مخبر - 1399/06/25 - قالیباف در مقام لاریجانی

قالیباف در مقام لاریجانی
نكته قابل توجه آنكه از قرار معلوم هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سیاست ایران در قیاس با طراحان سوال از رییس جمهوری، در مسیر منصرف ساختن سوال كنندگان از اقدام خود با شكست مواجه شده اند ولی این به معنای پایان تلاش ها برای خروج طرح سوال از رییس جمهوری از ...
قالیباف در مقام لاریجانی

شايد اگر پس از نتايج كسب شده در يازدهمين و دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري ايران و پيروزي به نسبت قاطع حسن روحاني بر محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي به عنوان جدي ترين رقبايش، به فعالان سياسي و ناظران از كنار هم نشستن آنان و هماهنگي شان براي عبور از مشكلات مي گفتيم، با آن همه اظهارات تند و تيز عليه يكديگر و به اصطلاح افشاگري هاي صورت گرفته، كمتر كسي بود كه اين گزاره را تاييد كند ولي احكام انتصابي از يك سو و ردصلاحيت هاي گسترده از سوي ديگر شرايطي را رقم زد كه 3 رقيب نام برده حالا قواي مجريه و مقننه و قضاييه در دست داشته باشند و خواسته يا ناخواسته احكام نانوشته قدرت در جمهوري اسلامي را چنين حفظ كنند كه آسيبي به رييس قوه ديگر وارد نشود، همانند اقدامي كه از قرار معلوم رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين روزها مشغول به اجراي آن است. 100 روز نخست پارلمان يازدهم اگرچه با هياهو و فرياد و انتقاد و بعضا توهين هاي تند و تيز نمايندگان به مسوولان دولتي و وزرا و حتي شخص رييس جمهوري همراه بود ولي حداقل تا زمان نگارش اين گزارش، به واسطه حضور قاليباف در قامت رييس مجلس و همراهانش در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان، هيچ كدام از آن جار و جنجال اصولگرايان عملياتي نشده تا دولت دوازدهم در سال پاياني فعاليت خود مشكل چنداني با مجلسي كه اكثريت كرسي هاي آن به اصولگرايان و تندروهاي اين جريان سياسي واگذار شده، نداشته باشد. هرچند تلاش ها براي استيضاح وزراي رييس جمهوري و طرح سوال از او همچنان در پارلمان ادامه دارد و همچنان كه مقاومت هاي قاليباف و يارانش در جريان است.

استيضاح بي استيضاح
هزار و يك انتقاد اصولگرايان به مجلس دهم و دولت هاي تحت مديريت حسن روحاني و اصلاح طلبان و اعتدال گرايان حاضر در آنها از يك سو و ادعاهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي شان از سوي ديگر سبب شده بود تا همگان انتظار كنش و واكنش هاي تند و تيزي ميان دولتي ها و مجلسي ها در روزهاي فعاليت پارلمان يازدهم داشته باشند ولي جدال قدرت ميان اصولگرايان حداقل در ماه هاي نخست مثال ترمزي مقابل راه شان عمل كرد. پس از آن نيز توصيه عالي ترين مقام جمهوري اسلامي به نمايندگان سبب شد تا رفته رفته احتمال ايجاد چالش جدي ميان «پاستور» و «بهارستان» كمرنگ تر از گذشته شود. در همين راستا برخي شنيده ها حاكي از توصيه هايي به قاليباف در قامت رييس مجلس مبني بر پرهيز از ايجاد جدال لفظي ميان دولت و مجلس حكايت دارد، توصيه هايي كه به خوبي به نمايندگان منتقل و از قرار معلوم به توافقي نانوشته منجر شده است، توافقي كه در سال پاياني دولت دوازدهم خبري از استيضاح جز در مواقع لزوم نخواهد بود و اين يعني روحاني و دولتش كه تنها 2 استيضاح ديگر براي كسب راي اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارند، فعلا در حاشيه امن به سر مي برند؛ چنانكه طرح استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور به رغم برخورداري از تعداد امضاهاي لازم، بدون اعلام هيچ دليلي در هيات رييسه متوقف مانده تا وزارت كشور فرصت كافي براي كاهش تعداد امضاها و از حد نصاب انداختن اين طرح را داشته باشد.

