گزارش اخبار نامعتبر

آغاز ساخت 150هزار واحد مسکونی جدید

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
