رکوردداران حقوق و مزایا

رکوردداران حقوق و مزایا
مدیران دولتی و قانونگذاران در سال 93 حدود 48 میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشتند؛ این امر نشان می دهد که طی سال های 92 تا 98 متوسط درآمد مدیران و مقامات عالیرتبه و قانونگذاران 116 درصد افزایش داشته است.
رکوردداران حقوق و مزایا

به گزارش راه امروز: با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوار های کشور منتشر کرده اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال 98 بالغ بر 54 میلیون و 100 هزار تومان و به طور میانگین نیز 47 میلیون و 437 هزار تومان هزینه داشته اند. در سال گذشته درآمد روستاییان حدود 29 میلیون و 702 هزار تومان بوده که از این میزان 26 میلیون و 100 هزار تومان آن هزینه شده است.
به گزارش اعتماد، با وجود آنکه درآمد خانوار های شهری و روستایی در سال 98 نسبت به سال 97 به ترتیب 20.6 و 27.4 درصد افزایش داشته، اما کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به خصوص پس از بازگشت تحریم ها آن قدر شدید بوده که افزایش دستمزد ها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند و عملا قدرت خرید خانوار های شهری به سال 1380 و قدرت خرید روستاییان نیز به سال 1368 بازگردد.
مقایسه اعداد و ارقام مربوط به متوسط درآمد کارگران و متوسط هزینه ها نشان می دهد که کارگران همواره در برقراری تعادل میان هزینه و درآمد مشکلات فراوانی دارند. اگر این موضوع به بیکاری های گسترده، تعطیلی های چند باره و کاهش فعالیت های تولیدی افزوده شود، مشکلات کارگران در سال جاری و سال آینده بیشتر خواهد شد. در این صورت امکان افزایش خط فقر وکاهش طبقه دهک درآمدی برای کارگران بیشتر می شود.رشد شدیدتر هزینه ها در روستا هابراساس گزارش های مرکز آمار طی سال های 96 تا 98 رشد هزینه های سالانه خانوار های شهری حدود 44 درصد افزایش داشته و از 32 میلیون و 952 هزار تومان به 47 میلیون و 437 هزار تومان رسیده است. در این مدت رشد هزینه خانوار روستایی شدیدتر و حدود 48 درصد گزارش شده است؛ هزینه خانوار روستایی از 17 میلیون و 637 هزار تومان به 26 میلیون و 100 هزار تومان رسید.
برآورد می شود با وجود افزایش شدید قیمت ها به خصوص گروه خوراکی در نیمه اول سال جاری به خصوص در فاصله خرداد تا تیر ماه، هزینه خانوار های کشوری افزایش بیشتری به خصوص در زیرمجموعه خوراکی ها داشته باشد. طی این 3 سال درآمد خانوار های شهری و روستایی به ترتیب افزایشی 47.4 و 47 درصدی داشته است. با وجود اینکه افزایش درآمد برای خانوار شهری طی سال های 97 تا 98 حدود 24 درصد بوده، اما میانگین افزایش هزینه در بخش های مسکن و خوراکی بیشتر از افزایش در درآمد ها بوده؛ به گونه ای که سهم این دو گروه کالایی 58 درصد در سبد مصرفی خانوار ها گزارش شده است.
مدیران شهری، رکورددار حقوقطی سال های 97 تا 98 متوسط درآمد خانوار شهری 24 درصد افزایش داشته که سهم درآمد گروه های شغلی «قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» بیشتر از میانگین درآمد کل خانوار های شهری است. براساس آخرین گزارش وزارت کار از متوسط درآمد یک خانوار شهری برحسب گروه شغلی سرپرست خانوار، درآمد این گروه از سرپرستان خانوار در سال گذشته دو برابر میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری و حدود 105 میلیون تومان گزارش شده است.
مدیران دولتی و قانونگذاران در سال 93 حدود 48 میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشتند؛ این امر نشان می دهد که طی سال های 92 تا 98 متوسط درآمد مدیران و مقامات عالیرتبه و قانونگذاران 116 درصد افزایش داشته است. در تمام سال های مورد بررسی، درآمد سالانه این گروه از سرپرستان خانوار شهری بیشتر از میانگین درآمد سالانه خانوار های شهری بود. متخصصان (علمی و فنی)، تکنیسین ها و کارمندان امور دفتری و اداری در رده های دوم تا چهارم بیشترین متوسط درآمد سالانه قرار دارند. متوسط درآمد این 3 گروه در سال 98 حدود 77 میلیون و 100 هزار تومان است.