«سوال» در اغما
آتش تند انتقادهاي اصولگرايان تازه راه يافته به پارلمان اگر نبود توصيه هاي پيدا و پنهان، نه تنها تا امروز حداقل دو وزير دولت دوازدهم را لب تيغ قرار داده بود، بلكه اگر كار شخص حسن روحاني را به استيضاح و بررسي طرح عدم كفايت سياسي او براي تصدي مقام رييس جمهوري كشانده بود. با اين حال همه اين موارد كنار هم سبب نشد تا اصولگرايان از طرح سوال از حسن روحاني بابت هزار و يك معضل و مشكل اقتصادي امروز ايران غافل شوند ولي اگر براي عدم استيضاح وزرا توصيه هاي فراپارلماني نياز بود، ماجراي عدم سوال از رييس جمهوري و تلاش ها براي انصراف طراحان از تصميم خود به روابط ميان روحاني و قاليباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامه هاي رييس مجلس براي آينده نه چندان دور برمي گردد. شرايط امروز مجلس چنان است كه عملا قاليباف و يارانش در هيات رييسه همان اقداماتي را انجام مي دهند كه علي لاريجاني انجام مي داد و قاليبافي ها نيز همچون ياران لاريجاني با طراحان سوال جلسه مي گذارند و تلاش مي كنند آنان را از اقدام خود منصرف كنند.

محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات رييسه مجلس روز گذشته در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرد، با تاييد اين تلاش ها گفته كه «اعضاي هيات رييسه دو جلسه با طراحان براي بررسي اين طرح برگزار كردند. در جلساتي كه با طراحان داشتيم، در نهايت آنان قانع نشدند. درنتيجه طرح سوال از رييس جمهوري از دستور كار مجلس خارج نشده و ممكن است در آينده اعلام وصول شود؛ چراكه طراحان سوال بر تصميم خود اصرار داشتند.» تاييد برگزاري نشست ميان اعضاي هيات رييسه و طراحان طرح سوال از رييس جمهوري براي منصرف كردن آنان در شرايطي صورت گرفته كه حداقل آنچه از آيين نامه مجلس پيداست، آن است كه چنين نقشي براي هيات رييسه درنظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش براي منصرف ساختن طراحان باشد، وظيفه معاون پارلماني رييس جمهوري نيست، نه رييس مجلس و يارانش.

تفويض اختيار
نكته قابل توجه آنكه از قرار معلوم هيات رييسه مجلس و شخص قاليباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سياست ايران در قياس با طراحان سوال از رييس جمهوري، در مسير منصرف ساختن سوال كنندگان از اقدام خود با شكست مواجه شده اند ولي اين به معناي پايان تلاش ها براي خروج طرح سوال از رييس جمهوري از دستوركار مجلس نيست؛ چنانكه سخنگوي هيات رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفته كه «پس از آنكه طراحان قانع و حاضر به پس گرفتن طرح سوال خود نشدند و چون اين طرح از سوي فراكسيون انقلاب اسلامي (اكثريت) تدوين شده است، مقرر شد در جلسه اين فراكسيون درباره از دستوركار خارج شدن يا اعلام وصول طرح سوال از رييس جمهوري تصميم گيري شود. همچنين طراحان سوال در حال رايزني با ساير نمايندگان هستند ولي در نهايت هر تصميمي كه در جلسه فراكسيون انقلاب اتخاذ شود، در هيات رييسه اجرا خواهد شد.» بدين ترتيب به نظر مي رسد كه عملا قاليباف با توجه به اختلافات پيدا و پنهانش با ساير نمايندگان و هزار و يك انتقادي كه اين روزها به خود و اقداماتش وارد است، ترجيح داده براي جلوگيري از ايجاد وخامت هر چه بيشتر در جريان طرح سوال نمايندگان از رييس جمهوري، كنار كشيده و وظيفه لغو اين طرح را به عليرضا زاكاني و ساير يارانش در فراكسيون نيروهاي انقلاب واگذار كند. علاوه بر اين رايزني طراحان طرح سوال از رييس جمهوري با ساير نمايندگان از يك سو و اصولگرايان برون پارلماني از سوي ديگر مي تواند نشاني باشد از تلاش عقلاي اصولگرايان ايران براي جلوگيري از ايجاد هزينه براي آنها، آن هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري. سوال از رييس جمهوري و كشاندن او به مجلس بابت مشكلات و معضلات اقتصادي كه بسياري از آنان نتيجه شديدترين تحريم هاي اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي است، مي تواند تنش ها ميان دو قوه را به حدي برساند كه تبعات آن دامن شخص قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي بالقوه سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران را بگيرد. در اين ميان بايد منتظر ماند و ديد كه در نهايت پايداري ها بر تصميم خود براي كشاندن حسن روحاني به مجلس اصرار كرده و موفق به شكست قاليباف و زاكاني در اين مسير خواهند شد و روحاني تنها رييس جمهوري ايران خواهد شد كه دو بار براي سوال نمايندگان به پارلمان احضار مي شود يا اينكه رايزني هاي پشت پرده و هماهنگي ها و مناسبات نه چندان عيان مي تواند حق نمايندگان مجلس براي سوال از رييس جمهوري را در سال پاياني دولت دوازدهم ناديده بگيرد.

