گزارش اخبار نامعتبر

سارق حرفه ای قطعات خودرو با 36 فقره سرقت روانه زندان شد

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
