مخبر - 1399/09/02 - متن کامل گزارش آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران منتشر شد

متن کامل گزارش آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران منتشر شد
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی در گزارشِ ماه نوامبر اعلام کرد که آژانس مذکور دسترسی تکمیلی را به تمام سایت ها و مکان های مورد نیاز در داخل ایران انجام داده است.
متن کامل گزارش آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران منتشر شد

به گزارش صدای ایران از مهر، متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت مورخ 11 نوامبر 2020 به شرح زیر است:
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
GOV/2020/51
11 نوامبر 2020
راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت
گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
A. مقدمه
1. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی در خصوص موضوعات مالی، و مشورتها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.
B. سابقه
2. در تاریخ 14 ژوئیه 2015، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا [1]، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (E3/EU+3) و ایران در مورد برجام توافق کردند. در تاریخ 20 ژوئیه 2015 شورای امنیت قطعنامه 2231 (2015) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست کرد "راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده در چارچوب برجام را برعهده گیرد" ((GOV/2015/53 and Corr.1, para.8. در اوت 2015، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس، برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند GOV/2015/53 و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات کند.
3. در دسامبر 2016 و ژانویه 2017، مدیرکل نه (9) سند [2] که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه و به تأیید رسیده و متضمن روشنگری هایی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت .[3]
4. در 8 می 2019، ایران بیانیه ای منتشر کرد که از جمله حاوی این مطلب بود که «…در راستای اعمال حقوق خود، همانطور که در بندهای 26 و 36 برجام مصرح است، شورایعالی امنیت ملی ایران دستوری مبتنی بر توقف برخی اقدامات ایران ذیل برجام از امروز صادر کرد .»[4],[5]
5. در 5 ژانویه 2020، ایران اعلام کرد که برنامه هسته ای اش دیگر "موضوع هیچ گونه محدودیت در حوزه عملیاتی نخواهد بود" و اینکه ایران به همکاری با آژانس "همانند گذشته" ادامه خواهد داد .[6] در زمان این گزارش، آژانس هیچ گونه تغییری در سطح همکاری ایران با فعالیت های نظارت و راستی آزمایی آژانس تحت برجام مشاهده ننموده است.
6. علی رغم آثار شیوع COVID-19 بر ترتیبات سفر، آژانس به فعالیت های راستی آزمایی و نظارت خود در ایران ادامه داده است. آژانس به استفاده از قراردادهای منعقده برای بهره برداری از خدمات هواپیماهای چارتر برای انتقال بازرسان به / از ایران، به هنگام نیاز، ادامه داد [7].
7. هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام، مبلغ 2.9 میلیون یورو در سال می باشد. برای سال 2020 منابع مالی فرابودجه ای برای مبلغ 4 میلیون یورو از 2.9 میلیون یورو لازم است [8]. تا تاریخ 6 نوامبر 2020، مبلغ 1/5 میلیون یورو منابع مالی فرابودجه ای برای تأمین هزینه فعالیت های مرتبط با برجام برای سال 2020 و بعد آن در دسترس است [9].
C. فعالیت های راستی آزمایی و نظارت بر برجام
8. از تاریخ 16 ژانویه 2016 (روز اجرای برجام)، آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام [10] را منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه ای بی طرفانه و عینی، راستی آزمایی و نظارت کرده است [11] ،[12]. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی سپتامبر 2020 مدیرکل [13]، و یک بروزرسانی مندرج در گزارشی در اکتبر 2020 [14]، به شرح ذیل گزارش می دهد.
C.1. فعالیت های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری
9. ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور IR-40) را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده است .[15]،[16]، [17]. ایران قرص های اورانیوم طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور IR-40 طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است (بندهای 3 و 10).[18]
10. ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین (HWPP)[19] ادامه داده و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت نماید (بند 15). همانطور که قبلاً گزارش شده است [20]، در 20 اکتبر 2020 آژانس راستی آزمایی کرد که کارخانه تولید آب سنگین مشغول به کار بوده است و اینکه مقدار تولید شده آب سنگین ایران به میزان 128 متریک تن کاهش یافته است (0.5 متریک تن کمتر از گزارش قبلی) (بند 14).
