مخبر - 1398/10/30 - چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟

چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟
خبرگزاری ایسنا: یک حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است؟علی نجفی توانا، در رابطه با رد صلاحیت 90 نفر از ...
چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟

خبرگزاری ایسنا: یک حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است؟

علی نجفی توانا، در رابطه با رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی به دلیل مسائل مالی و اینکه آیا این موضوع از نظر حقوقی و قانونی قابل قبول است با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر اساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده دارد. قطع نظر از آنچه که این نظارت باید بر اساس قانون باشد، در صورتی که شورای نگهبان بر اساس دلایل متقن، قانونی و مستند به احکام قضایی باعث هرمان از نمایندگی مجلس شده و فرد یا افرادی را مورد احراز صلاحیت قرار نداد، این اشخاص باید بتوانند به مرجعی به عنوان اعتراض به رد صلاحیت خود مراجعه کنند.

چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی کند؟

وی با بیان اینکه ما در خصوص سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در عین حال استنباطی مواجه هستیم، عنوان کرد: در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذیصلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در واقع به نوعی نظارت بر نظارت باشد وجود ندارد و پیش بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از روسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده و یا رد شده اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی نماید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی مستقل به بسیاری از شکایت ها از جمله شکایت از عدم اجرای قانون اساسی و شکایت از مسئولین کشور رسیدگی می کند که البته در کشور ما فعلا چنین مرجعی وجود ندارد و شورای نگهبان به این تقاضاها رسیدگی کرده و مرجعی که خود مرجع تجدید نظر احکام خود باشد به طریق اولی آن گونه که باید تصمیم اش برای محترزین قانع کننده نخواهد بود.

نجفی توانا با بیان اینکه دومین چالش، چالش استنباطی است، گفت: با لحاظ اینکه کشور ایران کشوری است که مدیران آن معتقدند حاکمیت قانون برقرار است، علی القاعده بایستی همه امور حول محور قانون قابل اجرا باشد، لذا در بحث نظارت و احراز صلاحیت بایستی بپذیریم که نظارت استصوابی نداریم.

وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بارها این را گفته و مورد تاکید قرار داده اند که ما بر اساس معیارهایی دست به احراز صلاحیت می زنیم. نظارت استصوابی یعنی نظارتی بر اساس دیدگاه های اشخاصی که با استنباط شخصی از شرایط متقاضیان مبادرت به احراز صلاحیت کرده و یا صلاحیت افراد را رد می کنند. در حالی که در دنیا معمول بر این است که وقتی بحث احراز یا رد صلاحیت مطرح می شود در ارزیابی های شرایط عمومی و اختصاصی اشخاص، معمولا یک معیار قانونی داریم که اگر اشخاصی مدعی داشتن این شرایط شوند، عضو ناظر نمی تواند به دلیل اینکه این افراد این شرایط را ندارند صلاحیت آنها را احراز نکند، مگر اینکه با مستند قضایی باشد.

نجفی توانا با اشاره به این نکته که که ما به اندازه کافی بسترهای لازم را در مورد کم شدن اعتماد مردم و نقد داخلی و خارجی برای برخی از نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان فراهم کرده ایم، تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که اجازه دهیم اگر اشخاصی که شرایط عمومی و اختصاصی را دارند و حکم محکومیتی در مورد آنها وجود ندارد را مردم انتخاب کنند و حق انتخاب مردم را محدود نکنیم.

وی با بیان اینکه این نوع نظارت ها باعث شده که کیفیت قانونگذاری در مجلس تنزل پیدا کند، یادآور شد: ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس در ادوار گذشته، اگر قوانین در بخش حقوقی و مربوط به ضوابط و مقرارت حاکم بر امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور را مورد مطالعه قرار دهیم، عمدتا قدرت، جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نتیحه این است که خیل عظیمی از تحصیلکرده ها و افرادی که بهتر و کارآمدتر از خودی ها عمل می کنند، کنار گذاشته شوند.

این حقوقدان افزود: ما به اندازه کافی چوب سوء مدیریت را خورده ایم و ملت، نظام و مملکت هزینه های فراوان داده اند که این مساله به عنوان اصول کلی باید مورد لحاظ قرار گیرد و این بار باید انبساطی عمل کرد.

نجفی توانا در رابطه با موضوع افرادی که شائبه مالی در مورد آنها مطرح است، گفت: اتفاقا اگر این عملکرد فسادانگیز اثبات شود و اسامی این افراد با مستندات مثل سایر مواردی که قصد مبارزه با آن داریم افشا شود، مردم خوشحال خواهند شد، اما وقتی در حد شائبه آن را مطرح می کنیم که ممکن است چنین و چنان باشد، این نوع عملکرد ضمن حفظ شائبه ها، ابهامات مردم را حفظ کرده و آنها را با سرگردانی مواجه می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد معتقدند ما سالم بودیم و عملکرد خوبی داشتیم اما چون شورای نگهبان قدرت تحمل ما را نداشت و منتقد بودیم، بنابراین به این دلایل تایید نشدیم.

