گزارش اخبار نامعتبر

چهارمین جلسه ستاد اربعین شهرستان آبادان در شلمچه برگزار شد

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