کارگران ساده شهری کمترین متوسط درآمد سالانه را دارند. بر اساس گزارش وزارت کار در سال 98 متوسط درآمد این گروه از شاغلان 34 میلیون و 500 هزار تومان بوده که 32 درصد درآمد قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران است. طی سال های 93 تا 98 درآمد کارگران ساده افزایشی 107 درصدی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط درآمد سالانه «قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» روستایی در سال گذشته 63.6 میلیون تومان بوده که 113 درصد بیشتر از متوسط درآمد سالانه خانوار های روستایی است. کارگران روستایی نیز همانند شهرنشینان از متوسط درآمد سالانه کمتری برخوردارند؛ 24 میلیون تومان درآمد سالانه یک کارگر روستایی است.
متوسط هزینه ها بالاتر از درآمد کارگرانبا استناد به گزارش های مرکز آمار و وزارت کار از متوسط درآمد و هزینه خانوار های کشور می توان دریافت که هزینه در بخش شهری و روستایی همواره بالاتر از متوسط درآمد سالانه یک کارگر است. به بیان دیگر تنها خانوار هایی که سرپرستان شان کارگر هستند با سبقت هزینه از درآمد روبه رو هستند و در سایر گروه های شغلی، متوسط هزینه ها سربه سر یا بیشتر از متوسط درآمدهاست. متوسط درآمد سالانه یک کارگر شهری و روستایی به ترتیب 34.5 و 24 میلیون و متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی نیز 47.437 و 26.1 میلیون تومان اعلام شده است. مقایسه آمار ها نشان می دهد که کارگران تا چه اندازه بیشتر در خطر تغییر دهک درآمدی و سقوط به دهک های پایین تر هستند.
درآمد سرانه ایرانیان از 1390 تا 1398 معادل 34 درصد کاهش یافتهنیمه ماه جاری نیز مهران بهنیا، کارشناس اقتصادی در همایشی تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» که در موسسه عالی پژوهش، برنامه ریزی و مدیریت برگزار شد به بررسی وضعیت اقتصاد ایران همچنین قدرت خرید خانوار های شهری و روستایی پرداخت. به باور او «3 عامل اثرگذار بر تحولات اقتصادی ایران در یک سال گذشته، تحریم، کرونا و سیاست گذاری بوده است.»
او معتقد بود: «کاهش بیش از یک میلیون و 500 هزار نفری از بازار کار و البته از جمعیت فعالان اقتصادی می تواند وضعیت رفاهی را نیز دچار مشکل کند چراکه تقریبا نیمی از اشتغالی که طی 5 سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است. مطالعه وضعیت رفاهی خانوار ها نیز نشان می دهد که در دو سال 97 و 98 درآمد سالانه خانوار ها در اثر رکود تورمی روندی نزولی به خود گرفته است.در سال 99 به دلیل رکود ناشی از کرونا به نظر می رسد که درآمد سالانه خانوار های روستایی به محدوده سال 67 و درآمد سالانه خانوار شهری به مقدار آن در سال 80 تنزل یافته است.»
در بخش دیگری از این همایش موسی شهبازی غیاثی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس به بیان مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. با استناد به صحبت های او «درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 کاهشی 34 درصدی داشته است.
در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 90 حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 99 به بعد حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 90 بازگردیم».