این حقوقدان در ادامه یادآور شد: مطمئنم به هر حال فساد همانگونه که در بسیاری از نهادهای عمومی کشور وجود دارد، در مجلس هم هست و نمونه های آن را در خصوص برخی از نمایندگان دیدیم که با لابی گری چه کردند و چند تن از وزرای سابق بارها گفتند که این نمایندگان از آنها امتیاز می خواستند ولی ما با آن مخالفت کردیم و بنابراین این افراد وفاق لازم را برای حمایت از دولت یا وزیر مربوط نداشتند.

نجفی توانا در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی نمایندگان، اظهار کرد: آنها با قسمی که خوردند قرار بوده حافظ و امین منافع ملت ستمدیده باشند، اما واقعیت قضیه این است که اگر ما این رویکرد را مستند به قانون، عملی کنیم، قطعا هم مردم راضی خواهند بود و هم خدا و همچنین باعث پالایش مجلس خواهد شد و هیچ نماینده ای جرات خیانت به ملت را نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: به عنوان یک حقوقدان عرض می کنم که بهترین شیوه عملکرد در مبارزه با فساد مدیران، استرداد اموال نامشروع ناشی از دوره مدیریت آنها است. مشخص است که فلان وزیر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و... و همچنین وابستگان آنها قبل از تصدی این شغل چه امکانات مالی داشته و بعد از دوره تصدی با حقوقی که دریافت کرده به چه امتیازات و ثروتی رسیده است.

ئجفی توانا در رابطه با این موضوع که آیا باید از حضور نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شدند در مجلس جلوگیری شود، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است!؟

وی با بیان اینکه با این موضوع هم موافقم و هم به آن نقد دارم، ادامه داد: معتقدم اگر این نماینده آدم سالمی نبوده و از امانت مردم و ارتباطات به صورت ناصحیح استفاده کرده، قوای قضائیه، مجریه و مقننه چرا با توجه به قوانین حاضر برخورد نکرده و اجازه تداوم فساد را داده و امروز به بهانه اینکه در آن دوره دچار انحراف اقتصادی بوده است او را حائز شرایط نمی داند؟

این حقوقدان ادامه داد: اقدام این نماینده خلاف قانون است و بنابراین موظفید که این فرد را به قوه قضائیه معرفی کرده، پرونده برای او تشکیل دهید و او را محروم و رسوای عام و خاص کنید و همچنین اگر اینها مشکلی داشته اند، در طول دوره نمایندگی باید متعرض به آنها می شدید و به قوه قضائیه معرفی می کردید چون وقتی این فرد در دوره نمایندگی مورد مواخذه و اعتراض قرار نگیرد خواهد گفت من آدم سالمی بودم و اگر نبودم علم به فساد در خصوص یک نماینده مجلس مستلزم اقدام فوری قضایی است که اگر مدیر و مسئول و رئیس قوه آن اقدام را اعلام نکند حتی خود آن اشخاص هم قابل به تعقیب کیفری هستند و قانون مجازات اسلامی به صراحت در این خصوص در باب تضییع اموال دولتی و وظایف مسئولین کشور بیان واضح و آشکار و تکلیف برانگیز دارد.

وی در پایان گفت: 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و ما به اندازه کافی در خصوص مبارزه با فساد شعار داده ایم، یکی از مشکلات کشور این است که ما از تمام تحصیلکرده ها استفاده نمی کنیم و حلقه مقربین و هم جناح ها را به حدی مورد استفاده قرار دادیم که هم آنها مستهلک و ناکارآمد شده اند و هم کار مملکت به سامان نرسیده است. همچنین از هر جهت دچار مشکلات عدیده ای هستیم و مهمترین اثر منفی آن این است که این همه نیروهای نخبه و تحصیلکرده از کشور خارج شده و در نهایت عده ای می مانند که دارای رانت هستند.منبع خبر : خبر خودرو

