مخبر - 1399/03/02 - این شعر پایان دیگری خواهد داشت

این شعر پایان دیگری خواهد داشت
گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک: پرده ی اول: أَمَل و آرزو های پدرأَمَل می خواهد از نزدیک به چشم های سرباز نگاه کند، اما لوله ی تفنگ روی پیشانی اش اجازه نمی دهد. بااین حال آن قدری نزدیک است که بتواند لنز را در چشم های سرباز ببیند. سرباز را تصور می کند که هر صبح، پیش از اینکه برای کشتن آماده ...
این شعر پایان دیگری خواهد داشت

گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک: پرده ی اول: أَمَل و آرزو های پدر
أَمَل می خواهد از نزدیک به چشم های سرباز نگاه کند، اما لوله ی تفنگ روی پیشانی اش اجازه نمی دهد. بااین حال آن قدری نزدیک است که بتواند لنز را در چشم های سرباز ببیند. سرباز را تصور می کند که هر صبح، پیش از اینکه برای کشتن آماده شود روبه روی آینه لنزهایش را در چشم می گذارد.
قطره ی عرقی از پیشانی سرباز می لغزد و نزدیک چانه اش می نشیند. به سختی پلک می زند و نگاه خیره ی زن آزارش می دهد. او قبلا هم کشته است، اما هیچ وقت مستقیم به چشم های قربانی اش نگاه نکرده. أَمَل این را می داند و روح پریشان سرباز را بین جنازه هایی که اطرافشان را پرکرده است، حس می کند.
-عجیبه... عجیبه که از مرگ نمی ترسم!
عجیب است که أَمَل از مرگ نمی ترسد. أَمَل چشم هایش را بست و دوباره متولد شد.1
پدرش همیشه نام أَمَل را کشیده ادا می کرد به معنای امید و آرزو های بزرگ. آرزو هایی که پدر برای سرزمینشان داشت...
پرده ی دوم: لباس رزم سفیدِ رُزان
هنوز چشم ها و گلویش از گاز اشک آور می سوخت. متوجه نگاه خیره ی مادر شد، نگاه نگرانی که زیر نظرش داشت. سرفه هایش را بلعید و روپوش خونین را به مادر داد.
- من به این راه ایمان دارم مادر! این ها خون های مقدس ترین آدم هاست. آدم هایی که برای اعتقادات و سرزمینشون با دست خالی مقاومت میکنن!
مادر می دانست نمی تواند مانع رُزان شود. خوب می دانست درست از زمانی که سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شده است نه غزه آرام دارد نه دل پرتلاطم رُزان بیست ویک ساله اش. این شعر پایان دیگری خواهد داشت
«من برگشتم و عقب نشینی نخواهم کرد! با گلوله های خود به من حمله کنید، من نمی ترسم!» 2 رُزان آخرین پست را در صفحه اجتماعی شخصی اش ارسال کرد و در فکر فرورفت. حساب کرد در تظاهرات امروز چند نفر مجروح و شهید شده اند، احساس می کرد باید کاری کند...
حوالی همان روز ها یکی از مبارزان فلسطینی نزدیک حصار اسرائیلی ها به شدت زخمی شد و سربازان اسرائیلی، چون گرگ در کمینش نشستند. رُزان تاب نیاورد، باید کاری می کرد! دستانش را بالا گرفت و برای کمک به سمت حصار حرکت کرد. روپوش سفیدش نشان می داد که پرستار است و فقط برای کمک به زخمی آمده، اما تک تیرانداز اسرائیلی عصبی تر از آن بود که به قوانین و کنوانسیون های بین المللی اهمیتی دهد و شلیک نکند! به نظرش آمد باید از شر تمام فلسطینی ها خلاص شوند. قلب رُزان را نشانه گرفت و شلیک کرد و نفس راحتی کشید.
این بار روپوش سفیدِ رُزان، آغشته به خونِ خودش به خانه بازمی گشت؛ خونِ مقدس ترین آدمیان...
