خانواده درمانی کنید

خانواده درمانی کنید
خانواده درمانی مشکل را در بستری از روابط نزدیک و صمیمی و در شبکه اجتماعی وسیع تری که خانواده بخشی از آن است در نظر می گیرد و هدفش ایجاد تغییر در تعاملات بخش های یک سیستم اجتماعی است که به صورت ناکارآمدی بهم مربوط اند. از جنگ جهانی دوم خانواده درمانی به عنوان یک راه حل جدید برای مشکلات بشری که تا ...
خانواده درمانی کنید

خانواده درمانی کنید خانواده درمانی مشکل را در بستری از روابط نزدیک و صمیمی و در شبکه اجتماعی وسیع تری که خانواده بخشی از آن است در نظر می گیرد و هدفش ایجاد تغییر در تعاملات بخش های یک سیستم اجتماعی است که به صورت ناکارآمدی بهم مربوط اند.

از جنگ جهانی دوم خانواده درمانی به عنوان یک راه حل جدید برای مشکلات بشری که تا آن موقع با اشکال مختلفی از روان درمانی های انفرادی رفع می شد ، پدید آمد . سابقا تصور می شد که مشکلات نتیجه اصلی فرایندهای داخل ذهنی و یا سایکوپاتولوژی انفرادی است که ریشه در تجربیات کودکی دارند . خانواده درمانی مفهوم جدیدی از چگونگی پیدایش این مشکلات بود با این اساس که این مشکلات به تعاملات کنونی بین اعضاء خانواده و گاه تعامل بین این افراد و دیگر سیستم های اجتماعی بر می گردد .

در حقیقت، با این عقیده که علت در سیستم های اجتماعی جاری است تا تاریخچه قبلی آنها خانواده درمانی از اواخر دهه 1940، در تعدادی از مراکز کوچک در ایالات متحده آمریکا آغاز شد. در ابتدا توجه اصلی خانواده درمانی به بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی وخانواده هایشان معطوف بود. در سال های بعد گستره ای از خانواده درمانی در سراسر دنیای غرب برای طیف کاملی از اختلالات روانپزشکی کاربرد یافت.

از همان ابتدا خانواده درمانی به مکاتب تئوری و عملی تقسیم شد و اغلب توسط درمانگرهایی با چهره کاریسماتیک اداره می شد. رویکرد سیستمیک به مشکل ، شروعی برای اثر بخشی بهتر حرفه هایی مثل تمرین طب و یا پرستاری بود که نقش کمک کردن داشتند.

ما در جامعه ای پلورالیتیک زندگی می کنیم که در آن تعریف یک خانواده نرمال مشکل است . ترکیب خانواده ها بسیار گسترده است و عملکرد خانواده می تواند اشکال متعددی داشته باشد . مسلما مشخصه هایی که در ارزیابی عملکرد خانواده نرمال اهمیت دارند به گستره آگاهی تئوری درمانگری که ارزیابی را انجام می دهد وابسته است . ارزش های فرهنگی خانواده ها و زمینه ارزش های اخلاقی هم از عوامل مرتبط اند.

همچنین یک سری مراحل قابل پیش بینی که خانواده ها به طور معمول آنها را پشت سر می گذارند وجود دارد که به رسیدگی و آماده ساختن بچه ها برای ورود به جامعه می انجامد. در نظر داشتن مرحله ای که خانواده در آن برای درمان مراجعه کرده مهم است و اینکه آیا خانواده بر موانع خاص رشدی اش فائق آمده است یا نه یک بخش مهم از سوالاتی است که درمانگر باید پاسخش را بفهمد.

مفهوم عملکرد مطلوب خانواده، از جهت ارتباطی که با مشکل ایجاد شده در خانواده دارد و همچنین از نظر نیازهایی که زوج مشترک و فرزندان دارند اهمیت می یابد. یک خانواده باید نیازهای روحی و عاطفی همه اعضا را بر آورده سازد و بچه ها را برای زندگی مستقل در دنیای بزرگی که پیش رو دارند آماده ساخته و در زمان مناسب آنها را وارد جامعه کند.

تاریخچه خانواده درمانی و جستجو برای الگوهای نظری جدید ، همراه با مطالعه فرایند هایی بوده است که در خانواده رخ می دهد.

تئوری های مشتق شده از مطالعه افراد به تنهایی ، وقتی که برای خانواده یا سایر گروه ها به کار می روند ارزش محدودی دارند.

