گزارش اخبار نامعتبر

میزان سوختگیری با کارت سوخت جایگاه داران

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