11. ایران فعالیت های مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX) و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای 18 و 21).[21]
C.2. فعالیت های مرتبط با غنی سازی و سوخت
12. ایران به غنی سازی UF6 در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) و کارخانه غنی سازی آزمایشی (PFEP) (بخش C.3 این گزارش را ببینید) [22] و کارخانه غنی سازی فردو (FFEP) ادامه داده است [23]. همچنانکه قبلاً گزارش شده است [24]، در 8 جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شروع به غنی سازی UF6 با غنای بالاتر از 3.67 درصد از اورانیوم 235 کرده است (بند 28). از آن زمان تاکنون، ایران اقدام به غنی سازی اورانیوم تا 4.5 رصد از اورانیوم 235 کرده است. ایران همچنین به انجام فعالیت های غنی سازی خاص که مطابق با برنامه تحقیق و توسعه دراز مدت خود نیست، آن چنان که در تاریخ 16 ژانویه 2016 به آژانس اعلام شده بود، ادامه داده است. (پارگراف 52)[25]
13. همانطور که قبلاً گزارش شد [26]، ایران به آژانس اطلاع داد که بهره بردار PFEP قصد دارد سه آبشار تولیدی (شماره 4، 5 و 6) سانتریفیوژهای IR-4, IR-2mو IR-6 را به FEP منتقل کند [27]. در 2 سپتامبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شیرآلات یک مجموعه در FEP را در محلی که سه آبشار این سانتریفیوژها نصب خواهند شد، نصب کرده است [28]. در 11 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران آبشار سانتریفیوژهای IR-2m را نصب کرده و در 9 نوامبر 2020 راستی آزمایی کرد که آبشار به تأسیسات خوراک دهی نصب شده است، اما با گاز UF6 خوراک دهی نشده است. در همان تاریخ، آژانس همچنین راستی آزمایی کرد که ایران نصب آبشار سانتریفیوژهای IR-4 را آغاز کرده، اما نصب آبشار سانتریفیوژهای IR-6 را آغاز نکرده است. در 29 اکتبر 2020، ایران نسخه بروزرسانی پرسشنامه اطلاعات طراحی DIQ در خصوص FEP را به آژانس ارائه کرد.
14. از 9 نوامبر 2020، در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز ایران، همچنان بیش از 5060 سانتریفیوژ IR-1 به صورت نصب شده در 30 آبشار جهت غنی سازی UF6 به شکل پیکره بندی شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام به صورت نصب شده وجود نداشته است (بند 27). ایران 20 سانتریفیوژ IR-1 را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار [29] به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج کرده است (بند 29.1).
15. همانطور که قبلاً گزارش شد [30]، ایران به آژانس اطلاع داد که بهره بردار PFEP در نظر دارد بخشی از آن را به ساختمان A1000 با هدف اینکه در نهایت کل فعالیت های تحقیق و توسعه به آن محل منتقل شوند، انتقال دهد، که محل سالن تولید در FEP است (بندهای 27 و 40). در مکاتبه ای به تاریخ 27 اکتبر 2020، ایران اطلاعات تکمیلی در خصوص زمانبندی تغییر کاربری این منطقه را در اختیار آژانس قرار داد و بیان کرد که قبل از انتقال مواد هسته ای به آن، ترتیبات مرتبط پادمانی باید با آژانس مورد توافق قرار گیرد.
16. در PFEP همچنانکه قبلاً گزارش شده است [31]، ایران اتصالات بالای ماشین ها را به نحوی تغییر داد که محصول و پسماند در پنج آبشار تحقیق و توسعه، به صورت جدا از هم جمع آوری می شوند.(خطوط 2،3،4،5 و6)[32] (بند 32 و 42)، که تمامی آن ها برای غنی سازی UF6 مورد استفاده قرار گرفتند. (نگاه کنید به بخش C3 این گزارش.)
17. در FFEP ایران در یک بال (واحد 2) کارخانه از 9 نوامبر 2019، غنی سازی اورانیوم را انجام داده است. (بند 45).[33] از ژانویه 2020، ایران از شش آبشار حاوی 1044 سانترفیوژ IR-1 برای غنی سازی UF6 استفاده کرده است. (بند 46) در 1 سپتامبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که در فضای باقی مانده واحد 2، 12 سانتریفیوژ IR-1 در یک ساختار 16 تایی [34] و یک سانتریفیوژ IR-1 در ساختار تکی [35] به منظور اجرای «تحقیق و توسعه اولیه برای تولید ایزوتوپ های پایدار »[36] نصب شده اند. در مجموع، آژانس راستی آزمایی کرد که 1057 سانتریفیوژ IR-1 در واحد 2 FFEP نصب شده اند. (بند 46)
18. همه سانتریفیوژها و زیرساخت های مربوطه در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای 29، 47، 48 و 70). آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است (بند 71). آژانس کماکان دسترسی منظم به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند 51)
19. در تاریخ 18 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران، از میزان پرتودهی کمتر از 1 رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار نیستند.
20. ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل مجدد صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند 58).
C.3. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ
21. همانطور که قبلاً گزارش شد [37]، ایران در تاریخ نوامبر 2019 پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحی را برای PFEP به روزرسانی نمود، که شامل فهرستی از تمامی سانتریفیوژهای مورد استفاده در PFEP می شد .[38]
22. در تاریخ 10 نوامبر 2020 آژانس راستی آزمایی کرد که ایران همچنان در حال جمع آوری اورانیم غنی شده از طریق تزریق UF6 در آبشارهایی تا 9 سانتریفیوژ IR4، 8 سانتریفیوژ IR5 و 6 سانتریفیوژ IR6 و یک آبشار دیگر از 20 سانتریفیوژ IR6 و 10 سانتریفیوژ IR6s و 10 سانتریفیوژ IR-s از خط های دو و سه تحقیق و توسعه می باشد. سانتریفیوژهای تکی زیر نیز با UF6 آزمایش شده، ولی از آن ها اورانیم غنی شده جمع آوری نشده است: یک سانتریفیوژ IR1، یک سانتریفیوژ IR2m، یک سانتریفیوژ IR4، دوسانتریفیوژ IR5، دو سانتریفیوژ IR6s، یک سانتریفیوژ IR8، یک سانتریفیوژ IR8b، یک سانتریفویژ IRs و یک سانتریفیوژ IR9. در 27 سپتامبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران آبشار سانتریفیوژ IR2m در خط تحقیق و توسعه 5 (به بند 13 فوق مراجعه شود) را برچیده است. در 10 نوامبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران همچنان به جمع آوری اورانیم غنی شده از خطوط 4 و 6 (بندهای 32 تا 42) تحقیق و توسعه از طریق تزریق UF6 به یک آبشار 152 تایی سانتریفیوژهای IR4 و یک آبشار 110 تایی سانتریفیوژهای IR6 ادامه می دهد [39].
23. همانطور که قبلاً اشاره شد [40]، ایران به آژانس اطلاع داد که خط تحقیق و توسعه 1 برای آزمایش سانتریفیوژهای IR5 و IR6s در یک آبشار کامل تا 172 سانتریفیوژی یا دو آبشار میانی 84 سانتریفیوژی به کار خواهد رفت. (بند 41) در 31 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران نصب شیرآلات لازم برای نصب سانتریفیوژهای مزبور در خط تحقیق و توسعه 1 را آغاز نکرده است.
24. در 18 اکتبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران آزمایش مکانیکی 10 سانتریفیوژ IR4 را به طور همزمان و تا 3 سانتریفیوژ IR4 را به صورت همزمان برای 42 روز در مرکز تحقیقاتی تهران انجام داده است. (بند 40) از 20 اکتبر 2020 ایران از یک مکان جدید، فراتر از آن ها که در برجام مشخص شده است، برای آزمایش مکانیکی استفاده کرده است [41].
25. ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه کرده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است ( بند 80.1 ). آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتیcontainment and surveillance measures را انجام داده و راستی آزمایی کرده که تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله های روتور و بیلوزها برای تولید سانتریفیوژ نه فقط برای فعالیت های مشخص شده در برجام، بلکه برای فعالیت هایی فراتر از آنچه در برجام مشخص شده است، مانند نصب آبشارهای جدید که در بندهای 22 و 23 قبل توضیح داده شد (بند 80.2)، استفاده شده اند. ایران هیچ گونه سانتریفیوژ IR-1 را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار افتاده اند، تولید نکرده است. (بند 62)
26. همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی از جمله آنهایی که از روز اجرا تولید شده اند، تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند (بند 70). در 20 اکتبر 2020 آژانس راستی آزمایی کرد که ایران با استفاده از فیبر کربن، که تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی مداوم آژانس نبوده است، لوله های روتور تولید کرده است [42].[43] فرایند تولید لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت مداوم آژانس می باشد.