مدل های اصلی که درمانگران مکاتب مختلف بر آنها اصرار می ورزند شامل تئوری سیبرتیک ، تئوری سیستمیک ، تئوری کنترل، تئوری یادگیری و تئوری ارتباط است. مفید بودن همه این نظریه ها اثبات شده اما هیچ کدامشان کامل و کافی نیستند.


مفهوم جدید خانواده
یک مفهوم جدید دیگر نظریه coherence است به این معنی که خانواده از سیستم های سازمان یافته پیوسته ای تشکیل شده است که ساختاری معلوم دارد و درمان شامل پیدا کردن آن چیزی است که پیوستگی سیستم را بهم ریخته باشد.

نظریات معاصر در مورد عملکرد مربوط به نیم کره های راست و چپ مغزی ممکن است در یافتن راه های موثر در تغییرات پیش برنده مفید باشند.

خانواده درمانی در موقعیت های متنوعی رشد یافته و کارهای اولیه توسط افرادی خلاق انجام شده که عقایدشان را بدون توجه به آنچه که درمانگران دیگر در کار با خانواده انجام می دهند ، وارد این حوزه جدید کردند این موضوع سبب ایجاد تعدادی از مکاتب کاملا متمایز درمانی با روش های مختلف در کار با خانواده گردید.

طبقه بندی های اولیه براساس روش های عملی بود اما اخیرا به پایه تئوری بیشتر توجه می شود . بسیاری از مفاهیم که در خانواده درمانی به کار می رود از روان درمانی انفرادی مشتق شده که شامل قسمتی از نظریات سایکودینامیک، گروه درمانی و رفتار درمانی و احتمالا نظریه experimental است.

سه مدل تئوری خانواده درمانی شامل موارد زیر می باشد:
1. مدل درمانی historical-dynamic که توسط نظریات سایکو آنالیتیک شکل گرفته است بر تاریخچه و اهمیت ابژه درونی شده تاکید دارد.
2. مدل درمانی process – Strluctural که از سیستمهای عمومی و نظریات یادگیری نشات گرفته وخانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی می فهمد.
3. مدل درمانی experimental که از نظریات پدیدار شناختی و اگزیستانسیالیسم نشات گرفته است .
با توجه به درهم آمیختگی بین این مکاتب درمانی در بیشتر مواقع درمانگران مفاهیم و تکلیف های بیشتر از یک مدل را می آموزند و به کار می برند و این بستگی به روشی دارد که منحصر به خودشان است یا راهکارهای در دسترسی که آنها را با نیاز خانواده های مختلف مناسب می بینند.

مدل های مختلفی از عملکرد خانواده براساس نتایج ناشی از تحقیقات وجود دارد شامل:
مدل mc.master
مدل فرایندی
مدل ساختاری s minuchin
مدل سه محوری Tseng Mcdermott
مدل Circum of olson
مدل Bearers
هر کدام از این مدل ها مثل راهنما یا نقشه به درمانگر کمک می کند که از پیچیدگی و اطلاعات گیج کننده ای که توسط خانواده موقع ارزیابی کسب می شود ، سر دربیاورد .

ارزیابی
خانواده فرایندی است که به خودی خود باید به صورت سیستماتیک اما منعطف انجام شود . تماس اولیه باید برای ایجاد ارتباط مناسب و ایجاد اعتماد در خانواده باشد . درمانگر و خانواده باید تصور نهایی شان را از درمان تعریف کنند . هر مدلی از عملکرد خانواده به کار رود بیشترین تمرکز روی خانواده به عنوان یک سیستم است که همان الگوی روابط بین اعضاء می باشد تا افراد به تنهایی .

در رویکرد سیستمیک توجه به مفاهیم زیر اهمیت دارد :
• افراد در خانواده ها به صورت نزدیک با هم ارتباط دارند و توجه بر ارتباط آنها ممکن است راه معتبری برای فهم و شروع تغییر در رفتارهای مرتبط با مشکل باشد.
• افرادی که برای مدت طولانی در نزدیکی و مجاورت هم زندگی می کنند الگوهای خاصی از تعامل را بنا می گذارند که نسبتا پایدار می ماند.
• الگوهای تعامل، باورها و رفتارهایی که درمانگر مشاهده و جستجو می کند می تواند علت و معلول مشکل باشد.
• مشکلات با تطابق نامتناسب الگوهای زندگی خانواده، بعضی عوامل محیطی با تغییرات ارتباط دارد .
مرحله رشدی خانواده و اینکه در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر دچار مشکل شده اند، باید در نظر گرفته شود. ارزیابی واحد خانواده و بستر بوم شناسی آن یک فرمولاسیون تشخیص را در ذهن ترسیم می کند .
پس از آن لازم است به خانواده فیدبک مناسب داده شود و توضیح اینکه اگر درمان لازم است چه درمانی توصیه می شود.

