هنگامی که مار خودخوری می کند! +عکس

هنگامی که مار خودخوری می کند! +عکس
گاهی اوقات پیش می آید که دمای بدن مارها از حد عادی بالاتر میرود در این صورت است که مار دچار حالت غیرعادی شده و خود را میخورد تا جایی که بمیرد.
هنگامی که مار خودخوری می کند! +عکس

لینک کوتاه لینک کپی شد