مخبر - 1399/01/26 - دستاورد آمریکا از ترور فرماندهان شهید، انسجام بیشتر محور مقاومت است

دستاورد آمریکا از ترور فرماندهان شهید، انسجام بیشتر محور مقاومت است
شخصیت های وابسته محور مقاومت در یمن، عراق و فلسطین در گفت وگو با یک شبکه لبنانی اعلام کردند، ترور شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس نتایج عکس برای آمریکا داشت و این ترور منجر به وحدت نبرد در میدان های محور مقاومت شد.
دستاورد آمریکا از ترور فرماندهان شهید، انسجام بیشتر محور مقاومت است

ط¯ط³طھط§ظˆط±ط¯ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط§ط² طھط±ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط´ظ‡غŒط¯طŒ ط§ظ†ط³ط¬ط§ظ… ط¨غŒط´طھط± ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط´ ط­ظˆط²ظ‡ ط¨غŒظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظ„ ط®ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±غŒ طھظ‚ط±غŒط¨طŒ ط³ط±ط¯ط§ط± «ظ‚ط§ط³ظ… ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ» ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†غŒط±ظˆغŒ ظ‚ط¯ط³ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§غŒط±ط§ظ† ظˆ «ط§ط¨ظˆظ…ظ‡ط¯غŒ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³» ط¬ط§ظ†ط´غŒظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ «ط§ظ„ط­ط´ط¯ ط§ظ„ط´ط¹ط¨غŒ» ط¹ط±ط§ظ‚ ط¯ط± ط³غŒط²ط¯ظ‡ظ… ط¯غŒ ظ…ط§ظ‡ غ±غ³غ¹غ¸ ط¯ط± ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ¾ظ‡ظ¾ط§ط¯غŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ظ†ط²ط¯غŒع© ظپط±ظˆط¯ع¯ط§ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³غŒط¯ظ†ط¯.

ط´ط¨ع©ظ‡ ظ„ط¨ظ†ط§ظ†غŒ «ط§ظ„ظ…غŒط§ط¯غŒظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ع¯ط°ط´طھ طµط¯ ط±ظˆط² ط§ط² ط§غŒظ† طھط±ظˆط± ع¯ظپطھ ظˆع¯ظˆغŒغŒ ط¨ط§ «ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط¨ط®غŒطھغŒ» ط¹ط¶ظˆط± ط¯ظپطھط± ط³غŒط§ط³غŒ ط§ظ†طµط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡ غŒظ…ظ†طŒ «ط³ط¹ط¯ ط§ظ„ط³ط¹ط¯غŒ» ط¹ط¶ظˆ ط¯ظپطھط± ط³غŒط§ط³غŒ ط¬ظ†ط¨ط´ «ط¹طµط§ط¦ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚» ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆ «ظ…ط§ظ‡ط± ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±» ط§ط² ط§ط¹ط¶ط§غŒ ط§ط±ط´ط¯ ط¬ظ†ط¨ط´ «ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…غŒ» ظپظ„ط³ط·غŒظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯.

ط§ظ„ط¨ط®غŒطھغŒ: ط±ط³ط§طھط±غŒظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§غŒظ† ط¬ظ†ط§غŒطھطŒ ط§ظ†ط³ط¬ط§ظ… ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط§ط³طھ
ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط¨ط®غŒطھغŒ ط¯ط± ط§غŒظ† ع¯ظپطھ ظˆع¯ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ع©ط±ط¯: ظ‡ط± ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§غŒ ع©ظ‡ ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¨ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ‚ظˆغŒ طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ط±ط¬ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظˆغŒ ط§ظپط²ظˆط¯طŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ظ‡ظ…غŒط´ظ‡ طھظ„ط§ط´ ظ…غŒ ع©ظ†ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ†غŒ ع©ظ‡ ط¨ط±ط§غŒ ط¢ط²ط§ط¯غŒ ع©ط´ظˆط±ط´ط§ظ† طھظ„ط§ط´ ظ…غŒ ع©ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ط¯ظپ ط¨ع¯غŒط±ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¬ظ†ط§غŒطھ طھط±ظˆط± ط´ظ‡غŒط¯ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ ط³ظˆط¯غŒ ظ†ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§غŒظ† طھط±ظˆط± ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯طھ ظ†ط¨ط±ط¯ ط¯ط± ظ…غŒط¯ط§ظ† ظ‡ط§غŒ ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط´ط¯.

