انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی در پرتال وزارت کشور و استانداری ها + فهرست داوطلبان

انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی در پرتال وزارت کشور و استانداری ها + فهرست داوطلبان
خبرگزاری آریا- مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور گفت: پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انتشار نتایج آزمون کتبی و اعلام داوطلبین مجاز به منظور طی مراحل بعدی، اسامی افراد مذکور) برای ستاد وزارت کشور) در ذیل این خبر و در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir و در خصوص داوطلبان استانداریها در ...
انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی در پرتال وزارت کشور و استانداری ها + فهرست داوطلبان

انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی در پرتال وزارت کشور و استانداری ها + فهرست داوطلبان خبرگزاری آریا- مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور گفت: پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انتشار نتایج آزمون کتبی و اعلام داوطلبین مجاز به منظور طی مراحل بعدی، اسامی افراد مذکور) برای ستاد وزارت کشور) در ذیل این خبر و در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir و در خصوص داوطلبان استانداریها در پرتال هریک از استانداری ها درج گردیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، روشن ضمیر مدیرکل توسعه منابع انسانی ضمن تبریک به افراد مجاز اعلام کرد پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انتشار نتایج آزمون کتبی و اعلام داوطلبین مجاز به منظور طی مراحل بعدی، اسامی افراد مذکور) برای ستاد وزارت کشور) در ذیل این خبر و در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir و در خصوص داوطلبان استانداریها در پرتال هریک از استانداری ها درج گردیده است.
روشن ضمیر افزود: کلیه افراد ذکر شده در نتایج، می بایست از تاریخ 1399/11/25 از درب اصلی تالاروزارت کشور واقع میدان جهاد(فاطمی) ابتدای خیابان شهید گمنام، در محل تالار بزرگ کشور بر اساس تابلوهای راهنما به محل دریافت و رسیدگی به مدارک مراجعه نمایند.
مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشورگفت : در این بخش از فرایند، ضمن اطلاع رسانی به مجموعه مشمول و ذینفعان، کلیه مدارک براساس مندرجات آگهی از داوطلبان دریافت خواهد گردید.سپس اعتبار سنجی مدارک بر اساس مصادیق مورد اذعان و قوانین و مقررات صورت می پذیرد.
وی اضافه کرد: نتایج بررسی مدارک به منظور امتیاز بندی جدید و اعلام چند برابر ظرفیت جهت مصاحبه در سایت سازمان سنجش درج و ثبت خواهد گردید.
روشن ضمیر خاطر نشان کرد: وزارت کشور دارای 1500 سهمیه استخدامی بود که تا کنون 3789 نفر از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور به عنوان مجاز مرحله اول معرفی گردیدند.
مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور تاکید کرد: کلیه داوطلبان حتماً به وب سایت وزارت کشور و استانداری ها به منظور آگاهی از ادامه روند و اطلاعیه ها مراجعه مستمر داشته باشند و محل رسمی درج آگهی ها جهت اطلاع رسانی، وب سایتهای رسمی وزارت کشور و استانداری ها خواهد بود و مسولیت عدم پیگیری، بر عهده داوطلبان خواهد بود. بدیهی است عدم مراجعه در موعد مقرر به مفهوم انصراف قطعی داوطلبان از ادامه فرایند استخدام خواهد بود.
روشن ضمیر اضافه کرد: چهار اقدام اصلی اطلاع رسانی، اخذ مدارک، اعتبار سنجی و ثبت اقدامات در سایت سازمان سنجش به عنوان محور گام اول است که بعد از اعلام قطعی نتایج از طرف سازمان سنجش فرآیند اعلام زمانبندی مصاحبه آغاز خواهد شد.
مدیرکل توسعه منابع انسانی بر مطالعه دقیق آگهی های مندرج در وب سایت وزارت کشور تاکید نمود و اشاره کرد، تمامی مندرجات وبسایتهای رسمی وزارتخانه و استانداری ها ملاک عمل خواهد بود لذا، دواطلبان قبل از مراجعه مندرجات انتشار یافته از مبادی مذکور را به دقت مطالعه نمایند و به منظور صیانت از سلامت و رعایت پروتکلها از مراجعه چند باره و خارج از زمانبندی پرهیز نمایند.
آگهی دعوت از داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول هشتمین آزمون فراگیر استخدامی ستاد وزارت کشور
با توجه به اعلام نتایج اولیه(کتبی)هشتمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی کشورومجاز شدن عده ای از داوطلبان برای راهیابی به مرحله بعد ، بدینوسیله از افراد بشرح جدول ذیل دعوت می شود که شخصاً جهت تحویل مدارک در روز و زمان تعیین شده و مکان مشخص شده مراجعه نمایند.

