و با بروز تحريم ها و گستردگي آنها شكل گرفت و بانك مركزي در مقابل انتشار اعداد و ارقام مرتبط با برخي شاخص هاي اقتصادي مقاومت مي كرد و از «خط تيره» براي آنها بهره مي برد تا بسياري از كارشناسان اقتصادي از نبود آمار دقيق و شفاف در اين باره، انتقاد كنند. مهر ماه سال گذشته نيز مركز آمار ايران كه مسووليت اصلي انتشار آمارها را به طور سازماني به عهده دارد در اقدامي مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادي خودداري كرد و ترجيح داد در جدول شاخص ها در برابر نرخ رشد اقتصادي، خط تيره بگذارد.حالا در گزارش تازه بانك مركزي، «خط تيره» مقابل شاخص هاي مهمي همچون توليد و صادرات نفت، وضعيت مالي دولت، درصد تغييرات شاخص بهاي كالاهاي مصرفي و خدمات مصرف كننده و درصد تغييرات شاخص بهاي توليدكننده است.هر چند پس از بازگشت تحريم ها در سال 97 مسوولان معتقد بودند انتشار آمارهاي رسمي توليد و صادرات نفت ايران مي تواند به بهاي بسته شدن كانال هاي فروش مخفي نفت تمام شود، بنابراين از اظهارنظر و انتشار گزارش رسمي ممانعت كردند. اما عدم ارايه آمار و ارقامي از تورم يا وضعيت مالي دولت كمي عجيب به نظر مي رسد. به خصوص اينكه ميزان نقدينگي زودتر از پيش بيني ها به بيش از 3100 هزار ميليارد تومان رسيد و تورم سالانه دي ماه نيز فاصله 10 درصدي با تورم هدف گذاري شده 22 درصدي در ارديبهشت دارد. براساس آنچه بانك مركزي اعلام كرده رشد اقتصادي در تابستان سال جاري بدون احتساب نفت 3.2درصد و با احتساب فروش نفت 5.1 درصد بوده است. عددي كه با توجه به محدوديت هاي مرتبط با شيوع كرونا، قدري عجيب به نظر مي رسد.البته شاخص هاي مرتبط با «پول» در آمار تازه بانك مركزي، وضعيت چندان خوبي در پايان تابستان نداشته اند. نرخ رشد پول، در 6 ماهه نخست سال جاري نسبت به اسفند ماه سال گذشته 40.6درصد بوده، نقدينگي در همين بازه زماني 17.1درصد و شبه پول 12.2 درصد رشد كرده است. ارقام بالايي كه نشان دهنده فشار به منابع پولي براي جبران كسري بودجه است. احتمال احياي برجام، رشد چند برابري پيش بيني هااول دي ماه سال جاري بانك مركزي گزارش مختصري درخصوص رشد توليد ناخالص داخلي در نيمه اول سال جاري منتشر كرد. هر چند آن گزارش نيز در ابتدا با انتقاداتي همراه بود، چراكه مركز آمار پيش از انتشار گزارش اوليه رشد اقتصادي در نيمه اول سال جاري، عدد اين متغير را نه 5.1 كه 0.2درصد؛ اما با استناد به اعداد و ارقام بانك مركزي، كشور مي تواند تا پايان سال جاري چندين برابر بيشتر از رشد اقتصادي بدون نفت 0.5 درصد و با نفت 0.8درصدي كه مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرده، برسد.هر چند رشد اقتصادي بيشتر از پيش بيني ها آن هم در شرايطي كه بايدن در نظر دارد با سه گزينه اقتصادي وام درخواستي ايران از صندوق بين المللي پول، آزادسازي منابع مالي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي و تمديد معافيت هاي خريد نفت از ايران شرايط را براي احياي دوباره برجام، فراهم كند، دور از ذهن نيست.