ط§ظ„ط¨ط®غŒطھغŒ طھط£ع©غŒط¯ ع©ط±ط¯: ظ¾ط³ ط§ط² ط§غŒظ† طھط±ظˆط±طŒ ط­ط¶ظˆط± ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‡ط¯غŒط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط±ط³ط§طھط±غŒظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§غŒظ† ط¬ظ†ط§غŒطھ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§طŒ ط§ظ†ط³ط¬ط§ظ… ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط§ط² ط§غŒط±ط§ظ† ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ طھط§ ط³ظˆط±غŒظ‡طŒ ظ„ط¨ظ†ط§ظ†طŒ غŒظ…ظ† ظˆ ظپظ„ط³ط·غŒظ† ط§ط³طھ.

ظˆغŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھظ† ظ¾ط§غŒع¯ط§ظ‡ «ط¹غŒظ† ط§ظ„ط§ط³ط¯» ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط¯ط±ع¯غŒط±غŒ ظ…غŒط§ظ† ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظˆ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط±ط§ طھط؛غŒغŒط± ط¯ط§ط¯.

ط³ط¹ط¯ ط§ظ„ط³ط¹ط¯غŒ: ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ط¹ط±ط§ظ‚ ط§ط³طھ

ط³ط¹ط¯ ط§ظ„ط³ط¹ط¯غŒ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…غŒط§ط¯غŒظ† ع¯ظپطھ: طھط±ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط°ع©ظˆط± طھظ†ظ‡ط§ ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ظ†ع¯ط±ظپطھ ط¨ظ„ع©ظ‡ ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظˆ ع©ط´ظˆط±ظ‡ط§غŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھ. ط§ظ…ط§ ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ظ†ط³ط¬ظ… طھط± ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯طھط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯غŒ ط¨غŒط´طھط±غŒ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆعکظ‡ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§غŒغŒ ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆغŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط§ط² طھط¸ط§ظ‡ط±ط§طھ ط¹ط±ط§ظ‚ ع©ظ‡ ظ…ط¹طھط±ط¶ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظˆط§ط³طھط§ط± ط§طµظ„ط§ط­ط§طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±غŒ ع©ط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط³ط±ط¯ط±ع¯ظ…غŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ط§ط² ط®ظ„ط§ظ„ طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط±ظ‡ط§غŒ ط§ظ„ط­ط´ط¯ ط§ظ„ط´ط¹ط¨غŒ ط¢ط´ع©ط§ط±طھط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط§ظ„ط³ط¹ط¯غŒ طھط£ع©غŒط¯ ع©ط±ط¯طŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ط¹ط±ط§ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†طھغŒط¬ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¨ط§ط² ع©ط±ط¯ظ† ط¨ط± ط±ظˆغŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط²غŒط§ظ† ظˆ ط¨ط§ط®طھ ط§ط³طھ.

ظˆغŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ طھط±ظˆط± ط´ظ‡غŒط¯ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ ظˆ ط§ط¨ظˆظ…ظ‡ط¯غŒ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ ط¯ط± ع†ط§ط±ع†ظˆط¨ ط§ط¬ط±ط§غŒغŒ ع©ط±ط¯ظ† «ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظ‚ط±ظ†» ظ†غŒط² طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ.

ط§ظ„ط³ط¹ط¯غŒ ع¯ظپطھطŒ ط­ظ…ظ„ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ غŒظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§غŒظ† ط¯ظ„غŒظ„ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ ع©ظ‡ ظ…ط³ط£ظ„ظ‡ ظپظ„ط³ط·غŒظ† ط±ط§ ظ…ط³ط£ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆغŒ ط¯ط± ظ¾ط§غŒط§ظ† ط§ط¹ظ„ط§ظ… ع©ط±ط¯: ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² طھظ‡ط±ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯غŒ ظ…غŒط§ظ† ظ†غŒط±ظˆغŒ ظ‚ط¯ط³ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ‡ط§غŒ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظپظ„ط³ط·غŒظ† ظ…غŒ ط´ظ†ظˆغŒظ… ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظ…ط§ظ‡ط± ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±: طھط±ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظ†طھغŒط¬ظ‡ ط¨ط±ط¹ع©ط³ ط¨ط±ط§غŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط¯ط§ط±ط¯

