نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟
زوجی که صاحب فرزند می شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی بر عهده دارند که یکی از این تکالیف، تامین مادی فرزندشان است.
نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه 6 (6 ماه تا 2 سال حبس) است. به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، زوجی که صاحب فرزند می شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی بر عهده دارند که یکی از این تکالیف، تامین مادی فرزندشان است که از آن به نفقه تعبیر می شود.
ماده 1204 قانون مدنی، موارد نفقه اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی فرد مسئول پرداخت نفقه است. نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و با توجه به عبارت «به میزان رفع حاجت»، توانایی محدود و حداقلی انفاق کننده، مدنظر قانونگذار است. دیگر هزینه های عرفی مانند تحصیل و درمان را می توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده والدین است، متوجه خود والدین دانست.
بیشتر بخوانید: تهیه جهیزیه با کیست؟ نفقه اولاد بر عهده کیست؟ به گزارش مهداد، بر اساس ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد برعهده پدر اوست و در صورت فوت پدر یا نداشتن توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه، برعهده پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود، خواهد بود. در صورت نبود یا ناتوانی اجدادِ پدری، پرداخت نفقه برعهده مادر است. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد برعهده پدربزرگ ها و مادربزرگ های مادری و مادربزرگ های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود.
به طور مثال، اگر یک فرزند، پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه این فرزند بین این دو شخص به طور مساوی تقسیم می شود.
مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و من جمله فرزند قید شده است. پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می یابد که مستحق نفقه و منفق (تامین کننده نفقه) در موضوع تامین نفقه به اختلاف برخورد کرده اند و دادگاه جهت رفع اختلاف، میزان نقدی نفقه را تعیین خواهد کرد. معیار تعیین میزان نفقه فرزندان، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.
دادگاه های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه، توانایی مالی انفاق کننده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه های مربوط به تامین مسکن، پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر، روستا و…) مورد سنجش قرار می دهند. به همین دلیل باید گفت نفقه افراد، میزانِ ثابتی نیست.
نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا تهیه جهیزیه دختر دم خت برعهده پدر او، به عنوان نفقه، است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت بر اساس دین اسلام و قانون، در ابتدای هر ازدواج، فراهم کردن شرایط و امکانات آغاز زندگی مانند خانه و وسایل لازم، برعهده مرد است البته در عرف برای تقسیم فشار های مالی، تهیه وسایل خانه تحت عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر قرار داده شده است. هرچند کمک خانواده دختر کاری شایسته است، اما به نظر می رسد جهیزیه دختر به عنوان نفقه برای خانواده او محسوب نمی شود. بازه زمانی پرداخت نفقه اولاد بر اساس ماده 1197 قانون مدنی، کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل امرار معاش خود را فراهم کند.
برخلاف زوجه که می تواند نفقه معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند، نفقه فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی است که در آینده ایجاد می شود نه هزینه های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می کند نه قبل از آن. نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟ نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای پرداخت نکردن آن باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال باشد به استناد ماده 6 قانون حمایت خانواده کسی که از طفل نگهداری می کند مثل مادر می تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا 18 سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند می تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند، اما اگر فرزند، حکم رشدِ خود را از دادگاه نگرفته باشد، نمی تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه کند.
اگر پدر و مادر، صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهند، طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای به طلاق، تکلیف حضانت و هزینه های حضانت یعنی نفقه فرزند مشترک را تعیین کند همچنین زوجین می توانند برای نفقه فرزندان، با یکدیگر توافق کنند و در صورت اختلاف نیز معمولا با جلب نظر کارشناس، نفقه فرزند مشخص می شود. اگر طلاق توافقی باشد نیز والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می کنند.
در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می توان از دادگاه، تعدیل حکم نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییراتی، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ 200 هزار تومان را 5 سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه ای که پدر او پرداخت کند، مقرر کرده است که مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل، از دادگاه تعدیل نفقه را بخواهد. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می شود.
طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه 6 (6 ماه تا 2 سال حبس) است. البته این جرم در زمره جرایم قابل گذشت بوده و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. چون طفل مستقلا امکان طرح شکایت کیفری را ندارد، مادر یا اشخاص دیگر، اعلام کننده جرم به دادستان خواهند بود و دادستان ابتدا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد. حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است. احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است یعنی افراد نمی توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

کلیدواژه های این خبر
روستا   مخارج   حاجت   مسکن   جهیزیه   پوشاک   پرداخت نقدی   مادربزرگ   نفقه   وسایل خانه   انفاق   دین اسلام   دادگستری   حبس تعزیری   قانون مدنی   امرار معاش   پدر بزرگ   اشتغال  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «صدا و سیما» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
تحقق پی در پی وعده های رئیس قوه قضاییه/سبلان پارچه فردا به صاحب اصلی اش بازگردانده می شود
تسنیم
احیای فرش راور کرمان با 1000 شغل برکت
باشگاه خبرنگاران
احیای فرش راور کرمان با هزار شغل برکت
ایکنا
همکاری بنیاد مستضعفان با کمیته امداد برای تامین 10 هزار مسکن
ایکنا
اشتغال و مسکن دو موضوع مهم در راستای توانمندسازی محرومان
آریا
کمک 730 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به مددجویان کمیته امداد
میزان
ایجاد اشتغال با زنده نگه داشتن میراث کهن
صدا و سیما
890 شغل در کارگاه های تولیدی جهادی البرز ایجاد شد
ایرنا
تحویل بیش از دو هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی استان مرکزی در 10 سال اخیر
فارس
تعیین شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف
ایسنا
6 میلیارد و 145 میلیون ریال به کودکان نیازمند دلیجان کمک شد
ایرنا
فشار گرانی روی دوش کارگران/ دولت و کارفرما در حاشیه امن
بازار نیوز
50 طرح عمرانی رضوانشهر همزمان با دهه فجر بهره برداری می شود
ایرنا
نوادگان در چه شرایطی از متوفی ارث می برند؟
فرارو
دختران دانشجو، سرگرمِ چرایی و چگونگی مشاغل کاذب / بانوان، از کلیشه بازارِ بی مهارتی تا «بله قربان» گویی!
خبرگزاری دانشجو
پرداخت بیش از 47 میلیاردی زکات در مازندران
صدا و سیما
لایحه حمایت از زنان و مساله نسبیت مفاهیم
ایرنا
رفع خشونت علیه زنان با تامین زیرساخت های اقتصادی امکانپذیر است
ایرنا
دادگاه راه حل مشکلات خانوادگی نیست/ لزوم میانجی گری در رفع اختلافات خانواده ها
راه دانا
رئیسی: نهادهایی همچون «شورای حل اختلاف» و «هیات داوری» برای آن به وجود آمده اند که مسائل توسط خود مردم حل شود/ ایجاد صلح و سازش در دو پرونده قتل در حضور رئیس قوه قضاییه
پارسینه
شورای حل اختلاف و هیات داوری برای حل مسائل توسط خود مردم ایجاد شده اند
ایسنا
ایجاد 160 طرح اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد امام در بوکان
صدا و سیما
فرماندار جدید گتوند معارفه شد
ایرنا
کمک 3 هزار میلیارد تومانی مردم به نیازمندان
خبرگزاری موج
خنثی کردن تحریم ها در گرو ایجاد اشتغال مفید است
تقریب نیوز
امام جمعه یزد: خنثی کردن تحریم ها در گرو ایجاد اشتغال مفید است
ایرنا
نقش مهم اقتصاد در ازدواج
خبرگزاری حوزه
اهدای بیش از 25 هزار جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد+فیلم
فارس
ازدواج آسان در پیچ وخم قوانین سخت
صدا و سیما
طرح مجلس برای افزایش حقوق 2 بار در سال کارگران
رویداد 24
200 هزار شغل ویژه مددجویان کمیته امداد در کشور ایجاد می شود
ایرنا
جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران
دنیای اقتصاد
طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران 2 بار در سال
خبرگزاری دانشجو
نشست شهرداران استان کردستان بصورت وبینار و به میزبانی بانک مسکن برگزار شد
آریا
بانک مسکن در کردستان 2500میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است
ایسنا