C4. ذخایر اورانیم غنی شده:
27. همچنان که قبلاً گزارش شده است [44]، در اول جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان 300 کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان 3.67 درصد اورانیوم 235 (یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی) فراتر رفته است (بند 56). میزان 300 کیلوگرم UF6 معادل با 8/202 کیلوگرم اورانیوم می باشد .[45]
28. تا تاریخ 2 نوامبر 2020، آژانس راستی آزمایی کرد که بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک [46]، میزان کلی ذخیره اورانیوم غنی شده ایران در FEP، PFEP و FFEP [47] 2442.9 کیلوگرم (337.5+ کیلوگرم از زمان گزارش فصلی پیشین) بوده است. این ذخیره شامل 2408.5 کیلوگرم اورانیوم در شکل UF6، 15.5 کیلوگرم به شکل اوکسیدهای اورانیم و تولیدات میانی، 8.2 کیلوگرم به شکل میله ها و ترکیبات سوخت و 10.7 کیلوگرم به شکل مایع و پسماند جامد می باشد.
29. مجموع ذخایر اورانیم غنی شده شامل 215.1 کیلوگرم [48] اورانیوم غنی شده تا 3.67 درصد U235، که تا قبل از 8 ژوئیه 2019 تولید شده است و 2227.8 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 4.5 درصد U235 که از 8 ژوئیه 2019 تاکنون تولید شده است، می باشد. مورد آخر که تماماً به شکل UF6 است، شامل 692.7 کیلوگرم از اورانیم غنی شده بالاتر از 2 درصد U235 که در خطوط 2 و 3 تحقیق و توسعه PFEP تولید شده، می باشد.
D. اقدامات شفاف سازی
30. ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و موم های الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده کند تا بدین وسیله وضعیت آنها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس، تسهیل شود (بند 67.1). ایران بنا به درخواست آژانس، نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام کرده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم کرده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در ایران را تسهیل کرده است (بند 67.2).
31. ایران کماکان به آژانس اجازه داده - تا از طریق اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله از طریق اقدامات مراقبتی و نظارتی containment and surveillance measures - بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید شده در ایران یا به دست آمده از دیگر منابع و انتقال آنها به تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان (بند 68)، نظارت کند. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر کردن آژانس جهت راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا به دست آمده از هر منبع دیگری را ارائه کرده است (بند 69).
E. سایر اطلاعات مرتبط
32. ایران، همچنان به اجرای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان، بر اساس ماده 17 (b) پروتکل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آن ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و دسترسی تکمیلی را ذیل پروتکل الحاقی به تمامی سایت ها و مکان های داخل ایران که نیاز بوده، انجام داده است. همکاری فعالانه و به موقع ایران در ارائه دسترسی به آژانس، اجرای پروتکل الحاقی را تسهیل کرده و موجب افزایش اعتماد است.
33. همچنانکه قبلاً گزارش شد، [49] در فوریه 2019 آژانس ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکانی که توسط ایران به آژانس اظهار نشده بود را شناسایی کرد. بر اساس اطلاعات تکمیلی ارائه شده از سوی ایران، آژانس از دو تأسیسات اظهار شده ایران نمونه برداری محیطی انجام داد [50]. ارزیابی آژانس از تحلیل این نمونه برداری های این بوده که برخی یافته ها با اطلاعات دریافتی از ایران عدم همخوانی نداشته اند، اما تعدادی از یافته ها وجود دارند که در خصوص آن ها لازم است ایران به سوالاتی پاسخ دهد و شفاف سازی و ارائه اطلاعات کند [51]. این یافته های دیگر، شامل حضور ذرات با ایزوتوپ های تغییر یافته اورانیوم با غنای پایین در یک محل اظهار نشده از سوی ایران [52]، با حضور قابل تشخیص U-236 و اورانیم کمی تهی شده می باشند [53].
34. در 21 اکتبر 2020، ایران اطلاعات و توضیحات بیشتری را در این خصوص ارائه کرد. در خصوص ذرات اورانیم با غنای پایین یافت شده، ایران اظهار داشت که شواهد مربوط به چنین آلودگی در دست تحقیقات است.
35. آژانس توضیحات ارائه شده از سوی ایران را نارضایتبخش محسوب می کند، چرا که از لحاظ فنی دارای اعتبار نبودند و بر همین مبنا، درخواست اطلاعات و شفافیت بیشتری از ایران کرد. آژانس، همچنین مدت زمانی که این موضوعات در دست بررسی است را مد نظر دارد. در 5 نوامبر 2020، ایران اطلاعات بیشتری در خصوص توضیحات خود به آژانس ارائه کرد. در مکاتبه مورخ 9 نوامبر 2020، متعاقب ارزیابی این اطلاعات جدید، آژانس به ایران اطلاع داد که کماکان اطلاعات ارائه شده از سوی ایران را از لحاظ فنی معتبر محسوب نمی کند. ارائه توضیحات کامل و فوری از سوی ایران در خصوص وجود ذرات اورانیوم ساخت بشر به شمول ذراتی که ایزوتوپ هایشان تغییر یافته است، در مکانی که به آژانس اظهار نشده اند، لازم است.
36. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در بخش های D، E، S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.
37. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک نشست از جلسات گروه کاری خرید کمیسیون مشترک شرکت کرد. (برجام، ضمیمه چهار - کمیسیون مشترک، بند 6.4.6).
F. خلاصه
38. آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در تأسیسات هسته ای و مکان های خارج از تأسیسات که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از سوی ایران در چارچوب موافقتنامه پادمان آن اظهار شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص فقدان فعالیت ها و مواد هسته ای اظهار نشده برای ایران، کماکان ادامه دارد. نیاز است تا وجود ذرات متعدد اورانیوم ساخت بشر به شمول ذراتی که ایزوتوپ هایشان تغییر یافته اند، در مکانی که به آژانس اظهار نشده است، از سوی ایران به طور کامل و فوری توضیح داده شود تا نگرانی های احتمالی در خصوص کامل بودن و صحیح بودن اظهاریه های پادمانی ایران رفع شود.
39. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.
40. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.
ضمائم:
[1] در 8 می 2018 دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد «ایالات متحده از توافق هسته ای ایران خارج خواهد شد»، نظرات رئیس جمهور ترامپ در مورد برجام در سایت ذیل موجود است:
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action
[2] . Reproduced in INFCIRC/907 and INFCIRC/907Add.1.
[3] .Gov/2017/10, para. 3.
[4] . این موضوع توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورایعالی امنیت ملی ایران اعلام شد. http://president.ir/en/109588
[5]. GOV/INF/2019/8, GOV/INF/2019/9, GOV/INF/2019/10, GOV/INF/2019/12, GOV/INF/2019/16, GOV/INF/2019/17 and
GOV/INF/2020/10 and GOV/2020/15.
[6] http://irangov.ir/detail/332945.
[7]. GOV/2020/26, para. 7.
[8] هزینه اجرای موقت پروتکل الحاقی (سه میلیون یورو) و 2/2 میلیون یورو برای هزینه های بازرسی مربوط به راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام از بودجه عادی تأمین می گردد (GC(63)/2).
[9]. این بودجه، هزینه های مرتبط با برجام را تا نیمه فوریه 2021 پوشش خواهد داد.
[10] شامل روشنگری های مورد اشاره در بند 3 این گزارش.
[11] GOV/2016/8, para. 6.
[12] Note by the Secretariat, 2016/Note 5.
[13] GOV/2020/41.
[14]. GOV/INF/2020/15.
[15] - مخزن از رآکتور خارج شده و در فرآیند آماده سازی برای روز اجرا به صورت غیر قابل استفاده در آورده شد و در ایران باقی نگه داشته شده است (GOV/INF/2016/1)، رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، بندهای 3(ii) و 3(iii)).
[16] - همانگونه که قبلاً" اشاره شد (GOV/2017/24, footnote 10) ایران نام این تأسیسات را به رآکتور تحقیقاتی آب سنگین خندآب تغییر داده
است .[17]. همانطور که قبلاً اشاره شد (GOV/2020/41, footnote 17)، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران یک جز اصلی ماشین سوخت را نصب کرده است. ایران اظهار کرد که این ماشین بر اساس طراحی اولیه ساخته شده و برنامه ریزی شده تا با طراحی جدید رآکتور سازگار شود.
[18] - بندهای ارجاعی در پرانتزها در تمام بخش های C و D این گزارش به بندهای «ضمیمه I - اقدامات مرتبط هسته ای» برجام مربوط است.
[19] - HWPP یک تأسیسات تولید آب سنگین است که بر مبنای اطلاعات طراحی آنکه در تاریخ 25 ژانویه 2016 از سوی ایران در اختیار آژانس قرار گرفته است، ظرفیت اسمی 16 تن آب سنگین با درجه خلوص هسته ای در سال، و ظرفیت واقعی «حدود 20 تن» آب سنگین با درجه خلوص هسته ای در سال را دارد. ایران در نامه ای به تاریخ 18 ژوئن 2017، به آژانس اطلاع داد که "حداکثر ظرفیت سالانه تأسیسات تولید آب سنگین (HWPP) 20 تن می باشد".