رزان نجار، امدادگر و پرستار 21 ساله فلسطینی در جریان امدادرسانی به مبارزان در غزه با شلیک مستقیم تک تیرانداز اسرائیلی به شهادت رسید
پرده ی سوم: یک نفر در برابر یک لشکر
فرصت زیادی برای کودکی کردن نداشته است. ازکارافتادگی پدر و بیماری لاعلاج مادر از او یک مرد ساخته است، یک مرد شانزده ساله! همه ی این مشکلات در کنار زندگی با سربازانی است که رفت وآمدشان را هرلحظه کنترل می کنند و اگر ازنظر آن ها رفتار مشکوکی داشته باشی گلوله ای در مغزت می کارند! فوزی همه این ها را خوب می دانست. این شعر پایان دیگری خواهد داشت
در شهر الخلیل در حال قدم زدن است که ناگاه نگاهش به مبارزان فلسطینی گره می خورد. خوب می فهمد که آن ها هم از تحقیر خسته شده اند. در همین افکار است که ناگهان ضربه ای محکم از پشت به سرش می خورد و روی زمین می کوبدش! جز چکمه ی چند سرباز که پی درپی لگد به کمر و سرش حواله می کنند چیزی نمی بیند. بعدازآن که از کتک زدن خسته شدند سربازی چشمان فوزی را با پارچه ای می بندد و بلندش می کند. دیگر سرباز ها دوره اش می کنند تا به زندان منتقلش کنند. فوزی نمی دانست جرمش چیست. صدایی در مغز و حنجره اش فریاد می کشید: «چرا ما باید تو خونه ی خودمون شکنجه و تحقیر بشیم!»
فوزی الجنیدی، نوجوان 16 ساله فلسطینی که توسط ده ها سرباز اسرائیلی با بستن چشمانش بازداشت و تبدیل به سمبل مقاومت قدس شد
پرده ی چهارم: پا های ابراهیم
درد شدیدی در پاهایش احساس کرد. خواست کمی پاهایش را مالش دهد تا شاید از این درد جانکاه لعنتی کم کند. نبودند! پاهایش نبودند! جای خالی شان را حس کرد. شنیده بود که گاهی مغزِ انسان دچار خطا می شود و جای خالی عضوی را با درد پر می کند. مغز، درد را فراتر از جسمِ مادی حس می کند. پا های ابراهیم چندین سال پیش در جنگ میان غزه و اسرائیل زودتر به بهشت رفته بودند.
صحبت های رئیس جمهور آمریکا در مغزش رژه می رفت و دردش را بیشتر می کرد: «زمان به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل فرارسیده است!» هر بار این جملات مانند پتکی بر سرش آوار می شد. با عصبانیت بلندبلند با خودش حرف می زد:
«مردک عوضی! ما فکر می کردیم این مهاجر های غریبه آواره هایی هستن که فقط یکجا برای زندگی می خوان، اما اون زمانی که ما کمکشون کردیم تا از اروپا مهاجرت و فرار کنن و به سرزمین ما بیان اون ها داشتن سلاح جمع میکردن که ما رو از خونه مون بیرون کنن! سرزمین ما! زیتون های ما! اینجا برای اجداد ماست اون وقت هر غریبه ی بی سروپایی برای سرزمین و خونه ی ما تصمیم میگیره...»
کشان کشان به سمت ویلچر رفت. باید خودش را به جمع تظاهرکنندگان در مرز میان غزه و اسرائیل می رساند.
صدای شلیک و گلوله از هر طرفی شنیده می شد. از میان دودِ غلیظ و آتش، پرچم رنگین فلسطین را دید که گویا در میانه ی میدان رزم به رقص درآمده بود.
-ابو ثریا! تو اینجا با این وضعیت چه کار می کنی؟!
صورتش را به سمت صدا چرخاند. در میان دود و چفیه ی فلسطینیِ بسته شده روی صورتِ مبارز، شناختِ صاحبِ صدا سخت بود. همان طور که مشغول ساخت سلاح از سنگِ سرزمینش برای پرتاب به سمت اسلحه ها و تانک های مدرن اسرائیلی بود، فریادوار گفت:
-این سرزمین برای ماست. اون ها بلد نیستند چطوری از درخت های زیتون مراقبت کنن... نمی فهمن کِی باید زیتون رو از شاخه اش چید! اون ها از عطروطعم زیتون چیزی حالیشون نمیشه... زیتون نماد سرزمین ماست و همیشه برای ما می مونه! این شعر پایان دیگری خواهد داشت
سلاحش را آماده شلیک کرد و با تمام نیرو برای رهایی همه ی زیتون هایی که به اسارت گرفته شده بودند سنگ را پرتاب کرد.
سرباز اسرائیلی عرق سردش را با آستین یونیفرم نظامی اش پاک کرد. از همه فلسطینی هایی که برای حفظ سرزمینشان با چنگ و دندان می جنگیدند متنفر بود. ابراهیم را نشانه گرفت، احساس کرد چقدر از ابراهیم و ویلچرش بیزار است. باید در مغزش شلیک می کرد، مغزی که زیتون را برای فلسطین می دانست نه اسرائیل!
یک، دو، سه، شلیک... عطر زیتون همه ی غزه را فراگرفت، همه ی فلسطین را...
