اعتراض شهید آوینی به جریان بهشتی و جشنواره فیلم فجر چه بود؟

اعتراض شهید آوینی به جریان بهشتی و جشنواره فیلم فجر چه بود؟
به گزارش گروه در تمامی جشنواره های حرفه ای سینمایی دنیا دبیری جشنواره در حقیقت یک شغل ثابت برای دبیر است که در تمام ادوار همان فرد بر این مسند و مقام باقی می ماند، اما در جشنواره فیلم فجر ایران دبیر هر چند سال یک بار عوض می شود و تا به امروز ما دبیران متعددی را در این جشنواره سینمایی دیده ...
اعتراض شهید آوینی به جریان بهشتی و جشنواره فیلم فجر چه بود؟

به گزارش گروه در تمامی جشنواره های حرفه ای سینمایی دنیا دبیری جشنواره در حقیقت یک شغل ثابت برای دبیر است که در تمام ادوار همان فرد بر این مسند و مقام باقی می ماند، اما در جشنواره فیلم فجر ایران دبیر هر چند سال یک بار عوض می شود و تا به امروز ما دبیران متعددی را در این جشنواره سینمایی دیده ایم.
جشنواره های سینمایی هدف و مبنای یکدست دارند
هدف از هرگونه برگزاری جشنواره هنری در دنیا طراز بخشیدن و معیاردهی به یک رویکرد هنری و یا مکتب و سبک هنری است. جشنواره های هنری در دنیا در حقیقت محفلی رقابتی است که آثار حاضر در مسابقه آن دارای شرایط اولیه شرکت در آن جشن یا جشنواره مطابق با محور های فراخوان و یا قواعد اصلی جشنواره بوده است و دبیر آن به عنوان رئیس و رکن اساسی آن وظیفه بررسی دقیق تطابق آثار حاضر با اهداف و جهات پروتکلی جشنواره را دارد.
اینگونه یک جشنواره سینمایی به مرور شکل و رویکرد جهت مند خود را پیدا می کند و باعث می شود که به عنوان یک رخداد هنری با مسیری روشن و هدف مند شناخته شود. مانند جشن ها و جشنواره های سینمایی کن، برلین، ونیز، ساندنس و اسکار. اما اتفاق بدی که برای جشنواره فیلم فجر از ابتدا رخ داد آلت دست بودن و بازیچه احزاب و رویکرد های دولت های مختلف و جناح های سیاسی بودن، بود.
مهم ترین جشنواره سینمایی انقلاب که نسبتی با آن ندارد
جشنواره فیلم فجر می توانست و بلکه باید از همان ابتدا به عنوان مهم ترین جشن سینمایی جمهوری اسلامی ایران این مبنای مهم را برای خود لحاظ می کرد و به عنوان جشنواره ای که قرار است تا هویت ایرانی-اسلامی را برای مردم خود از دریچه سینما روشن کند معرفی می شد، اما متأسفانه نه تنها این جهت اصلی و هدف مند را برای خود معرفی نکرد بلکه باعث شد تا هر چند سال یکبار با رفت و آمد دولت ها و جابه جا شدن مدیران دولتی عملاً نگاه های مدیران و دبیران آن نیز عوض شود و اینگونه جشنواره ای بدون رویکرد واحد و یکدست در کشور شود.
اما جریان حاکم بر سینمای ایران نشان می دهد که فضای آن آن قدر ها هم شلخته و بی سروسامان نیست و فضای انتقادی و شبه روشنفکری بر دیگر وجوه دراماتیک و محتوایی آن غلبه دارد. با این حساب باید گفت که قاعدتاً باید جشنواره فیلم فجر و مدیریت سینمایی سال های اول از این نظر دارای رویکرد و جهت مشخصی بوده باشد که توانسته است بعد از فاصله از آن سال ها هنوز جریان اصلی سینما را با این نگاه و زاویه دید در دست بگیرد.
در میان دبیران جشنواره فیلم فجر یک دبیر از سوابق طولانی تری برخوردار است و عملکردش به عنوان مدیران سینمایی بیشتر در خور توجه و نقد منتقدین بوده است.
