مراحل احداث نیروگاه مقیاس کوچک

مراحل احداث نیروگاه مقیاس کوچک
برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک، سرمایه گذار باید اقدام به دریافت مجوز ها وتاییدات فنی از طرف شرکت برق نماید. موافقتنامه احداث، پروانه احداث و در نهایت مجوز اتصال به شبکه از جمله مجوز های بهره برداری از مولد مقیاس کوچک و اتصال مولد به شبکه هستندکه مراحل دریافت هر مجوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مراحل احداث نیروگاه مقیاس کوچک

سرویس آموزش های تخصصی برق نیوز: مولد های مقیاس کوچک مجموعه ای از دستگاه ها یا تاسیسات تولید برق است که اتصال آن به شبکه توزیع از نظر فنی امکان پذیر بوده و ظرفیت عملی آن در محل اتصال به شبکه توزیع از 25 مگاوات بیشتر نباشد. مراحل صدور مجوز احداث مولد های مقیاس کوچک
سرمایه گذاران بر اساس ظرفیت درخواستی به شرح زیر به واحد های جلب مشارکت مراجعه می نمایند.

  زیر 7 مگاوات شرکت های توزیع بالای 7 مگاوات تا 25 مگاوات شرکت های برق منطقه ای
برای این منظور از طریق سامانه http://iranchp.moe.gov.ir و با راهنمایی واحد های جلب مشارکت اقدام می نمایند.
از طریق این سامانه مجوز های زیر طبق ضوابط و مقررات صادر میگردد:

 • درخواست معرفی نامه جهت استعلام های اولیه از ارگان های مختلف از جمله: اداره گاز – شهرک های صنعتی – امور اراضی و.
 • درخواست مجوز موافقت نامه احداث که جزئیات آن در ذیل امده است
 • در خواست مجوز اتصال به شبکه از طریق سایت مذکور
 • درخواست تائیدیه فنی از طریق سایت
 • درخواست پروانه احداث از طریق سایت
 • درخواست عقد قرارداد از شرکت های برق منطقه ای با در اختیار داشتن پروانه احداث
مراحل احداث نیروگاه مقیاس کوچک

آماده سازی پروژه
واحد های جلب مشارکت همکاری های لازم را با سرمایه گذار، برای آماده سازی پروژه، به عمل خواهند آورد. بر این اساس سرمایه گذار را برای احراز صلاحیت، اخذ پروانه احداث، استفاده از تسهیلات و عرضه برق راهنمائی می نمایند و مساعدت های لازم را در کلیه مراحل احداث مولد و بهره برداری از آن مبذول می دارند. سرمایه گذار می تواند پس از اخذ پروانه احداث (و در مواردی که موافقتنامه احداث دریافت م ینماید، پس از دریافت موافقتنامه احداث) درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به واحد جلب مشارکت تسلیم نماید. واحد جلب مشارکت باید با انجام مطالعات لازم موقعیت های مناسب احداث مولد مقیاس کوچک به ویژه برای مولد تولید همزمان انجام دهد.

مراحل احداث نیروگاه مقیاس کوچک

موافقت نامه احداث:
مجوزی است به موجب آن مراتب موافقت اصولی وزارت نیرو برای احداث مولد توسط سرمایه گذار اعلام می شود. این مجوز عمدتا برای تدارک مستندات لازم جهت اخذ پروانه احداث، تمهید مراحل اجرایی احداث مولد همچنین اخذ پروانه احداث کاربرد دارد.
مراحل اخذ موافقت نامه احداث:

 • درخواست کتبی سرمایه گذار به برق منطقه ای یا شرکت توزیع (با توجه به مگاوات درخواستی زیر 7 مگا وات شرکت توزیع بالای 7 مگا وات برق منطقه ای)
 • مراجعه به سایت درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو به آدرس http://iranchp.moe.gov.ir عضویت در سایت و تکمیل درخواست موافقت نامه (شامل انتخاب واحد جلب مشارکت – تعیین ظرفیت – اطلاعات شرکت – اطلاعات اعضای اصلی و کارکنان – اطلاعات مالی و مدیریتی)
 • ارزیابی درخواست موافقت نامه بر اساس پیوست 2 دستورالعمل مولد مقیاس کوچک
 • صدور موافقت نامه با اعتبار 6 ماهه
پروانه احداث:
مجوزی که به موجب آن سرمایه گذار اجازه می یابد با رعایت استاندارد های فنی و سایر مشخصات و شرایطی که در پروانه ذکر شده است نسبت به احداث (نصب) مولد اقدام کند.
مستندات لازم برای دریافت پروانه احداث:

 • گزارش مالی
 • گزارش فنی:
  - تایید فنی مولد
  - تایید مشخصات فنی شبکه
  - تاییدیه مطالعات اتصالات به شبکه
  - تاییدیه سازمان محیط زیست
  - تاییدیه شرکت گاز مبنی برامکان و واگذاری متناسب با ظرفیت مولد
 • مدارک مربوط به در اختیار گرفتن زمین ساختگاه مولد
مراحل اخذ پروانه احداث به شرح زیر می باشد

1- درخواست اخذ اطلاعات شبکه از واحد های جلب مشارکت جهت مطالعات اتصال به شبکه بر اساس دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده
2- درخواست تاییدیه اتصال از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو http://iranchp.moe.gov.ir
3- درخواست تاییدیه فنی مولد از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو http://iranchp.moe.gov.ir
4- اخذ تاییدیه شرکت گاز مبنی بر تامین میزان ظرفیت مورد نیاز
5- ارائه گزارش مالی یا تایید فرم مشاور سرمایه گذاری توسط مراجع ذی الصلاح
6- درخواست پروانه احداث از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو http://iranchp.moe.gov.ir
7- صدور پروانه احداث با اعتبار یک ساله
به این ترتیب سرمایه گذاری که گزارش های فوق الذکر را به واحد های ذیربط (واحد های جلب مشارکت و یا کمیته ارزیابی) ارائه دهد پس از بررسی های مربوطه می توانند پروانه احداث را اخذ نمایند و در عین حال از حمایت های وزارت نیرو (از جمله عقد قرارداد، دریافت پیش پرداخت خرید برق) برخوردار شود.
مطالعات فنی برای ایجاد پروژه آغاز می شود و نتایج آن به شرکت برق گزارش خواهد شد در صورتی که الزامات فنی واحد نیروگاهی رعایت نشده باشد حتما تغییرات لازم در طرح اتصال، ظرفیت مولد و یا شبکه باید توسط شرکت مشاور ویا سرمایه گذار صورت پذیرد و گزارش نهایی طرح اتصال به شبکه را به شبکه برق ارائه شود.
طرح نهایی اتصال تولید پراکنده به شبکه باید به شرح زیر باشد:

 • تاییدیه فنی مورد نظر متقاضی جهت نصب از شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
 • ارائه دیاگرام تک خطی کامل اتصال مولدی مقیاس کوچک
 • تعیین تجهیزات مولدین مقیاس کوچک و تجهیزات جانبی جهت تاییدیه شرکت توزیع برق
 • ارائه برنامه زمان بندی نصب و راه اندازی (cpm) توسط سرمایه گذار
در صورت تکمیل موارد فاز ساخت یا احداث نیروگاه مقیاس کوچک آغاز می شود. نظارت برپیشرفت طرح با توجه به برنامه زمان بندی و ارائه آن به طور مستمر به شرکت برق و اصلاح برنامه زمان بندی در صورت نیاز انجام خواهد گرفت حتما از تجهیزات مورد توافق شرکت برق استفاده شود و انجام هر گونه تغییرات در تجهیزات با اطلاع و تاییدیه شرکت برق قابل انجام خواهد بود. بعد از به اتمام رسیدن فاز ساخت نیروگاه تولید پراکنده، آزمایش و راه اندازی نیروگاه در دستور کار قرار دارد که آزمایش ها توسط یک شرکت مهندسی مستقل و مورد تایید شرکت برق باید انجام می پذیرد و تاییدیه نتایج آزمایشات باید از شرکت برق اخذ شود که در صورت وجود نواقص و اشکالات سرمایه گذارنسبت به رفع آن ها اقدامات لازم را به عمل آورد.


با دریافت تاییدیه شرکت برق موجوز اتصال آزمایشی شامل صدور پروانه موقت بهره برداری و صدور مجوز یک دوره آزمایشی اتصال به شبکه با مدت اعتبار 6 ماه می باشد. پس از پایان دوره آزمایشی در صورتی که عملکرد مولد مقیاس کوچک در طول دوره اتصال مورد تایید شرکت برق واقع شود پروانه بهره برداری نهایی صادر خواهد شد در صورت بروز مشکل حین بهره برداری آزمایشی مجوز بهره برداری موقت لغو و مشکلات بوجود آمده بایستی توسط سرمایه گذار برطرف و مجددا طرح بهره برداری را ارائه نماید.


