مخبر - 1398/10/30 - چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟

چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟
خبرگزاری ایسنا: یک حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است؟علی نجفی توانا، در رابطه با رد صلاحیت 90 نفر از ...
چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟

خبرگزاری ایسنا: یک حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است؟

علی نجفی توانا، در رابطه با رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی به دلیل مسائل مالی و اینکه آیا این موضوع از نظر حقوقی و قانونی قابل قبول است با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر اساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده دارد. قطع نظر از آنچه که این نظارت باید بر اساس قانون باشد، در صورتی که شورای نگهبان بر اساس دلایل متقن، قانونی و مستند به احکام قضایی باعث هرمان از نمایندگی مجلس شده و فرد یا افرادی را مورد احراز صلاحیت قرار نداد، این اشخاص باید بتوانند به مرجعی به عنوان اعتراض به رد صلاحیت خود مراجعه کنند.

چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟

وی با بیان اینکه ما در خصوص سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در عین حال استنباطی مواجه هستیم، عنوان کرد: در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذیصلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در واقع به نوعی نظارت بر نظارت باشد وجود ندارد و پیش بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از روسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده و یا رد شده اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی نماید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی مستقل به بسیاری از شکایت ها از جمله شکایت از عدم اجرای قانون اساسی و شکایت از مسئولین کشور رسیدگی می کند که البته در کشور ما فعلا چنین مرجعی وجود ندارد و شورای نگهبان به این تقاضاها رسیدگی کرده و مرجعی که خود مرجع تجدید نظر احکام خود باشد به طریق اولی آن گونه که باید تصمیم اش برای محترزین قانع کننده نخواهد بود.

نجفی توانا با بیان اینکه دومین چالش، چالش استنباطی است، گفت: با لحاظ اینکه کشور ایران کشوری است که مدیران آن معتقدند حاکمیت قانون برقرار است، علی القاعده بایستی همه امور حول محور قانون قابل اجرا باشد، لذا در بحث نظارت و احراز صلاحیت بایستی بپذیریم که نظارت استصوابی نداریم.

وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بارها این را گفته و مورد تاکید قرار داده اند که ما بر اساس معیارهایی دست به احراز صلاحیت می زنیم. نظارت استصوابی یعنی نظارتی بر اساس دیدگاه های اشخاصی که با استنباط شخصی از شرایط متقاضیان مبادرت به احراز صلاحیت کرده و یا صلاحیت افراد را رد می کنند. در حالی که در دنیا معمول بر این است که وقتی بحث احراز یا رد صلاحیت مطرح می شود در ارزیابی های شرایط عمومی و اختصاصی اشخاص، معمولا یک معیار قانونی داریم که اگر اشخاصی مدعی داشتن این شرایط شوند، عضو ناظر نمی تواند به دلیل اینکه این افراد این شرایط را ندارند صلاحیت آنها را احراز نکند، مگر اینکه با مستند قضایی باشد.

نجفی توانا با اشاره به این نکته که که ما به اندازه کافی بسترهای لازم را در مورد کم شدن اعتماد مردم و نقد داخلی و خارجی برای برخی از نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان فراهم کرده ایم، تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که اجازه دهیم اگر اشخاصی که شرایط عمومی و اختصاصی را دارند و حکم محکومیتی در مورد آنها وجود ندارد را مردم انتخاب کنند و حق انتخاب مردم را محدود نکنیم.

وی با بیان اینکه این نوع نظارت ها باعث شده که کیفیت قانونگذاری در مجلس تنزل پیدا کند، یادآور شد: ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس در ادوار گذشته، اگر قوانین در بخش حقوقی و مربوط به ضوابط و مقرارت حاکم بر امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور را مورد مطالعه قرار دهیم، عمدتا قدرت، جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نتیحه این است که خیل عظیمی از تحصیلکرده ها و افرادی که بهتر و کارآمدتر از خودی ها عمل می کنند، کنار گذاشته شوند.

این حقوقدان افزود: ما به اندازه کافی چوب سوء مدیریت را خورده ایم و ملت، نظام و مملکت هزینه های فراوان داده اند که این مساله به عنوان اصول کلی باید مورد لحاظ قرار گیرد و این بار باید انبساطی عمل کرد.