بهشتی و فاصله دادن سینمای انقلاب از هدف آن
سیدمحمد بهشتی تنها دبیری است که جدای از آنکه مدیریت بنیاد سینمایی فارابی را به عنوان پایگاه جریان ساز در سینمای کشور در دست داشت 10 دور دبیری جشنواره را نیز صاحب بوده است. 10 دوره ای که شهید آوینی داد سخنش را علیه آن می گوید!
بهشتی که از مدیران اصلی و تأثیرگذار سینمای ایران بود، از دوره سوم جشنواره فیلم فجر یعنی سال 1362 تا 1373 در دو دولت میرحسین موسوی با وزیری رئیس دولت اصلاحات و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی با وزیری علی لاریجانی دبیر بوده است.
سید محمد بهشتی
بی تردید او شخصیتی است که می توان ریل گذاری و سیاست گذاری برای سینمای ایران را به وی نسبت داد. بهشتی که او را به عنوان معمار سینمای گلخانه ای نیز می شناسند تقریباً تنها دبیر اصلی و ثابت جشنواره بوده که می توانسته است معیار ها و مبانی و اهداف اصلی جشنواره فیلم فجر را برای ایران روشن و مشخص کند و شیوه ای ثابت و یکسان برای سینمای ایران و جشنواره آن ایجاد کند. بهشتی و یارانش مانند انوار تلاششان بر این بود که جشنواره و سیاست گذاری برای سینمای ایران را در مسیر سینمای فکری و متفلسفانه ای بنا نهند و سینمای انتقادی را پیش بگیرند.
سینمایی که سیاست گذاری آن بیشتر به سمت نقد و آسیب های جامعه و مسائل تلخ و غم آلود فردی و اجتماعی و روشنفکری و فلسفی رفت و باعث شد تا با فاصله گرفتن از قهرمان، امیدبخشی، زنده نگه داشتن میراث دفاع مقدس و هویت دغدغه مند نسبت به ملت و تاریخ و فرهنگ ما، سینمایی شکل بگیرد که امروز نتیجه و خروجی اش سینمایی ابزورد، خسته و یأس آلود و سرشار از مضامین غیردینی و فاصله دار با آرمان های انقلاب است.
ادواری که بهشتی و رضاداد و دیگر مدیران همفکر آنان در سال های اخیر در سینمای ایران حضور داشتند نمونه اظهر من الشمس در جهت و معیاردهی به چنین سینمایی است. خاطرات و گفته های برخی از مدیران و فیلمسازان سال های دهه 60 و 70 و امروز به خوبی گواه است که این آقایان زاویه روشنی با سبک فیلم های ملی و انقلابی داشتند و رفته رفته بطن سینمای ایران را از این جریان تهی و پوک کردند.
مدیران سینمایی، اسلام تارکوفسکی ای می خواستند
یکی از چهره های معروف نقد محمد بهشتی مدیر قبلی و اولین معاونت سینمایی جمهوری اسلامی ایران یعنی مهدی کلهر است. او درباره جریان وابسته به اصلاحات و روشنفکری در سینمای ایران مطالب و مصاحبه های گوناگونی دارد. در یکی از مصاحبه ها با نقد سینما در سال 1393 می گوید: آقای انوار و دوستانی که بعد ها آمدند، مثل آقای سید محمد بهشتی، این ها به سینمای دولتی از نوع شبه روشنفکری اش معتقد بودند و از طریق «بنیاد فارابی» از این فیلم ها حمایت می کردند. این ها یک اسلام نرم و لطیف می خواستند، یک عرفان مثلاً «تارکوفسکی» ای! اما این آیه های قرآن و این تلقی ما از اسلام، همان جایی است که باعث می شود ما با روشنفکری فرانسه، با «پاراجانف» و تارکوفسکی، فاصله پیدا کنیم... یادم هست «سید محمد بهشتی» که بعداً آمد، مسئول سانسور صحنه های فیلم ها بود.