ردیفنامنام خانوادگینام پدرکد ملیشماره شناسنامهتاریخ تولدتاریخ مراجعهساعت مراجعه

عبدالرضاابراهیم نژادارجمندیقاسم65999706487291364/12/151399/11/2512

ایماناحراریعلیرضا13476221134762211370/03/201399/11/2512

زهرااحمدیقادر556003222055600322201370/04/251399/11/2512

صفورااحمدیلطیف42097198701691363/01/231399/11/2512

محمدادهمیعلیرضا168010302416801030241371/07/201399/11/2512

زهراادیب نیاخسرو534858937120971367/06/291399/11/2512

مهدیارامشمحرم6108227942741361/12/061399/11/2512

نیماارزجانیعبدالرضا127173503212717350321373/05/111399/11/2512

محمدحسنارمندحسین3131600004781367/04/011399/11/2512

وحیداسدزادهاسد14654350507371362/04/011399/11/2512

زهرااسدینعمت246007798124600779811369/02/231399/11/2513

مسعوداسدی محل چالیسعید11296224112962241368/10/031399/11/2513

مرتضیاسعدیمحرم136131365113613136511372/10/051399/11/2513

وحیداسلامیمحمد497003043149700304311369/06/311399/11/2513

مینااسلامی جیدخداافرین8123110536682851367/05/251399/11/2513

علیافسریكاظم6800771113621359/02/291399/11/2513

حمیدرضااكبرپناه خلیل ابادعلی اكبر8900507328900507321368/06/121399/11/2513

سعیداكبرزادهالهیار4323471459421358/10/081399/11/2513

سمیراانصاری مقدممهدی361085505336108550531374/06/271399/11/2513

مریمایثاری كسماییفرهاد79941966228401365/06/251399/11/2513

هادیبرقیعلی اكبر93467667439051355/06/201399/11/2513

حسینبرومندزادهنصرت الله600000772860000077281370/05/111399/11/2513

مجیدبسالت پورعلی127095149112709514911370/06/151399/11/2514

ارشبهشتیان اردكانیمحمدرضا4401293624401293621369/06/301399/11/2514

سهیلپیرفكرفیروز77918614455321365/03/191399/11/2514

مسعودتقی زادهغلامحسین8890736351481363/02/121399/11/2514

محسنتوكلیشاهرخ222992673123641367/01/061399/11/2514

محمدتیموری طولابیسیف اله613000112661300011261370/07/241399/11/2514

اسماعیلجرجانینجفقلی21229158465041367/06/151399/11/2514

لیلاجعفریعلی7164225036451358/05/291399/11/2514

فاطمهجعفری بازیاررجب2064397914291363/06/301399/11/2514

حسنجعفری كرویقحمید1375807056381357/03/111399/11/2514

امیرجلیلیمحمدرضا7698434698731363/06/251399/11/2514

فاطمهجلیلیانرضا324012076332401207631368/06/021399/11/2514

مرضیهچراغیقربانعلی174007132817400713281368/02/091399/11/2612

مریمچراغی ونوولعیسی بگ406008596040600859601368/06/011399/11/2612

جعفرحاتمی گروسیمعصومعلی49698839047111364/09/081399/11/2612

مهرانحاجی لوعباسعلی172003894517200389451369/04/051399/11/2612

محمدحبیبی رضی ابادكاظم1467198781127581367/06/191399/11/2612

معزالدینحجت السلامیجواد40519104582171364/01/311399/11/2612

یونسحسنوندضرغام41897265594691363/01/241399/11/2612

سیدمجتبیحسینی الموسویسیدمحمد94486536466681364/11/101399/11/2612

صباحسینیونجواد453566340167001367/02/231399/11/2612

جمیلهحشمتشجاع136036061113603606111369/03/161399/11/2612

حیاتیحمیدهحسین رضا392002428139200242811368/03/271399/11/2612

حسینحیدریان بایگیغلامرضا6901731726901731721369/04/011399/11/2612

علیخاكیامیرمحمد13311301133113011370/02/121399/11/2613

فاطمهخانی كشمرزیابوالفضل431029238043102923801369/06/101399/11/2613

میلادخرمییدالله251192214255721367/11/301399/11/2613