محتوای این خبر به صورت خودکار از «خبر خودرو» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
شرکت در انتخابات   رد صلاحیت  
اخبار مرتبط
قیک چهره اصول گرا: طعا احمدی نژاد بعد از رد صلاحیت، فتنه به راه می اندازد
خرداد نیوز
دادگاه بولیوی به مورالس اجازه شرکت در انتخابات پارلمانی را نداد
صبح تهران
تمایل و شرط گذاری لاریجانی برای حضور در انتخابات تکذیب شد
افکار نیوز
جرئت برگرداندن تحریم ها را شما به آمریکا و اروپا دادید
مشرق نیوز
محسن هاشمی: در 1400 نه کاندیدای ریاست جمهوری ام، نه کاندیدای شورای شهر
خبرآنلاین
سخنگوی شورای نگهبان اظهارات قبلی خود را تفسیر کرد/ کدخدایی: نگفتیم ثبت نام نکنید
رویداد 24
نگفتیم در انتخابات ثبت نام نکنید/ اصلاح قانون انتخابات در کاهش رد صلاحیت ها موثر است
مشرق نیوز
غیاثی: کیهانی به علت تخلفات زیاد رد صلاحیت شد/ دو و میدانی خالی از استعداد و قهرمان است
باشگاه خبرنگاران
سودای محمود صادقی برای میرحسین شدن/ دشمن قالیباف؛ دوست اسرائیل!
هم اندیشی
آیت الله جنتی: شورای نگهبان از رد صلاحیت هیچ یک از نمایندگان خرسند نمی شود
ایران آنلاین
رد صلاحیت شدگان سابق، مدرک تبرئه بیاورند تا تایید شوند
نسیم
حضور رد صلاحیت شده ها در انتخابات 1400ممنوع !
مثلث
توصیه شورای نگهبان به احمدی نژاد
اقتصاد نیوز
طرح مجلس یازدهمی ها برای محرومیت ردصلاحیت شدگان از ادامه نمایندگی
خبرآنلاین
انتخاب نامزد رد صلاحیت مجلس در جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد تناسبی با اهداف این نهاد ندارد
خبرگزاری دانشجو
مجلس یازدهم ریشه بی اعتمادی ها را حل کند
روز نو
نامه صریح محمود صادقی به آیت الله جنتی درباره ردصلاحیت ها
خبرآنلاین
محمود احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 می شود
افق تازه
پایان مجلس دهم و کوچ وکیل الدوله ها به دولت
598
تعارفات مجلسی
ایران خبر
رد صلاحیت با حکم دادگاه
روز نو
پاسخ شورای نگهبان به انتقاد نمایندگان درباره ردصلاحیت ها /چون با رای نمایندگان انتخاب می شویم که نباید وامدارشان باشیم
دنیای اقتصاد
کنایه معنادار علی مطهری به سخنگوی شورای نگهبان /عذاب وجدان ردصلاحیت ها را دارید؟
عصر ایران
کوشکی: ماجرای گرانی بنزین افتضاح بود / برخی با برچسب اصولگرایی و اصلاح طلبی مشغول زد و بند هستند
خبرگزاری دانشجو
دروغ و خودتحقیری کم سابقه عضو رد صلاحیت شده فراکسیون امید
جهانبین نیوز
16نامزد رد صلاحیت می شوند!
فرتاک نیوز
ببینید | محسن هاشمی: خوشبختانه آقای ظریف بلد بودند و دست ندادند
خبرآنلاین
انتخابات ایران| آیت الله اعرافی رای خود را به صندوق انداخت
تسنیم
سخنان رهبری پس از شرکت در رای گیری مجلس +فیلم
رویداد 24
حضور عروس و داماد برای شرکت در انتخابات مجلس
الف
سردار تنگسیری: انتخابات یکی از مولفه های اقتدار کشور است
بلاغ مازندران
دعوت اتحادیه موسسات قرآنی لرستان به شرکت در انتخابات
ایکنا
حضور در انتخابات؛ به عشق حاج قاسم
تسنیم
ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات
رسانیوز
بنای اصلاح طلبان شرکت در انتخابات بود اما ...
بهار نیوز
شاهد مشارکت 50 درصدی در انتخابات خواهیم بود/ نمی توانیم دلایل رد صلاحیت نامزد ها را اعلام کنیم
رویداد 24
صادق خرازی: شرکت در انتخابات برای بالابردن مشارکت لازم است
تسنیم
آدم نمی داند چه بگوید و چه واکنشی نشان بدهد/ مردم این روزها اعتمادشان را از دست داده اند/ مگر می شود به راحتی یک مسلمان را به عدم التزام به اسلام متهم کرد؟/ مردم رای می دهند تا از مجلس نشینی تندروها جلوگیری کنند
ساعت 24
جامعه روحانیت از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد
باشگاه خبرنگاران
تکذیب تایید صلاحیت تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده
آفتاب
اخبار مرتبط