کلیدواژه های این خبر
وزارت نیرو   تسهیلات   پروانه   نیروگاه   مستندات   موافقتنامه   مگاوات   انتخاب واحد   موافقت نامه   شرکت گاز   تولید برق   مساعدت   امور اراضی   نیروگاه مقیاس کوچک   سرمایه گذاران   سازمان محیط زیست   خدمات الکترونیک   شهرک های صنعتی  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «برق نیوز» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
پاسخ توانیر به نیروگاه داران مقیاس کوچک/سرمایه گذاران به قرارداد خود پایبند باشند
برق نیوز
چرا استخراج رمزارز با برق نیروگاه های کوچک ممنوع شد؟
بازار نیوز
طلب 1.3 هزار میلیارد تومانی نیروگاه های تولید برق پراکنده/ماجرای ممنوعیت استخراج رمزارز با برق نیروگاه های کوچک
فارس
نیروگاه مقیاس کوچک گازی DG
برق نیوز
تسهیلات مالی و حمایت ها از نیروگاه های مولد های مقیاس کوچک
برق نیوز
امکان سنجی اجرای نیروگاه chp
برق نیوز
درآمد نیروگاه های بادی
برق نیوز
مجوز های لازم برای احداث نیروگاه های تولید پراکنده
برق نیوز
بیانیه کمیسیون بلاک چین و رمزارز در مورد کمبود برق و آلودگی هوا منتشر شد
زومیت
چرا به مردم می گویید کمتر برق مصرف کنند؟!
خبر خودرو
علت خاموشی های اخیر واقعا چه بود/ کمبودگاز، ماینر، تحریمها، حمله سایبری، صادرات برق یا ...
برق نیوز
شناسایی مزارع غیرقانونی رمز ارز
جوان آنلاین
دود اختلاف توانیر و شرکت گاز در چشم مردم+ عکس و فیلم
صراط
دود اختلاف توانیر و شرکت گاز در چشم مردم/ مقصر اصلی قطعی برق دیروز کیست؟
باشگاه خبرنگاران
تامین برق پایدار با مدیریت مصرف انرژی میسر است
برنا نیوز
گروه توسعه سرمایه گذاری ایران و چین:قانونی فعالیت می کنیم/مزرعه ماینینگ منطقه ویژه رفسنجان 2/1 میلیون ترابایت ظرفیت خروجی دارد/ 4800 ریال برای هر کیلووات برق مصرفی تعرفه می پردازیم
گفتار نو
قطعی برق در گلستان تا 48 ساعت آینده ادامه دارد
ایرنا
پیدا و پنهان بازگشت خاموشی ها
اقتصاد آنلاین
واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطع انرژی باشند
ایسنا
پاسخ وزارت نیرو به مطالبات مولد های مقیاس کوچک: بروید و بمیرید!
برق نیوز
خاموشی 220 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک
ایسنا
طلب 2000 میلیارد تومانی نیروگاه های مقیاس کوچک از وزارت نیرو
خبرگزاری ایلنا
پاسخ عجیب وزارت نیرو به مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی/ اجازه فروش و صادرات برق هم به ما نمی دهند
فارس
صنعت برق آذربایجان شرقی در مسیر توسعه
ایرنا
توضیحات معاون استاندار در خصوص کاهش بودجه عمرانی استان آذربایجان شرقی
برنا نیوز
تولید برق آذربایجان شرقی در دولت تدبیر به 2 هزار و 200 مگاوات رسید
ایرنا
استفاده از مازوت در نیروگاه تبریز/ اختصاص سهمیه گاز محقق نشد
مهر نیوز
استاندار: 740 میلیارد تومان اعتبار در لرستان جذب شد
ایرنا
افزایش ورودی گمرکی گوشی ها و تبلت های بالای 600 دلار
خبرگزاری ایلنا
تعدیل مصرف برق در لرستان آغاز شد
ایرنا
145 نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی راه اندازی شد
ایرنا
مراحل احداث و اتصال به شبکه مولد های مقیاس کوچک
برق نیوز
فرماندار ملایر: زمین ناحیه صنعتی پوشاک اَزَندریان تعیین تکلیف شود
ایرنا
تصویب 220میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در فارس
صدا و سیما
تصویب 220میلیون دلار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران افغانستان و ترکیه در فارس
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
نبود حمایت لازم از سرمایه گذاران داخلی/ دولت با حضور بخش خصوصی در تولید برق موافقت نمی کند
پول نیوز
لزوم توقف استفاده ازسوخت مازوت در نیروگاه ها
بهار نیوز
افزایش 900 مگاولت آمپری ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع
اقتصادگردان
پتانسیل بالای تولید برق در کشور از طریق انرژی های تجدیدپذیر
خبرگزاری ایلنا