مهدی کلهر در مراسم ترحیم برادرش آیت الله تهرانی
وی در مصاحبه دیگری با عصراندیشه نیز در این باره با تأکید بیشتری می گوید: اشکال سینمای بعد از من این بود که قاعده را از مخروط گرفتند. آن ها مدل شان این بود که فقط سینمای روشنفکری داشته باشند. همچنان که می بینید از کل اسلام به «اسلام رحمانی» بسنده کرده اند. آقای محمد بهشتی تزی داشت که می گفت سینما نباید ستاره داشته باشد. می گفت در اسلام هنرمند امضا نمی کند. به او می گفتم شما ها این را از کجا آورده اید؟ پس «اسوه حسنه» چه می شود؟ همین نگاه، سینمای قهرمانی را کنار گذاشت و شد سینمای ضدقهرمانی. در سال 1371 بعد از رفتن آقای خاتمی از وزارت ارشاد من راجع به این 11 سال مدیریت سینمای بعد از خودم مصاحبه مفصلی با کیهان کردم. آ نجا گفتم من شما را به محاکمه اخلاقی دعوت می کنم. شما چه بلایی بر سر سینما آوردید؟
اما کلهر ریشه این تفکر را در جریان اصلاحات و رئیس آن که سکان داری وزارت فرهنگ و ارشاد را داشته است می داند. او در مصاحبه با ما در سال قبل در این باره گفت: وقتی انقلاب پیروز شد دو سه سال بعد سینمای ضد اسلام شروع شد نه ضد انقلاب ایران، ضد اسلام سیاسی شروع شد. صحنه های تکان دهنده جذابی در این سینما وجود داشت که نامش را می گذارم داعش سینمایی؛ یعنی داعش 30 سال قبل از خودش در سینما تولید شد. من نامه نوشتم و فیلم ها را ضمیمه کردم و برای رئیس دولت اصلاحات فرستادم. گفتم که از الان باید به فکر باشید و سینمای ضدامپریالیسمی را به جریان بیندازید. به من گفت که به امام بگو! به او گفتم: به امام بگویم می گویند آخر من که وزیر ارشاد نیستم. بعد هم گفتند که نامه ات را فرستادم به دفتر امام.
اعتراضات صریح آوینی علیه مدیریت 10 ساله اول سینمای ایران
اما ورای حرف های این مدیر فرهنگی رنجنامه ها و سخنان غم انگیر سیدمرتضی آوینی به عنوان متفکر و منتقد جدی سینمای ایران در آن سال ها نیز شاهد دیگری بر این مدعا است که جریان انقلابی سینمای ایران در حال منزوی شدن است.
او در مطالبی صریح و عیان درباره جریان روشنفکری غالب در جشنواره فیلم فجر و سینمای روز ایران می گوید: ما در جست وجوی چه هستیم؟ جلوه فروشی و شهرت طلبی؟ تکنیک برتر؟ کسب وجهه دموکراتیک در نزد غربی ها و غرب زدگان؟ پرورش سینماگرانی که بتوانند جوایز جشنواره های از ما بهتران را درو کنند؟ اعتراف به 10 سال اشتباه؟! از بین بردن و انکار همه دستاورد های گرانقدر 8 سال دفاع مقدس؟... و یا همراهی و همزبانی با امتی که علمدار مبارزه برای احیای اسلام در سراسر جهان هستند؟ کدام یک؟
شهید آوینی اعتراض خود را به صورت روشن تر اینگونه بیان می کند: حرف ما این نیست که سینمای جنگ باید در دستور کار جشنواره قراربگیرد، بلکه می گوییم که سینمای مبارزه باید منظر غایی و مقصود نهایی جشنواره و دست اندرکاران محترم امور سینمایی کشور باشد. اگر امت مسلمان ایران، هویت حقیقی خویش را در مبارزه یافته است، سینمای ایران نیز باید هویت مستقل خویش را در سینمای مبارزه پیدا کند.