[20] . در 20 اکتبر 2020، آژانس تأیید نمود که در این زمان گزارش دهی 3.0 متریک تن آب سنگین تولید شده است، 2.2 متریک تن آب سنگین از ایران خارج گردیده است و ایران 1.3 متریک تن آب سنگین را برای فعالیت های تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ترکیبات دوئتره برای کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار داده است که این مقدار در ذخیره آب سنگین ایران محسوب نشده است. در همان تاریخ، آژانس راستی آزمایی نمود که ایران آب سنگین آلوده که در نتیجه تولید محصولات دوتریوم ایجاد شده بود، را خالص سازی ننموده است. تمامی فعالیت های مشروحه در این پاورقی، تحت نظارت مستمر آژانس بوده است.
[21] از جمله سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران و تأسیسات MIX و سلول های حفاظ دار که در مصوبه کمیسیون مشترک مورخ 14 ژانویه 2016 به آنها اشاره شده است ((INFCIRC/907.
[22] GOV/INF/2019/12
[23] تحت برجام، برای مدت 15 سال، سایت غنی سازی نطنز تنها مکان برای فعالیت های مرتبط با غنی سازی ایران از جمله تحقیقات و توسعه تحت نظارت پادمانی خواهد بود. (پاراگراف 72)
[24] GOV/INF/2019/9
[25] GOV/INF/2019/10, GOV/INF/2019/12, GOV/INF/2019/16 and section C3 of this report.
[26]. GOV/INF/2020/10.
[27] . از زمان گزارش قبلی، ایران به آژانس اطلاع داد که به جای نصب آبشارهای متناظر PFEP در FEP، تصمیم دارد که آبشار موجود در PFEP را به FEP منتقل کند. (GOV/2020/41, para. 14)
[28] GOV/2020/41, para. 14.
[29] Para 18 of this report
[30] GOV/INF/2020/15.
[31] GOV/INF/2019/10para 4
[32] همچنانکه قبلاً گزارش شده است در خط تحقیق و توسعه یک، ایران یک آبشار IR1 را از طریق برداشتن روتورها، تزریق epoxy resin در لوله کشی ها و خارج نمودن سیستم های برقی از تمام سانتریفیوژها (نگاه کنید به GOV / INF /2016/1 تحقیق و توسعه سانترفیوژ (15.4) بند ix) غیرعملیاتی کرده است.
[33] GOV/2019/55 para 15
[34] . GOV /2017/48/footnote 20.
[35] . در 29 ژانویه 2018، ایران اطلاعات به روز رسانی شده در خصوص طراحی برای FFEP را به آژانس ارائه کرد که حاوی یک ساختار موقت تکی برای سانتریفیوژ IR-1 به منظور «جداسازی ایزوتوپ های پایدار» در واحد 2 بود.
[36] . GOV/2016/46, para. 12.
[37] GOV\2019\55 para 21
[38] IR1, IR2m, IR3,IR4,IR5,IR6,IR6m,IR6s,IR6sm,IR7,IR8,IR8s، IR8B، IR-s and IR9.
[39] GOV/INF/2019/12.
[40] GOV/2020/26, para. 23.
[41] . GOV/2019/55, para. 24.
[42] GOV/INF/2019/12, para. 6.
[43] . به تصمیم مورخ 14 ژانویه 2016 کمیسیون مشترک مراجعه شود. (INFCIRC/907)
[44] GOV/INF/2019/8.
[45] با در نظر گرفتن وزن اتمی استاندارد اورانیوم و فلوئورین
[46] مطابق با مصوبات کمیسیون مشترک به تاریخ های 6 ژانویه، 18 دسامبر 2016 (INFCIRC/907)، و 10 ژانویه 2017 (INFCIRC/907/Add.1).
[47]. مطابق برجام، سایت غنی سازی نطنز، برای 15 سال تنها محل غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط از جمله فعالیت های تحقیق و توسعه تحت پادمان خواهد بود. (بند 72)
[48]. میزان تغییر در مقایسه با آمار مرتبط در گزارش فصلی قبلی، مربوط به پردازش بیشتر برخی مواد هسته ای بوده است.
[49] GOV\2019\55 para 29
[50] GOV/2020/41, para. 32.
[51] GOV/2020/41, para. 33.
[52]. این ذرات در نتیجه بررسی های بیشتر آژانس از نمونه های اخذ شده در فوریه 2019 شناسایی شده اند که آژانس ابتدا در 2 سپتامبر 2020 در مکاتبه ای به اطلاع ایران رساند.