منبع خبر : فرارو

محتوای این خبر به صورت خودکار از «فرارو» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
قالیباف   رئیس جمهور   قیاس  
اخبار مرتبط
قالیباف: نباید به این شکست های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش باشیم
فردا نیوز
شرم ستاد داخلی دموکرات ها از بیان شروط برجامی بایدن
جوان آنلاین
قالیباف در مقام لاریجانی
قلم نیوز
جلسه صمیمانه روحانی، رئیسی و قالیباف به روایت واعظی
خبرآنلاین
روحانی: درباره ارز و هدایت نقدینگی با هدف کاهش تورم بحث های خوبی شد/ قالیباف: همگی به دولت کمک می کنیم
ایران آنلاین
میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف در نشست سران قوا
الف
میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف + جزئیات
نامه نیوز
میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف در نشست امروز سران قوا
مشرق نیوز
روحانی امروز از رئیسی و قالیباف میزبانی می کند
مثلث
حسن روحانی از ابراهیم رئیسی و قالیباف میزبانی می کند
دیده بان ایران
کاخ الیزه؛ خانه جدید جوان ترین رئیس جمهوری فرانسه
صدای مهندسی ایران
رئیس جمهور به مجلس نمی رود؟ / مواجهه روحانی و قالیباف در بهارستان
اسکان نیوز
واکنش مشاور روحانی به حاشیه های سفر قالیباف به خوزستان
انصاف نیوز
لباس نظامی یا کت و شلوار ریاست جمهوری؟/ رایزنی سردار دهقان با محسن رضایی، شمخانی و قالیباف برای انتخابات 1400
ساعت 24
قالیباف قانون موافقتنامه ایران و هند را به روحانی ابلاغ کرد
مشرق نیوز
قالیباف: سوال از رییس جمهوری دنبال خواهد شد
ایرنا
آصفری: رئیس جمهور باید پاسخگوی سوالات اقتصادی نمایندگان باشد/ قالیباف: اگر سوال از رئیس جمهور در دستورکار قرار گیرد رسیدگی می کنیم
فارس
کوچکی نژاد: چرا هیات رئیسه سوال از رئیس جمهور را اعلام وصول نمی کند/ قالیباف: موضوع را دنبال می کنیم
فارس
تکذیب نامه مشترک رئیسی و قالیباف درباره طرح روحانی/ رئیس جمهور نباید با «بگم یا نگم» و «لوله اش می کنم» رای جذب کند/ آشنا:رئیس جمهور روزهای جمعه، وزرا را تلفن باران می کند
الف
توصیه آشنا به ظریف ، قالیباف و علی لاریجانی درباره ورود به عرصه انتخابات
رکنا نت
توصیه آشنا به ظریف درباره ورود به عرصه انتخابات
تابناک
همه مخالفان قالیباف
آفتاب
توضیح قالیباف درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسه امروز مجلس
ایران آنلاین
قالیباف: ستاد کرونا حضور رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد را به مصلحت ندانست
مشرق نیوز
علت عدم حضور رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر صمت
خبرگزاری حوزه
پیش فروش نفت برای گشایش اقتصادی باید در مجلس بررسی شود
مردم نیوز
نامه فریدون عباسی به قالیباف درباره طرح پیش فروش نفت
فردا نیوز
انتقاد موسوی لارگانی از بررسی طرح «گشایش اقتصادی» در جلسه سران قوا
ایسنا
روحانی در حضور قالیباف و رئیسی چه گفت؟
آفتاب
موسوی لارگانی: طرح سوال از رئیس جمهور تحویل قالیباف شد
فرارو
قالیباف: دولت سریع تر وزیر پیشنهادی صمت را معرفی کند
الف
تذکر "قالیباف" به دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس
تسنیم
تکذیب شایعه درگیری لفظی رییس جمهوری و رییس مجلس
ابنا
درگیری لفظی روحانی و قالیباف در جلسه سران قوا
رویداد 24
روحانی در جلسه سران به قالیباف کنایه زد؟
اقتصاد نیوز
حضور قالیباف، رئیسی و روحانی در شورایعالی اقتصادی
انصاف نیوز
قالیباف و رئیسی به پاستور می روند /برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی روحانی
خبرآنلاین
دست های پنهان در خانه ملت علیه رئیس جمهور/ پشت پرده تلاش برای استیضاح روحانی/ دیدار ذوالنوری با استیضاح کنندگان/ موضع قالیباف چیست؟
تیک نیوز
درخواست استیضاح روحانی از قالیباف
اقتصاد نیوز
خوش آمدگویی روحانی به قالیباف
اقتصاد نیوز
اخبار مرتبط
