گزارش اخبار نامعتبر

پرداخت مطالبات دو بازیکن سابق پرسپولیس

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