کسب اطلاعات از دیگر منابع قابل دسترسی نیز مهم می باشد بخصوص منابعی که همچنان با خانواده در ارتباط اند.


در خانواده درمانی نیز مثل سایر فعالیت های بشری زمانی موفقیت بیشتری بدست می آید که اهداف و راه رسیدن به آنها مشخص باشد . توصیف وضعیت مطلوب و چگونگی آنچه که در صورت درمان رضایت بخش و کامل بدست خواهد آمد، اهمیت دارد. این وضعیت بهتر است که با کلمات مثبت توصیف شود. نکات مهم دیگر در تعیین اهداف این است که هدف باید کاملا مشخص وعینی باشد، مشخص کردن بستری که در آن رفتارهای جدید مطلوب اند نیز اهمیت دارد.

خانواده درمانی زمانی به کار می رود که یک کژکاری در خانواده به عنوان یک گروه وجود داشته باشد و همچنین در صورت وجود مشکلاتی که درمان خانواده به حل آن کمک می کند . مثلا مواردی که مشکلاتی در ارتباط با بچه ها یا نوجوانان رخ می دهد یا وقتی که مشکل بین اعضا خانواده وجود دارد و یا زمانی که خانواده در حال عبور از یک مرحله رشدی به مرحله دیگر است.

خانواده درمانی جامع یعنی، ترکیب خانواده درمانی و درمان انفرادی اعضای خانواده تنهایی توسط درمانگر که ممکن است مفید باشد، اما همیشه توصیه نمی شود .

رویکرد الگوریتمی چند مرحله را پیشنهاد می کند:
اول از همه تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ارزیابی خانواده یا زوج اندیکاسیون دارد یا نه پس از آن تصمیم گیری اینکه آیا درمان خانواده یا زوج لازم است.
سپس طول مدت و تواتر درمان مورد نیاز، تعیین می شود.
تصمیم نهایی، نوع ویزهای از خانواده درمانی را که لازم است تعیین می کند.

نکاتی که در حین درمان خانواده باید در نظر داشت :
• حضور تمام افراد خانواده در ارزیابی معمولا مطلوب است، مگر مواقعی که مشکل منحصر به یک زوج است و ممکن است مقاومت ایجاد شود، که اغلب با تداوم، توضیحات دقیق و اجتناب از مواجهه در تماس اولیه درمانگر با خانواده قابل انجام است.

• مهم است که درمانگر فرایند درمان را حین جلسه و مابین جلسات تحت کنترل داشته باشد .
• همچنین درمانگر نیاز دارد بیاموزد که چگونه از خصوصیات شخصیتی اش بطور سودمندی استفاده کند . همه ما خصوصیاتی داریم که می توانیم از آن در خانواده درمانی سود ببریم، به شرطی که آنها را شناخته و تبدیل به ابزار کار کنیم.

• درگیر کردن بچه ها طی فرایند درمان مهم است بچه ها اغلب ذخیره ای از تاریخچه و اسطوره های خانواده شان هستند و نقش آنها را طی جلسات درمان می شود فهمید.
• خانواده درمانگر باید توجه داشته باشد که اعضاء خانواده ممکن است احساسات و نگرش هایشان را به دیگری فرافکنی کنند .
نظر درمانگران در مورد فاصله گذاری جلسات درمان متفاوت است . اوایل ، درمانگران خانواده ها را به صورت هفتگی و گاهی بیشتر ملاقات می کردند.

امروزه درمان گران نظرشان بر این جهت است که دفعات ملاقات ماهی یک بار و گاه کمتر باشد .
تغییر سیستم مستلزم زمان است . یک هفته یا حتی 2 هفته برای طراحی مداخله مناسب که بتواند سیستم خانواده را تغییر دهد زمان طولانی ای نیست.

