گزارش اخبار نامعتبر

آی فون های مجهز به دوربین دوگانه به نقض حق ثبت اختراع متهم شدند

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