کمک یک میلیارد و 410 میلیون تومانی یک خیّر برای ساخت مسکن مددجویان
خبرگزاری دانشجو
نفقه فرزند بر عهده کیست؟
فرارو
شرایط پرداخت نفقه اقارب
صدا و سیما
توزیع 140 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه های مختلف
شیعه نیوز
انتقاد از توزیع غیرهدفمند یارانه ها
ایران آنلاین
اخبار مرتبط
bltتسنیم : تحقق پی در پی وعده های رئیس قوه قضاییه/سبلان پارچه فردا به صاحب اصلی اش بازگردانده می شود
bltباشگاه خبرنگاران : احیای فرش راور کرمان با 1000 شغل برکت
bltایکنا : احیای فرش راور کرمان با هزار شغل برکت
bltایکنا : همکاری بنیاد مستضعفان با کمیته امداد برای تامین 10 هزار مسکن
bltآریا : اشتغال و مسکن دو موضوع مهم در راستای توانمندسازی محرومان
bltمیزان : کمک 730 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به مددجویان کمیته امداد
bltصدا و سیما : ایجاد اشتغال با زنده نگه داشتن میراث کهن
bltایرنا : 890 شغل در کارگاه های تولیدی جهادی البرز ایجاد شد
bltفارس : تحویل بیش از دو هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی استان مرکزی در 10 سال اخیر
bltایسنا : تعیین شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف
bltایرنا : 6 میلیارد و 145 میلیون ریال به کودکان نیازمند دلیجان کمک شد
bltبازار نیوز : فشار گرانی روی دوش کارگران/ دولت و کارفرما در حاشیه امن
bltایرنا : 50 طرح عمرانی رضوانشهر همزمان با دهه فجر بهره برداری می شود
bltفرارو : نوادگان در چه شرایطی از متوفی ارث می برند؟
bltخبرگزاری دانشجو : دختران دانشجو، سرگرمِ چرایی و چگونگی مشاغل کاذب / بانوان، از کلیشه بازارِ بی مهارتی تا «بله قربان» گویی!
bltصدا و سیما : پرداخت بیش از 47 میلیاردی زکات در مازندران
bltایرنا : لایحه حمایت از زنان و مساله نسبیت مفاهیم
bltایرنا : رفع خشونت علیه زنان با تامین زیرساخت های اقتصادی امکانپذیر است
bltراه دانا : دادگاه راه حل مشکلات خانوادگی نیست/ لزوم میانجی گری در رفع اختلافات خانواده ها
bltپارسینه : رئیسی: نهادهایی همچون «شورای حل اختلاف» و «هیات داوری» برای آن به وجود آمده اند که مسائل توسط خود مردم حل شود/ ایجاد صلح و سازش در دو پرونده قتل در حضور رئیس قوه قضاییه
bltایسنا : شورای حل اختلاف و هیات داوری برای حل مسائل توسط خود مردم ایجاد شده اند
bltصدا و سیما : ایجاد 160 طرح اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد امام در بوکان
bltایرنا : فرماندار جدید گتوند معارفه شد
bltخبرگزاری موج : کمک 3 هزار میلیارد تومانی مردم به نیازمندان
bltتقریب نیوز : خنثی کردن تحریم ها در گرو ایجاد اشتغال مفید است
bltایرنا : امام جمعه یزد: خنثی کردن تحریم ها در گرو ایجاد اشتغال مفید است
bltخبرگزاری حوزه : نقش مهم اقتصاد در ازدواج
bltفارس : اهدای بیش از 25 هزار جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد+فیلم
bltصدا و سیما : ازدواج آسان در پیچ وخم قوانین سخت
bltرویداد 24 : طرح مجلس برای افزایش حقوق 2 بار در سال کارگران
bltایرنا : 200 هزار شغل ویژه مددجویان کمیته امداد در کشور ایجاد می شود
bltدنیای اقتصاد : جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران
bltخبرگزاری دانشجو : طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران 2 بار در سال
bltآریا : نشست شهرداران استان کردستان بصورت وبینار و به میزبانی بانک مسکن برگزار شد
bltایسنا : بانک مسکن در کردستان 2500میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است
bltخبرگزاری دانشجو : کمک یک میلیارد و 410 میلیون تومانی یک خیّر برای ساخت مسکن مددجویان
bltفرارو : نفقه فرزند بر عهده کیست؟
bltصدا و سیما : شرایط پرداخت نفقه اقارب
bltشیعه نیوز : توزیع 140 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه های مختلف
bltایران آنلاین : انتقاد از توزیع غیرهدفمند یارانه ها
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط




 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.