ظ…ط§ظ‡ط± ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط± ط¯ط± ط§غŒظ† ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…غŒط§ط¯غŒظ† ع¯ظپطھ: ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ "ظ‚ط§ط³ظ… ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ" ط¨ظ‡ ط§ط³ظˆظ‡ ط§غŒ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¬ظ‡ط§ظ† طھط¨ط¯غŒظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ط§غŒطھ طھط±ظˆط± ط´ظ‡غŒط¯ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ ظ†طھغŒط¬ظ‡ ط¨ط±ط¹ع©ط³ ط¨ط±ط§غŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¬ظ†ط§غŒطھغŒ ع©ظ‡ ط¯ط± طھط­ظ‚ظ‚ ط§ظ‡ط¯ط§ظپط´ ط´ع©ط³طھ ط®ظˆط±ط¯.

ظˆغŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ط§غŒظ† طھط¬ط§ظˆط² ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط®ظˆط¯ ظ†ط±ط³غŒط¯ ط²غŒط±ط§ ط³ط®ظ† ظ‡ط§غŒ ط¬ط¯غŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ظ†غŒط±ظˆظ‡ط§غŒ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§غŒغŒ ط§ط² ط¹ط±ط§ظ‚ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط±ظˆط± ط§غŒظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯غŒ ط¨غŒط´طھط± ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط´ط¯.

ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط± طھط£ع©غŒط¯ ع©ط±ط¯: ط¬ظ†ط§غŒطھ طھط±ظˆط± ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط³طھ ظˆط§ط´ظ†ع¯طھظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾غŒط´ط±ظˆغŒ ط±ط§ظ‡ط¨ط±ط¯غŒ ظ…ط­ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¯ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ط§غŒط±ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹غŒظ† ط§ظ„ط§ط³ط¯ ظ¾ط§ط³ط®غŒ ط¬ط¯غŒ ظˆ ظ‚ط§ط·ط¹ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ…ط±غŒع©ط§ ط¬ط±ط£طھ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ† ط±ط§ ظ†ع©ط±ط¯.