كاهش سهم بخش خدمات از ارزش افزوده اقتصاديبا استناد به آمار و ارقام منتشره از سوي بانك مركزي، نفت در سه ماهه دوم سال جاري، با 45 هزار و 800 ميليارد تومان، كمترين و خدمات با حدود 500 هزار ميليارد تومان بيشترين ارزش افزوده را در بين بخش هاي مختلف داشته است.سهم نفت 5درصد و سهم خدمات نيز 48.7 درصد از كل ارزش افزوده توليد شده در تابستان سال جاري بود. تا پيش از تحريم ها، بخش نفت، دو برابر تابستان سال جاري، ارزش افزوده در اقتصاد كشور ايجاد مي كرد. به گونه اي كه در سال 95، 12.3 درصد از كل ارزش افزوده اقتصاد به نفت تعلق داشت.اين سهم در سال هاي 96 و 97 به 13.5 و 13 درصد رسيد كه پس از لغو كامل معافيت هاي نفتي 8 خريدار عمده ايران در سال گذشته، به 7.4 درصد كاهش يافت. با مقايسه آمارها، بخش صنعت و معدن جبران كننده كاهش سهم نفت در ارزش افزوده اقتصاد بودند، چرا كه طي سال هاي 95 تا نيمه 99، افزايش 5.7درصدي در سهم شان داشتند. هر چند اين امر با وجود كمك هاي گسترده به توليدكنندگان داخلي همچنين ممنوعيت واردات براي كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، دور از دهن نبود.
زماني براي سانسور تورم در گزارش بانك مركزي از توليد و صادرات نفت از سال 97، روند قيمت ها چه در بخش مصرف كننده و چه در بخش توليد كننده همچنين وضعيت مالي دولت از سال 98، اعداد و ارقامي منتشر نشده است. هر چند به دليل بازگشت تحريم ها در سال 97 مسوولان نيز آماري از ميزان توليد و صادرات نفت منتشر نكردند تا به گفته آنها «روزنه هاي فروش نفت بسته يا اطلاعات خريداران نفت ايران فاش نشود» اما عدم ارايه آمار از روند قيمت ها و وضعيت مالي دولت، تنها مي تواند به بي اعتمادي و شائبه استقراض از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه و در نتيجه افزايش نقدينگي دامن زند. به خصوص آنكه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در مصاحبه اي مهم ترين دليل افزايش نقدينگي را «تسلط سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي و عدم استقلال كافي سياستگذار پولي» عنوان كرده بود. براساس آنچه دولت در بودجه 1400 تخمين زده، 319 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي وجود دارد. بدين معنا كه اين ميزان كسري بايد از روش هاي ديگري مانند واگذاري دارايي هاي سرمايه اي يا همان فروش نفت جبران شود. اگر واگذاري دارايي هاي سرمايه اي پاسخگو كسري عملياتي بودجه نباشد، استقراض از بانك مركزي مهم ترين شيوه تامين مالي دولت خواهد بود. اين امر به افزايش تورم و تشديد شكاف ميان تورم فعلي با تورم هدف گذاري شده مي انجامد.
4 ميليارد دلار فرار سرمايهدر بخش تراز پرداخت ها، حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بين المللي تا پايان تابستان منفي 3 ميليارد و 892 ميليون دلار اعلام شده است. بدين معنا كه تا پايان شهريور حدود 4 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده كه هر چند در مقايسه با دوره مشابه سال 98 كاهش 51 درصدي داشته، اما به نظر مي رسد عمده اين كاهش 4 ميليارد و 148 ميليون دلاري از تابستان 98 تا تابستان سال جاري به دليل شيوع كرونا و محدوديت ها باشد. از سال 95 تا نيمه نخست سال جاري حدود 58 ميليارد و 384 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شده است. براي بزرگي اين عدد كافي است بدانيم كه كل فروش نفت ايران در سال 2017 و براساس آمارهاي اوپك 52 ميليارد و 728 ميليون دلار بوده و خروج اين ميزان سرمايه طي اين مدت مي تواند شرايط را براي حضور سرمايه گذاران خارجي سخت تر كند.