محمدجوادخوب پورمحمدرضا59999374261811367/02/091399/11/2613

وحیددانشیمحمدرضا15970124159701241372/05/011399/11/2613

عباسدرزی نیارمیعزت اله2065093536901365/03/011399/11/2613

حدیثدریكوندمجتبی407322244951971365/06/301399/11/2613

رسولرحمت زادهفریدون296018199929601819991371/02/121399/11/2613

محسنرحمتی یامیجبراییل9232544559232544551374/06/141399/11/2613

طیبهرسول خانینورعلی421970318725811362/06/301399/11/2613

فاطمهرضویمرتضی10308997103089971367/11/131399/11/2613

سیدعلیرفیعی رادمیرولی639181026341364/01/141399/11/2613

امینروشنگرزادهعبدالرحیم175684102065341365/05/171399/11/2614

مسعودزالی زاده كوتیانیعیسی200321504284021366/08/111399/11/2614

بهرامزاهدیمرتضی45344780548071365/01/281399/11/2614

شاپورزردموی اوردكلومطلب1582613206411361/12/141399/11/2614

امیدزینالی گیگلومرحمت504007681950400768191370/05/011399/11/2614

مینازینی وندمصطفی407352735557231366/04/141399/11/2614

سجادسالكمجید6839998731461362/03/311399/11/2614

سیدعلیرضاسجادیهسیدمحمدجواد1292506466114101365/10/011399/11/2614

محمدامینسرخابیمحمد18257402182574021374/05/031399/11/2614

نداسرداریموسی615001293161500129311371/02/301399/11/2614

محمدسلطان پورمنصور325901007620041364/06/301399/11/2614

علی رضاسلطانی نژادیانعباس2301292894701365/06/301399/11/2614

فرنگیسسلطانیانیدالله453984779171361/05/101399/11/2712

حیدرسلگیكرمعلی395002215539500221551368/03/281399/11/2712

هادیسلیمانی گچی قلعه سیاحمد293002602229300260221368/07/011399/11/2712

محبوبهشاهیصمد5309939350861362/04/101399/11/2712

اسماعیلشعبانیشكراله22986590795981363/02/231399/11/2712

محیاشعبانیعلی اكبر457007937745700793771372/05/251399/11/2712

حمیدشمسیان فردغلامشا4130740946161641356/03/011399/11/2712

ناهیدشهبازیظفر453004225145300422511369/04/011399/11/2712

لیلاشهسواریفتح الله385007676838500767681370/04/041399/11/2712

سیدمرتضیشهیدی ریزیسیدحسین117078128417751363/09/181399/11/2712

عقیلصابرورگعباس8200763768200763761369/06/071399/11/2712

الهامصمدپورتیمور275575120713091364/04/081399/11/2712

حسینطهماسبیداریوش395021468239502146821371/04/241399/11/2713

محمدرضاعارفیفرج الله303177807345751366/01/011399/11/2713

علی رضاعبادیحسین37807765883001360/12/251399/11/2713

حمیدعزیزیان شریف ابادعلی45047523965851354/04/161399/11/2713

مریم ساداتعسكرابادیسیدحسن105012493610501249361368/11/021399/11/2713

سیده زهراعلوی شوشتریسیدعبدالمجید174145067517414506751372/03/061399/11/2713

الهامعلی زادهیوسف2755890770481366/01/011399/11/2713

امیرفاتحیعلیرضا14545624145456241371/02/191399/11/2713

میلادفخراییغلامرضا3733191137114791367/06/131399/11/2713

ازادفرخیحسینعلی212173039729991362/06/301399/11/2713

خیرالهفردیعباداله16899725215911366/08/101399/11/2713

یاورفریدونیذاكر238057275523805727551358/03/011399/11/2713

احسانفضل الهیفضل اله126191570416891357/06/201399/11/2714

محمدفكری هل ابادناصر1467319236110531366/06/301399/11/2714

امینقادریجهان بخش145030497414503049741369/06/231399/11/2714

سیدمصطفیقاضویسیدصدرالدین6715937030001359/03/271399/11/2714

معصومهقربانی اردلیعلی13647547136475471370/05/031399/11/2714