ط§ظ†طھظ‡ط§غŒ ظ¾غŒط§ظ…/
منبع خبر : تقریب نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
عراق   دستاورد   آمریکا   ابومهدی المهندس   محور مقاومت   سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی   فلسطین   فرماندهان شهید  
اخبار مرتبط
سردار سلیمانی با هدف خارج کردن آمریکا از منطقه جهاد می کرد
برنا نیوز
الخزعلی: سردار سلیمانی با هدف خارج کردن آمریکا از منطقه جهاد می کرد
ایسنا
چرا عکس فرماندهان شهید از بیلبورد فرودگاه بغداد حذف شد؟+ عکس
نامه نیوز
آمریکا مسئول پیامدهای ترور شهیدان سلیمانی و مهندس است
خبرگزاری دانشجو
تنها دستاورد آمریکا از ترور سردار سلیمانی
مشرق نیوز
تنها دستاورد آمریکا از ترور فرماندهان مقاومت؛ انسجام بیشتر محور مقاومت
خبرگزاری دفاع مقدس
100 روزگی ترور فرماندهان شهید/ انسجام بیشتر محور مقاومت، تنها دستاورد آمریکا از این جنایت
راه دانا
100 روزگی ترور فرماندهان شهید| انسجام بیشتر محور مقاومت، تنها دستاورد آمریکا از این جنایت
رهیاب نیوز
آمریکا همزمان با عقب نشینی تروریست ها را فعال می کند
تابناک
100 روزگی ترور فرماندهان شهید مقاومت
مشرق نیوز
حشدالشعبی: آمریکا با عقب نشینی خود تروریستها را فعال می کند
مشرق نیوز
در عراق چه خبر است: کودتا، تهاجم نظامی یا عملیات فریب؟
بولتن نیوز
تکذیب مشارکت داطلاعات عراق ر ترور سردار سلیمانی
تابناک
اطلاعات عراق هرگونه مشارکت در ترور سردار سلیمانی را تکذیب کرد
عصر ایران
کارشناس سیاسی عرب: اهداف واشنگتن از ترور سردار سلیمانی با شکست روبه رو شد
ایسنا
واکنش ما علیه آمریکایی ها حتمی و کوبنده خواهد بود
خبرگزاری دانشجو
چرا سلیمانی کابوس آمریکا بود؟
مشرق نیوز
آمریکا فشار زیادی به عراق برای جلوگیری از افشای نتایج تحقیقات ترور سردار سلیمانی وارد می کند
راه دانا
توانمندسازی جبهه مقاومت از دستاوردهای مبارزات سردار سلیمانی است
ایکنا
رونمایی از تمثال شهیدان سلیمانی و ابومهدی در فرودگاه بغداد
جام نیوز
روایت هادی العامری از تلاشش برای جلوگیری از ورود شهید سلیمانی به عراق پیش از ترور
عصر ایران
روایت العامری از تلاشش برای جلوگیری از ورود شهید سلیمانی به عراق پیش از ترور/به شهید ابو مهدی گفتم اگر به سردار سلیمانی نگویی که به عراق نیاید به او خیانت کرده ای
آفتاب
روایت العامری از تلاشش برای جلوگیری از ورود شهید سلیمانی به عراق پیش از ترور
ایسنا
اعترافات وحشتناک نظامی آمریکایی
مردم نیوز
مصوبه مجلس عراق یکی از برکات شهدای مقاومت بود/ آمریکا در راه اندازی فتنه در عراق ناکام ماند
ایکنا
ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس، شکست راهبردی آمریکا در منطقه بود/ پاسخ نظامی همچنان پابرجاست
تقریب نیوز
قیس الخزعلی: پاسخ نظامی به آمریکا در پی ترور شهید سلیمانی همچنان پابرجاست
تابش کوثر
آمریکا ذلیلانه از عراق خواهد رفت
خبر خودرو
قیس الخزعلی: ترور سردار سلیمانی و المهندس به اخراج آمریکا مشروعیت داد
فردا نیوز
قیس الخزعلی: ترور سردار سلیمانی به مقاومت برای اخراج آمریکا مشروعیت داد
مشرق نیوز
قیس الخزعلی: ترور سردار سلیمانی به برنامه مقاومت برای اخراج آمریکا مشروعیت داد
قدس آنلاین
خون فرماندهان شهید تبدیل به وجه اشتراکی میان قومیت های عراق شد
خبرگزاری خانه ملت
آمریکا سیلی های محکمی از عراق و لبنان دریافت کرد
خبرگزاری حوزه
آیا حمله به عین الاسد پاسخ ترامپ را داد؟
بهداشت نیوز
جلیلی: آمریکا دو نخبه بزرگ ایران و عراق را ترور کرد؛
جام نیوز
جلیلی: امریکا نخبگان ایران و عراق را ترور کرد
صدای ایران
آمریکا دو نخبه بزرگ ایران و عراق را ترور کرد؛ چون از آنها سیلی خورده است
دیده بان ایران
جلیلی: آمریکا دو نخبه بزرگ ایران و عراق را ترور کرد؛ چون از آنها سیلی خورده / ورود آمریکایی ها به عراق مصادف است با ترور دانشمندان و صد ها نخبه عراقی؛ آمریکا گروه های تروریستی ایجاد می کند که در موصل صدها پزشک و هزاران دانشجو را قتل عام کنند
انتخاب
با توجه به علنی بودن رفت و آمدهای سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس چرا آمریکا پیش از این هرگز نتوانسته بود آنها را ترور کند؟
رویداد 24
ولایتی: به دنبال تجزیه ایران هستند/نباید سرنوشت کشور را به ریاست جمهوری 2020 آمریکا گره بزنیم
صدای ایران
اخبار مرتبط