bltخرداد نیوز : قیک چهره اصول گرا: طعا احمدی نژاد بعد از رد صلاحیت، فتنه به راه می اندازد
bltصبح تهران : دادگاه بولیوی به مورالس اجازه شرکت در انتخابات پارلمانی را نداد
bltافکار نیوز : تمایل و شرط گذاری لاریجانی برای حضور در انتخابات تکذیب شد
bltمشرق نیوز : جرئت برگرداندن تحریم ها را شما به آمریکا و اروپا دادید
bltخبرآنلاین : محسن هاشمی: در 1400 نه کاندیدای ریاست جمهوری ام، نه کاندیدای شورای شهر
bltرویداد 24 : سخنگوی شورای نگهبان اظهارات قبلی خود را تفسیر کرد/ کدخدایی: نگفتیم ثبت نام نکنید
bltمشرق نیوز : نگفتیم در انتخابات ثبت نام نکنید/ اصلاح قانون انتخابات در کاهش رد صلاحیت ها موثر است
bltباشگاه خبرنگاران : غیاثی: کیهانی به علت تخلفات زیاد رد صلاحیت شد/ دو و میدانی خالی از استعداد و قهرمان است
bltهم اندیشی : سودای محمود صادقی برای میرحسین شدن/ دشمن قالیباف؛ دوست اسرائیل!
bltایران آنلاین : آیت الله جنتی: شورای نگهبان از رد صلاحیت هیچ یک از نمایندگان خرسند نمی شود
bltنسیم : رد صلاحیت شدگان سابق، مدرک تبرئه بیاورند تا تایید شوند
bltمثلث : حضور رد صلاحیت شده ها در انتخابات 1400ممنوع !
bltاقتصاد نیوز : توصیه شورای نگهبان به احمدی نژاد
bltخبرآنلاین : طرح مجلس یازدهمی ها برای محرومیت ردصلاحیت شدگان از ادامه نمایندگی
bltخبرگزاری دانشجو : انتخاب نامزد رد صلاحیت مجلس در جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد تناسبی با اهداف این نهاد ندارد
bltروز نو : مجلس یازدهم ریشه بی اعتمادی ها را حل کند
bltخبرآنلاین : نامه صریح محمود صادقی به آیت الله جنتی درباره ردصلاحیت ها
bltافق تازه : محمود احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 می شود
blt598 : پایان مجلس دهم و کوچ وکیل الدوله ها به دولت
bltایران خبر : تعارفات مجلسی
bltروز نو : رد صلاحیت با حکم دادگاه
bltدنیای اقتصاد : پاسخ شورای نگهبان به انتقاد نمایندگان درباره ردصلاحیت ها /چون با رای نمایندگان انتخاب می شویم که نباید وامدارشان باشیم
bltعصر ایران : کنایه معنادار علی مطهری به سخنگوی شورای نگهبان /عذاب وجدان ردصلاحیت ها را دارید؟
bltخبرگزاری دانشجو : کوشکی: ماجرای گرانی بنزین افتضاح بود / برخی با برچسب اصولگرایی و اصلاح طلبی مشغول زد و بند هستند
bltجهانبین نیوز : دروغ و خودتحقیری کم سابقه عضو رد صلاحیت شده فراکسیون امید
bltفرتاک نیوز : 16نامزد رد صلاحیت می شوند!
bltخبرآنلاین : ببینید | محسن هاشمی: خوشبختانه آقای ظریف بلد بودند و دست ندادند
bltتسنیم : انتخابات ایران| آیت الله اعرافی رای خود را به صندوق انداخت
bltرویداد 24 : سخنان رهبری پس از شرکت در رای گیری مجلس +فیلم
bltالف : حضور عروس و داماد برای شرکت در انتخابات مجلس
bltبلاغ مازندران : سردار تنگسیری: انتخابات یکی از مولفه های اقتدار کشور است
bltایکنا : دعوت اتحادیه موسسات قرآنی لرستان به شرکت در انتخابات
bltتسنیم : حضور در انتخابات؛ به عشق حاج قاسم
bltرسانیوز : ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات
bltبهار نیوز : بنای اصلاح طلبان شرکت در انتخابات بود اما ...
bltرویداد 24 : شاهد مشارکت 50 درصدی در انتخابات خواهیم بود/ نمی توانیم دلایل رد صلاحیت نامزد ها را اعلام کنیم
bltتسنیم : صادق خرازی: شرکت در انتخابات برای بالابردن مشارکت لازم است
bltساعت 24 : آدم نمی داند چه بگوید و چه واکنشی نشان بدهد/ مردم این روزها اعتمادشان را از دست داده اند/ مگر می شود به راحتی یک مسلمان را به عدم التزام به اسلام متهم کرد؟/ مردم رای می دهند تا از مجلس نشینی تندروها جلوگیری کنند
bltباشگاه خبرنگاران : جامعه روحانیت از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد
bltآفتاب : تکذیب تایید صلاحیت تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.