گزارش اخبار نامعتبر

اپل یک نشان تجاری جدید ثبت کرد

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