bltبرنا نیوز : سردار سلیمانی با هدف خارج کردن آمریکا از منطقه جهاد می کرد
bltایسنا : الخزعلی: سردار سلیمانی با هدف خارج کردن آمریکا از منطقه جهاد می کرد
bltنامه نیوز : چرا عکس فرماندهان شهید از بیلبورد فرودگاه بغداد حذف شد؟+ عکس
bltخبرگزاری دانشجو : آمریکا مسئول پیامدهای ترور شهیدان سلیمانی و مهندس است
bltمشرق نیوز : تنها دستاورد آمریکا از ترور سردار سلیمانی
bltخبرگزاری دفاع مقدس : تنها دستاورد آمریکا از ترور فرماندهان مقاومت؛ انسجام بیشتر محور مقاومت
bltراه دانا : 100 روزگی ترور فرماندهان شهید/ انسجام بیشتر محور مقاومت، تنها دستاورد آمریکا از این جنایت
bltرهیاب نیوز : 100 روزگی ترور فرماندهان شهید| انسجام بیشتر محور مقاومت، تنها دستاورد آمریکا از این جنایت
bltتابناک : آمریکا همزمان با عقب نشینی تروریست ها را فعال می کند
bltمشرق نیوز : 100 روزگی ترور فرماندهان شهید مقاومت
bltمشرق نیوز : حشدالشعبی: آمریکا با عقب نشینی خود تروریستها را فعال می کند
bltبولتن نیوز : در عراق چه خبر است: کودتا، تهاجم نظامی یا عملیات فریب؟
bltتابناک : تکذیب مشارکت داطلاعات عراق ر ترور سردار سلیمانی
bltعصر ایران : اطلاعات عراق هرگونه مشارکت در ترور سردار سلیمانی را تکذیب کرد
bltایسنا : کارشناس سیاسی عرب: اهداف واشنگتن از ترور سردار سلیمانی با شکست روبه رو شد
bltخبرگزاری دانشجو : واکنش ما علیه آمریکایی ها حتمی و کوبنده خواهد بود
bltمشرق نیوز : چرا سلیمانی کابوس آمریکا بود؟
bltراه دانا : آمریکا فشار زیادی به عراق برای جلوگیری از افشای نتایج تحقیقات ترور سردار سلیمانی وارد می کند
bltایکنا : توانمندسازی جبهه مقاومت از دستاوردهای مبارزات سردار سلیمانی است
bltجام نیوز : رونمایی از تمثال شهیدان سلیمانی و ابومهدی در فرودگاه بغداد
bltعصر ایران : روایت هادی العامری از تلاشش برای جلوگیری از ورود شهید سلیمانی به عراق پیش از ترور
bltآفتاب : روایت العامری از تلاشش برای جلوگیری از ورود شهید سلیمانی به عراق پیش از ترور/به شهید ابو مهدی گفتم اگر به سردار سلیمانی نگویی که به عراق نیاید به او خیانت کرده ای
bltایسنا : روایت العامری از تلاشش برای جلوگیری از ورود شهید سلیمانی به عراق پیش از ترور
bltمردم نیوز : اعترافات وحشتناک نظامی آمریکایی
bltایکنا : مصوبه مجلس عراق یکی از برکات شهدای مقاومت بود/ آمریکا در راه اندازی فتنه در عراق ناکام ماند
bltتقریب نیوز : ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس، شکست راهبردی آمریکا در منطقه بود/ پاسخ نظامی همچنان پابرجاست
bltتابش کوثر : قیس الخزعلی: پاسخ نظامی به آمریکا در پی ترور شهید سلیمانی همچنان پابرجاست
bltخبر خودرو : آمریکا ذلیلانه از عراق خواهد رفت
bltفردا نیوز : قیس الخزعلی: ترور سردار سلیمانی و المهندس به اخراج آمریکا مشروعیت داد
bltمشرق نیوز : قیس الخزعلی: ترور سردار سلیمانی به مقاومت برای اخراج آمریکا مشروعیت داد
bltقدس آنلاین : قیس الخزعلی: ترور سردار سلیمانی به برنامه مقاومت برای اخراج آمریکا مشروعیت داد
bltخبرگزاری خانه ملت : خون فرماندهان شهید تبدیل به وجه اشتراکی میان قومیت های عراق شد
bltخبرگزاری حوزه : آمریکا سیلی های محکمی از عراق و لبنان دریافت کرد
bltبهداشت نیوز : آیا حمله به عین الاسد پاسخ ترامپ را داد؟
bltجام نیوز : جلیلی: آمریکا دو نخبه بزرگ ایران و عراق را ترور کرد؛
bltصدای ایران : جلیلی: امریکا نخبگان ایران و عراق را ترور کرد
bltدیده بان ایران : آمریکا دو نخبه بزرگ ایران و عراق را ترور کرد؛ چون از آنها سیلی خورده است
bltانتخاب : جلیلی: آمریکا دو نخبه بزرگ ایران و عراق را ترور کرد؛ چون از آنها سیلی خورده / ورود آمریکایی ها به عراق مصادف است با ترور دانشمندان و صد ها نخبه عراقی؛ آمریکا گروه های تروریستی ایجاد می کند که در موصل صدها پزشک و هزاران دانشجو را قتل عام کنند
bltرویداد 24 : با توجه به علنی بودن رفت و آمدهای سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس چرا آمریکا پیش از این هرگز نتوانسته بود آنها را ترور کند؟
bltصدای ایران : ولایتی: به دنبال تجزیه ایران هستند/نباید سرنوشت کشور را به ریاست جمهوری 2020 آمریکا گره بزنیم
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.