زهراقربانی جیرندهفیض الله3116139013116139011376/04/011399/11/2714

فرنودقهرودی قمصریاحسان4920283621211362/01/181399/11/2714

صباقیصریهوشنگ420012142542001214251370/07/011399/11/2714

اتناكاویانصادقعلی22499525071171367/03/131399/11/2714

مهدیكریمی زارچیعلی442004272944200427291368/05/061399/11/2714

محمدكیاكیقباد22005220717371362/04/171399/11/2714

احسانكیانیحسین412006714941200671491368/06/311399/11/2714

علیرضاگریوانیمیرزا6703730796703730791372/02/131399/11/2812

محمدگلیرضا208044059420804405941372/03/261399/11/2812

رضالطفیمحسن6340146038301362/02/241399/11/2812

ماراللطیفیمیكاییل77739647220471364/08/061399/11/2812

عالمهمتانی ایوكیایرج215017431621501743161370/01/071399/11/2812

شاهمردیمجیدابراهیم3875688376133281366/03/251399/11/2812

یونسمحبی مارانتوییمحمدعلی325833960077071366/03/121399/11/2812

منیرهمحبی مقدممحمد3052323482251364/04/221399/11/2812

امیرمحسن زادگانمحسن708698984831358/01/211399/11/2812

سلمامحسنیعلی اكبر22299090025911364/06/301399/11/2812

امیرمحمدیعلیرضا325856236932451365/02/111399/11/2812

جمالمحمدینواز24522913906291367/10/121399/11/2812

سهیلامحمدیحمیدرضا18940609189406091375/01/231399/11/2813

رضامحمدیانرمضان211032623921103262391371/02/221399/11/2813

حمیدرضامحمودیمحمدرضا11092777110927771368/08/111399/11/2813

وحیدمرادی نیاپاپی4559962839581366/06/031399/11/2813

پروینمریدیعلی331013763533101376351371/12/161399/11/2813

رضامژدهی پورولیخون424013888442401388841369/06/011399/11/2813

سعیدمصطفویاسد12632961126329611369/07/231399/11/2813

احسانمطهری شریفمرتضی83643540444481366/11/151399/11/2813

امنهمنصوری ارمكیحسن38376491210201360/03/311399/11/2813

سیدنویدموسویسیدیونس416006179641600617961368/07/161399/11/2813

محمدجوادموسی نژادمهدی499987749171363/06/301399/11/2813

رضامهدویسعید216256745867371366/04/291399/11/2813

سیده مریممیرنظامی ضیابریسیدمرتضی264938186811921362/06/301399/11/2814

فرنوشنامجونیاعبدمحمد185011387418501138741369/04/181399/11/2814

احمدعلینامداریانقریبعلی2372413872221362/06/311399/11/2814

داودنظرزاده دناكرحمن2390140548167511359/08/211399/11/2814

شهردادنظری پورعزیز45498265413251360/02/151399/11/2814

امنهنوبهاررحیم386420122178001366/04/161399/11/2814

میثمنوذریشعبان185002340918500234091368/04/161399/11/2814

مریمنوروزیحمید14021609140216091370/09/071399/11/2814

زهرهنوروزی رودپشتیابراهیم270004879227000487921369/05/171399/11/2814

مریمنوروزی نژادعربعلی427049269442704926941370/12/161399/11/2814

محمدنوزارعرضی اله48991539611921362/04/061399/11/2814

زهرانیلیغلامرضا3103263383103263381369/03/101399/11/2814

مهدیورسهالماس509005616150900561611370/12/041399/11/2912

صدفوهابی ثانیمحمود500008026250000802621373/03/301399/11/2912

دنیاویسیعلی حسن337996807223321365/12/201399/11/2912

سجادویسیاحمد334165302399241367/02/131399/11/2912

مجیدهادیجهانگیر428561839738921365/03/191399/11/2912

میثمهادی پورعلی الله4189907448541366/07/011399/11/2912

محمدهادیانكورش82789037320681366/05/101399/11/2912

عذراهاشمیعباسعلی42097512942301364/02/011399/11/2912

سانازهمتیعلیرضا456990280431811365/04/301399/11/2912

