گزارش اخبار نامعتبر

جزئیات فوت 2 دانشجوی دانشگاه شیراز

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