کلیدواژه های این خبر
تورم   روستا   مدیران دولتی   وزارت کار   خانوار   قیمت ها   خرداد   خوراکی   خط فقر   مسکن   خرید آنلاین   مرکز آمار   قانونگذاران   متخصصان   بازگشت تحریم   افزایش دستمزد   هزینه خانوار   قدرت خرید خانوار   متوسط درآمد   بیکاری   درآمد   شهری و روستایی   خانوار روستایی   سرپرستان خانوار  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «راه امروز» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
تورم نقطه ای دی ماه به 46 درصد رسید
میزان
ثبت پایین ترین نرخ تورم ماهانه در سال 99
فرارو
نرخ تورم دی ماه به 32.3 درصد رسید
باشگاه خبرنگاران
تورم و رشد 46 درصدی هزینه خانوار و مصرف کنندگان در یکسال منتهی به دی 99
اقتصادگردان
تورم 46 درصدی دی 99 نسبت به پارسال
صدا و سیما
تغییرات نرخ تورم و قیمت ها به روایت مرکز آمار
شبکه خبر
نرخ تورم دی ماه اعلام شد
پارسینه
نرخ تورم دی ماه 99 اعلام شد/ کاهش نرخ تورم ماهانه خانوار های کشور
تابناک
نرخ تورم سالیانه دی به 32.2 درصد رسید
ایران اکونومیست
نرخ تورم سالیانه دی ماه 32 درصد شد
ایرنا
رشد 153 درصدی درآمد کارگران از سال92 تا98
اقتصاد آنلاین
رکوردداران حقوق و مزایا کدام مدیران هستند؟
تابناک
مدیران دولتی و شهری، رکوردداران حقوق و مزایا
فرارو
مدیران دولتی چقدر حقوق می گیرند؟
اقتصاد آنلاین
پردرآمدترین مشاغل در ایران کدام است؟
اقتصاد آنلاین
کدام گروه های شغلی بیشترین و کمترین درآمد سالانه را دارند؟
ایران اکونومیست
متوسط درآمد سالانه مدیران رکورد 100 میلیون تومان را شکست+جدول
بانکداری ایرانی
رکورد 100 میلیونی برای متوسط درآمد سالانه مدیران!
تابناک
کدام گروه شغلی بیشترین درآمد سالانه را دارد؟
ایسنا
افزایش قیمت کالا های اساسی از کجا آب می خورد؟
خبرگزاری دانشجو
بیش از 60 درصد هزینه خانوارها به اجاره بها، خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص دارد/ خط فقر در سال های 97 و 98 افزایش قابل توجهی داشته است/دهک دهم 27 برابر دهک اول گوشت گوسفندی مصرف می کند
خبرگزاری ایلنا
دست و پا زدن بساز بفروش ها برای جلوگیری از ریزش قیمتها
اعتدال
تحلیل بازار مسکن؛ قیمت ها به کدام سو می رود؟
فرارو
خطوط قرمز اقتصاد 1400/ چهار عامل موثر بر چشم انداز وضعیت معیشتی
الف
خطوط قرمز اقتصاد 1400
فرارو
دیوار: سیاست های بانک مرکزی به تورم دامن می زند، نه درج قیمت در پلتفرم های آنلاین
زومیت
دخل و خرج خانوارها در سال گذشته چگونه بود؟
ایران جیب
اعلام درآمد و هزینه خانوار شهری در سال گذشته
اقتصاد نیوز
درآمد و هزینه خانوار شهری در سال گذشته اعلام شد
خبرآنلاین
فاجعه گرسنگی اقشار فرودست پس از گرانی چند برابری کالا های اساسی
روز نو
فاجعه گرسنگی اقشار فرودست پس از گرانی چند برابری کالا های اساسی| 17 استان در معرض مخاطرات تغذیه ای
آفتاب
کوچک تر شدن سفره خانوار ها در 17 استان/تورم بهداشت و درمان در 14 استان بالاتر از کشور
سلامت نیوز
10سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی ها چه کرد؟
شیرازه
بیش از 25میلیون نفر توان خرید گوشت ندارند
سلامت نیوز
رفاه اقتصادی جامعه به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسید
دیده بان ایران
کوچک تر شدن سفره خانوار ها در 17 استان
صراط
کوچک تر شدن سفره خانوارها در 17 استان/تورم مسکن در 12 استان بالاتر از میانگین کشوری است
ساعت 24
10 سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی ها چه کرد؟
تابناک
تخریب دلاری رفاه خانوار در دهه 90
فرارو