از نکات دیگر قابل بحث در خانواده درمانی محرمانه بودن اطلاعات است، که اهمیت زیادی دارد .
استفاده از مشاهده گر درمانی که در اتاق درمان هستند و از طریق اتاق آینه یا تلویزیون درمان را همراهی می کنند نیز از راه های بکار رفته در خانواده درمانی است.

از مشکلات شایع خانواده می توان موارد زیر را نام برد:
مشکلات ارتباطی، مشکلات مربوط به ارائه نقش ، مشکلات کنترل رفتار، مشکلات ساختاری ، مشکلات فراسیستم(که در ارتباط با ذات و خصوصیات محیط اجتماعی وسیع تری که خانواده جزئی از آن است می باشد).
مشکل ممکن است در یکی از این حیطه ها یا چند حیطه باشد.

قدم نخست در استفاده از روش مستقیم در درمان، باید برقراری رابطه وایجاد رابطه مبتنی بر و اعتماد خانواده باشد. سپس مشکل یا مشکلات باید آشکار شود . و طرح در نظر گرفته شده برای غلبه بر مشکل پیشنهاد شود و با خانواده در موردش تصمیم گرفته شود.

دستورات باید مختص فرد باشد ، مثبت بیشتر از منفی بوده و با الزام ارائه شود . اعضاء خانواده ممکن است پیامد رفتارها را به یکدیگر یادآوری کرده و یا اصلاح کنند.

اکثر خانواده درمانگران ترجیح می دهند که خانواده ها را به و صورت سیستماتیک ببینند تا اینکه اصولا به سایکوپاتولوژی هر یک از اعضاء به تنهایی بپردازند.

یک رویکرد هم reframing است که سبب می شود چیزها با چشم انداز مختلف در نظر گرفته شوند .

رویکرد سیستمیک به درمان از روش هایی استفاده می کند که خانواده را در کل به صورت یک سیستم ارزیابی می نماید روش مستقیم گاهی موثر است اما اغلب برای ایجاد تغییرات مورد نظر ، با مشکل مواجه می شود .
در این موقع روش های استراتژیک یا غیر مستقیم مورد نیاز است.

درمانگران استراتژیک به قصد ایجاد تغیرات خانواده یک راهبرد را طراحی می کنند تغییر مورد نظر باید از ابتدا تعریف و معین شود.

اگر راهبرد یا استراتژی موثر نباشد. هنوز درمانگر می تواند اطلاعات جدید دیگری را در مورد خانواده پیدا کند و این کمک می کند که مداخله استراتژیک دیگری طراحی نماید . این پروسه ممکن است قبل از ایجاد تغییرات ، نیاز باشد که چند بار تکرار شود.

مانورهای استراتژیک اصلی که برای ایجاد نگاه جدید به رفتار و نظرگاه اعضا خانواده بکار می رود شاملpositive connotation, reframing است که به معنای نسبت دادن نیت خیر به رفتارهای ناخوشایند است.

دیگر ابزارهای استراتژیک شامل: ارتباط استعاره ای (metaphorical )،استفاده از تناقض، دادن تکالیف برای انجام، بیان ناتوانی درمانی ، تعیین درمان طولانی ، استفاده از شوخی(برای اینکه به موقعیت معنی یا اهمیت متفاوتی ببخشد) می باشد . این ابزارها برای استفاده کامل نیستند و تنها چیزهایی هم نیستند که بایداستفاده شود . آنچه که طیف استراتژی های درمانی را می تواند محدود کند تصور و خلاقیت درمانگر است .

تکنیک های درمانی مخلتف در خانواده درمانی می توانند مفید باشد از جمله این تکنیک ها بازی نقش و sculpting است آنها زمانی به کار می آیند که نمایش واقعی عملکرد خانواده در اتاق درمان مشکل است ..

از دیگر روش ها بازنمایی با ضبط ویدیویی جلسه یا بخشی از جلسات است که می تواند نقش مشابهی داشته باشد و به خانواده برای فهم و اصلاح تعاملاتشان کمک کند .
Network therapy زمانی است که درمان شامل خانواده بزرگتر و شبکه اجتماعی مرتبط می شود.
Multiple family therapy که بکارگیری چند تکنیک همزمان است ، نیز می تواند ارزشمند باشد. از دیگر رویکردهای مفید therapy vector است که هدفش تعدیل بار هیجانی است که روی خانواده می باشد.
Multiple Impact Therapy شامل یک پروسه دو تا دو نیم روزه است که طی آن نیروهای درمانی متنوعی بوسیله یک سیستم درمانی به خانواده و زیر مجموعه آن پیشنهاد می شود.