اعتراض اصلی ما به سینمای ایران متوجه همین معنا است که چرا سینمای پس از انقلاب، هویتی ایرانی ندارد و چرا سینمای ایران از جواب گفتن به غایات فرهنگی و انقلابی این امت عاجز است و چرا اصلا سیاست گذاران سینمای ایران، سینما را، چون رسانه ای که ماهیتاً می تواند منشأ تحولات فرهنگی باشد باور نکرده اند؟
شهید آوینی در جای دیگری درباره علت اصلی و ریشه این مشکل در سینمای ایران و روشن نشدن نسبت میان ما و غرب می گوید: ریشه مباحثی از این دست را که در حیطه سینما رواج دارد، در قلمرو ادبیات، مطبوعات، علوم انسانی، تلویزیون، فرهنگ و حتی فلسفه می توان یافت و همه این معضلات به اعتقاد بنده به یک معضل اساسی برمی گردد و آن عدم تبیین نسبتی است که فی مابین ما و غرب وجود دارد. تا آن گاه که این نسبت برای ما تحلیل ناشده باقی بماند، نحوه مقابله ما نیز با فرهنگ غرب، هنر وسیاست آن، علوم غربی و تکنولوژی، همچنان درابهام باقی خواهد ماند؛ بنابراین به نظر می رسد که جشنواره فیلم فجر و سینمای ایران با وجود اینکه هر سال مدیران و دبیران خود را عوض می کند و مبنای یکدست و هدف واحدی در صورت و ظاهر خود ندارد، اتفاقاً دارای مسیر و جهتی واحد به سمت خلاف آرمان های انقلاب و امام و سینمای هویتمند ایران اسلامی حرکت کرده است. مسیر پنهانی که می توان دبیر ثابت آن را آقای رئیس اصلاحات و روحانی روشنفکر نمای کشور دانست. منبع: خبرگزاری تسنیم

کلیدواژه های این خبر
مدیران دولتی   ریل گذاری   نظام جمهوری اسلامی ایران   سینما   هنری   اسکار   بنیاد سینمایی فارابی   منتقدین   برلین   دراماتیک   مدیران سینمایی   میر حسین موسوی   دبیر اجرایی   گلخانه ای   معمار   بازیچه   علی لاریجانی   جشنواره فیلم فجر   قواعد   هویت ایرانی اسلامی   سینمای ایران   دولت اصلاحات   جشنواره سینمایی  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «خبرگزاری دانشجو» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
تکاپوی برگزاری جشنواره فجر با حضور مردم
جوان آنلاین
رویین تن: اگر داوران از طیف های مختلف فکری باشند اتفاق خوبی در جشنواره رخ می دهد/ برخی اوقات اعمال سلیقه های کلیشه ای و جوگیر شدن باعث قضاوت نادرست می شود!
سینما پرس
فیلم های استراتژیک فجر 39؛ از تریلر سیاسی و دفاع مقدس تا قهرمانی و کودک و نوجوان
تسنیم
«نه» قاطع سینماگران به خنثی سازی جشنواره فجر انقلاب/ برگزاری یک رویداد بی هویت در شان این رویداد ملی و انقلابی نیست
سینما پرس
حضور متفاوت «هومن برق نورد» در جشنواره فیلم فجر
میزان
وقتی هیات داوران در جشنواره فیلم فجر به 6 اثر جایزه ویژه دادند!
سایت جماران
کدام فیلم های کودک و نوجوان، از داوران فجر 39 رای می گیرند؟
تیک نیوز
حضور 8 فیلم کودک و نوجوان در جشنواره فیلم فجر
سایت جماران
دلیل حذف فیلم های متقاضی حضور در فجر 39/ آیا اهالی رسانه و مردم فیلم ها را می بینند؟
انتخاب
دلیل اصلی حذف بسیاری از فیلم های متقاضی از جشنواره فیلم فجر
خبرگزاری موج
بالاخره پایتختی ها می آیند/ تولد کمدین میلیاردی/ ترانه علیدوستی هم کیک تولد فوت کرد/ مرد همیشه داور جشنواره فجر از شبکه نسیم می آید/سیامک در رفت!
برنا نیوز
اعتراض شهید آوینی به جریان بهشتی و جشنواره فیلم فجر چه بود؟/سینمایی که خلاف مسیر هویت ایرانی حرکت کرد
تسنیم
«طولانی تر از همیشه» در جشنواره 39/ همراه با عکس
برنا نیوز
فیلم پرحاشیه «حکم تجدید نظر» راهی فجر 39 می شود
میزان
دبیرانی تلویزیونی برای سینمایی ترین فستیوال کشور
ساعت 24
شکوفایی فیلم اولی ها در «فجر 39»
افکار نیوز
الوند: بنده با برگزاری جشنواره فجر در دوران پاندمی کرونا صد در صد مخالفم!