ابراهیم ابو ثریا، جانباز 29 ساله ی فلسطینی که در جریان اعتراضات فلسطین به انتقال سفارت آمریکا به قدس با شلیک مستقیم گلوله به سرش به شهادت رسید
1. زخم داوود، سوزان ابوالهوی
2. آخرین پست رزان نجار در صفحه اجتماعی شخصی اش
منبع خبر : خبرگزاری دانشجو

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
کشتن   پیشانی  
اخبار مرتبط
فیلم/ کمین جالب جگوار برای شکار تمساح
فرتاک نیوز
کشتن نظامی صهیونیست با سنگ پیام بزرگی به همراه دارد
مردم نیوز
قاتل بن لادن جزئیات جنجالی تازه ای از کشتن او را افشا کرد
ملیت
محیط زیست بوشهر: تصاویر کشتن کوسه ها مربوط به این استان نیست
ایرنا
همدستی با شوهر برای کشتن پدر پولدار
رکنا نت
معدوم شدن میلیون ها قطعه دام و طیور در آمریکا
دنیای اقتصاد
میلیون ها قطعه دام و طیور در آمریکا معدوم می شوند
مشرق نیوز
وزیر کشور: نیروی انتظامی در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی مدبرانه عمل کرد
دنیای اقتصاد
عادت هایی که می تواند شما را به کشتن بدهد
تیتر یک
وحشت جدید در چین / شیوع تب خوکی! + جزئیات
نامه نیوز
ترکیه مدعی کشتن 56 نظامی سوریه شد
عصر ایران
قتل، پایان اختلاف حساب یک میلیاردی 2 شریک
مشرق نیوز
قرنطینه در خانه، کارگردان چینی را به کشتن داد!
خبر خودرو
نشان اصالت یونسکو بر پیشانی 40 صنایع دستی سمنان/وجود 81بوم گردی در استان
ایسنا
صفحه نخست روزنامه های شنبه 19 بهمن
بلاغ مازندران
ترامپ: نمی خواهم صدها هزار نفر را در افغانستان بکشم
تسنیم
3 میلیون دلار جایزه نقدی برای کشتن ترامپ
رویداد 24
افتخار می کنم که بعد از یک هفته مشکل برق و آب مناطق سیل زده حل شده است
پانا
استان سیستان و بلوچستان پیشانی امنیتی کل ایران است/ تقدیر از همه نیروهای نظامی برای کمک به سیل زدگان
تقریب نیوز
روانشناس آمریکایی سخنان رهبرانقلاب درباره ترامپ را تایید کرد
مشرق نیوز
کشتن مادر به خاطر قلیان
رویداد 24
از نگاه روایات و فقه؛ کشتن حیوانات و حشرات موذی در خانه و یا در بیابان چه حکمی دارد؟
شیعه نیوز
اعلامیه روسای گروه دوستی پارلمانی فرانسه ایران درباره شهادت سردار سلیمانی
ایرنا
فارین افرز: انتقام ایران می تواند حمله ای داخل آمریکا یا کشتن مقام ارشد آمریکایی باشد
ساعت 24
سخنگوی سپاه: دشمن برای کشتن مردم نیروهای بسیاری را آموزش داده بود
روز نو
کینه ناپسری، پیرمرد را به کشتن داد
پارسینه
عالم اهل سنت: بوسیدن پیشانی آقای رئیسی ثواب دارد +فیلم
مشرق نیوز
ماجرای بخشش فرد اعدامی با وساطت جبرئیل
خبرگزاری حوزه
کشتن فجیع نوجوان 16 ساله توسط آشوبگران عراقی +عکس
عصر امروز
رحیم پور ازغدی: اگر به جوان انقلابی در مدیریت کشور بها ندهیم از عدالت دور می شویم
خبرگزاری دانشجو
برخورد با آشوب گری سیره عقلاست/ رافت امیرمومنان(ع) با سردمداران جمل
ایکنا
پیام های ضد آمریکایی شهروند عربستانی قبل از تیراندازی در پایگاه هوایی فلوریدا
عصر ایران
فجایع آمریکا در زمینه سلاحهای کشتارجمعی لکه ننگی بر پیشانی آن است
مردم نیوز
گونه ای نادر از غاز پیشانی سفید مهمان تالاب های مغان
حکیم مهر
سرنوشت عجیب خارجی هایی که وارد فوتبال ایران می شوند
روز نو
قتل عام در کشتی
همشهری آنلاین
اخراج بازیکن کروات به خاطر کشتن مرغ +عکس
مشرق نیوز
اعترافات هولناک پسر نوجوان: می خواستم پدرم را مثل «خاشقچی» بکشم +عکس
فردا نیوز
حواشی «خانه پدری»؛ توقیف یک فیلم به کشتن یک انسان می ماند
برترین ها
تماس تلفنی بن سلمان و ترامپ درباره البغدادی
مشرق نیوز
اخبار مرتبط
bltفرتاک نیوز : فیلم/ کمین جالب جگوار برای شکار تمساح
bltمردم نیوز : کشتن نظامی صهیونیست با سنگ پیام بزرگی به همراه دارد
bltملیت : قاتل بن لادن جزئیات جنجالی تازه ای از کشتن او را افشا کرد
bltایرنا : محیط زیست بوشهر: تصاویر کشتن کوسه ها مربوط به این استان نیست
bltرکنا نت : همدستی با شوهر برای کشتن پدر پولدار
bltدنیای اقتصاد : معدوم شدن میلیون ها قطعه دام و طیور در آمریکا
bltمشرق نیوز : میلیون ها قطعه دام و طیور در آمریکا معدوم می شوند
bltدنیای اقتصاد : وزیر کشور: نیروی انتظامی در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی مدبرانه عمل کرد
bltتیتر یک : عادت هایی که می تواند شما را به کشتن بدهد
bltنامه نیوز : وحشت جدید در چین / شیوع تب خوکی! + جزئیات
bltعصر ایران : ترکیه مدعی کشتن 56 نظامی سوریه شد
bltمشرق نیوز : قتل، پایان اختلاف حساب یک میلیاردی 2 شریک
bltخبر خودرو : قرنطینه در خانه، کارگردان چینی را به کشتن داد!
