گزارش اخبار نامعتبر

انصاری فرد:سوپرجام را در بازی با سپاهان می گیریم

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