نجفی توانا در رابطه با موضوع افرادی که شائبه مالی در مورد آنها مطرح است، گفت: اتفاقا اگر این عملکرد فسادانگیز اثبات شود و اسامی این افراد با مستندات مثل سایر مواردی که قصد مبارزه با آن داریم افشا شود، مردم خوشحال خواهند شد، اما وقتی در حد شائبه آن را مطرح می کنیم که ممکن است چنین و چنان باشد، این نوع عملکرد ضمن حفظ شائبه ها، ابهامات مردم را حفظ کرده و آنها را با سرگردانی مواجه می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد معتقدند ما سالم بودیم و عملکرد خوبی داشتیم اما چون شورای نگهبان قدرت تحمل ما را نداشت و منتقد بودیم، بنابراین به این دلایل تایید نشدیم.

این حقوقدان در ادامه یادآور شد: مطمئنم به هر حال فساد همانگونه که در بسیاری از نهادهای عمومی کشور وجود دارد، در مجلس هم هست و نمونه های آن را در خصوص برخی از نمایندگان دیدیم که با لابی گری چه کردند و چند تن از وزرای سابق بارها گفتند که این نمایندگان از آنها امتیاز می خواستند ولی ما با آن مخالفت کردیم و بنابراین این افراد وفاق لازم را برای حمایت از دولت یا وزیر مربوط نداشتند.

نجفی توانا در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی نمایندگان، اظهار کرد: آنها با قسمی که خوردند قرار بوده حافظ و امین منافع ملت ستمدیده باشند، اما واقعیت قضیه این است که اگر ما این رویکرد را مستند به قانون، عملی کنیم، قطعا هم مردم راضی خواهند بود و هم خدا و همچنین باعث پالایش مجلس خواهد شد و هیچ نماینده ای جرات خیانت به ملت را نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: به عنوان یک حقوقدان عرض می کنم که بهترین شیوه عملکرد در مبارزه با فساد مدیران، استرداد اموال نامشروع ناشی از دوره مدیریت آنها است. مشخص است که فلان وزیر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و... و همچنین وابستگان آنها قبل از تصدی این شغل چه امکانات مالی داشته و بعد از دوره تصدی با حقوقی که دریافت کرده به چه امتیازات و ثروتی رسیده است.

ئجفی توانا در رابطه با این موضوع که آیا باید از حضور نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شدند در مجلس جلوگیری شود، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است!؟

وی با بیان اینکه با این موضوع هم موافقم و هم به آن نقد دارم، ادامه داد: معتقدم اگر این نماینده آدم سالمی نبوده و از امانت مردم و ارتباطات به صورت ناصحیح استفاده کرده، قوای قضائیه، مجریه و مقننه چرا با توجه به قوانین حاضر برخورد نکرده و اجازه تداوم فساد را داده و امروز به بهانه اینکه در آن دوره دچار انحراف اقتصادی بوده است او را حائز شرایط نمی داند؟

این حقوقدان ادامه داد: اقدام این نماینده خلاف قانون است و بنابراین موظفید که این فرد را به قوه قضائیه معرفی کرده، پرونده برای او تشکیل دهید و او را محروم و رسوای عام و خاص کنید و همچنین اگر اینها مشکلی داشته اند، در طول دوره نمایندگی باید متعرض به آنها می شدید و به قوه قضائیه معرفی می کردید چون وقتی این فرد در دوره نمایندگی مورد مواخذه و اعتراض قرار نگیرد خواهد گفت من آدم سالمی بودم و اگر نبودم علم به فساد در خصوص یک نماینده مجلس مستلزم اقدام فوری قضایی است که اگر مدیر و مسئول و رئیس قوه آن اقدام را اعلام نکند حتی خود آن اشخاص هم قابل به تعقیب کیفری هستند و قانون مجازات اسلامی به صراحت در این خصوص در باب تضییع اموال دولتی و وظایف مسئولین کشور بیان واضح و آشکار و تکلیف برانگیز دارد.

وی در پایان گفت: 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و ما به اندازه کافی در خصوص مبارزه با فساد شعار داده ایم، یکی از مشکلات کشور این است که ما از تمام تحصیلکرده ها استفاده نمی کنیم و حلقه مقربین و هم جناح ها را به حدی مورد استفاده قرار دادیم که هم آنها مستهلک و ناکارآمد شده اند و هم کار مملکت به سامان نرسیده است. همچنین از هر جهت دچار مشکلات عدیده ای هستیم و مهمترین اثر منفی آن این است که این همه نیروهای نخبه و تحصیلکرده از کشور خارج شده و در نهایت عده ای می مانند که دارای رانت هستند.منبع خبر : خبر خودرو