[53] . آژانس در مکاتبه خود متذکر شد که این ذرات یافت شده، مشابه ذراتی هستند که سابقاْ در ایران یافت شده اند و منشأ آنها قطعات سانتریفیوژهای وارداتی است (GOV/2008/4, para. 11).
منبع خبر : صدای ایران

محتوای این خبر به صورت خودکار از «صدای ایران» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
آژانس انرژی اتمی   متن کامل   رافائل گروسی  
اخبار مرتبط
توضیحات سازمان انرژی اتمی درباره یک گزارش جنجالی
مثلث
متن کامل طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
صراط
متنِ گزارش آژانس اتمی درباره راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران
بولتن نیوز
متن کامل دستورالعمل اجرایی بازار متشکل معاملات ارزی
اقتصاد آنلاین
متن کامل سخنان رهبر انقلاب در میان مردم آذربایجان به مناسبت درگذشت ستارخان
تجارت امروز
توافق ارمنستان با روسیه و جمهوری آذربایجان برای اتمام جنگ قره باغ+متن کامل توافق
598
خبر خوش از همسایه های شمالی؛ پایان جنگ قره باغ؟ | توافق ارمنستان با روسیه و آذربایجان | متن کامل توافق
همشهری آنلاین
متن کامل بیانیه ترامپ پس از اعلام پیروزی بایدن توسط رسانه ها
خبرگزاری دفاع مقدس
متن کامل بیانیه ترامپ پس از اعلام پیروزی بایدن
اقتصاد آنلاین
دلنوشته احسان علیخانی به مناسبت تولد 38 سالگی اش
صراط
نگرانی در تامین و توزیع کودهای شیمیایی وجود ندارد
ساعت 24
توهین به ساحت مقدس حضرت محمد مصطفی(ص)؛خط قرمز جهان اسلام
تقریب نیوز
پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به سازمان بورس چیست؟ + متن کامل طرح
قدس آنلاین
آژانس انرژی اتمی: نتایج نمونه برداری ها از ایران علنی نخواهد شد
انصاف نیوز
گامهای اندیشه ورزی درهمکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش
شبستان
«بهراه»، مسیری به سوی پیاده محوری
آریا
تهیه طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
فارس
رافائل گروسی: در سطح همکاری مورد نیاز با ایران قرار دارم
وانا نیوز
تشریح مواضع ایران درخصوص گزارش آژانس انرژی اتمی
صدا و سیما
متن کامل توافق صلح امارات و رژیم صهیونیستی
بولتن نیوز
روسیه:درز مجدد گزارش محرمانه آژانس انرژی اتمی شرم آور است
عصر امروز
مدیرکل آژانس انرژی اتمی وارد تهران شد
فرارو
پشت پرده سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به ایران از زبان ظریف
نامه نیوز
غریب آبادی: سفر گروسی ارتباطی به مکانیسم ماشه ندارد/ضروری است سفر مدیرکل آژانس به تهران، موجب اعاده اعتماد ایران شود
خبرآنلاین
همایش شیرخوارگان حسینی، منهای جمعیت
اوشیدا
آژانس انرژی اتمی نبود مواد هسته ای در محل حادثه سایت نطنز را تایید کرد
العالم
آژانس اقتدار جهانی خود را از دست داده است
پارسینه
جدیدترین گلابی برجام تصویب قطعنامه ضدایرانی آژانس انرژی اتمی
عصر امروز
قالیباف: مذاکره با آمریکا مضر و ممنوع و با اروپا با بی اعتمادی است
اعتدال
نفس مسیحایی
شیرازه
گزارش جدید آژانس انرژی اتمی درباره غنی سازی اورانیوم ایران +متن کامل
اقتصاد نیوز
متن کامل شیوه نامه فیفا برای آغاز فعالیت فوتبال
مشرق نیوز
آیا شفافیت مجلس با شورای نگهبان قابل قیاس است؟!