bltایسنا : نشان اصالت یونسکو بر پیشانی 40 صنایع دستی سمنان/وجود 81بوم گردی در استان
bltبلاغ مازندران : صفحه نخست روزنامه های شنبه 19 بهمن
bltتسنیم : ترامپ: نمی خواهم صدها هزار نفر را در افغانستان بکشم
bltرویداد 24 : 3 میلیون دلار جایزه نقدی برای کشتن ترامپ
bltپانا : افتخار می کنم که بعد از یک هفته مشکل برق و آب مناطق سیل زده حل شده است
bltتقریب نیوز : استان سیستان و بلوچستان پیشانی امنیتی کل ایران است/ تقدیر از همه نیروهای نظامی برای کمک به سیل زدگان
bltمشرق نیوز : روانشناس آمریکایی سخنان رهبرانقلاب درباره ترامپ را تایید کرد
bltرویداد 24 : کشتن مادر به خاطر قلیان
bltشیعه نیوز : از نگاه روایات و فقه؛ کشتن حیوانات و حشرات موذی در خانه و یا در بیابان چه حکمی دارد؟
bltایرنا : اعلامیه روسای گروه دوستی پارلمانی فرانسه ایران درباره شهادت سردار سلیمانی
bltساعت 24 : فارین افرز: انتقام ایران می تواند حمله ای داخل آمریکا یا کشتن مقام ارشد آمریکایی باشد
bltروز نو : سخنگوی سپاه: دشمن برای کشتن مردم نیروهای بسیاری را آموزش داده بود
bltپارسینه : کینه ناپسری، پیرمرد را به کشتن داد
bltمشرق نیوز : عالم اهل سنت: بوسیدن پیشانی آقای رئیسی ثواب دارد +فیلم
bltخبرگزاری حوزه : ماجرای بخشش فرد اعدامی با وساطت جبرئیل
bltعصر امروز : کشتن فجیع نوجوان 16 ساله توسط آشوبگران عراقی +عکس
bltخبرگزاری دانشجو : رحیم پور ازغدی: اگر به جوان انقلابی در مدیریت کشور بها ندهیم از عدالت دور می شویم
bltایکنا : برخورد با آشوب گری سیره عقلاست/ رافت امیرمومنان(ع) با سردمداران جمل
bltعصر ایران : پیام های ضد آمریکایی شهروند عربستانی قبل از تیراندازی در پایگاه هوایی فلوریدا
bltمردم نیوز : فجایع آمریکا در زمینه سلاحهای کشتارجمعی لکه ننگی بر پیشانی آن است
bltحکیم مهر : گونه ای نادر از غاز پیشانی سفید مهمان تالاب های مغان
bltروز نو : سرنوشت عجیب خارجی هایی که وارد فوتبال ایران می شوند
bltهمشهری آنلاین : قتل عام در کشتی
bltمشرق نیوز : اخراج بازیکن کروات به خاطر کشتن مرغ +عکس
bltفردا نیوز : اعترافات هولناک پسر نوجوان: می خواستم پدرم را مثل «خاشقچی» بکشم +عکس
bltبرترین ها : حواشی «خانه پدری»؛ توقیف یک فیلم به کشتن یک انسان می ماند
bltمشرق نیوز : تماس تلفنی بن سلمان و ترامپ درباره البغدادی
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.