متوسط نرخ دلار، 520 درصد افزايشبا استناد به گزارش بانك مركزي، متوسط فروش نرخ دلار در بازار آزاد در سال 95، 3644 تومان بود كه در ميانه سال جاري به 22 هزار و 597 تومان رسيد. بيشترين متوسط فروش نرخ دلار در سه ماهه اول و دوم به ترتيب در ماه هاي خرداد و شهريور با 15 هزار و 223 و 24 هزار و 281 تومان بوده است. شديدترين افزايش متوسط نرخ دلار نيز در فاصله خرداد تا تير سال جاري رقم خورد كه نرخ ارز از 15 هزار و 223 تومان به 21 هزار و 267 تومان رسيد.

کلیدواژه های این خبر
تورم   صادرات   تولید ناخالص داخلی   منابع مالی   شیوع   نقدینگی   خرید آنلاین   ارزش افزوده   متغیر   اسفند   نماگرهای اقتصادی   نرخ رشد اقتصادی   نرخ رشد   بازگشت تحریم   صندوق بین المللی پول   میزان نقدینگی   شبه پول   وضعیت مالی دولت   روزنامه   برجام   رشد اقتصادی   پیش بینی   پژوهش   صادرات نفت ایران   فروش نفت  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «اعتدال» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
از «تمدید موافقتنامه مبادله کالا بین ایران و چکسلواکی» تا «تکذیب کشف داروی کرونا»
تابناک
کاهش نرخ دلار یا تقویت قدرت خرید؟
ساعت 24
صعود شاخص های بورسی جهان
دنیای اقتصاد
سبزپوشی یکپارچه بورس های غربی
ایسنا
روز خوب بورس های جهانی
سرمد نیوز
قرمزپوشی بورس های جهانی
ایسنا
رکوردزنی گرانی ها در بهمن ماه
نصف جهان
نمای اقتصاد ایران در سال 99
ایرنا
انحراف از اهداف برنامه ششم توسعه در 6 جهت
میزان
ریزش بورس های جهانی
صبحانه با خبر
6 انحراف از اهداف برنامه ششم
ساعت 24
ادامه تعلیق پروازها به انگلستان تا پایان سال
ساعت 24
گذار انرژی در معادله نفت ایران
آریا
اعتماد: دولت چرا آمار تورم را سانسور می کند؟!
598
خط تیره در مقابل آمار ها
قلم نیوز
«خط تیره» در مقابل آمارها
ساعت 24
گزینه های اقتصادی بایدن برای ایران توانایی احیای برجام را دارد؟
میزان
بازگشت امریکا به برجام چقدر احتمال دارد؟
آفتاب
3 گزینه اقتصادی بایدن برای ایران
ساعت 24
سه راهکار پیش روی بایدن برای بازگشت به برجام
ایرنا
قیمت غذا در جهان به بیشترین میزان 7 سال گذشته افزایش یافت
فارس
رشدبدهی بانک ها به بانک مرکزی
مشرق نیوز
آینده اقتصاد ایران صرف نظر از تحریم
ایران آنلاین
اقتصاد ایران در 2 سال اخیر 12 درصد کوچک شده است
شبستان
دلار اوج گرفت ! / سایر ارزهای مهم عقب ماندند
جام نیوز
تقویت دلار در بازارهای جهانی
صبحانه با خبر
چگونه ترس غیربنیادی در بورس به حاشیه می رود؟
میزان
نرخ دلار در بازارهای جهانی افزایش یافت
مرور نیوز
افزایش نرخ دلار در بازارهای جهانی
خبرگزاری موج
شاخص دلار در بازار جهانی افزایش یافت
ایبنا
افزایش دوباره قیمت دلار
اقتصاد نیوز
پیشی گرفتن دلار از سایر ارزهای مهم / حرکت دلار بر مدار صعود