مشرق نیوز
الوند: بنده با برگزاری جشنواره فجر در دوران پاندمی کرونا صد در صد مخالفم!/ آقایان اشتباه تابش را در برگزاری جشنواره کودک را تکرار می کنند!
سینما پرس
شکوفایی فیلم اولی ها در «فجر 39»/ چاره ای جز برگزاری جشنواره نبود
مهر نیوز
عاشقان سینما مخالف برگزاری جشنواره فجر هستند
رادیو گفتگو
عکس فاطمه معتمد آریا در کنار شوهر و پسرش
رکنا نت
بیمه بیکاری هنرمندان متناسب با نرخ تورم و خط فقر باشد
ایران آنلاین
شهامت غیرحماسی یک زن
روزنامه شرق
پروانه معصومی: متولیان سینما به نفع فرهنگ و هنر کار نمی کنند!
خبرگزاری دانشجو
«هوشنگ گلمکانی» در راه فجر 39/ رضا کیانیان با «آهو» راهی جشنواره می شود
میزان
مراسم تشییع پیکر اصغر عبداللهی با حضور هنرمندان+ تصاویر
سایت جماران
«محمدرضا فروتن» 52 ساله شد
پارسینه
آخرین خبر ها از سینما در روزی که گذشت
میزان
بزرگداشت چهار استاد مستندساز فقید در سینماحقیقت
خبرگزاری ایلنا
زندباف: تغییر مدیران سینمایی نباید قواعد برگزاری جشنواره را تغییر دهد/ در سال های اخیر برخلاف گذشته، جشنواره باعث تفرقه در بین اهالی سینما می شود!
سینما پرس
سینمای ملی ما سینمای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است/مستندات دوران دفاع مقدس بهترین سوژه ها برای ساخت فیلم هستند
میزان
اصغری: مدیران سینمایی طی 6 سال گذشته به صورت عامدانه از سینمای ارزشی فاصله گرفتند/ سینماگران متعهد و پیشکسوت مدت ها است به کنج عزلت رانده شده اند
سینما پرس
این 7 زن
نصف جهان
بیوگرافی نوید محمدزاده + ازدواج و عکسهای جدید
شمانیوز
سینمای دفاع مقدس با سوژه های بسیار
ایرنا
فیلمسازانی که جایزه گرفتند و از ایران رفتند!
برنا نیوز
«مری پاپینز»؛ از جولی اندروز تا بهنوش طباطبایی
پانا
بهنوش طباطبایی مری پاپینز می شود 
ایرنا
بهنوش طباطبایی مری پاپینز می شود/عکس
خبرآنلاین
تولد 47 سالگی «پارسا پیروزفر» /تصاویر
افکار نیوز
اخبار مرتبط
bltجوان آنلاین : تکاپوی برگزاری جشنواره فجر با حضور مردم
bltسینما پرس : رویین تن: اگر داوران از طیف های مختلف فکری باشند اتفاق خوبی در جشنواره رخ می دهد/ برخی اوقات اعمال سلیقه های کلیشه ای و جوگیر شدن باعث قضاوت نادرست می شود!
bltتسنیم : فیلم های استراتژیک فجر 39؛ از تریلر سیاسی و دفاع مقدس تا قهرمانی و کودک و نوجوان
bltسینما پرس : «نه» قاطع سینماگران به خنثی سازی جشنواره فجر انقلاب/ برگزاری یک رویداد بی هویت در شان این رویداد ملی و انقلابی نیست
bltمیزان : حضور متفاوت «هومن برق نورد» در جشنواره فیلم فجر
bltسایت جماران : وقتی هیات داوران در جشنواره فیلم فجر به 6 اثر جایزه ویژه دادند!