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
شرکت در انتخابات   رد صلاحیت  
اخبار مرتبط
حضور در انتخابات؛ به عشق حاج قاسم
تسنیم
ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات
رسانیوز
بنای اصلاح طلبان شرکت در انتخابات بود اما ...
بهار نیوز
صادق خرازی: شرکت در انتخابات برای بالابردن مشارکت لازم است
تسنیم
جامعه روحانیت از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد
باشگاه خبرنگاران
تکذیب تایید صلاحیت تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده
آفتاب
رییس دفتر شورای نگهبان در یزد: شایعه تایید صلاحیت برخی نامزدها کذب است
ایرنا
شناسنامه های صادره تا روز انتخابات تحویل می شود
نصف جهان
هنوز علت ردصلاحیتم را نمیدانم/ اما مردم رابه شرکت در انتخابات دعوت میکنم
ناطقان نیوز
نامه علی مطهری به آیت الله جنتی برای رفع ابهام درباره رد صلاحیت
پارسینه
واکنش فدراسیون به تهدید تعلیق انتخابات فوتبال
مشرق نیوز
68 داوطلب انتخبات مجلس از خراسان شمالی تایید صلاحیت شدند
قدس آنلاین
کار نمایندگان اصلاح طلب برای تبلیغات انتخابات بسیار سخت است/ جای ژنرال ها خالی است
رویداد 24
استارت کاسیاس برای ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا
بانک ورزش
15 توصیه انتخاباتی حجت الاسلام قرائتی به مردم
هم اندیشی
اوو مورالس برای شرکت در انتخابات سنا رد صلاحیت شد
خبرگزاری ایلنا
رد صلاحیت 30 کاندیدا در حوزه کرمان و راور/23 نفر انصراف دادند
مهر نیوز
30 نفر از کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس در حوزه کرمان و راور رد صلاحیت شدند
ایسنا
نماینده کرج: ردصلاحیت ضربه بزرگی به من زد
ساعت 24
تایید صلاحیت 51 درصد از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس در آذربایجان شرقی
ایسنا
فیلم| افشای تخلفات ریز و درشت برخی نمایندگان مجلس
جام نیوز
باید اجازه دفاع به رد صلاحیت شدگان داده شود
خبر دنا
رد صلاحیت شدگان التماس نمی کنند
ایرنا
لاریجانی به حامیانش گفته بود رد صلاحیت می شوند
نصف جهان
محمود صادقی: اصلاح طلبان با این وضعیت، امکان شرکت در انتخابات به صورت ارائه لیست را ندارند
انتخاب
عضو فراکسیون امید: اگر ثابت شود،90 نماینده رد صلاحیت شده واقعا اتهاماتی دارند، مجلس را در روزهای آینده ترک می کنم/ اگر اتهام ها ثابت نشود به خدا و مقام معظم رهبری شکایت خواهم کرد
نواندیش
2 میلیون و 931 هزار رای اولی در کشور داریم/ بیش از 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در انتخابات 98
میزان
اطلاعیه ستاد انتخابات کشور برای رد صلاحیت شده ها
خبر دنا
اعلام زمان اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس
صدا و سیما
اطلاعیه جدید ستاد انتخابات کشور برای رد صلاحیت شدگان
فردا نیوز
رد صلاحیت شدگان تا «14بهمن» فرصت اعتراض دارند
جوان آنلاین
177 نفر به جمع نامزدهای نمایندگی مجلس در خراسان رضوی افزوده شدند
ایرنا
رد صلاحیت شدگان از امروز تا «14بهمن» فرصت اعتراض دارند
مهر نیوز
اعتبار برخی مسئولان نزد مرد م از د ست رفته است
روز نو
افزایش 2 هزار نفری تایید صلاحیت شدگان/ 8 نماینده رد صلاحیت شده، تایید شدند
فارس
شرکت در انتخابات و انتخاب افراد شایسته وظیفه شرعی است
خبرگزاری دفاع مقدس
نامه احمد توکلی به اعضای شورای نگهبان درباره رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب
شوشان
ردصلاحیت اصلاح طلبان را مورد تجدیدنظر قرار دهید
باشگاه خبرنگاران
هشدار توکلی به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت اصلاح طلبان / از سخت گیری نفرت زاییده می شود/ این امر خطرناک است
خبرآنلاین
رد صلاحیت گسترده نامزدهای «حزب جمهوریت» توسط شورای نگهبان
دیده بان ایران
اخبار مرتبط
bltتسنیم : حضور در انتخابات؛ به عشق حاج قاسم
