گزارش اخبار نامعتبر

برخورد خودرو با درخت در اصفهان 5 نفر را راهی بیمارستان کرد

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
