گزارش اخبار نامعتبر

اصغری مقدم امروز کفش هایش را می آویزد/ خداحافظی با رنگ مس!

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