فرزادهمتیعلیرضا325688885214191362/06/041399/11/2913

علیهنرمندمحمدحسین127104179012710417901370/10/191399/11/2913

زهرایاسمیصیدحسن407334960079691366/10/201399/11/2913

داریوشیاورعشایریعلیحسین152013733815201373381369/11/181399/11/2913

امیدیوسفیحسین383005598638300559861369/06/261399/11/2913

رضایوسفیاردشیر239205143747221366/06/311399/11/2913

عبدالوهابیوسفی نژاداحمد250014812225001481221369/05/271399/11/2913

آدرس محل مراجعه داوطلبان :
تهران – میدان جهاد( فاطمی) – خیابان شهید گمنام- تالار بزرگ کشور – طبقه سوم – کانون ارزیابی وزارت کشور
مدارک مورد نیاز (لطفاً مدارک داخل پوشه تحویل شود)
3 قطعه عکس 4*3 تمام رخ پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد.
اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن؛
اصل شناسنامه و تصویر از تمامی صفحات آن؛
اصل مدرک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه) در مقطع تحصیلی پذیرفته شده در امتحان مشترک ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن؛
اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم قانونی و تصویر آن(برای آقایان)؛
اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصلاح (برای مشمولین سهمیه ایثارگران بر اساس بند ب صفحه 1 دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک دستگاه های اجرائی کشور)؛
اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور(برای معلولین)؛
ارایه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط برای اصلاح حداکثر سن مقرر (براساس تبصره 2 صفحه 2 دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک دستگاه های اجرائی کشور)؛
ارایه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن (با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی)؛
وزارت کشور می تواند حسب مورد نسبت به دریافت سایر مستندات مورد نیاز، اقدام لازم را به عمل آورد و داوطلبان لیست مدارک تحویلی خود را امضا و تحویل نمایند.
تذکرات مهم:
تحویل مدارک از تاریخ 25/11/1399 شروع وافراد براساس تاریخ های معین شده پذیرش می شوند و این روند در تاریخ 29/11/1399 خاتمه می یابد . لذا عدم مراجعه وتحویل مدارک توسط داوطلب در مهلت مقرر به منزله انصراف قطعی از سایر مراحل استخدامی تلقی می گردد.
برای افرادی که بنا به دلایل موجه در موعد مقرر مراجعه نکنند ویا برای اخذ گواهی های مورد نیاز از دستگاه های ذیربط نیاز به زمان بیشتری از 29/11/1399داشته باشند، فرصت محدودی که در وب سایت وزارت کشور اطلاع رسانی خواهد شد، اعلام می گردد.
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان مشترک فراگیر، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود.
از جمله مواردی که موجب حذف داوطلب می شودعبارتند از:
الف: عدم قرار گرفتن در محدوده سن قانونی اعلام شده
ب: عدم تطابق زمان صدور گواهی موقت تحصیلی یا مدرک دانشنامه با شرایط اعلام شده
ج: عدم تطابق تاریخ صدور کارت معافیت دائم و یا تاریخ پایان خدمت با شرایط اعلام شده
د: عدم ارائه مستندات مربوط به سهمیه معرفی شده
از جمله مواردی که منجر به تغییر نمره داوطلب می شود و ممکن است منتج به تغییر وضعیت داوطلب گردد.
عدم ارائه مستندات دال بر بومی بودن
ارائه مستندات دال بر حافظ قرآن بودن
داوطلبان آزمون استخدامی استانداری ها، برای مشاهده نتایج و روند ارائه مدرک به پورتال استانداری ها با آدرس های ذیل مراجعه کنند؛