bltرسانیوز : ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات
bltبهار نیوز : بنای اصلاح طلبان شرکت در انتخابات بود اما ...
bltتسنیم : صادق خرازی: شرکت در انتخابات برای بالابردن مشارکت لازم است
bltباشگاه خبرنگاران : جامعه روحانیت از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد
bltآفتاب : تکذیب تایید صلاحیت تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده
bltایرنا : رییس دفتر شورای نگهبان در یزد: شایعه تایید صلاحیت برخی نامزدها کذب است
bltنصف جهان : شناسنامه های صادره تا روز انتخابات تحویل می شود
bltناطقان نیوز : هنوز علت ردصلاحیتم را نمیدانم/ اما مردم رابه شرکت در انتخابات دعوت میکنم
bltپارسینه : نامه علی مطهری به آیت الله جنتی برای رفع ابهام درباره رد صلاحیت
bltمشرق نیوز : واکنش فدراسیون به تهدید تعلیق انتخابات فوتبال
bltقدس آنلاین : 68 داوطلب انتخبات مجلس از خراسان شمالی تایید صلاحیت شدند
bltرویداد 24 : کار نمایندگان اصلاح طلب برای تبلیغات انتخابات بسیار سخت است/ جای ژنرال ها خالی است
bltبانک ورزش : استارت کاسیاس برای ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا
bltهم اندیشی : 15 توصیه انتخاباتی حجت الاسلام قرائتی به مردم
bltخبرگزاری ایلنا : اوو مورالس برای شرکت در انتخابات سنا رد صلاحیت شد
bltمهر نیوز : رد صلاحیت 30 کاندیدا در حوزه کرمان و راور/23 نفر انصراف دادند
bltایسنا : 30 نفر از کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس در حوزه کرمان و راور رد صلاحیت شدند
bltساعت 24 : نماینده کرج: ردصلاحیت ضربه بزرگی به من زد
bltایسنا : تایید صلاحیت 51 درصد از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس در آذربایجان شرقی
bltجام نیوز : فیلم| افشای تخلفات ریز و درشت برخی نمایندگان مجلس
bltخبر دنا : باید اجازه دفاع به رد صلاحیت شدگان داده شود
bltایرنا : رد صلاحیت شدگان التماس نمی کنند
bltنصف جهان : لاریجانی به حامیانش گفته بود رد صلاحیت می شوند
bltانتخاب : محمود صادقی: اصلاح طلبان با این وضعیت، امکان شرکت در انتخابات به صورت ارائه لیست را ندارند
bltنواندیش : عضو فراکسیون امید: اگر ثابت شود،90 نماینده رد صلاحیت شده واقعا اتهاماتی دارند، مجلس را در روزهای آینده ترک می کنم/ اگر اتهام ها ثابت نشود به خدا و مقام معظم رهبری شکایت خواهم کرد
bltمیزان : 2 میلیون و 931 هزار رای اولی در کشور داریم/ بیش از 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در انتخابات 98
bltخبر دنا : اطلاعیه ستاد انتخابات کشور برای رد صلاحیت شده ها
bltصدا و سیما : اعلام زمان اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس
bltفردا نیوز : اطلاعیه جدید ستاد انتخابات کشور برای رد صلاحیت شدگان
bltجوان آنلاین : رد صلاحیت شدگان تا «14بهمن» فرصت اعتراض دارند
bltایرنا : 177 نفر به جمع نامزدهای نمایندگی مجلس در خراسان رضوی افزوده شدند
bltمهر نیوز : رد صلاحیت شدگان از امروز تا «14بهمن» فرصت اعتراض دارند
bltروز نو : اعتبار برخی مسئولان نزد مرد م از د ست رفته است
bltفارس : افزایش 2 هزار نفری تایید صلاحیت شدگان/ 8 نماینده رد صلاحیت شده، تایید شدند
bltخبرگزاری دفاع مقدس : شرکت در انتخابات و انتخاب افراد شایسته وظیفه شرعی است
bltشوشان : نامه احمد توکلی به اعضای شورای نگهبان درباره رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب
bltباشگاه خبرنگاران : ردصلاحیت اصلاح طلبان را مورد تجدیدنظر قرار دهید
bltخبرآنلاین : هشدار توکلی به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت اصلاح طلبان / از سخت گیری نفرت زاییده می شود/ این امر خطرناک است
bltدیده بان ایران : رد صلاحیت گسترده نامزدهای «حزب جمهوریت» توسط شورای نگهبان
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.