دکتر ماریا مطلق

کلیدواژه های این خبر
پرستار   آمریکا   جست و جو   یادگیری   ناکارآمدی   کودکی   اسکیزوفرنی   معطوف   سیستمیک   کمک کردن   روان پزشکی   تمرین   شبکه های اجتماعی   پیش بینی   جنگ جهانی دوم   مبتلا  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «میگنا» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
فضای مجازی برای سالمندان مفید است
عصر ایران
فضای مجازی مفید برای سالمندان
ایسنا
سرطان قلب را پیر می کند
ایران آنلاین
تشدید بحران در سرزمین های اشغالی پس از تزریق واکسن فایزر
صدا و سیما
چگونه در دیجی کالا استخدام شویم؟
فرارو
مری ترامپ: می خواهم نام خانوادگی ام را تغییر دهم
ایران آنلاین
مری ترامپ: می خواهم نام خانوادگی ام را تغییر دهم/ دونالد آسیبی غیرقابل محاسبه به کشور وارد کرد
آفتاب
غربالگری 104 هزار همدانی در طرح شهید سلیمانی
خبرگزاری بسیج
چطور آینده را پیشگویی کنیم؟
آوای خزر
افزایش درخواست ماسک چینی در آمریکا از زمان روی کار آمدن بایدن
سایت جماران
قدرتمندشدن شبکه های اجتماعی در آمریکا یک اشتباه بزرگ بود
مشرق نیوز
تلفات کرونا در آمریکا بیش از قربانیان جنگ جهانی دوم شد/ اوضاع وخیم کرونایی در پرتغال
آریا
تابوشکنی توئیتری فرانسوی ها از آزارجنسی،توسط محارمشان در دوران کودکی!
خبرگزاری بسیج
پیش بینی التهاب روده با استفاده از عرق انسان
انتخاب
فوبیا؛ احساس خطری اغراق آمیز و غیرواقعی
ایسنا
چالش پنهان بایدن در خاورمیانه چیست؟
تیک نیوز
اهمیت تربیت اقتصادی برای بچه ها
مشرق نیوز
طلاق لاله صبوری از شوهر آمریکایی اش + عکس
تیک نیوز
آمادگی کره جنوبی برای رایزنی با کره شمالی
مردم سالاری
پیش بینی مرگ نیم میلیون آمریکایی در اثر کرونا تا پیش از 10 اسفند
قدس آنلاین
پیش بینی نیم میلیون نفری مرگ ومیر کرونایی در آمریکا
ایرنا
بایدن: استفاده از ماسک در آمریکا حزبی شده است
آفتاب
مقام دولت بایدن: تلفات کرونا در آمریکا تا اواخر ماه آینده از 500 هزار نفر عبور می کند
فارس
راز سلامتی بازیگران و خواننده ها کشف شد !
شمانیوز
رد بالستیک های ایران در اقیانوس هند
فردا نیوز
آخرین آمار کرونا در ایران| فوت 83 نفر در 24 ساعت گذشته
تسنیم
بررسی چگونگی بومی شدن کروناویروس
ایسنا
فروش سینماهای آمریکا 80 درصد کاهش داشت/ بدترین وضعیت 40 سال اخیر
انتخاب
خانواده درمانی کنید
رکنا نت
قاعده نخ نمای جنگ طلبی
ساعت 24
کرونا هراسی ممنوع
ایرنا
7 راهکار موثر که کودکانی منظم تربیت کنیم
شریان
درخواست کمک پلیس فدرال آمریکا برای «شکار تسخیرکنندگان کنگره»
جام جم آنلاین
بحث پژوهش را چند پله قبل از دانشگاه باید دنبال کنیم/ در دانش را نباید بست و باید با کشور های دیگر در ارتباط بود
آریا
80 درصد کادر درمان در آمریکا از تزریق واکسن کرونا خودداری کردند
ملیت
مراکز تحقیقاتی ما جزیره ای کار می کنند
صدا و سیما
85 درصد مردم لرستان پروتکل های کرونا را رعایت می کنند
ایرنا
موری شیسگال راه گریز از تلخی زمانه را در کمدی جست وجو می کرد
خبرگزاری کتاب ایران
واکنش کاربران ایرانی به کوچ جهانی از واتس اپ
سرمد نیوز
عادی جلوه دادن خودکشی با پرداختن رسانه ها به آن / والدین مهارت حل مسئله را به فرزندان بیاموزند
