گزارش اخبار نامعتبر

جلسه ترامپ با رهبران کنگره با دستور کار ترکیه

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