87 درصد سرمایه گذاری خارجی مازندران در هفت سال اخیر انجام شد
ایران آنلاین
اخبار مرتبط
bltبرق نیوز : پاسخ توانیر به نیروگاه داران مقیاس کوچک/سرمایه گذاران به قرارداد خود پایبند باشند
bltبازار نیوز : چرا استخراج رمزارز با برق نیروگاه های کوچک ممنوع شد؟
bltفارس : طلب 1.3 هزار میلیارد تومانی نیروگاه های تولید برق پراکنده/ماجرای ممنوعیت استخراج رمزارز با برق نیروگاه های کوچک
bltبرق نیوز : نیروگاه مقیاس کوچک گازی DG
bltبرق نیوز : تسهیلات مالی و حمایت ها از نیروگاه های مولد های مقیاس کوچک
bltبرق نیوز : امکان سنجی اجرای نیروگاه chp
bltبرق نیوز : درآمد نیروگاه های بادی
bltبرق نیوز : مجوز های لازم برای احداث نیروگاه های تولید پراکنده
bltزومیت : بیانیه کمیسیون بلاک چین و رمزارز در مورد کمبود برق و آلودگی هوا منتشر شد
bltخبر خودرو : چرا به مردم می گویید کمتر برق مصرف کنند؟!
bltبرق نیوز : علت خاموشی های اخیر واقعا چه بود/ کمبودگاز، ماینر، تحریمها، حمله سایبری، صادرات برق یا ...
bltجوان آنلاین : شناسایی مزارع غیرقانونی رمز ارز
bltصراط : دود اختلاف توانیر و شرکت گاز در چشم مردم+ عکس و فیلم
bltباشگاه خبرنگاران : دود اختلاف توانیر و شرکت گاز در چشم مردم/ مقصر اصلی قطعی برق دیروز کیست؟
bltبرنا نیوز : تامین برق پایدار با مدیریت مصرف انرژی میسر است
bltگفتار نو : گروه توسعه سرمایه گذاری ایران و چین:قانونی فعالیت می کنیم/مزرعه ماینینگ منطقه ویژه رفسنجان 2/1 میلیون ترابایت ظرفیت خروجی دارد/ 4800 ریال برای هر کیلووات برق مصرفی تعرفه می پردازیم
bltایرنا : قطعی برق در گلستان تا 48 ساعت آینده ادامه دارد
bltاقتصاد آنلاین : پیدا و پنهان بازگشت خاموشی ها
bltایسنا : واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطع انرژی باشند
bltبرق نیوز : پاسخ وزارت نیرو به مطالبات مولد های مقیاس کوچک: بروید و بمیرید!
bltایسنا : خاموشی 220 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک
bltخبرگزاری ایلنا : طلب 2000 میلیارد تومانی نیروگاه های مقیاس کوچک از وزارت نیرو
bltفارس : پاسخ عجیب وزارت نیرو به مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی/ اجازه فروش و صادرات برق هم به ما نمی دهند
bltایرنا : صنعت برق آذربایجان شرقی در مسیر توسعه
bltبرنا نیوز : توضیحات معاون استاندار در خصوص کاهش بودجه عمرانی استان آذربایجان شرقی
bltایرنا : تولید برق آذربایجان شرقی در دولت تدبیر به 2 هزار و 200 مگاوات رسید
bltمهر نیوز : استفاده از مازوت در نیروگاه تبریز/ اختصاص سهمیه گاز محقق نشد
bltایرنا : استاندار: 740 میلیارد تومان اعتبار در لرستان جذب شد
bltخبرگزاری ایلنا : افزایش ورودی گمرکی گوشی ها و تبلت های بالای 600 دلار
bltایرنا : تعدیل مصرف برق در لرستان آغاز شد
bltایرنا : 145 نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی راه اندازی شد
bltبرق نیوز : مراحل احداث و اتصال به شبکه مولد های مقیاس کوچک
bltایرنا : فرماندار ملایر: زمین ناحیه صنعتی پوشاک اَزَندریان تعیین تکلیف شود
bltصدا و سیما : تصویب 220میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در فارس
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : تصویب 220میلیون دلار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران افغانستان و ترکیه در فارس
bltپول نیوز : نبود حمایت لازم از سرمایه گذاران داخلی/ دولت با حضور بخش خصوصی در تولید برق موافقت نمی کند
bltبهار نیوز : لزوم توقف استفاده ازسوخت مازوت در نیروگاه ها
bltاقتصادگردان : افزایش 900 مگاولت آمپری ظرفیت تامین برق با اولویت صنایع
bltخبرگزاری ایلنا : پتانسیل بالای تولید برق در کشور از طریق انرژی های تجدیدپذیر
bltایران آنلاین : 87 درصد سرمایه گذاری خارجی مازندران در هفت سال اخیر انجام شد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.