ایسنا
اخبار مرتبط
bltعصر ایران : فضای مجازی برای سالمندان مفید است
bltایسنا : فضای مجازی مفید برای سالمندان
bltایران آنلاین : سرطان قلب را پیر می کند
bltصدا و سیما : تشدید بحران در سرزمین های اشغالی پس از تزریق واکسن فایزر
bltفرارو : چگونه در دیجی کالا استخدام شویم؟
bltایران آنلاین : مری ترامپ: می خواهم نام خانوادگی ام را تغییر دهم
bltآفتاب : مری ترامپ: می خواهم نام خانوادگی ام را تغییر دهم/ دونالد آسیبی غیرقابل محاسبه به کشور وارد کرد
bltخبرگزاری بسیج : غربالگری 104 هزار همدانی در طرح شهید سلیمانی
bltآوای خزر : چطور آینده را پیشگویی کنیم؟
bltسایت جماران : افزایش درخواست ماسک چینی در آمریکا از زمان روی کار آمدن بایدن
bltمشرق نیوز : قدرتمندشدن شبکه های اجتماعی در آمریکا یک اشتباه بزرگ بود
bltآریا : تلفات کرونا در آمریکا بیش از قربانیان جنگ جهانی دوم شد/ اوضاع وخیم کرونایی در پرتغال
bltخبرگزاری بسیج : تابوشکنی توئیتری فرانسوی ها از آزارجنسی،توسط محارمشان در دوران کودکی!
bltانتخاب : پیش بینی التهاب روده با استفاده از عرق انسان
bltایسنا : فوبیا؛ احساس خطری اغراق آمیز و غیرواقعی
bltتیک نیوز : چالش پنهان بایدن در خاورمیانه چیست؟
bltمشرق نیوز : اهمیت تربیت اقتصادی برای بچه ها
bltتیک نیوز : طلاق لاله صبوری از شوهر آمریکایی اش + عکس
bltمردم سالاری : آمادگی کره جنوبی برای رایزنی با کره شمالی
bltقدس آنلاین : پیش بینی مرگ نیم میلیون آمریکایی در اثر کرونا تا پیش از 10 اسفند
bltایرنا : پیش بینی نیم میلیون نفری مرگ ومیر کرونایی در آمریکا
bltآفتاب : بایدن: استفاده از ماسک در آمریکا حزبی شده است
bltفارس : مقام دولت بایدن: تلفات کرونا در آمریکا تا اواخر ماه آینده از 500 هزار نفر عبور می کند
bltشمانیوز : راز سلامتی بازیگران و خواننده ها کشف شد !
bltفردا نیوز : رد بالستیک های ایران در اقیانوس هند
bltتسنیم : آخرین آمار کرونا در ایران| فوت 83 نفر در 24 ساعت گذشته
bltایسنا : بررسی چگونگی بومی شدن کروناویروس
bltانتخاب : فروش سینماهای آمریکا 80 درصد کاهش داشت/ بدترین وضعیت 40 سال اخیر
bltرکنا نت : خانواده درمانی کنید
bltساعت 24 : قاعده نخ نمای جنگ طلبی
bltایرنا : کرونا هراسی ممنوع
bltشریان : 7 راهکار موثر که کودکانی منظم تربیت کنیم
bltجام جم آنلاین : درخواست کمک پلیس فدرال آمریکا برای «شکار تسخیرکنندگان کنگره»
bltآریا : بحث پژوهش را چند پله قبل از دانشگاه باید دنبال کنیم/ در دانش را نباید بست و باید با کشور های دیگر در ارتباط بود
bltملیت : 80 درصد کادر درمان در آمریکا از تزریق واکسن کرونا خودداری کردند
bltصدا و سیما : مراکز تحقیقاتی ما جزیره ای کار می کنند
bltایرنا : 85 درصد مردم لرستان پروتکل های کرونا را رعایت می کنند
bltخبرگزاری کتاب ایران : موری شیسگال راه گریز از تلخی زمانه را در کمدی جست وجو می کرد
bltسرمد نیوز : واکنش کاربران ایرانی به کوچ جهانی از واتس اپ
bltایسنا : عادی جلوه دادن خودکشی با پرداختن رسانه ها به آن / والدین مهارت حل مسئله را به فرزندان بیاموزند
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.