ردیفنام استانآدرس سایت اینترنتی
1آذربایجان شرقیostan-as.ir/azmoon
2آذربایجان غربیostan-ag.gov.ir/azmoon
3اردبیلostan-ar.ir/index.aspx
4اصفهانostan-es.ir/azmoon
5البرزalborz.ir/azmoon
6ایلامostilam.ir/pw/10/azmoon
7بوشهرostb.ir/azmoon
8تهرانostan-th.ir/azmoon
9چهارمحال بختیاریostan-chb.ir/azmoon
10خراسان جنوبیsko.ir/azmoon
11خراسان رضویostandari.khorasan.ir/azmoon
12خراسان شمالیnkhorasan.ir/azmoon
13خوزستانostan-khz.ir/azmoon
14زنجانostandari-zn.ir/azmoon
15سمنانostan-sm.ir/azmoon
16سیستان و بلوچستانhttps://www.sbportal.ir/fa/azmoon
17فارسfarsp.ir/azmoon
18قزوینostan-qz.ir/azmoon
19قمghom.ir/azmoon
20كردستانostan-kd.ir/azmoon
21كرمانgov.kr.ir/azmoon
22كرمانشاهostan-ks.ir/azmoon
23كهكیلویه و بویراحمدostan-kb.ir/azmoon
24گلستانgolestanp.ir/azmoon
25گیلانgilan.ir/azmoon
26لرستانostan-lr.ir/azmoon
27مازندرانostan-mz.ir/azmoon
28مركزیostan-mr.ir/azmoon
29هرمزگانhormozgan.ir/azmoon
30همدانostan-hm.ir/azmoon
31یزدostanyazd.ir/azmoon
32ستاد وزارت كشورmoi.ir/azmoonکلیدواژه های این خبر
منابع انسانی   استانداری   قوانین و مقررات   نتایج آزمون   وزارت خانه   نتایج اولیه   آزمون فراگیر   مبادی   اعتبار سنجی   استخدام   آزمون استخدامی   سازمان سنجش آموزش کشور   شهدای گمنام  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «آریا» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
استاندار و پایان کار مشاورین
شوشان
یک دهه راه اشتباه رفته ایم
ساعت 24
بومی بودن، شرطی برای استخدام نکردن/ ماجرای اعتراض شرکت کنندگان آزمون استخدامی کشوری چیست؟
رویداد 24
اعلان زمان مراجعه متاخرین پذیرفته شده سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی شرکت فرودگاه ها
شبستان
نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی اردبیل اعلام شد
ایرنا
بهبود فرایند های اقتصادی برای رفاه مردم از مهمترین برنامه های وزارت کشور است
خبرگزاری موج
آغاز مهلت ارائه مدارک پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی سال جاری استانداری
برنا نیوز
انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی در پرتال وزارت کشور و استانداری ها
آریا
انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی در پرتال وزارت کشور
ایسنا
انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی وزارت کشور
مهر نیوز
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی وزارت کشور از 20 بهمن ماه نسبت به تحویل مدارک خود اقدام کنند
شبستان
تعیین زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی وزارت کشور
پارسینه
اطلاعیه آموزش و پرورش درباره شرکت در مرحله مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی
انتخاب
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی در هرمزگان
صدا و سیما
نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اعلام شد
صدای ایران
اعلام زمان نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش +جزئیات
مثلث
استخدام کارشناس منابع انسانی (رشته مدیریت، صنایع) با مزایا در تهران
اقتصاد آنلاین
استخدام مدیر مالی و اداری در یک کلینیک پوست و مو در سعادت آباد
اقتصاد آنلاین
اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش +لینک
اقتصاد آنلاین
نتایج اولیه آزمون استخدامی منتشر شد
فرتاک نیوز
نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی اعلام شد +لینک
اقتصاد آنلاین
اعلام نتایج آزمون استخدامی امروز
صدا و سیما
نتایج آزمون استخدامی امروز اعلام می شود
الف
زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی+ جزئیات
افکار نیوز
جنجال سیلی نماینده مجلس بر صورت سرباز راهور/ آویزان کردن کودک از تسبیح/ شناسایی داوطلبان قلابی امتحانات مجازی/ استخدام 25 هزار معلم
برنا نیوز
نتایج آزمون استخدامی شنبه اعلام می شود
عصر ایران
زمان اعلام نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی
تابناک
زمان اعلام نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی کشور
فرارو
شنبه نتایج آزمون استخدامی اعلام می شود
مشرق نیوز
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی شنبه 11 بهمن
پارسینه
نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی تا 11 بهمن اعلام می شود
خبرگزاری دانشجو
اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص زمان اعلام نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1399
آریا
استخدام 100 نفر در استانداری فارس؛ اولویت با فرمانداری ها و بخشداری های جدید است
شیرازه
نتایج اولیه آزمون استخدامی کی اعلام می شود؟
سایت جماران
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی در روز شنبه
رکنا نت
11 بهمن، زمان انتشار نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
قدس آنلاین
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی مشخص شد
فرتاک نیوز
نتایج اولیه آزمون استخدامی شنبه اعلام می شود
ایسنا
نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامی کشور 11 بهمن منتشر می شود
فارس
شرایط استخدام 27هزار نفر در آموزش و پرورش چیست؟
اقتصاد آنلاین
اخبار مرتبط
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.