سفره مردم 40 درصد کوچک تر می شود10 سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی ها چه کرد؟
روز نو
اخبار مرتبط
bltمیزان : تورم نقطه ای دی ماه به 46 درصد رسید
bltفرارو : ثبت پایین ترین نرخ تورم ماهانه در سال 99
bltباشگاه خبرنگاران : نرخ تورم دی ماه به 32.3 درصد رسید
bltاقتصادگردان : تورم و رشد 46 درصدی هزینه خانوار و مصرف کنندگان در یکسال منتهی به دی 99
bltصدا و سیما : تورم 46 درصدی دی 99 نسبت به پارسال
bltشبکه خبر : تغییرات نرخ تورم و قیمت ها به روایت مرکز آمار
bltپارسینه : نرخ تورم دی ماه اعلام شد
bltتابناک : نرخ تورم دی ماه 99 اعلام شد/ کاهش نرخ تورم ماهانه خانوار های کشور
bltایران اکونومیست : نرخ تورم سالیانه دی به 32.2 درصد رسید
bltایرنا : نرخ تورم سالیانه دی ماه 32 درصد شد
bltاقتصاد آنلاین : رشد 153 درصدی درآمد کارگران از سال92 تا98
bltتابناک : رکوردداران حقوق و مزایا کدام مدیران هستند؟
bltفرارو : مدیران دولتی و شهری، رکوردداران حقوق و مزایا
bltاقتصاد آنلاین : مدیران دولتی چقدر حقوق می گیرند؟
bltاقتصاد آنلاین : پردرآمدترین مشاغل در ایران کدام است؟
bltایران اکونومیست : کدام گروه های شغلی بیشترین و کمترین درآمد سالانه را دارند؟
bltبانکداری ایرانی : متوسط درآمد سالانه مدیران رکورد 100 میلیون تومان را شکست+جدول
bltتابناک : رکورد 100 میلیونی برای متوسط درآمد سالانه مدیران!
bltایسنا : کدام گروه شغلی بیشترین درآمد سالانه را دارد؟
bltخبرگزاری دانشجو : افزایش قیمت کالا های اساسی از کجا آب می خورد؟
bltخبرگزاری ایلنا : بیش از 60 درصد هزینه خانوارها به اجاره بها، خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص دارد/ خط فقر در سال های 97 و 98 افزایش قابل توجهی داشته است/دهک دهم 27 برابر دهک اول گوشت گوسفندی مصرف می کند
bltاعتدال : دست و پا زدن بساز بفروش ها برای جلوگیری از ریزش قیمتها
bltفرارو : تحلیل بازار مسکن؛ قیمت ها به کدام سو می رود؟
bltالف : خطوط قرمز اقتصاد 1400/ چهار عامل موثر بر چشم انداز وضعیت معیشتی
bltفرارو : خطوط قرمز اقتصاد 1400
bltزومیت : دیوار: سیاست های بانک مرکزی به تورم دامن می زند، نه درج قیمت در پلتفرم های آنلاین
bltایران جیب : دخل و خرج خانوارها در سال گذشته چگونه بود؟
bltاقتصاد نیوز : اعلام درآمد و هزینه خانوار شهری در سال گذشته
bltخبرآنلاین : درآمد و هزینه خانوار شهری در سال گذشته اعلام شد
bltروز نو : فاجعه گرسنگی اقشار فرودست پس از گرانی چند برابری کالا های اساسی
bltآفتاب : فاجعه گرسنگی اقشار فرودست پس از گرانی چند برابری کالا های اساسی| 17 استان در معرض مخاطرات تغذیه ای
bltسلامت نیوز : کوچک تر شدن سفره خانوار ها در 17 استان/تورم بهداشت و درمان در 14 استان بالاتر از کشور
bltشیرازه : 10سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی ها چه کرد؟
bltسلامت نیوز : بیش از 25میلیون نفر توان خرید گوشت ندارند
bltدیده بان ایران : رفاه اقتصادی جامعه به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسید
bltصراط : کوچک تر شدن سفره خانوار ها در 17 استان
bltساعت 24 : کوچک تر شدن سفره خانوارها در 17 استان/تورم مسکن در 12 استان بالاتر از میانگین کشوری است
bltتابناک : 10 سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی ها چه کرد؟
bltفرارو : تخریب دلاری رفاه خانوار در دهه 90
bltروز نو : سفره مردم 40 درصد کوچک تر می شود10 سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی ها چه کرد؟
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.