bltتیک نیوز : کدام فیلم های کودک و نوجوان، از داوران فجر 39 رای می گیرند؟
bltسایت جماران : حضور 8 فیلم کودک و نوجوان در جشنواره فیلم فجر
bltانتخاب : دلیل حذف فیلم های متقاضی حضور در فجر 39/ آیا اهالی رسانه و مردم فیلم ها را می بینند؟
bltخبرگزاری موج : دلیل اصلی حذف بسیاری از فیلم های متقاضی از جشنواره فیلم فجر
bltبرنا نیوز : بالاخره پایتختی ها می آیند/ تولد کمدین میلیاردی/ ترانه علیدوستی هم کیک تولد فوت کرد/ مرد همیشه داور جشنواره فجر از شبکه نسیم می آید/سیامک در رفت!
bltتسنیم : اعتراض شهید آوینی به جریان بهشتی و جشنواره فیلم فجر چه بود؟/سینمایی که خلاف مسیر هویت ایرانی حرکت کرد
bltبرنا نیوز : «طولانی تر از همیشه» در جشنواره 39/ همراه با عکس
bltمیزان : فیلم پرحاشیه «حکم تجدید نظر» راهی فجر 39 می شود
bltساعت 24 : دبیرانی تلویزیونی برای سینمایی ترین فستیوال کشور
bltافکار نیوز : شکوفایی فیلم اولی ها در «فجر 39»
bltمشرق نیوز : الوند: بنده با برگزاری جشنواره فجر در دوران پاندمی کرونا صد در صد مخالفم!
bltسینما پرس : الوند: بنده با برگزاری جشنواره فجر در دوران پاندمی کرونا صد در صد مخالفم!/ آقایان اشتباه تابش را در برگزاری جشنواره کودک را تکرار می کنند!
bltمهر نیوز : شکوفایی فیلم اولی ها در «فجر 39»/ چاره ای جز برگزاری جشنواره نبود
bltرادیو گفتگو : عاشقان سینما مخالف برگزاری جشنواره فجر هستند
bltرکنا نت : عکس فاطمه معتمد آریا در کنار شوهر و پسرش
bltایران آنلاین : بیمه بیکاری هنرمندان متناسب با نرخ تورم و خط فقر باشد
bltروزنامه شرق : شهامت غیرحماسی یک زن
bltخبرگزاری دانشجو : پروانه معصومی: متولیان سینما به نفع فرهنگ و هنر کار نمی کنند!
bltمیزان : «هوشنگ گلمکانی» در راه فجر 39/ رضا کیانیان با «آهو» راهی جشنواره می شود
bltسایت جماران : مراسم تشییع پیکر اصغر عبداللهی با حضور هنرمندان+ تصاویر
bltپارسینه : «محمدرضا فروتن» 52 ساله شد
bltمیزان : آخرین خبر ها از سینما در روزی که گذشت
bltخبرگزاری ایلنا : بزرگداشت چهار استاد مستندساز فقید در سینماحقیقت
bltسینما پرس : زندباف: تغییر مدیران سینمایی نباید قواعد برگزاری جشنواره را تغییر دهد/ در سال های اخیر برخلاف گذشته، جشنواره باعث تفرقه در بین اهالی سینما می شود!
bltمیزان : سینمای ملی ما سینمای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است/مستندات دوران دفاع مقدس بهترین سوژه ها برای ساخت فیلم هستند
bltسینما پرس : اصغری: مدیران سینمایی طی 6 سال گذشته به صورت عامدانه از سینمای ارزشی فاصله گرفتند/ سینماگران متعهد و پیشکسوت مدت ها است به کنج عزلت رانده شده اند
bltنصف جهان : این 7 زن
bltشمانیوز : بیوگرافی نوید محمدزاده + ازدواج و عکسهای جدید
bltایرنا : سینمای دفاع مقدس با سوژه های بسیار
bltبرنا نیوز : فیلمسازانی که جایزه گرفتند و از ایران رفتند!
bltپانا : «مری پاپینز»؛ از جولی اندروز تا بهنوش طباطبایی
bltایرنا : بهنوش طباطبایی مری پاپینز می شود 
bltخبرآنلاین : بهنوش طباطبایی مری پاپینز می شود/عکس
bltافکار نیوز : تولد 47 سالگی «پارسا پیروزفر» /تصاویر
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.