خبرآنلاین
ادامه روند صعودی دلار
دنیای اقتصاد
دلار همچنان صعودی
اقتصاد نیوز
روند صعودی دلار جهانی ادامه یافت
اقتصاد آنلاین
دلار به روند صعودی اش ادامه داد
ایسنا
اوج گیری دوباره دلار
بازار نیوز
ارزش دلار در معاملات جهانی بالا رفت
ایران اکونومیست
دلار در مسیر صعود قیمتی
خبرآنلاین
دلار اوج گرفت
فرتاک نیوز
اخبار مرتبط
bltتابناک : از «تمدید موافقتنامه مبادله کالا بین ایران و چکسلواکی» تا «تکذیب کشف داروی کرونا»
bltساعت 24 : کاهش نرخ دلار یا تقویت قدرت خرید؟
bltدنیای اقتصاد : صعود شاخص های بورسی جهان
bltایسنا : سبزپوشی یکپارچه بورس های غربی
bltسرمد نیوز : روز خوب بورس های جهانی
bltایسنا : قرمزپوشی بورس های جهانی
bltنصف جهان : رکوردزنی گرانی ها در بهمن ماه
bltایرنا : نمای اقتصاد ایران در سال 99
bltمیزان : انحراف از اهداف برنامه ششم توسعه در 6 جهت
bltصبحانه با خبر : ریزش بورس های جهانی
bltساعت 24 : 6 انحراف از اهداف برنامه ششم
bltساعت 24 : ادامه تعلیق پروازها به انگلستان تا پایان سال
bltآریا : گذار انرژی در معادله نفت ایران
blt598 : اعتماد: دولت چرا آمار تورم را سانسور می کند؟!
bltقلم نیوز : خط تیره در مقابل آمار ها
bltساعت 24 : «خط تیره» در مقابل آمارها
bltمیزان : گزینه های اقتصادی بایدن برای ایران توانایی احیای برجام را دارد؟
bltآفتاب : بازگشت امریکا به برجام چقدر احتمال دارد؟
bltساعت 24 : 3 گزینه اقتصادی بایدن برای ایران
bltایرنا : سه راهکار پیش روی بایدن برای بازگشت به برجام
bltفارس : قیمت غذا در جهان به بیشترین میزان 7 سال گذشته افزایش یافت
bltمشرق نیوز : رشدبدهی بانک ها به بانک مرکزی
bltایران آنلاین : آینده اقتصاد ایران صرف نظر از تحریم
bltشبستان : اقتصاد ایران در 2 سال اخیر 12 درصد کوچک شده است
bltجام نیوز : دلار اوج گرفت ! / سایر ارزهای مهم عقب ماندند
bltصبحانه با خبر : تقویت دلار در بازارهای جهانی
bltمیزان : چگونه ترس غیربنیادی در بورس به حاشیه می رود؟
bltمرور نیوز : نرخ دلار در بازارهای جهانی افزایش یافت
bltخبرگزاری موج : افزایش نرخ دلار در بازارهای جهانی
bltایبنا : شاخص دلار در بازار جهانی افزایش یافت
bltاقتصاد نیوز : افزایش دوباره قیمت دلار
bltخبرآنلاین : پیشی گرفتن دلار از سایر ارزهای مهم / حرکت دلار بر مدار صعود
bltدنیای اقتصاد : ادامه روند صعودی دلار
bltاقتصاد نیوز : دلار همچنان صعودی
bltاقتصاد آنلاین : روند صعودی دلار جهانی ادامه یافت
bltایسنا : دلار به روند صعودی اش ادامه داد
bltبازار نیوز : اوج گیری دوباره دلار
bltایران اکونومیست : ارزش دلار در معاملات جهانی بالا رفت
bltخبرآنلاین : دلار در مسیر صعود قیمتی
bltفرتاک نیوز : دلار اوج گرفت
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.