آریا
بیانیه خانواده شهدا خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم+متن کامل
افکار نیوز
مثلث عِبری عربی غربی در فلسطین تعهدی برابر جان انسان های بی پناه ندارد
بلاغ مازندران
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو
صراط
متن کامل نامه ایران به سازمان ملل؛ ظریف موارد نقض تعهدات آمریکا را گوشزد کرد
تسنیم
وزیر کار بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 را ابلاغ کرد
خبرگزاری دانشجو
وکیل مدافع « لیبرالیسم »
الف
بعد از بحران کرونا شاهد شکل گیری نظام سیاسی جدیدی در جهان خواهیم بود/ ایران، روسیه و چین بازیگران اصلی دنیا خواهند بود
هم اندیشی
اخبار مرتبط
bltمثلث : توضیحات سازمان انرژی اتمی درباره یک گزارش جنجالی
bltصراط : متن کامل طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
bltبولتن نیوز : متنِ گزارش آژانس اتمی درباره راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران
bltاقتصاد آنلاین : متن کامل دستورالعمل اجرایی بازار متشکل معاملات ارزی
bltتجارت امروز : متن کامل سخنان رهبر انقلاب در میان مردم آذربایجان به مناسبت درگذشت ستارخان
blt598 : توافق ارمنستان با روسیه و جمهوری آذربایجان برای اتمام جنگ قره باغ+متن کامل توافق
bltهمشهری آنلاین : خبر خوش از همسایه های شمالی؛ پایان جنگ قره باغ؟ | توافق ارمنستان با روسیه و آذربایجان | متن کامل توافق
bltخبرگزاری دفاع مقدس : متن کامل بیانیه ترامپ پس از اعلام پیروزی بایدن توسط رسانه ها
bltاقتصاد آنلاین : متن کامل بیانیه ترامپ پس از اعلام پیروزی بایدن
bltصراط : دلنوشته احسان علیخانی به مناسبت تولد 38 سالگی اش
bltساعت 24 : نگرانی در تامین و توزیع کودهای شیمیایی وجود ندارد
bltتقریب نیوز : توهین به ساحت مقدس حضرت محمد مصطفی(ص)؛خط قرمز جهان اسلام
bltقدس آنلاین : پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به سازمان بورس چیست؟ + متن کامل طرح
bltانصاف نیوز : آژانس انرژی اتمی: نتایج نمونه برداری ها از ایران علنی نخواهد شد
bltشبستان : گامهای اندیشه ورزی درهمکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش
bltآریا : «بهراه»، مسیری به سوی پیاده محوری
bltفارس : تهیه طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
bltوانا نیوز : رافائل گروسی: در سطح همکاری مورد نیاز با ایران قرار دارم
bltصدا و سیما : تشریح مواضع ایران درخصوص گزارش آژانس انرژی اتمی
bltبولتن نیوز : متن کامل توافق صلح امارات و رژیم صهیونیستی
bltعصر امروز : روسیه:درز مجدد گزارش محرمانه آژانس انرژی اتمی شرم آور است
bltفرارو : مدیرکل آژانس انرژی اتمی وارد تهران شد
bltنامه نیوز : پشت پرده سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به ایران از زبان ظریف
bltخبرآنلاین : غریب آبادی: سفر گروسی ارتباطی به مکانیسم ماشه ندارد/ضروری است سفر مدیرکل آژانس به تهران، موجب اعاده اعتماد ایران شود
bltاوشیدا : همایش شیرخوارگان حسینی، منهای جمعیت
bltالعالم : آژانس انرژی اتمی نبود مواد هسته ای در محل حادثه سایت نطنز را تایید کرد
bltپارسینه : آژانس اقتدار جهانی خود را از دست داده است
bltعصر امروز : جدیدترین گلابی برجام تصویب قطعنامه ضدایرانی آژانس انرژی اتمی
bltاعتدال : قالیباف: مذاکره با آمریکا مضر و ممنوع و با اروپا با بی اعتمادی است
bltشیرازه : نفس مسیحایی
bltاقتصاد نیوز : گزارش جدید آژانس انرژی اتمی درباره غنی سازی اورانیوم ایران +متن کامل
bltمشرق نیوز : متن کامل شیوه نامه فیفا برای آغاز فعالیت فوتبال
bltآریا : آیا شفافیت مجلس با شورای نگهبان قابل قیاس است؟!
bltافکار نیوز : بیانیه خانواده شهدا خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم+متن کامل
bltبلاغ مازندران : مثلث عِبری عربی غربی در فلسطین تعهدی برابر جان انسان های بی پناه ندارد
bltصراط : متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو
bltتسنیم : متن کامل نامه ایران به سازمان ملل؛ ظریف موارد نقض تعهدات آمریکا را گوشزد کرد
bltخبرگزاری دانشجو : وزیر کار بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 را ابلاغ کرد
bltالف : وکیل مدافع « لیبرالیسم »
bltهم اندیشی : بعد از بحران کرونا شاهد شکل گیری نظام سیاسی جدیدی در جهان خواهیم بود/ ایران، روسیه و چین بازیگران اصلی دنیا خواهند بود
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.