bltفردا نیوز : قالیباف: نباید به این شکست های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش باشیم
bltجوان آنلاین : شرم ستاد داخلی دموکرات ها از بیان شروط برجامی بایدن
bltقلم نیوز : قالیباف در مقام لاریجانی
bltخبرآنلاین : جلسه صمیمانه روحانی، رئیسی و قالیباف به روایت واعظی
bltایران آنلاین : روحانی: درباره ارز و هدایت نقدینگی با هدف کاهش تورم بحث های خوبی شد/ قالیباف: همگی به دولت کمک می کنیم
bltالف : میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف در نشست سران قوا
bltنامه نیوز : میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف + جزئیات
bltمشرق نیوز : میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف در نشست امروز سران قوا
bltمثلث : روحانی امروز از رئیسی و قالیباف میزبانی می کند
bltدیده بان ایران : حسن روحانی از ابراهیم رئیسی و قالیباف میزبانی می کند
bltصدای مهندسی ایران : کاخ الیزه؛ خانه جدید جوان ترین رئیس جمهوری فرانسه
bltاسکان نیوز : رئیس جمهور به مجلس نمی رود؟ / مواجهه روحانی و قالیباف در بهارستان
bltانصاف نیوز : واکنش مشاور روحانی به حاشیه های سفر قالیباف به خوزستان
bltساعت 24 : لباس نظامی یا کت و شلوار ریاست جمهوری؟/ رایزنی سردار دهقان با محسن رضایی، شمخانی و قالیباف برای انتخابات 1400
bltمشرق نیوز : قالیباف قانون موافقتنامه ایران و هند را به روحانی ابلاغ کرد
bltایرنا : قالیباف: سوال از رییس جمهوری دنبال خواهد شد
bltفارس : آصفری: رئیس جمهور باید پاسخگوی سوالات اقتصادی نمایندگان باشد/ قالیباف: اگر سوال از رئیس جمهور در دستورکار قرار گیرد رسیدگی می کنیم
bltفارس : کوچکی نژاد: چرا هیات رئیسه سوال از رئیس جمهور را اعلام وصول نمی کند/ قالیباف: موضوع را دنبال می کنیم
bltالف : تکذیب نامه مشترک رئیسی و قالیباف درباره طرح روحانی/ رئیس جمهور نباید با «بگم یا نگم» و «لوله اش می کنم» رای جذب کند/ آشنا:رئیس جمهور روزهای جمعه، وزرا را تلفن باران می کند
bltرکنا نت : توصیه آشنا به ظریف ، قالیباف و علی لاریجانی درباره ورود به عرصه انتخابات
bltتابناک : توصیه آشنا به ظریف درباره ورود به عرصه انتخابات
bltآفتاب : همه مخالفان قالیباف
bltایران آنلاین : توضیح قالیباف درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسه امروز مجلس
bltمشرق نیوز : قالیباف: ستاد کرونا حضور رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد را به مصلحت ندانست
bltخبرگزاری حوزه : علت عدم حضور رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر صمت
bltمردم نیوز : پیش فروش نفت برای گشایش اقتصادی باید در مجلس بررسی شود
bltفردا نیوز : نامه فریدون عباسی به قالیباف درباره طرح پیش فروش نفت
bltایسنا : انتقاد موسوی لارگانی از بررسی طرح «گشایش اقتصادی» در جلسه سران قوا
bltآفتاب : روحانی در حضور قالیباف و رئیسی چه گفت؟
bltفرارو : موسوی لارگانی: طرح سوال از رئیس جمهور تحویل قالیباف شد
bltالف : قالیباف: دولت سریع تر وزیر پیشنهادی صمت را معرفی کند
bltتسنیم : تذکر "قالیباف" به دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس
bltابنا : تکذیب شایعه درگیری لفظی رییس جمهوری و رییس مجلس
bltرویداد 24 : درگیری لفظی روحانی و قالیباف در جلسه سران قوا
bltاقتصاد نیوز : روحانی در جلسه سران به قالیباف کنایه زد؟
bltانصاف نیوز : حضور قالیباف، رئیسی و روحانی در شورایعالی اقتصادی
bltخبرآنلاین : قالیباف و رئیسی به پاستور می روند /برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی روحانی
bltتیک نیوز : دست های پنهان در خانه ملت علیه رئیس جمهور/ پشت پرده تلاش برای استیضاح روحانی/ دیدار ذوالنوری با استیضاح کنندگان/ موضع قالیباف چیست؟
bltاقتصاد نیوز : درخواست استیضاح روحانی از قالیباف
bltاقتصاد نیوز : خوش آمدگویی روحانی به قالیباف
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.